Anasayfa / KUR'AN-I KERİM / Karşılaştırmalı Kur'an Mealleri / Gaşiye suresi – Karşılaştırmalı meal
imanilmihali.com
Karşılaştırmalı Kur'an Mealleri

Gaşiye suresi – Karşılaştırmalı meal

Gaşiye suresi – Karşılaştırmalı meal

Karşılaştırmalı Kur’an Mealleri

GAŞİYE SURESİ

Ali Bulaç Rahman ve Rahim Olan Allah`ın Adıyla
Diyanet Vakfı Rahmân ve Rahîm (olan) Allah’ın adıyla.
Elmalılı Hamdi Yazır Bismillahirrahmanirrahim
Süleyman Ateş Rahman ve Rahim Allah’ın adıyla..
Yaşar Nuri Öztürk Rahman ze Rahim Allah’ın adıyla…
Ali Bulaç 1- (Her yanı kuşatacak olan) Kıyametin haberi sana geldi mi?
Diyanet Vakfı 1. (Resûlüm!) Dehşeti her şeyi kaplayan kıyametin haberi sana geldi mi?
Elmalılı Hamdi Yazır 1-Geldi mi sana o Ğaşiye ( her şeyi kuşatacak salgın, istilacı kıyametin) haberi?
Süleyman Ateş 1. (Şiddet ve dehşetiyle her şeyi) Sarıp kaplayacak olan(o felaket)in haberi sana geldi mi?
Yaşar Nuri Öztürk 1 Geldi mi sana Ğaşiye’nin/her şeyi her yandan sarıp kaplayacak olanın haberi!
Ali Bulaç 2- O gün, öyle yüzler vardır ki, ‘zillet içinde aşağılanmıştır.’
Diyanet Vakfı 2. O gün bir takım yüzler zelildir,
Elmalılı Hamdi Yazır 2-O gün kimi yüzler eğilmiş, zillete düşmüştür.
Süleyman Ateş 2. Yüzler var ki o gün öne düşüktür,
Yaşar Nuri Öztürk 2 Yüzler vardır o gün zilletle öne eğilmiştir.
Ali Bulaç 3- Çalışmış, boşuna yorulmuştur.
Diyanet Vakfı 3.Durmadan çalışır, (fakat boşuna) yorulur,
Elmalılı Hamdi Yazır 3-Çalışmış, fakat boşuna yorulmuştur.
Süleyman Ateş 3. Çalışır, yorulur.
Yaşar Nuri Öztürk 3 Çalışmış, boşa yorulmuştur.
Ali Bulaç 4- Kızgın bir ateşe yollanırlar.
Diyanet Vakfı 4. Kızgın ateşe girer.
Elmalılı Hamdi Yazır 4-Kızışmış bir ateşe yaslanırlar.
Süleyman Ateş 4. Kızgın ateşe girerler.
Yaşar Nuri Öztürk 4 Kızışmış bir ateşe dalarlar.
Ali Bulaç 5- Kaynar bir kaynaktan içirilirler.
Diyanet Vakfı 5. Onlara kaynar su pınarından içirilir.
Elmalılı Hamdi Yazır 5-Kızgın bir kaynaktan sulanırlar.
Süleyman Ateş 5. Kendilerine kaynamış bir gözeden (su) içirilir.
Yaşar Nuri Öztürk 5 Ateşimsi bir kaynaktan sulanırlar.
Ali Bulaç 6- Onlar için (zehirli olan) dari’ dikeninden başka bir yiyecek yoktur.
Diyanet Vakfı 6. Onlar için kuru dikenden başka yemek yoktur,
Elmalılı Hamdi Yazır 6-Dari’ adındaki bitkiden başka yiyecekleri yoktur.
Süleyman Ateş 6. Onlar için kuru dikenden başka yiyecek de yoktur.
Yaşar Nuri Öztürk 6 Yırtıcı bir dikenden başka yemek yoktur onlar için.
Ali Bulaç 7- Ne doyurup-semirtir, ne açlıktan korur.
Diyanet Vakfı 7. O ise ne besler ne de açlığı giderir.
Elmalılı Hamdi Yazır 7-Ne besler, ne açlıktan kurtarır.
Süleyman Ateş 7. O da ne semirtir, ne de açlığı giderir.
Yaşar Nuri Öztürk 7 Ne semirtir ne açlıktan kurtarır.
Ali Bulaç 8- O gün, öyle yüzler de vardır ki, nimette (engin bir mutluluk içinde)dirler.
Diyanet Vakfı 8.O gün bir takım yüzler de vardır ki, mutludurlar,
Elmalılı Hamdi Yazır 8-Kimi yüzler de mesuttur o gün.
Süleyman Ateş 8. Yüzler de var ki o gün ni’met içinde mutlu,
Yaşar Nuri Öztürk 8 Yüzler de vardır o gün, nimetlerle mutlu.
Ali Bulaç 9- Harcadığı-çabadan dolayı hoşnuttur.
Diyanet Vakfı 9 (dünyadaki) çabalarından hoşnut olmuşlardır,
Elmalılı Hamdi Yazır 9-Yaptıklarından hoşnut.
Süleyman Ateş 9. İşinden memnun,
Yaşar Nuri Öztürk 9 Emek ve gayreti yüzünden hoşnuttur.
Ali Bulaç 10- Yüksek bir cennettedir.
Diyanet Vakfı 10.Yüce bir cennettedirler.
Elmalılı Hamdi Yazır 10-Yüksek bir cennette.
Süleyman Ateş 10. Yüksek bir bahçededir.
Yaşar Nuri Öztürk 10 Yüksek bir bahçededir;
Ali Bulaç 11- Orda anlamsız bir söz işitmez.
Diyanet Vakfı 11.Orada boş bir söz işitmezler.
Elmalılı Hamdi Yazır 11-Orada boş bir söz işitmezler.
Süleyman Ateş 11. Orada boş söz işitmezler.
Yaşar Nuri Öztürk 11 Hiçbir boş söz işitmez orada,
Ali Bulaç 12- Orda ‘durmaksızın akan’ bir kaynak vardır.
Diyanet Vakfı 12. Orada (cennette) devamlı akan bir pınar,
Elmalılı Hamdi Yazır 12-Orada akan bir kaynak,
Süleyman Ateş 12. Orada akan bir kaynak vardır.
Yaşar Nuri Öztürk 12 Akıp duran bir pınar vardır orada,
Ali Bulaç 13- Orda ‘yükseklerde kurulmuş, tahtlar da vardır;
Diyanet Vakfı 13. Yükseltilmiş tahtlar,
Elmalılı Hamdi Yazır 13-yüksek kanepeler,
Süleyman Ateş 13. Orada yükseltilmiş tahtlar,
Yaşar Nuri Öztürk 13 Yüksek sedirler vardır orada,
Ali Bulaç 14- Konulmuş (içecek dolu) kaplar,
Diyanet Vakfı 14.Konulmuş kadehler,
Elmalılı Hamdi Yazır 14-konulmuş küpler,
Süleyman Ateş 14. Konulmuş kadehler,
Yaşar Nuri Öztürk 14 Hizmete sunulmuş kadehler,
Ali Bulaç 15- Dizi dizi yastıklar,
Diyanet Vakfı 15.Sıra sıra dizilmiş yastıklar,
Elmalılı Hamdi Yazır 15-dizilmiş koltuklar, yastıklar,
Süleyman Ateş 15. Dizilmiş yastıklar,
Yaşar Nuri Öztürk 15 Sıra sıra dizilmiş yastıklar,
Ali Bulaç 16- Ve serilmiş yaygılar.
Diyanet Vakfı 16.Serilmiş halılar vardır.
Elmalılı Hamdi Yazır 16-serilmiş nefis döşemeler vardır.
Süleyman Ateş 16. Serilmiş halılar vardır.
Yaşar Nuri Öztürk 16 Serilmiş seçme döşekler.
Ali Bulaç 17- Bakmıyorlar mı o deveye; nasıl yaratıldı?
Diyanet Vakfı 17. (İnsanlar) devenin nasıl yaratıldığına, bakmazlar mı?
Elmalılı Hamdi Yazır 17-Hala bakmazlar mı o deveye ki, nasıl yaratılmış?
Süleyman Ateş 17. Bakmıyorlar mı develere, nasıl yaratılmış?
Yaşar Nuri Öztürk 17 Bakmıyorlar mı o deveye, nasıl yaratıldı!
Ali Bulaç 18- Göğe, nasıl yükseltildi?
Diyanet Vakfı 18. Göğe bakmıyorlar mı nasıl yükseltilmiş?
Elmalılı Hamdi Yazır 18-Göğe ki, nasıl kaldırılmış?
Süleyman Ateş 18. Göğe, nasıl yükseltilmiş?
Yaşar Nuri Öztürk 18 Ve göğe ki, nasıl yükseltildi!
Ali Bulaç 19- Dağlara; nasıl oturtulup-kuruldu?
Diyanet Vakfı 19. Dağların nasıl dikildiğine, bakmazlar mı?
Elmalılı Hamdi Yazır 19-Dağlara ki, nasıl dikilmişler?
Süleyman Ateş 19. Dağlara, nasıl dikilmiş?
Yaşar Nuri Öztürk 19 Ve dağlara ki, nasıl dikildi!
Ali Bulaç 20- Yere; nasıl yayılıp-döşendi?
Diyanet Vakfı 20. Yeryüzünün nasıl yayıldığına bir bakmazlar mı?
Elmalılı Hamdi Yazır 20-Yere ki, nasıl yayılmış?
Süleyman Ateş 20. Yere, nasıl yayılıp döşenmiş?
Yaşar Nuri Öztürk 20 Ve yere, nasıl yayılıp döşendi!
Ali Bulaç 21- Artık sen, öğüt verip-hatırlat. Sen, yalnızca bir öğüt verici-bir hatırlatıcısın.
Diyanet Vakfı 21. O halde (Resûlüm), öğüt ver. Çünkü sen ancak öğüt vericisin.
Elmalılı Hamdi Yazır 21-Haydi öğüt ver, sen şimdi yalnızca bir öğütçüsün!
Süleyman Ateş 21. Öğüt ver, çünkü sen ancak öğüt verensin.
Yaşar Nuri Öztürk 21 Artık uyar/düşündür! Çünkü sen bir uyarıcı/düşündürücüsün.
Ali Bulaç 22- Onlara ‘zor ve baskı’ kullanacak değilsin.
Diyanet Vakfı 22. Onların üzerinde bir zorba değilsin.
Elmalılı Hamdi Yazır 22-Onların üzerinde bir zorba değilsin!
Süleyman Ateş 22. Onların üzerinde zorlayıcı değilsin.
Yaşar Nuri Öztürk 22 Üzerlerine musallat bir despot değilsin.
Ali Bulaç 23- Ancak kim yüz çevirir ve inkâr ederse
Diyanet Vakfı 23. Ancak yüz çevirir inkâr ederse,
Elmalılı Hamdi Yazır 23-Ancak tersine giden ve inkar eden başka.
Süleyman Ateş 23. Ancak kim yüz çevirir ve inanmazsa,
Yaşar Nuri Öztürk 23 Tersine giden, nankörlük eden başka.
Ali Bulaç 24- Allah, onu en büyük azab ile azablandırır.
Diyanet Vakfı 24.İşte öylesini Allah en büyük azap ile cezalandırır.
Elmalılı Hamdi Yazır 24-Allah, onu en büyük azap ile cezalandıracaktır.
Süleyman Ateş 24. Allah ona en büyük azabı eder,
Yaşar Nuri Öztürk 24 Allah, böylesine en büyük azapla azap edecektir.
Ali Bulaç 25- Şüphesiz onların dönüşleri bizedir.
Diyanet Vakfı 25. Şüphesiz onların dönüşü sadece bizedir.
Elmalılı Hamdi Yazır 25-Onlar, mutlaka döne dolaşa Bize geleceklerdir.
Süleyman Ateş 25. Dönüşleri Bizedir.
Yaşar Nuri Öztürk 25 Hiç kuşkusuz, onların dönüşleri bizedir.
Ali Bulaç 26- Sonra onları hesaba çekmek de elbette bize aittir.
Diyanet Vakfı 26. Sonra onların sorguya çekilmesi de sadece bize aittir.
Elmalılı Hamdi Yazır 26-Sonra da mutlaka Bize hesap vereceklerdir.
Süleyman Ateş 26. Sonra onların hesabını görmek Bize düşer.
Yaşar Nuri Öztürk 26 Bunun ardından, hesapları da bizim elimizde olacaktır.

 

 

http://www.kuranikerim.gen.tr sitesinden alınmıştır.

 

Gaşiye suresi – Karşılaştırmalı meal

Bu yazıyı okudunuz mu?

Karşılaştırmalı Kur'an Mealleri

Nahl suresi – Karşılaştırmalı meal

Nahl suresi – Karşılaştırmalı meal Karşılaştırmalı Kur’an Mealleri NAHL SURESİ Ali Bulaç Rahman ve Rahim ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir