Anasayfa / AHİR ZAMANLAR / Gençlere dini öğütler
imanilmihali.com
Gençlere dini öğütler

Gençlere dini öğütler

Gençlere dini öğütler

Nasihat etmek mü’mine fayda verendir ve burada yazılanlar sadece birer dost tavsiyesidir. Geleceğin mimarı ve İslam’ın bekasını sağlayacak olan genç nesildir ve yanlışları göstermek, doğruları anlatmak her mü’mine farzdır. Alan alır, almayan almaz. Sonuçta herkesin dini ve imanı kendisinedir, hesap bireyseldir, ahiret haktır.

GENÇLER;

* Allah’tan başka ilah yoktur, rızkı, medeti, nimeti veren sadece Allah’tır.

* Din Kur’an’dadır.

* Din ve din günü (Ahiret hesabı) sadece Allah’ındır.

* Niyetlere şahit sadece Allah’tır ve ameller niyetlere göredir.

* Allah herşeyi gören ve bilendir, bize şahdamarı kadar yakın olandır.

* Allah, yaşamı ve eceli, kimin daha iyi iş yapacağını görmek için var edendir.

* Tüm yeryüzü mabet, tüm yönler Allah’ındır.

* Şeytan en büyük düşmandır, şirk şeytan dinidir, tevhidin düşmanıdır ve şirk Allah’ı inkar etmeden O’na ortaklar koşmaktır. Şeytanlardan korunmanın tek yolu iman etmektir.

* İslam, kıyamete dek baki kalacak ve Allah katında da muteber tek dindir, sondur, tamdır.

* Ahiret, hesap ve mizan haktır, yaşanacaktır.

* Allah kelamı Kur’an’ı anlayarak okumak her müslümana farzdır.

* Tüm şan ve şeref Kur’an’dadır ki beşeri makam ve servetler ağır külfet ve oyalamacalardan başka bir şey değildir.

* Padişah olmak dahi kolay ama adam olmak zordur.

* İçinde iman, huşu ve muhabbet olmayan hiçbir amel, ibadet veya ahlakın dini değeri yoktur.

* Edep, terbiye ve haya imandandır.

* Allah zulme uğrayan dışında kötü sözün açıklanmasını istemez.

* Rızkı, medeti, şifayı, nimeti az ama çok veren sadece Allah’tır.

* Tevhid, sadece hayra koşmak değil, aynı zamanda kötülükten sakınmak ve kötülükle mücadele etmektir.

* İman, dilde kalmaması gereken kalbi bir meseledir.

* Müftüler fetvada verseler kalbinize danışın.

* Baki olan sadece Allah’tır ve kefenin cebine sadece niyet, teşebbüs ve ameller ile iman girebilir.

* Kutsal olan arapça değil Kur’an’ın mesajlarıdır.

* Yenilen haklar ve yapılan zulümler ama bu dünyada ama ahirette muhakkak karşılığını bulacaktır.

* Çilede sabır, bollukta şükür, daima dua ve tevbe/istiğfar esas olandır.

* Münafıkların cehennemdeki yeri kafirlerden de aşağıdadır.

* Allah’tan ancak kafirler umut keser.

* Yaşamı ve eceli veren Allah’tır, intihar Allah’ın özlük haklarını yok saymaktır, büyük günahtır.

* Kur’an’ı tanımayanların dahi ahiret sorgusu Kur’an iledir.

* İblisin ahdi yaşanan çirkinlik, kan ve göz yaşının ardındaki yemindir.

* Pozitif ilimlerin tamamı bir araya gelse bir sivrisineği dahi yaratamazlar.

* Allah’ı inkar küfür, ortak koşmak şirktir. Şirk affedilmeyecek tek suçtur.

* Allah, ahirette herkesin Rahman’ı (Yaratan’ı, Maliki) ama sadece mü’minlerin Rahim’(merhamet edenidir)’idir.

* Din ve iman bahsinde herkes eşit, özgür ve müstakildir. Kimse kimsenin günahını üstlenemez, kimse kimseyi kurtaramaz.

* Şefaat sadece Allah’ın razı olduğu kullara hastır ve şefaat dilenecekler de Allah’ın razı olduklarındandır.

* Fıtri misakta herkes Allah’tan başka ilah tanımayacağına, gönderilecek kitap ve peygamberlere uyacağına dair söz vermiştir, Fatiha bu sözün her rekatta tekrarlanmasıdır.

* Modern zaman putları; para, makam, şöhret, konfor, nefis, dünya malı, endüstri gibi sahte ilahlardır.

* Herkesin eceli kendi kıyametidir. Ecelin vaktini bilen sadece Allah’tır. Her nefis ölümü tadacaktır.

* Hak ve adalet, yaratılışın en muazzam hikmetlerindendir.

* Allah, aklını kullanmayanlar üzerine pislik atar.

* Akıl, ilim ve aşk, Allah lafzında buluşamazsa, din tamam olmaz.

* Vahiy ve akıl dinin iki direğidir.

* Allah’ın nassları (hüküm, farz) sadece Kur’an’dadır.

* Hak bir, batıl çoktur.

* Küfür tek bir millettir.

* İman kardeşliği ve Allah rızasına mzhariyet yaşamın tek gayesidir.

* Cennetlere sadece iman edenler girecektir ve Allah sadece mü’minlerin dostudur.

* İman edip salih amel işleyenler elbet cennetlere erecektir.

* Hz. Peygamberin ahirette ümmetinden tek şikayeti ‘Kur’an’ı hayatın dışında bırakmak’ olacaktır.

* En büyük şefaatçi Kur’an’dır.

* İnsan, yeryüzüne ve cennetlere varistir, emaneti üzerine almıştır.

* Akıl insana; dini, imanı ve Allah’ı bulabilsin diye bahşedilmiştir.

* Gaybın bilgisi sadece Allah’tadır.

* Dünya malına aşırı düşkünlük tüm kötülüklerin başıdır.

* Şehvetin, hırsın, arzunun makulü mübah, fazlası haramdır.

* Ana babaya itaat, şirk ve küfür emretmeleri hariç, Allah emridir.

* Şeytan işi pislikler sadece kumar, şarap ve fal/büyü değildir.

* Yalan ve iftira bumerang gibi geri dönüp sizi vuracaktır.

* Aldanan ve aldatan bizden değildir.

* Tevhid; iman, İslam ve ihsandır.

* İmanın faziletlisi, Allah’ın yanı başımızda olduğunu bilmektir.

***

Gençlere dini öğütler Kur’an emir ve yasaklarının İslam’ın geleceği olan nesillere anlatılması maksadıyla tanzim edilmiş özet bilgilerdir. Öğütlerin tamamı, Allah’ın sınırları sadece ve daima Kur’an’dadır.

Bu yazıyı okudunuz mu?

Dinlerin tahrifi

Dinlerin tahrifinde en büyük pay elbette din içindekilerindir. Dahası tüm dinler evvela kendi dinlerine zarar ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir