imanilmihali.com
Günün duası

Günün duası

Günün duası

Ol deyince olduran, öl deyince öldüren Yüce Rabbim!

Yalnız Sana sığınır, yalnız Sen’den yardım dileriz. 

Beni, ailemi, ana ve babamı ve tüm mü’minleri bağışla. Bizleri koru, bizlere acı. Bizlere taşıyamayacağımız yükler yükleme. Bizleri imanla, ateşle sınama.

Kalplerimize iman ver, nefislerimizi temizle.

Senden başka Veli’miz, Malik’imiz yok, bizi başkalarına el açtırtma.

Rızkı, medeti, nimeti, şifayı veren Sen’sin. Bizi başkalarından bekler vaziyetlere koyma.

Gönüllerimize ferahlık ver, kalplerimize huzur ver, aklımıza selamet ver, bizi yanlış yollara düşürme.

Bizleri Sen’in yolundan ayırma, imanlı kullarınla yaşat, imanlı kullarınla öldür.

Bizlere kolay hayatlar, kolay ölümler nasip et.

Bizleri; şeytanları, münafıkları, dinci sahtekarları, yobazları, zalimleri ayırt edecek idrake kavuştur.

Bizlere bollukta şükretmeyi, yoklukta sabretmeyi, daima doğrulukta sebat etmeyi nasip eyle.

Harama uzanmayan ellerimiz gibi gözlerimiz ve gönüllerimizi de harama meylettirme.

Bizlere hayırlı evlatlar ver, evlatlarımıza iman ver, evlatlarımızdan gelecek nesilleri de salih kullarından eyle.

Celal ve ikram sahibi Allah’ım!

Şeytanları bizlere musallat etme, bizleri şeytanlara asker etme.

Bizleri doğru yoldan ayırma, bizleri Kur’an’ı rehber edinenlerden eyle.

Bizleri Hz. Peygamberinin Kur’an ahlakına nail eyle.

Bizlere Hz. İbrahim imanı nasip eyle.

Vatanımızı, ulusumuzu, bayrağımızı düşmanlara karşı korumamıza yardım et.

Bizleri servetle şımaran, kibirlenerek büyüklenen, büyüklendikçe ezenlerden eyleme.

Bizlere ehliyetsiz ve liyakatsiz işlere musallat etme, hakkımız olmayanı istettirme.

Bizleri haksızlığa ve adaletsizliğe alet olanlardan eyleme.

Bizlere Hz. Yunus sabrı ver.

Bizleri şeytan işi pisliklerden uzak eyle.

Bizleri tevazu ve sevgiyle, sağduyu ve hoşgörüyle yaşayan kullarından eyle.

İçimizdeki ve dışımızdaki hainlerle mücadele gücü ver.

Hak ve adaletin kazanmasına, adaletsizliklerin mağlup edilmesine yardım eyle.

Güvenilmeye tek başına layık olan Allah’ım!

Zalimlerin fitnelerini, hilelerini yerin dibine batır, ayaklarını dolaştır, tuzaklarını boşa çıkar.

Cumhuriyet ve demokrasiye, laiklik ve insanca yaşamaya ayak direyenleri ıslah eyle.

İslam’ı layık olduğu arı ve duru hale geri getir. Akıllara fikir ver, gönüllere idrak ver.

Bizleri Kur’an nuruyla aydınlanabilenlerden eyle. Kur’an’ı anlayanlardan eyle. Kur’an’ı hayata yansıtabilenlerden eyle.

Rahman ve Rahim olan Allah’ım!

İbadetlerimizi, dualarımızı makbul ve muteber eyle. Tevbelerimizi, şükürlerimizi kabul eyle.

Yaptığımız hayır ve hasenatı kabul eyle.

Bizlere sağlık ve afiyet ver.

Bizleri imanla yaşat, imanla öldür.

Bizleri Sen’in için seven, Sen’in için sevmeyenlerden eyle.

Bizleri verdiğin nimetlere şükredenlerden eyle.

Bizleri nankör zalimlerden, isyan ve inkarcı gafillerden eyleme.

Bizleri, vatanımızı terör belasından, dinsiz istilacılardan, manevi mikroplardan, sahte müslümanlardan koru.

Bizleri ihsan ile yaşat, merhameti kalplerimizden eksiltme.

Bizleri razı oluğun kullardan eyle.

Bizlere şefaatini nasip eyle.

Dünya gözlerimizle, Sen’in, kainat ve bedendeki ayetlerini görenlerden eyle.

Bizleri tabiatı, tüm yaratılanları, canlıları sevenlerden eyle.

Vatana ve İslam’a emeği geçmiş büyüklerimize rahmet ve merhamet eyle.

Vatanın bağımsızlığı için, ezan seslerinin hür devamı için canını ortaya koymuşlara, şehit ve gazilerimize rahmet eyle.

İslam’ı hak ettiği yere çıkarmaya çalışanlara, dini anlatanlara, imanı tanıtanlara yardım eyle, sevaplar nasip eyle.

Ulusumuza, İslam alemine Kur’an ile uyanmayı, Kur’an ile kendine gelmeyi, islam’a geri dönmeyi nasip eyle.

İman kardeşlerimize selim kalp ve selim akıl nasip eyle.

İnsanlarımıza doğru ve yanlışı ayırt edecek irfan nasip eyle.

İnsanlarımız üzerindeki ölü toprağını kaldır, azabımızı dindir, imtihanımızı kolaylaştır, bizleri hakikatle tanıştır.

Bizleri sözlü dualarını, ameli dualarla destekleyebilenlerden eyle.

Yüce Rabbim!

Dünya süslerine aldanmış, para ve kişilere ilah diye yapışmış, nefsine tabi kullarına iman nasip eyle.

Tevhidi tanımayan, şirki anlamayan, iblisin ahdinden habersiz kullarına iman nasip eyle.

Verdiğin, vermekte olduğun ve vereceğin bütün nimet, rahmet ve merhamete, sağlık ve esenliğe, afiyet ve basirete şükürler olsun, hamd olsun.

Sen’den geldik, Sana döneceğiz. Bizi Sen’siz bırakma.

Acizliğimizi, korkaklığımızı, akılsızlığımızı Sen bağışla. 

Bizleri hata ve gafletlerimizden dolayı ateşlerine atıp da yakma.

Bizleri sadece sana teslim olanlardan, sadece Allah diyebilenlerden eyle.

Amin!

Bu yazıyı okudunuz mu?

dua

Alemlerin Rabbine sığınmak, İstiaze

Alemlerin Rabbine sığınmak, İstiaze İstiaze, endişelerimizden, korkularımızdan, her türlü kötülükten Allah’ın kudretine sığınmak, O’ndan yardım ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir