imanilmihali.com
amener resulü

Güzel dualar

Güzel dualar

Ey Allah’ım! Benim hatalarımı, bilmeden yaptıklarımı, işimde aşırı gitmemi ve Senin benden çok bildiğin hallerimi mağfiret eyle. Allah’ım, benim latifeleşmelerimi, ciddiyet hallerimi, hata veya kasten yaptıklarımı ve bende olan her şeyimi mağfiret eyle.(Hz. Muhammed (sav))
Ey Allah’ım! Kazalarda sabır ve kurtuluşu, şehitler mertebesini, iyiler yaşayışını, düşmanlara galip gelmeyi ve Peygamberlerle arkadaş olmayı senin fazlından isterim.(Hz. Muhammed(sav))
Ey Allah’ım! Sağlığın hastalığa çevrilmesinden, birdenbire gelip çatacak azabından ve bütün gazabından sana sığınırım. (Hz. Muhammed (sav))
Ey Allah’ım! Ben dilimin döndüğü kadar dua ediyorum. Kabulü Sendendir. Sen kabul eyle. Ben elimden geleni yapıyorum, itimadım Sanadır. Biz Allah içiniz ve O’na yöneleceğiz. Kuvvet ve kudret ancak azamet sahibi olan Allah’ındır. Kıyamet gününde emniyeti, ebedi günde de ahdini yerine getirip rüku ve sücud (secde) eden iyiler ile beraber Cenneti Senden isterim. (Hz. Muhammed (sav))
Bizi doğru yola, kendilerine (Lütfundan) nimet verdiğin (iyi) kimselerin yoluna ilet. Gazaba uğramışların ve sapıtmışların değil. (Fatiha, 6-7)
Ey Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik ver, güzellik ver, ahirette de iyilik, güzellik ver. Bizi ateş azabından koru. (Bakara, 201)
Rabbim! Bağışla ve merhamet et, sen merhamet edenlerin en hayırlısısın.(Mü’minun, 118)
Ey gökleri ve yeri yaratan! Benim dünyada ve ahirette gerçek dostum sensin! Benim canımı Müslüman olarak al ve beni salihler arasına dahil et! (Yusuf, 101)
Ey Rabbim! Bana, anneme ve babama lütfettiğin nimetine şükretmemi ve senin razı olacağın iyi bir iş yapmamı bana ilham et. Rahmetinle beni iyi mü’min kullarının arasında cennete koy. (Neml, 19)
Rabbim yeryüzünde kafirlerden yurt edinen hiç kimseyi bırakma. Çünkü sen onları bırakacak olursan, Senin kullarını şaşırtıp-saptırırlar ve onlar, kötülükte sınırı aşan kafirden başkasını doğurmazlar. Rabbim, beni, annemi, babamı, mü’min olarak evime gireni, iman eden erkekleri ve iman eden kadınları bağışla. Zalimlere yıkımdan başkasını tattırma. (Hz. Nuh (as) ) (Nuh, 26-28)
Ey Allah’ım! Bu yepyeni bir gündür. Bu bakımdan bugünü benim için ibadetle aç, mağfiret ve rızanla kapat. Bugünde bana nezdinde kabul olunacak haseneydi ihsan eyle. (Hz. İbrahim (as) )
Ya Rabbi! Sen müslüman Türk ordusunu muzaffer et. Türklüğün, Müslümanlığın, düşman ve ayakları altında, esaret zincirinde kalmasına müsade etme. (M.Kemal Atatürk (26 Ağustos 1922))
Ey Allahım, ömrümün hayırlısı ömrümün sonu, amelimin sonu, amelimin hayırlısı, sonraki amellerim ve günlerimin hayırlısı Sana kavuşacağım gün olsun. (Hz. Ebubekir (ra))
Ey kullarının gözlerini marifete açan, lisanlarını hamd ile coşturan merhametliler merhametlisi Allah’ım! Keder ve tasaların gelip kalbimi yıpratmasına müsade etme. Arzularımın gerçekleşmesi için gayret gösterirken batıl yollara düşmekten beni koru ve işlerimi de, ömrümü de hayırla neticelendir. (Hz. Ali (ra))
Ey Allah’ım! Ben Senden hayrın tamamını, hazırını, geleceğini, bildiğimi ve bilmediğimi talep ederim. (Hz. Aişe (ra))
Allah’ım! Nefsimi bana küçük göster, kendi makmını benim nazarımd büyüt. İtaatini, Senin rızanı kazandıracak şeyler yapmayı ve Seni gazaplandıracak şeylerden uzak durmayı ilham eyle bana, ey merhametlilerin en merhametlisi! (Hz. Fatıma (ra))
Allah’ım! Şüphesiz Sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affet. (Hz. Muhammed (sav))
Allah’ım! Değişmeyen ve zeval bulmayan nimetini istiyorum. Allah’ım! Yokluk gününde yardımını, korku gününde emniyetini istiyorum. Allah’ım! Bize verdiğin ve vermediğin şeylerin şerrinden sana sığınırım. Allah’ım! Bizleri Müslüman olarak öldür ve Müslüman olarak dirilt. (Hz. Muhammed (sav))
Allah’ım! Bilerek ve hata ile işlediğim günahlarımı bağışla. Allah’ım! Bana işlerin ve ahlakın en iyisini nasip et. İşlerin ve ahlakın en iyisini ancak sen nasip edersin, kötüsünden de ancak sen alıkoyarsm. (Hz. Muhammed (sav))
Allah’ım! Küfürden, fakirlikten ve kabir azabından Sana sığınırım.
Allah’ım, Sen bizleri doğru yola sevkedip imana muvaffak kıldıktan sonra kalplerimizi batıl ve kötü yola saptırmaktan koru ve bizlere ilahi katından rahmet ihsan eyle, zira Sen ihsanı bol ve bağışlayıcısın. (Al-i İmran, 8)
Allah’ım ben kendime çok zulmettim. Senden başka günahı bağışlayan yoktur. Senden mağfiret diliyorum. Sen merhametli ve bağışlayıcısın.
Ey Allah’ım! Elem ve kederden, şaşkınlıktan sana sığınırım. Acizlikten, tembellikten, bıkkınlıktan da sana sığınırım. Korkaklık ve cimrilikten de sana sığınırım. Allah’ım! Borç altında ezilmekten, zalimlerin kahrından, insanların nefsimi kullanmasından ve onlara mağlup olmaktan da sana sığınırım.
Allah’ım; hesap gününde beni ve hakkında iftira ve gıybet ettiğim veya kötü söz söyleyip çekiştirdiğim kimseyi, anne ve babamı ve bütün mü’minleri affeyle.
Allah’ım! Fakirlikten, yoksulluktan, zilletten; zulmetmekten, zulme uğramaktan sana sığınırım.
Allah’ım! Titremeyen kalpten, doymayan nefisten, fayda sağlamayan ilimden ve kabul olunmayan duadan sana sığınırım.
Allah’ım! Günahımı bağışla, kalbimdeki öfkeyi dindir ve beni fitnecilerin saptırmasından koru. (Hz. Muhammed (sav))
Ey Allah’ım, beni kudretinle muhafaza et, fazlınla beni rızıklandır, beni emrine tâbi olanlardan kıl ve vasiyetini koruyanlardan eyle ey esirgeyenlerin esirgeyicisi! (Hz. Hamza (ra))
Ey Rabbimiz, bizi kâfirlere fitne yapıp, onlara ezdirmekten muhafaza buyur. Bizi bağışla ey Rabbimiz. Hiç şüphe yok ki Aziz olan sensin, Hâkim olan sensin. (Mümtehine/4-5)
Kederleri gideren, sıkıntıları kaldıran, zor durumda kalanların dualarını kabul eden, dünya ve ahretin Rahmanı ve Rahimi olan Allah’ım! Bana ancak sen merhamet edersin, bana Senden başka hiç kimsenin merhametine ihtiyaç duymayacak bir merhamet ihsan eyle. (Hz. Muhammed (sav))
Allah’ım, beni ibadetlerini en güzel şekilde yapan kullarından ve kendilerine verdiğin zenginliğin şükrünü eda eyleyenlerden eyle. Dinî ve dünyevî işlerimi düzene koyma hususunda bana kolaylıklar ihsan eyle, hayırlı muratlarımıza nail eyle. Küçük ve büyük günahlardan ve her türlü şerlerden bizi uzaklaştır. Son nefesimde kelime-i şehâdet getirerek iman nuruyla kalbimi nurlandır.
Ya Rabbi ! Sen öyle evvelsin ki, senden evvel hiç kimse yoktur. Sen öyle ahirsin ki, zatından sonra hiçbir şey yoktur. Sen öylesine açıkta ve görünürsün ki, senin üzerine hiçbir şey yoktur. Sen öylesine sır ve gizlisin ki, senin önünde hiçbir şey yoktur. Ya Rabbi ! Bana borcumu ödememi ve fakirliğimi gidermemi nasip et. (Hz. Fatma)
Ey Allah’ım! Düşmanımı sevindirecek şekilde beni gülünç duruma düşürme. Dostumu benim felaketimle üzme. Musibetimi dinimde tahakkuk ettirme. Dünyayı bana en büyük hedef olarak kılma. Ey hayy ve kayyum olan Allah’ım ! Bana merhamet etmeyeni bana musallat kılma! (Hz. İsa(sav))
Hamdini sözüme sertaç ettim, zikrini kalbime miraç ettim. Kitabını kendime kılavuz edindim. Şaşırtma beni, doğruyu söylet, neşeni duyur, hakikati öğret. Sen duyurmazsan, ben duyamam. Sen söyletmezsen, ben söyleyemem. Sen sevdirmezsen, ben sevdiremem. Sevdir bize hep sevdiklerini, yerdir bize hep yerdiklerini, yar et bize erdirdiklerini. (Elmalılı Hamdi Yazır)
Allah’ım! Senden dinde sebat etmemi istiyorum.Senden doğrulukta kararlı olmak istiyorum. Senden nimetlerine şükretmek ve ibadetlerini en güzel biçimde yapmak istiyorum. Senden doğru söyleyen bir dil, sağlıklı ve sana teslim olan bir kalp istiyorum. Bildiğin her zararlı şeyin şerrinden sana sığmıyorum. Bildiğin her hayırlı şeyi istiyorum. Bildiğin her günah için bağışlamanı diliyorum. Sen gizli olan şeyleri çok iyi bilensin. (Hz. Muhammed (sav))
Allah’ım, beni, önemden, arkamdan, sağımdan, solumdan ve başımdan gelecek her türlü hastalıklardan, kötülüklerden koru. Gelecek bir kötülükle tuzağa düşürülmekten, yere vurulmaktan senin yüceliğine sığınırım. Allah’ım beni ilim ile zenginleştir, hilm ile süsle, takva ile kereme kavuştur, afiyetle güzelleştir.
Allah’ım, Senden dünyada ve ahirette huzur ve sağlık isterim. Allah’ım, Senden, dinim, dünyam, çoluk çocuğum ve malım için af ve afiyet isterim. Allah’ım, ayıplarımı kapat, beni korkularımdan güvene kavuştur.
Allah’ım! Senden cenneti ve beni cennete yaklaştıracak sözleri ve işleri yapabilmeyi nasip etmeni istiyorum. Cehennemden ve beni cehenneme yaklaştıracak olan sözlerden ve işlerden Sana sığınıyorum.
Ey Rabbimiz! Yüzümüzü, açık gizli bütün kötülüklerden çevir. Gözlerimizi, kulaklarımızı, kalplerimizi, işlerimizi ve çoluk çocuğumuzu bize mübarek kıl, günahlarımızı ört. Şüphe yoktur ki, sen, çok merhametli ve günahları örtensin. Bizi, nimetine razı olan, nimetini övüp sana şükredenlerden kıl ve nimetini bizden esirgeme.
Allah’ım! Bu işi bana hayırlı kıl ve bu işi bana nasip eyle! Allah’ım beni kendi başıma bırakma. (Hz. Muhammed (sav))
Allah’ım! Senden işte (dinde) sebat etmeyi ve doğruluğa azmetmeyi istiyorum. Nimetine şükretmeyi ve sana güzel bir şekilde ibadet edebilmeyi istiyorum. Doğruyu konuşan bir dil ve eğriliklerden uzak bir kalp diliyorum. Allah’ım! Senin bildiğin her çeşit şerden sana sığınıyorum. Bildiğin bütün hayırları senden istiyorum. Bildiğin günahlarımdan dolayı senden bağış diliyorum. (Hz. Muhammed (sav))
Allah’ım! Kötü ahlaktan, nefsani arzulardan, kötü işlerden ve ayıp şeylerden beni uzaklaştır.(Hz. Muhammed (sav))
Rabbim! Bana yardım et, aleyhime olan şeylere yardım etme. Bana zafer ver, aleyhime zafer verme. Lehime tertip kur, aleyhime tertip kurma. Bana hidayet et ve hidayeti bana kolaylaştır. Bana zulmeden kimseye karşı yardım et. (Hz. Muhammed (sav))
Rabbim! Beni Sana çok şükreden, Seni çok zikreden, Senden çok korkan, Sana itaat eden, Sana saygı gösteren, Sana yönelen ve tövbe eden kimsen yap. (Hz. Muhammed (sav))
Rabbim! Tövbemi kabul et, günahımı temizle, duamı kabul buyur, delilimi sabit kıl, dilimi doğru yap, kalbime hidayet ver, göğsümün kin ve hasedini çıkar. (Hz. Muhammed (sav))
Ey Rabbimiz, bize eski, yeni, gizli, açık, özel ve genel olarak verdiğin nimetler için ve biz, diriyken, ölüyken, burada ve gayb âleminde iken verdiğin nimetlerin için sana hamd ederiz. Sen hoşnut oluncaya dek sana hamd ederiz. Sen hoşnut olduğunda da sana hamd ederiz. (Hasan Basri)
Allah’ım! Senden istenen şeylerin hayırlısını, duanın hayırlısını, kurtuluşun hayırlısını, işlerin hayırlısını, sevabın hayırlısını, hayatın hayırlısını, ölümün hayırlısını istiyorum. Beni dinimde sabit kıl, mizanda sevaplarımın ağır gelmesini nasip eyle, imanımı gerçek eyle, derecelerimi yükselt, namazımı kabul eyle, günahımı bağışla.
(Allah’ım!) Senden cennette yüksek dereceler istiyorum. Allah’ım! Senden benim için hayırları açmanı, işlerimin hayırla sonuçlanmasını, önceki, açığı ve gizlisi ile her türlü hayın, cennette yüksek dereceler istiyorum. (Allah’ım!) Duamı kabul eyle.
Allah’ım! Senden gelecekte olacak şeylerin hayırlı olanlarını, yaptıklarımın hayırlısını, gizli şeylerin hayırlısını, açık olan şeylerin hayırlısını ve cennette yüksek dereceler istiyorum. (Allah’ım!) Duamı kabul eyle.
Allah’ım! Senden şanımı yükseltmeni, günahlarımı silmeni, işlerimi ıslah etmeni, kalbimi temizlemeni, tenasül uzvumu korumanı, kalbimi nurlandırmanı, günahımı bağışlamanı ve cennette yüksek dereceler istiyorum. (Allah’ım!) Duamı kabul eyle.
Allah’ım! Senden nefsim, kulağım, gözüm, ruhum, yaratılışım ve ahlakım, ailem, hayatım ve ölümüm ve işlerim hakkında benden razı ol, hayır ve hasenatımı kabul eyle ve cennette yüksek dereceler istiyorum. (Allah’ım!) Duamı kabul eyle.
Allah’ım! Beni hayatta bıraktığın sürece günahları terk ettirmekle bana merhamet eyle. Beni ilgilendirmeyen işleri bana yükleme.Seni razı edecek şeylere güzel bakmayı bana nasip eyle.
Ey gökleri ve yeri yaratan celal ve ikram sahibi, ey ulaşılamayacak kadar yüksek izzet sahibi Allah’ım, ey Allah, ey Rahman! Celalin ve yüzünün nuru hürmetine kitabınla gözümü nurlandırmanı, dilimi çözmeni, kalbimi genişletmeni ve bedenimle onu yaşamamı isterim. Çünkü hakka karşı bana senden başkası yardım edemez, onu ancak sen verirsin. Güç ve kuvvet ancak senindir yüce ve ulu Allah!
Ya Rabbim! Sen öyle evvelsin ki, senden evvel hiç kimse yoktur. Sen öyle ahirsin ki, zatından sonra hiçbir şey yoktur. Sen öylesine açıkta ve görünürsün ki, senin üzerine hiçbir şey yoktur. Sen öylesine sır ve gizlisin ki, senin önünde hiçbir şey yoktur. Ya Rabbi! Bana borcumu ödememi ve fakirliğimi gidermemi nasip et. (Hz. Fatma)
Allah’ım! Cehennem fitnesinden ve cehennem azabından sana sığınırım. Kabir fitnesinden ve Kabir azabından sana sığınırım. Zenginlik fitnesinin şerrinden ve fakirlik fitnesinin şerrinden sana sığınırım. Deccal Mesih fitnesinden sana sığınırım.
Allah’ım! Hatalarımı kar ve dolu suyu ile yıka. Kalbimi hatalardan arıt, tıpkı beyaz çamaşırı kirden arıttığın gibi. Doğu ile batıyı birbirinden ne kadar uzaklaştırmışsan, benide günahlardan o kadar uzaklaştır. Allah’ım! Tembellikten, ihtiyarlıktan, günahtan ve borçtan sana sığınırım.
Allah’ım, kalbime, kulaklarıma, gözlerime, nurundan ihsan eyle, nurunla her tarafımı paklandır.
Allah’ım! Kaza ve hükmüne beni razı et ve bana takdir edileni bereketlendir ki, sonraya bıraktığının şimdi ve şimdi yaptığının sonra olmasını isteyip temenni etmeyeyim.
Ya Rabbi, sifatlarin, yüce saltanatin, en güzel isimlerin yüzü hürmetine, peygamberlerinin temizligi, velilerinin nuru, sehidlerinin kanı yüzü hürmetine ilmimi arttır, ölmezden önce tevbe, ölürken rahatlık, öldükten sonra magfiret, cehennemden kurtuluş, cennete giriş nasib eyle, dünyada da ahirette de afiyet ve huzur ver.
Kederleri gideren, sıkıntıları kaldıran, zor durumda kalanların dualarını kabul eden, dünya ve ahretin Rahmanı ve Rahimi olan Allah’ım! Bana ancak sen merhamet edersin, bana Senden baska hiç kimsenin merhametine ihtiyaç duymayacak bir merhamet ihsan eyle.
Allah’ım! Senden sebat etmeyi ve dogruluğa azmetmeyi istiyorum. Nimetine şükretmeyi ve sana güzel bir şekilde ibadet edebilmeyi istiyorum. Dogruyu konusan bir dil ve egriliklerden uzak bir kalp diliyorum. Allah’ım! Senin bildigin her çesit şerden sana sığınıyorum. Bildigin bütün hayırları senden istiyorum. Bildigin günahlarımdan dolayi senden bağış diliyorum. (Hz. Muhammed (sav))
Biz Allah’a aidiz. Ve ancak Ona dönücüleriz. Allah’ım, katından bu musibetimin ecrini umuyorum, (bu musibeti yok et ve beni bununla sevaplandir) Onu hayırla degiştir.
Ya Rabbi; senin rahmetini, magfiretinin büyüklügünü dilerim. Bütün günahlardan ve kötülüklerden beni koru. Bütün iyiliklere de beni yönelt. Bagislanmamış günahımı birakma ya Rabbi! Sıkıntılarımı gider, rızana uygun olan bütün isteklerimi kabul et. Ey merhamet sahibi olan Rabbim!
Allah’ım! Kederden, hüzünden, tembellikten, cimrilikten, borç baskısından ve insanların kahrına ugramaktan sana sığınırım. (Hz. Muhammed (sav))
Allah’ım, Sen’den gerçek imanlı zatların başarısını, ermişlerin amellerini, tevbe ehlinin ögütlesmesini, sabır ehlinin azmini, korku ehlinin ciddiyetini, seni isteyenlerin arzusunu, takva ehlinin ibadetini, ilim erbabının irfanını isterim ki, Sen’den geregi gibi korkayim.
Rabbim! Affetmedigin hiçbir günahımı, kaldırmadığın hiçbir sıkıntımı bırakma! Hangi amelden razı isen onu ver, ey Rahim olan, bana en ziyade rahmet gösteren Rabbim!
Allahım! Senin yardımınla sabaha girdik, senin yardımınla akşama kavuştuk, senin yardımınla diriliyor ve senin kudretinle ölüyoruz ve (kiyamette) varış ancak sanadır.
Allahım! Şüphesiz ben bilerek herhangi bir şeyi şirk koşmaktan sana sığınırım. Bilmeyerek işlemiş oldugum kusurlarımın (şirk, günah ve hatalarım) senden bağışlanmasını dilerim. Süphesiz ki bütün gaybları (gizli seyleri) ancak sen bilirsin.
Allah’ım , günahlarımı bağışla ve bana rahmet kapılarını aç. (Hz. Muhammed (sav))
Allah’ım, beni rahmetinden uzaklastırılmış şeytanın şerrinden koru. (Hz. Muhammed (sav))
Allah’ım! Seni her türlü noksanlıklardan tenzih eder, hamdimi sana takdim ederim. Senden baska hiçbir ilah bulunmadığına şehadet ederim. Senden magfiret diliyor ve sana tevbe ediyorum. (Hz. Muhammed (sav))
Allah’a hamdolsun. Allah’ım! Benim yaratılışımı güzel kıldığın gibi ahlakımı da güzelleştir. (Hz. Muhammed (sav))
Allah’ım; yüzümü sana çevirdim. Bütün işlerimi sana havale ettim. Bütün varlığımı sana bagladım. Korkularim ve arzularım başkasına degil, ancak Sanadır ve Sendedir. Sığınışım ve yalvarışım Sanadır. İndirdigin kitaba ve gönderdigin peygambere inandım.
Allah’ım! Sen affedicisin, affı da seversin, beni affet! (Hz. Muhammed (sav))
Ey Allah’ım! Senden, din ve dünyan, mal ve ailem hakkında af ve afiyeti dilerim. (Hz. Muhammed (sav))
Ey Allah’ım! Gözüme, kulağıma ve bütün bedenime sıhhat ve afiyet ihsan eyle. Senden başka hakiki mabud (Tapılacak ilah) yoktur. (Hz. Muhammed (sav))
Ey Allah’ım! Sağlığın hastalığa çevrilmesinden, birdenbire gelip çatacak azabından ve bütün gazabından sana sığınırım. (Hz. Muhammed (sav))

 

Güzel dualar

Bu yazıyı okudunuz mu?

Anlamlı Ramazan duaları

Anlamlı Ramazan duaları

Anlamlı Ramazan duaları “De ki: “(Rabbinizi) ister Allah diye çağırın, ister Rahman diye çağırın. Hangisiyle ...

1 yorum

  1. Kulun en güzel duası, Rabbi için akıttığı samimi iki tek gözyasidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir