Anasayfa / DİNİMİZ İSLAM / Hadis köşesi / Güzel hadisler – 1
imanilmihali.com
hadis alimleri

Güzel hadisler – 1

Güzel hadisler

EN GÜZEL VE ANLAMLI HADİSLER 1

İki kişinin arasını düzelten, hayır söyleyip, hayır tebliğ eden kimse yalancı değildir. Ravi: Müslim, 2605

Kim bir hastaya veya bir din kardeşine Allah rızası için ziyarette bulunursa, bir münâdi ona nida eder: “(Dünyada da ahirette de) iyi olasın. (Bu davranışınla) cennette bir ev hazırladın!” der. Ravi: Tirmizi, 2009

Bir kimsenin “İnsanlar helak oldu!” dediğini duyarsanız, bilin ki o, kendisi, herkesten çok helak olandır. Ravi: Müslim, Birr 139

Dişlerinizi misvaklayın. Çünkü misvak ağız için temizlik sebebidir, Allah’ın rızasına vesiledir. Cibril her gelişinde bana misvakı tavsiye etti; öyle ki bana ve ümmetime farz kılacağından korktum. Ümmetime zorluk veririm diye endişe etmeseydim bunu onlara farz kılardım. Ben öyle (ciddi) misvak kullanırım ki, öndeki dişlerimin (veya diş etlerimin) diplerinden kazınacağı endişesine kapılırım. Ravi: Kütübü Sitte, 6043

“Ey Allah’ın Resulü! dedik, mü’min korkak olur mu?” “Evet!” buyurdular. “Peki cimri olur mu?” dedik, yine: “Evet!” buyurdular. Biz yine: “Pekiyi yalancı olur mu?” diye sorduk. Bu sefer: “Hayır!” buyurdular. Ravi: Muvatta, Kelam 19

Allah Teala hazretleri bir kulun hayrını diledi mi ölümünden önce salih amel işlemede muvaffak kılar. Ravi: Tirmizi, 2134

Resulullah (sav) (bir gün): “Siz aranızda kimi pehlivan addedersiniz?” diye sordu. Ashab (ra): “Erkeklerin yenmeye muvaffak olamadığı kimseyi!” dediler. Resulullah (sav): “Hayır,” dedi, “gerçek pehlivan öfkelendiği zaman nefsine hakim olabilen kimsedir.” Ravi: Müslim, Birr 106

Sana zulmedeni affet. Sana küsene git, sana kötülük yapana iyilik yap! Aleyhine de olsa hakkı söyle! Ravi: Rezin

Allah bir kulu sevdi mi, onu dünyadan korur. Tıpkı sizden birinin hastasına suyu yasaklaması gibi. Ravi: Tirmizi, Tıbb 1

Bir kimse yumuşak davranmaktan mahrum ise hayrın tamamından mahrumdur. Ravi: Müslim, 2592

Bereket, büyüklerinizle birlikteliktir. Ravi: Hâkim, el- Müstedrek

Cuma günü olunca, mescidin her bir kapısında melekler vardır, ilk gelenleri sırayla yazarlar. İmam (minbere) oturunca defterleri kapatıp, zikri dinlemeye giderler Ravi: Müslim

Kim, (din) kardeşinin ırz ve namusunu onu gıybet edene karşı savunursa, Allah da kıyamet günü o kimseyi cehennemden korur. Ravi: Tirmizi, Birr 20

Ölü can verince melekler ondan “(Âhirete) ne götürdü?” der. İnsanlar da “Geriye (miras) ne bıraktı?” der. Ravi: Beyhaki

Kişi, dostunun dini üzeredir. Bu nedenle, kiminle dost olacağına dikkat etsin. Ravi: Ebu Davud

Nerede olursan ol Allah’tan kork! Ravi: Tirmizi, Kitâbü’l-birr ve’s-sıla 55

Müminlerin iman bakımından en olgunu, ahlâkça en güzel olanıdır. Ravi: İbn-i Mâce, Nikah 50

Allah sizden üç hususta razı olur ve üç hususta da size gazap eder. Sizin kendisine ibadet edip ona hiçbir ortak koşmamanıza; toptan Kur’an-ı Kerim’e yapışmanıza ve Allah’ın başınıza geçirdiği kişilere itaat etmenize razı olur. Dedikodu yapmanıza, malınızı gereksiz yerlere harcamanıza ve çok soru sormanıza da gazab eder. Ravi: Müslim, Akdiye 30

Emin ve doğruluktan ayrılmayan ticaret ehli (ayette sırat-ı müstakim ashabı olarak zikredilen) peygamberler, sıddikler, şehidler ve salihlerle beraberdir Ravi: Tirmizi, Büyu 4

Kim oruçla geçirdiği Ramazan ayından sonraki Şevvâl ayında altı gün oruç tutarsa, bütün seneyi oruçla geçirmiş gibi olur. Ravi: Riyazü’s-Salihin, C.2,S.510,2.

Bayram sabahı Müslümanlar, namaz için camilerde toplanınca, Allahü Teâlâ, meleklere, “İşini yapıp ikmal edenin karşılığı nedir?” diye sorar. Melekler de, “Ücretini almaktır” derler. Allahü Teâlâ da, “Siz şahit olun ki, Ramazandaki oruçların ve namazların karşılığı olarak kullarıma kendi rızamı ve mağfiretimi verdim. Ey kullarım, bugün benden isteyin, izzet ve celâlim hakkı için istediklerinizi veririm” buyurur. Ravi: İmam Beyheki

Oruç insanı cehennem ateşinden koruyan bir kalkandır; tıpkı sizi harpte ölüme karşı muhafaza eden bir kalkan gibi… Ravi: Buhari

Şehirde, köyde, bir yerde, üç kişi beraberken namazı cemaatle kılmazlarsa, onlara şeytan hakim olur. O halde cemaat olun. Ravi: Nesai

Hangi idareci yoksul ve düşkünlere kapısını kaparsa, Allah da ona fakirlik, ihtiyaç ve düşkünlüğüne karşı rahmet kapılarını kapar. Ravi: Tirmizi, Ahkam 6

İnsanlar arasında Allah’ın en çok sevmediği kimse, barışa yanaşmayan inatçı hasımdır. Ravi: Buhari, Ahkam 34

Kim bir şey hususunda yemin eder, sonra da hilafını daha hayırlı görürse, derhal kefaret vererek yemininden vazgeçsin ve yemin ettiği husustan daha hayırlı olanı yapsın. Ravi: Tirmizi, 1530

Dünya bir metâ’dır/geçimdir. Dünya metâının en hayırlısı sâliha bir kadındır. Ravi: Müslim, Radâ 64, hadis no: 1467; Nesâî, Nikâh 15

Sadaka Rabbin öfkesini söndürür ve kötü ölümü bertaraf eder Ravi: Tirmizi, 664

Sadaka vermekte gönülden davranan mü’minlere dil uzatan ve ancak ellerinden geldiği kadar verebilenlerle alay eden kimselere bu davranışlarının cezasını Allah verir. Onlara can yakıcı azab vardır Ravi: Buhari, Zekat 10 – Müslim, Zekat 72

Eğer dünya Allah nazarında bir sivrisineğin kanadı kadar bir değer taşısaydı tek bir kafire ondan bir yudum su içirmezdi. Ravi: Tirmizi

Allah temizlik olmayan namazı kabul etmez, hıyanetle kazanılan paradan verilen sadakayı da kabul etmez. Ravi: Müslim, 224

Emanet kaybedilince kıyameti bekleyin; işler ehil olmayanlara teslim edilince emanet kaybedilir. Ravi: Buhari, İlim 2

Kim Allah ve Resulü’ne itaat ederse doğru yolu bulmuştur, kim de o ikisine isyan ederse doğru yoldan sapmıştır. Ravi: Müslim

Kıyamet gününde ümmetimin (iki alameti olacak : Biri) secde sebebiyle alnındaki parlaklık, (diğeri de) abdest sebebiyle kollarındaki parlaklıktır. Ravi: Tirmizi

İlimle meşgul iken uyumak, cahil olarak namaz kılmaktan daha hayırlıdır. Ravi: Keşful Hafa, 2.286

Ya ilim öğreten, ya ilim öğrenen, ya dinleyen veya bunları seven ol. Sakın beşincisi olma! Yoksa helak olursun. Ravi: Keşfü’l-Hafa, 1437

Kişinin malı sadaka sebebiyle eksilmez. Bir kula haksız zulüm yapılır o da sabrederse, Allah onun izzetini (dünya ve ahirette) mutlaka artırır. Ravi: Tirmizi, 2326

Şüphesiz, sadaka, Allah’ın gazabını söndürür ve sahibini kötü ölümden korur. Ravi: Tirmizi, Zekat 28

Kadın dört hasleti için nikahlanır: Malı için, haseb ve nesebi için, güzelliği için, dini için. Sen dindarı seç de huzur bul. Ravi: Buhari, Nikah 15

Kur’an okuyan mü’min turunçgiller gibidir. Tadı da kokusu da güzeldir. Kur’an okumayan mü’min de hurmaya benzer. Tadı güzeldir, fakat kokusu yoktur. Ravi: İbni Mace, Mukaddime 16

Allah’ım Büyük-küçük, birinci-sonuncu, gizli-açık, bütün günahlarımı mağfiret buyur. (Secdelerde okunan dualar) Ravi: Müslim, Salat 216 – Ebu Davud, Salat 152

Haberiniz olsun, ben rüku ve secde halinde Kur’an okumaktan men edildim. Öyleyse rükuda Rabb Teala’yı tazim edin, secdede ise dua etmeye gayret edin, (zira secdede iken yaptığınız dua) icabet edilmeye laiktir. Ravi: Müslim, Salat 207

Aç’ı doyurun, hastayı ziyaret edin, esirleri hürriyetine kavuşturun. Ravi: Ebu Davud, 3105

Kıyamet Günü insanlar arasında en çok pişman olacaklardan biri, dünyada iken ilim öğrenme imkanına sahip olduğu halde öğrenmeyen kimsedir. Diğeri de ilim öğrenmiş, fakat kendisi dışında herkes bu ilimden faydalanmıştır. Ravi: Kenzü’l-Ummal, 4.29

Kim itaatten dışarı çıkar ve cemaatten ayrılır ve bu halde ölürse, cahiliye ölümü ile ölür. Ravi: Müslim, İmaret 53

Müslüman kişiye, hoşuna giden veya gitmeyen her hususta itaat etmesi gerekir. Ancak, masiyet (Allah’a isyan) emredilmişse o hariç, eğer masiyet emredilmişse dinlemekde yok, itaat de yok. Ravi: Buhari, Ahkam 4

Kıyamet günü, insanların Allah’a en sevgili ve mekân olarak en yakın olanı, âdil imamdır, Allah’a en menfuru, O’ndan mekân olarak en uzak olanı da zâlim sultandır. Ravi: Tirmizi, 1329

İşittiği şeyin verdiği ezaya aziz ve celil olan Allah’tan daha sabırlı kimse yoktur. Çünkü ona şirk koşulur, evladlar nisbet edilir. O, yine de onlara afiyet ve rızık vermeye devam eder. Ravi: Buhari, Cenaiz 43 – Müslim, Cenaiz 14

Umre yapmanız faziletli bir ameldir. Ravi: Tirmizi, Hacc 88

Kim davet edildiği halde icabet etmezse, Allah ve Resulüne isyan etmiş olur. Kim de, davetsiz olarak bir sofrada oturursa hırsız olarak girer. Yağmacı olarak çıkar. Ravi: Buhari, Nikah 71 – Müslim, Nikah 103

Karanlıklarda mescitlere devam edenleri, Kıyamet Günü’nde tam bir aydınlık ile müjdele. Ravi: Ebu Davud, Salat 50

Ey kalbleri çeviren Allah’ım! Kalbimi dinin üzerine sabit kıl!” Ben (bir gün kendisine): “Ey Allah’ın resulü! Biz sana ve senin getirdiklerine inandık. Sen bizim hakkımızda korkuyor musun?” dedim. Bana şöyle cevap verdi: “Evet! Kalpler, Rahman’ın iki parmağı arasındadır. Onları istediği gibi çevirir. Ravi: Tirmizi, Kader 7

Hz. Allah yolunda bir günlük ribat, diğer menzillerde (Hz. Allah yolunda geçirilen) bin günden daha hayırlıdır. Ravi: Tirmizi, Fedailu’l-Cihad 26

Kim (cuma günü) yıkanır, erkenden (mescide) gider, yürür ve binmezse, imama yakın durur, dinler, malayani söz etmezse ona her bir adım için bir yıllık oruç ve namaz sevabı yazılır… Ravi: Tirmizi 946

Her ihtilam olan erkeğe cumaya gitmek vacibtir. Cumaya her gidene de gusül vaciptir. Ravi: Ebu Davud, Taharet 129

Ümmetimin ücreti ve günahı bana arzedildi. Öyle ki mescidden çıkarılıp atılan bir çöpün sevabını bile gördüm. Kişiye, Kur’an’dan kendine gelen ayeti unutmasından daha büyük bir günah da görmedim. Ravi: Müslim, 2318

Ademoğlu sabaha erdi mi, bütün azaları, dile gelip: “Bizim hakkımızda Allah’tan kork. Zira biz sana tabiyiz. Sen istikamette olursan biz de istikamette oluruz, sen sapıtırsan biz de sapıtırız” der. Ravi: Tirmizi, 2409

Kim (bir belaya) maruz olana taziyede bulunursa, ona ötekinin sevabının bir misli verilir. Ravi: Tirmizi, 1073

Allah’ın, senin vasıtanla bir kişiyi hidayete erdirmesi, senin için kırmızı develeri sadaka vermekten – o günün insanları yanında en kıymetli şey kırmızı develerdi – daha hayırlıdır. Ravi: Buhari, Cihat 103

Ancak geçimine yetecek kadar rızkı olan ve Allah’ın kendisine kanaat nasip ettiği Müslüman kurtuluşa ermiştir. Ravi: Tirmizi, Zühd 35

Bir insan ölünce üç kişi hariç herkesin ameli kesilir: Sadaka-i cariye (bırakan), veya istifade edilen bir ilim (bırakan) veya kendine dua edecek salih evlat (bırakan). Ravi: Müslim, 1631

Müslüman kişi, ailesinin nafakası için harcar ve bundan sevap umarsa bu ona sadaka olur. Ravi: Müslim, 1002

Yeni doğan her insan yavrusuna, doğduğu anda şeytan mutlaka dürter. Yavru, onun dürtmesinin verdiği rahatsızlık sebebiyle bağırarak ağlar. Hazret-i Meryem ve onun oğlu İsa bundan hariçtir. Ravi: Müslim, Fedail 146

Allah, geceleyin Kur’an okuyan bir kula kulak verdiği kadar hiçbir şeye kulak verip dinlemez. Allah’ın rahmeti namazda olduğu müddetce kulun başı üstüne saçılır. Kullar, ondan çıktığı andaki kadar hiçbir zaman Allah’a yaklaşmış olmaz. Ravi: Tirmizi, Sevabu’l Kur’an 17

Kur’an’ı cehren (açıktan) okuyan, sadakayı açıktan veren gibidir. Kur’an’ı gizlice okuyan, sadakayı gizlice veren gibidir. Ravi: Tirmizi, Sevabul Kur’an 20

Yiyeceklerinizi tartın, sizin için mübarek kılınsın. Ravi: Buhari, Büyü 52

Ecelini altmış yaşına kadar uzattığı kimselerden Cenab-ı Hakk, her çeşit özür ve bahaneyi kaldırmıştır. Ravi: Buhari, Rikak 4; Tirmizi, Da’vat 113

Sahibi olmayan bir araziyi kim ihya (diriltme) ederse, bu araziyi herkesten ziyade o hak kazanır. Ravi: Buhari, Hars 15

Sizden kim bir münker görürse onu eliyle düzeltsin. Buna gücü yetmezse lisanıyla düzeltsin. Buna da gücü yetmezse kalbiyle buğzetsin. Bu kadarı imanın en zayıf mertebesidir. Ravi: Müslim, İman 78

İmamlar sizin için kılarlar. Doğru kılarlarsa sevabı sizedir. Hatalı kılarlarsa sizin namazınızın sevabı sizedir, hata onların aleyhlerinedir. Ravi: Buhari, Ezan 55

Allah için çok çok secde etmeye bakın. Çünkü Allah için yaptığınız her bir secdeye karşılık, Allah, sizi bir derece yükseltir ve hatalarınızdan birini bağışlar. Ravi: Müslim, Salat 225

Size geceleyin kalkmayi tavsiye ederim. Çünkü o, sizden önce yasayan salihlerin âdetidir; Rabbinize yakinlik (vesîlesi)dir; günahlardan koruyucudur; kötülüklere kefarettir, bedenden hastaligi kovucudur. Ravi: Tirmizi, 3543

Çalıştırdığınız kimselere memur, işçi veya hizmetçilerinize yediğinizden yedirin, giydiğinizden giydirin. Ravi: Müslim, Zühd 74

Her ümmetin bir fitnesi – bir imtihan sebebi – vardır. Benim ümmetimin fitnesi de dünya malıdır. Ravi: Tirmizi, Zühd 26

Namazında sağına soluna bakınan hiçbir kul yoktur ki, Rabb’i ona şöyle demiş olmasın: Ey Ademoğlu nereye bakınıyorsun? Ben kendisine baktığın şeyden daha hayırlıyım. Ravi: Beyhaki, Şuabu’l – İman

Borçtan sakınınız. Çünkü o, gece keder ve sıkıntı, gündüz ise zillettir. Ravi: Beyhaki, Şu’abü’l – İman

Bizim dışımızdakilere benzemeye yeltenen bizden değildir. Ravi: Tirmizi Ezan ile kamet arasında yapılan dua reddolunmaz. Ravi: Ebu Davud Arefe gününün orucu iki senenin (günahlarının) keffaretidir; Geçmiş ve gelecek sene. Ravi: Camiu’s – Sağir

İki kişinin arasını düzelten, hayır söyleyip, hayır tebliğ eden kimse yalancı değildir. Ravi: Müslim, 2605

Kıyamet günü geldi mi, ben peygamberlerin imamı, hatibi ve (onlar arasında) şefaat (etmeye yetki) sahibi olacağım. Bunda övünme yok… Ravi: Tirmizi, 3617

Dul ve kimsesizler için çalışan, Allah yolunda cihad eden veya gündüzleri oruç tutup geceleri de ibadet eden kimse gibidir. Ravi: Buhari

Sizlerden hanginiz canı ve malı emniyet içinde, vücudu sıhhat ve afiyette, günlük azığı da yanında olduğu halde sabahlarsa, sanki bütün dünya kendisine verilmiş gibidir. Ravi: Buhari İlim İslam’ın hayatıdır, imanın direğidir. İlim öğrenen kimsenin mükafatını, Allah tam tamına verir. Bir kimse öğrenir ve öğrendikleri ile amel ederse, Allah bilmediklerini de öğretir. Ravi: Muhtarü’l-Ehadis, 1.100: 786

Üç kişi beraberken, ikisi aralarında hususi konuşmasınlar, bu öbürünü üzer. Ravi: Müslim, Selam 36

İnsan, elinin emeğinden daha hayırlı bir lokma yememiştir. Allah’ın elçisi Dâvût (a.s) da, kendi elinin emeğini yerdi. Ravi: Buhari, Büyu 15

Bir sürüye salınan iki aç kurdun sürüye verdiği zarar, kişinin mal ve şeref hırsıyla dine verdiği zarardan daha fazla değildir. Ravi: Tirmizi

Kalbinde Kur’an-ı Kerim’den hiçbir şey bulunmayan adam harabe bir eve benzer. Ravi: Tirmizi, Fezail-Kur’an 18

Her kim, hiçbir şeyi Allah’a ortak koşmadan, tam bir ihlas ile O’nun birliğine inanarak, O’na ibadet ederek, namazı dosdoğru kıldığı ve zekatı verdiği halde dünyadan ayrılırsa, Allah kendisinden razı olarak ölmüş olur. Ravi: İbni Mace, Mukaddime 9

Mü’min cennete kavuşuncaya kadar, kulağına gelen hayırlı söz ve hikmete doymaz. Ravi: Tirmizi, İlm 19

Mümin kişinin durumu ne kadar şaşırtıcıdır! Zira her işi onun için bir hayırdır. Bu durum, sadece mümine hastır, başkasına değil: Ona memnun olacağı bir şey gelse şükreder, bu ise hayırdır; bir zarar gelse sabreder, bu da hayırdır Ravi: Müslim, Zühd 64

Kim, kendisine yapılan bir iyiliğe karşı, bunu yapana: “Cezâkellâhu hayran (Allah sana hayırlı mükâfat versin!)” derse teşekkürü en mükemmel şekilde yapmış olur. Ravi: Tirmizi, Birr 86

Dostunu severken ölçülü sev, günün birinde düşmanın olabilir. Düşmanına da buğzunu ölçülü yap, günün birinde dostun olabilir. Ravi: Tirmizi, Birr 60

Allah kıskançtır, mümin de kıskançtır. Allah’ın kıskanması, müminin Allah’ın haram ettiği şeyi yapmasıdır. Ravi: Müslim, Tevbe 36

Amellerin en faziletlisi Allah için sevmek, Allah için buğzetmektir. Ravi: Ebu Davud, Sünnet 3

Birbirlerini sevmede, birbirlerine merhamette, birbirlerine şefkatte mü’minlerin misali, bir bedenin misalidir. Ondan bir uzuv rahatsız olsa, diğer uzuvlar uykusuzluk ve hararette ona iştirak ederler. Ravi: Buhari, Edeb 27

Devlet makamı, millet tarafından ehli olmayan kimseye saltanat tahtı yapılıp oturtuldu mu, o millet felaketi gözlemelidir. Ravi: Buhari Her yedi günde bir gusül edip, başını ve bedenini yıkamak her Müslümanın üzerine Allah Te’ala’nın bir hakkıdır. Ravi: Müslim

Kuvvetli kimse, (güreşte hasmını yenen) pehlivan değildir. Hakiki kuvvetli, öfkelendiği zaman nefsini yenen kimsedir. Ravi: Buhari

Köyde olsun, kırda olsun üç kişi olur da orada cemaatle namaz kılınmazsa, şeytan onlara galebe çalmış demektir. Size cemaatle namaz kılmanızı tavsiye ederim. Ravi: Ebu Davud

Kişinin namazının uzunluğu ve hutbesinin kısalığı onun fıkhının (ilminin) alametidir. Öyle ise, hutbeyi kısa, namazı uzun tutun. Ravi: Müslim

Muhakkak ucb, yani bir insanın kendini beğenip başkasını beğenmemesi yetmiş senelik ibadeti giderir ve mahveder. Ravi: Cami’u’s Sağir

Cuma gecesi veya Cuma günü vefat eden hiçbir müslüman yoktur ki Allah (c.c.) onu kabir fitnesinden korumamış olsun. Ravi: Tirmizi

Kim önemsemeyerek üç cumayı terkedecek olursa, Allah (c.c) onun kalbini mühürler. Ravi: Ebu Davud

Yemeği birlikte yiyiniz; besmele çekiniz; yemeğiniz bereketlenir. Ravi: Ebu Davud

Ameller Allahü Teala Hazretlerine pazartesi ve perşembe günü arz edilir. Ben, amelimin oruçlu olduğum halde arz edilmesini severim. Ravi: Buhari

Müminler arasında imanca en kamil olanı, ahlakça en güzel olanıdır. En hayırlınız da ailesine hayırlı olandır. Ravi: Tirmizi

Kattat (söz taşıyan) cennete giremeyecektir. Ravi: Buhari

Öyle bir devir gelecek ki, insanoğlu aldığı şeyin helalden mi, haramdan mı olduğuna hiç aldırmayacak. Ravi: Buhari

Yeryüzünde, masiyet ve sıla-i rahmi koparıcı olmamak kaydı ile Allah’tan bir talepte bulunan bir Müslüman yoktur ki, Allah ona dilediğini vermek veya ondan onun mislince bir günahı affetmek suretiyle icabet etmesin. Ravi: Tirmizi

Sizi yöneten büyüklerinize sövmeyin! Onların iyi olmaları için dua edin. Çünkü onların iyi olmaları, sizin iyi olmanız demektir. Ravi: Ebû Ümâme, Taberânî.

Kur’an-ı Kerim’de otuz ayetlik (şanı yüce) bir süre vardır. Bu süre (kendisini okuyan) kimseye (kıyamet günü) şefaat eder ve Allah’ın onu affetmesini sağlar. Bu süre Mülk suresidir. Ravi: Tirmizi, 2893

Rabbiniz Hayy’dir, Kerim’dir. Kulu dua ederek kendisine elini kaldırdığı zaman, O ellerini boş çevirmekten istihya eder. Ravi: Tirmizi

İki haslet vardır ki bir müminde asla beraber bulunmazlar: Cimrilik ve kötü ahlak. Ravi: Tirmizi

Kişi hayır yapsa, halk da bu sebeple onu övse, bu mü’mine (Allah’ın razı olduğuna dair) peşin bir müjdedir. Ravi: Müslim, 2642

Sizden biri ölünce, kendisine akşam ve sabah (cennet veya cehennemdeki) yeri arz edilir. Kendisine: “Allah seni kıyamet günü diriltinceye kadar senin yerin işte budur!” denilir. Ravi: Buhari, Cenaiz 90

Cennete giren hiçbir kimse, yeryüzündeki bütün şeyler kendisinin olsa bile dünyaya geri dönmek istemez. Sadece şehit, gördüğü itibar ve ikram sebebiyle tekrar dünyaya dönmeyi ve defalarca şehit olmayı ister… Ravi: Buhari, Cihad 21

Kim haksız olduğu bir münakaşayı terk ederse kendisine cennetin kenarında bir ev kurulur. Haklı olduğu bir münakaşayı terk edene de cennetin ortasında bir ev kurulur. Ravi: Tirmizi, 1994

Allah’ın zikri dışında kelamı çok yapmayın. Zira, Allah’ın zikri dışında çok kelam, kalbe kasvet (katılık) verir. Şunu bilin ki, insanların Allah’a en uzak olanı kalbi katı olanlardır. Ravi: Tirmizi, 2413

Sattığın zaman tart, satın alınca tarttır. Ravi: Buhari, 51

Allah, satıştaki müsamahayı, satın alıştaki müsamahayı, ödemedeki müsamahayı sever Ravi: Tirmizi, 1319

Kim, (mahkeme gereği, yapması icabeden) bir yeminde yalan yere yemin ederse bu yemini sebebiyle cehennemdeki yerini hazırlamış olur. Ravi: Ebu Davud, 3242

Kim Ramazan orucunu tutar ve ona Şevval ayından altı gün ilave ederse, sanki bir yıl oruç tutmuş olur… Ravi: Tirmizi, Savm 53

Allah Teala hazretleri, sizin için üç şeyi mekruh addetti: 1-Dedikodu, 2-Malın ziyanı, 3-Çok sual!.. Ravi: Buhari, Edeb 6

Biriniz yemek yerken besmele çeksin. Şayet yemeğe başlarken besmele çekmeyi unutursa, hatırladığı anda baştan sona bismillah desin. Ravi: Ebu Davud

Üç şey vardır geciktirilmez: Vakti geldiğinde namaz, hazır olduğunda cenaze ve dengi bulunduğunda bekar. Ravi: Cami’u’s Sağir

Müşrik olarak ölenle, bir Müslümanı haksız yere öldüren hariç, Allah bütün günahları affedebilir. Ravi: Ebu Davud, 4270

Ölüyü, (mezara kadar) üç şey takip eder: Ailesi, malı ve ameli. Bunlardan ailesi ve malı geri döner, ameli kendisiyle baki kalır. Ravi: Müslim, 2960

Sana emanet bırakanın emanetini geri ver. Sana ihanet edene ihanet etme. Ravi: Ebu Davud, 3534

Müslümanın, Müslüman üstündeki hakkı beştir: Selamını almak, hasta ziyaretine gitmek, cenazesine katılmak, davetine icabet etmek, hapşırınca yerhamukallah demek. Ravi: Tirmizi, 2738

Nefsimi kudret elinde tutan Zat’a yemin olsun, ya ma’rufu emreder ve münkerden de yasaklarsınız veya Allah’ın katından umumi bir bela göndermesi yakındır. Ravi: Tirmizi, 2170

Kur’an’ın yasaklamış olduğu şeyleri helal sayan kimse, Kur’an’a iman etmiş olmaz. Ravi: Tirmizi, Fezail-i Kur’an 20

Kim, Kur’an’ın hükümleri ve anlamı hakkında bilgisiz olarak konuşursa, Cehennemdeki yerine hazırlansın. Ravi: Tirmizi, Tefsir-i Kur’an 1

Haksız yere müslümanların ırzına (şeref ve namusuna) hakaret etmek haramın en büyüğüdür. Ravi: Ebu Davud

İnsan -Müslüman- öldüğü zaman üç şeyin dışında bütün amellerinin sevabı kesilir. Bunlar, şunlardır: İnsanlığa faydası devam edip giden eser, insanların faydalandığı ilim, kendisine hayır dua eden iyi bir evlat. Ravi: Tirmizi, Ahkam 36

Ölüp de pişman olmayan yoktur, mutlaka herkes nedamet duyar: İyi yolda olan hayrını daha çok artırmadığı için pişman olur. Kötü yolda olan da nefsini kötülükten çekip almadığına pişman olur. Ravi: Tirmizi, 2405

Allah’a secde eden hiçbir kul yoktur ki, Allah onun her secdesine karşılık bir sevap yazmasın, onun bir günahını silmesin ve onu secde ile bir derece yükseltmesin. Öyle ise çok secde ediniz. Ravi: İbni Mace, İkame 201

Üç sıfat vardır ki, bunlar kimde bulunursa, Allah o kimseyi himayesine alır ve onu Cennete koyar. Bunlar: Zayıflara yumuşak davranmak, anne ve babaya sevgi ve hürmet, emri altındakilere iyilikle muamele etmektir. Ravi: Tirmizi, Kıyame 48

Namaz sebebiyle en çok sevap elde edenler, cemaate en uzak yerlerden yürüyerek gelenlerdir. Ravi: Buhari, Ezan 31

Sana sıkıntı zamanında okuyacağın bir duayı öğreteyim mi?: Allahu, Allahu Rabbi, la üşriku bihi şey’en. (Rabbim Allah’tır, Allah! Ben ona hiçbir şeyi ortak koşmam!) Ravi: Ebu Davud, 1525

Kim yatsı namazını cemaatle kılarsa sanki gecenin yarısını ihya etmiş gibidir. Kim de sabahı da cemaatle kılmışsa gecenin tamamını ihya etmiş gibidir. Ravi: Müslim, 656

İnsanın ailesi, malı, çocukları ve komşusu ile ilgili kusurlarına namaz, oruç, sadaka, iyiliği tavsiye etmek ve kötülükten sakındırmak gibi güzel amelleri kefaret olur. Ravi: Buhari, Mevakit 4

Kim bir oruçluya iftar ettirirse, kendisine onun sevabı kadar sevap yazılır. Üstelik bu sebeple oruçlunun sevabından hiçbir eksilme olmaz. Ravi: Tirmizi, 807

Ramazan ayı girdiği zaman cennetin kapıları açılır, cehennemin kapıları kapanır ve şeytanlar da zincire vurulur. Ravi: Müslim, Sıyam 2

Kim bir muhtaç Müslüman’ı giydirirse, elbise adamın üstünde bulunduğu müddetçe Allah’ın himayesindedir. Ravi: Tirmizi, Kıyame 41

Sevdiğini Allah için seven, sevmediğini Allah için sevmeyen; verdiğini Allah için veren, vermediğini de Allah için vermeyen kimse tam bir imana sahip olmuş olur. Ravi: Tirmizi, Kıyame 60

Vaktin başında kılınan namazda Allah’ın rızası, sonunda kılmanda da Allah’ın affı vardır. Ravi: Tirmizi, Salat 13

Kardeşine güler yüz göstermen sadakadır. İyiliği emredip, kötülükten sakındırman sadakadır. Yolunu kaybetmiş kimseye yol göstermen sadakadır. Ravi: Tirmizi, Birr 36

Allahü Teala hakkında hüsnüzan, güzel ibadettendir. Ravi: Tirmizi, 3604 Mü’min, mütemadiyen rüzgarın eğici tesirine maruz bir bitkiye benzer; devamlı belalarla baş başadır. Münafığın misali de çam ağacıdır; kesilip kaldırılıncaya kadar hiç umursamaz. Ravi: Tirmizi, 2870

Güzel hadisler

Bu yazıyı okudunuz mu?

dua

Hadislerden çıkan hükümler

Eğer kulumuza (Muhammed’e) indirdiğimiz (Kur’an) hakkında şüphede iseniz, haydin onun benzeri bir sûre getirin ve ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir