Anasayfa / DİNİMİZ İSLAM / Hadis köşesi / Güzel hadisler – 2
imanilmihali.com
hadisler

Güzel hadisler – 2

Güzel hadisler

EN GÜZEL VE ANLAMLI HADİSLER 2

Evlenene “Allah size (evliliği) mübarek etsin ve size bereket versin” deyin. Ravi: Nesai, Nikah 73

İlim öğreniniz, çünkü Allah için ilim öğrenmek, Allah’tan korkmayı netice verir. İlme çalışmak ibadettir. Müzakeresi, mütalaası tesbihtir. İlmi araştırma yapmak cihattır. Ravi: Kenzü’l-Ummal 4.35

Hiçbir baba, çocuğuna iyi terbiyeden daha üstün bir hediye veremez. Ravi: Tirmizi, Birr 23

Hiçbir farz namazını kasten terk etme. Kim namazı kasten terkederse, ilahi koruma ve teminattan mahrum kalır. Ravi: İbni Mace, Fiten 23

Köyde veya çölde oturanlardan üç kişi bir araya gelip de cemaatle namaz kılmazlarsa, şeytan onlara galebe çalar. Cemaate devam ediniz. Çünkü sürüden ayrılanı kurt kapar. Ravi: Nesei, İmame 48

Kul, kendini Allah’ın azabından kurtarmada zikrullahtan daha müessir bir ameli işlememiştir. Ravi: Tirmizi, 3374

Kişi evine girince şu duayı okusun: “Allah’ım! Senden hayırlı girişler, hayırlı çıkışlar istiyorum. Allah’ın adıyla girdik, Allah’ın adıyla çıktık. Rabbimiz Allah’a tevekkül ettik”. Ravi: Ebu Davud, 5096

Kim, insanların gücenmesi pahasına da olsa Allah’ın rızasını kazanmak düşüncesiyle iş yaparsa, Allah onu insanların kötülüğünden korur. Ravi: Tirmizi, Zühd 65

Şüphesiz ki münafıklara en ağır gelen namazlar bu -yatsı ve sabah- namazlardır. Eğer bu iki namazdaki sevabı bilmiş olsaydınız, dizlerinizin üzerinde emekleyerek de olsa bu namazlara devam ederdiniz. Ravi: Ebu Davud, Salat 40

Bana salavat getiren hiçbir Müslüman yoktur ki, salavat getirdiği müddetçe, melekler de ona dua ve istiğfar etmesin. Artık kul ister az salavat getirsin, ister çok Ravi: İbni Mace, İkameti’s Salat 25

İlim öğreniniz, ilmi de tevazu, ciddiyet, vakar ve istikamet için öğreniniz. İlminden istifade ettiğiniz kimselere de hürmet ediniz. Ravi: Tergib, 1.114

Hiç şüphesiz ki, Allah, melekler, yerde ve gökte bulunanlar, yuvasındaki karıncadan sudaki balığa varıncaya kadar her şey insanlara hayrı, iyiliği öğreten kimseye dua ve istiğfar ederler. Ravi: Tirmizi, İlim 19

Allah, insanlara merhamet etmeyene rahmette bulunmaz. Ravi: Tirmizi, 1923

Kim layıkıyla namaza devam ederse, onun için kıyamet gününde nur, delil ve kurtuluş olur. Ravi: Fethü’r Rabbani, 2.232:81

Allah Teala hazretleri, bana: “Mütevazi olun, öyle ki, kimse kimseye zulmetmesin, kimse kimseye karşı böbürlenmesin” diye vahyetti. Ravi: Ebu Davud, 4895

Ey kalbleri çeviren Allahım! Kalbimi dinin üzerine sabit kıl. Ravi: Tirmizi, 2141

Sizi yüksek derecelere yükseltecek ve günahları örtecek bir şeyi göstereyim mi? Sıkıntı ve meşakkat zamanında abdest almak, camilere sık devam etmek ve bir namaz vaktinden sonra diğerini arzu ile beklemek. Ravi: Fethü’r-Rabbani, 2.210:35

Bir baba çocuğuna güzel ahlaktan daha üstün bir miras bırakamaz. Ravi: Tirmizi, 1953

Sadakaların ve yardımların en hayırlısı, verilen kimsenin ihtiyacını giderendir. Veren el, alan elden daha hayırlıdır. Sadaka vermeye bakmakla sorumlu olduklarından başla. Ravi: Nesei, Zekat 60

Seni şüpheye düşüren şeyleri bırak, düşürmeyenlere yönel. Çünkü doğruluk rahatlatır; yalan sıkıntıya atar. Ravi: Tirmizi, S. Kıyame 60

Allah katında en makbul amel, az da olsa, devamlı olanıdır. Ravi: Müslim, S. Münafıkta 78

Kişi ile şirk ve küfür arasında, ancak namazın terki vardır. Ravi: Müslim, İman 134

Allah zalime mühlet verir. Ceza vereceği zaman geldiğinde de ona göz açtırmaz, helak eder. Ravi: Müslim, Birr 61

Mü’min, aynı yılan deliğinden iki defa sokulmaz. – iki defa aldatılmaz – Ravi: Ebu Davud, Edep 29

Kim geçim sıkıntısından dolayı insanlara dert yanarsa, onun ihtiyacı giderilmez, açığı kapanmaz. Fakat kim geçim darlığını Allah’a arz ederse, Allah onun sıkıntısını giderir, bolluğa çıkarır. Ravi: Tirmizi, Zühd 18

Kur’an-ı Kerimi okuma ve anlamasını bilen mü’min, mana alemindeki bazı meleklerle beraberdir. Okuma, öğrenme ve ezberlemede zorlukla karşılaşan kimseye de iki kat sevap vardır. Ravi: Buhari, Tevhid 52

İnsanların Allah’a en yakın olanı, önce selamı verenidir. Ravi: Ebu Davud, Edeb 133

Yalan söylemekten de kaçının. Çünkü yalan kişiyi günaha; günah da Cehenneme götürür. Kişi yalan söyleye söyleye neticede Allah katında “Kezzab” – çok yalancı – olarak yazılır. Ravi: Buhari, Edep 69

Kul, zarara düşme korkusuyla zararsız şeyleri dahi terk etmedikçe müttakilerden olamaz Ravi: İbni Mace, Zühd 24

Büyük günahlar dışında, beş vakit namaz ve iki Cuma Namazı, aralarında işlenen günahlara kefaret olurlar Ravi: Müslim, Tahare 14

Eğer dünyanın Cenâb-ı Hakk’ın yanında bir sinek kanadı kadar değeri olsaydı, kafire ondan bir yudum su bile içirmezdi Ravi: Tirmizi, Zühd 13

Hasta ziyaretinde bulunan kimse, ziyaretten dönünceye kadar cennet meyveleri arasındadır. Ravi: Müslim, Birr 40, (2568); Tirmizi, Cenaiz 2, (967)

Allahım ! Recep ve Şaban ‘ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan ‘a ulaştır… Ravi: (Ahmed b. Hanbel , Müsned 1/259)

İbnu Mes’ud (R.A)’dan rivayetle: Dedim ki: “Ey Allah’ın Resulü! Allah nezdinde en büyük günah hangisidir?” “Seni yaratmış olan Allah’a eş koşmandır!” buyurdular. “Sonra hangisidir?” dedim. “Seninle birlikte yiyecek diye, evladım öldürmendir!” buyurdular. Ben yine: “Sonra hangisidir?” dedim. “Komşunun helalliği ile zina etmendir!” buyurdular. Ravi: Buhari, Tefsir, Bakara 3, Furkan 3, Edeb 20, Muharibin 20, Diyat 1, Tevhid 40, 46; Müslim, İman 141

Cuma guslü her muhtelime (buluğa erene) vacibtir. Misvaklanması, bulduğu taktirde koku sürünmesi de öyle. Ravi: Buhari, Cuma 2, 3, 12, Ezan 161, Şehadat 18; Müslim, Cuma 5, (846); Muvatta, Cuma 4, (1, 102)

Size iki şey bırakıyorum. Bunlara uyduğunuz müddetçe asla sapıtmayacaksınız: Allah’ın Kitab’ı ve Resulünün Sünneti. Ravi: Muvatta, Kader 3

Resulullah (sav)’a altın veya gümüş buluntu hakkında sorulmuştu. “Kesesini ve bağını belle sonra onu bir yıl ilan et. (Sahibini) bilemezsen, onu harca. O yanında bir emanet olsun. Günün birinde arayanı gelecek olursa, ona ödersin” buyurdu. Bunun üzerine Aleyhissalatu vesselam’a kaybolmuş develerden soruldu. “Kaybolan develerden sana ne? Onları (kendi haline) bırak. Zira sahibi onu buluncaya kadar, ayağında çarığı, sırtında su tulumu vardır. Suya gider, ottan yer” buyurdular. Bu sefer (kaybolmuş) davardan soruldu: “Onları alın. Zira onlar ya senindir, ya (kaybeden) kardeşinindir, ya da kurdundur” buyurdular. Ravi: Müslim, Lukata 1

Resulullah (sav) “Kişinin anne ve babasına sövmesi büyük günahlardandır” buyurmuşlardı. Orada bulunanlar: “Hiç kişi anne ve babasına söver mi?” dediler. “Evet! Kişi, bir başkasının babasına söver, o da babasına söver; annesine söver, o da bunun annesine söver!” buyurdular. Ravi: Buhari, Edeb 4

Horozların öttüğünü işittiğiniz vakit, Allah’tan lütuf ve ikramını talep edin. Zira onlar bir melek görmüştür. Merkebin anırmasını işittiğiniz zaman şeytandan Allah’a sığının. Çünkü o da bir şeytan görmüştür. Ravi: Ebu Davud, Edeb 115

Cömert bir cahil, Allah katında ibadet eden bir cimriden daha sevgilidir. Ravi: Tirmizi, Birr 40

Haberiniz olsun, ben rükü ve secde halinde Kuran okumaktan men edildim. Öyleyse rüküda Rabb Teala’yı tazim edin, secdede ise dua etmeye gayret edin, (zira secdede iken yaptığınız dua) icabet edilmeye layıktır. Ravi: Ebu Davud, Salat 152

Canım kudret elinde olan Allah’a yemin ederim ki sizler iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız. Yaptığınız takdirde birbirinizi seveceğiniz bir şey söyleyeyim mi? Aranızda selamı yayınız! Ravi: Müslim, İman 93-94

Bir erkek, yanında mahremi bulunmayan (yabancı) bir kadınla yalnız kalmasın! Bunun üzerine bir adam kalkarak: “Ey Allah’ın Resülü, kadınım hacc için yola çıktı, ben ise falan falan gazvelere yazıldım!” dedi. Aleyhissalatu vesselam: “Öyleyse git hanımına yetiş, onunla hacc yap!” diye emretti.” Ravi: Buhari, Nikah 111

“Ne sirayet (buluşma), ne de uğursuzluk vardır. Benim fe’l hoşuma gider.” Yanındakiler sordu: “Fe’l nedir?” “Güzel bir sözdür!” buyurdu.” Buhari’nin rivayetinde şu ziyade mevcuttur: “Benim, dedi, fe’l-i salih, güzel bir kelime hoşuma gider.” Ravi: Buhari, Tıbb 44

Eğer bir kimsenin bir başkasına secde etmesini emretseydim, kadına, kocasına secde etmesini emrederdim ve eğer bir erkek karısına kırmızı bir dağdan siyah bir dağa ve siyah bir dağdan kırmızı bir dağa taş taşımayı emretseydi, uygun olan, kadının bu emri yerine getirmesidir. Ravi: Kütüb-i Sitte, 6529

Allah’tan daha kıskanç kimse yoktur. Bu sebeptendir ki fevahişin açığını da kapalısını da haram kıldı. Medihten Allah kadar hoşlanan bir kimse de yoktur. Bu sebeptendir ki nefsini medhetmiştir. Ravi: Buhari, Nikah 107

Muharcirler hicretle Medine’ye gelip (Ensar’ın yardımlarını gördükleri) vakit şöyle dediler: ” Ey Allah ‘ın Rasûlü ! Biz, çok maldan böylesine cömertce veren, az maldan da yardımı böylesine güzel yapan aralarına inmiş bulunduğumuz şu Medinelilerden başka bir kavmi hiç görmedik! Bize bedel işlerimizi yaptılar, hayatımızı düzene koymada yardımcı oldular. Biz (hicret ve ibadetlerimizle kazandığımız) sevapların hepsini onlar alacak diye korkuyoruz !” Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) onlara şu cevabı verdi: ” Hayır! Onlar sizin dua ve teşekkürlerinizden hâsıl olan sevabı alacaklar. ” Ravi: Tirmizi, Kıyamet 45

Allah’tan daha kıskanç kimse yoktur. Bu sebeptendir ki fevahişin açığını da kapalısını da haram kıldı. Medihten Allah kadar hoşlanan bir kimse de yoktur. Bu sebeptendir ki nefsini medhetmiştir. Ravi: Buhari, Nikah 107

Bir adam gelerek: “Ey Allah’ın Resûlü iyi davranıp hoş sohbette bulunmama en ziyaâde kim hak sâhibidir?” diye sordu. Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm): “Annen!” diye cevap verdi. Adam: “Sonra kim?” dedi, Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) “Annen!” diye cevap verdi. Adam tekrar: “Sonra kim?” dedi Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) yine: “Annen!” diye cevap verdi. Adam tekrar sordu: “Sonra kim?” Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) bu dördüncüyü: “Baban!” diye cevapladı.” Ravi: Müslim, Edeb 2

“Ümmetimden bir kısım insanları bilirim ki, Kıyamet günü Tihâme dağları emsalinde bembeyaz (tertemiz) hayırlarla gelirler. Aziz ve celil olan Allah Teâla hazretleri o sevapları saçılmış toz haline getirir (değersiz kılar, kabul etmez).” Sevban radıyallahu anh dedi ki : “Ey Allah’ın Resülü! Onları bize tavsif et, durumlarını açıkla da, bilmeyerek biz de onlardan olmayalım!” Aleyhissalâtu vesselâm açıkladılar: “Onlar sizin din kardeşlerinizdir. Sizin cinsinizden insanlardır. Sizin aldığınız gibi onlar da gece (ibadetin)den nasiplerini alırlar. Ancak onlar, Allah’ın yasaklarıyla tenhâda başbaşa kalınca o yasakları ihlâl ederler, çiğnerler.” Ravi: Kütüb-i Sitte, 7269

Himmet yönüyle insanların en yücesi hem dünya hem de ahiret işine himmet gösteren mü’mindir. Ravi: Kütüb-i Sitte, 6622

Cum’a namazı, dört kişi hâriç geri kalan her müslüman üzerine cemaat içinde yapması gereken vâcib bir hakk’dır. Cumadan istisna edilen bu dört kişi şunlardır: Köle, kadın, çocuk ve hasta. Ravi: Ebu Davud, Salat 215

Cum’a günü kim cemaatin omuzlarını yararak ilerlerse cehenneme bir köprü ittihaz olunur. Ravi: Tirmizi, Salat 369

– Hz. Enes radıyallahu anh anlatıyor: “Resülullah aleyhissalatu vesselâm şu duayı çok yapardı: “Ey kalbleri çeviren Allahım! Kalbimi dinin üzerine sâbit kıl!” Ben (bir gün kendisine): “Ey Allah’ın resûlü! Biz sana ve senin getirdiklerine inandık. Sen bizim hakkımızda korkuyor musun?” dedim. Bana şöyle cevap verdi: “Evet! Kalpler, Rahmân’ın iki parmağı arasındadır. Onları istediği gibi çevirir.” Ravi: Tirmizi, Kader 7

Ümmetimin hepsi affa mazhar olacaktır, günahı aleni işleyenler hariç. Kişinin geceleyin işlediği kötü bir ameli Allah örtmüştür. Ama sabah olunca o: “Ey falan, bu gece ben şu şu işleri yaptım!” der. Böylece o, geceleyin Allah kendini örtmüş olduğu halde, sabahleyin, üzerindeki Allah’ın örtüsünü açar. İşte bu, günahı aleni işlemenin bir çeşididir. Ravi: Buhari, Edeb 60

“Kimin yanında fazla hayvan varsa, onu hayvanı olmayana versin. Kimin de fazla azığı varsa onu azığı olmayana versin.” Resülullah, bazı mal çeşitlerini bu suretle saymaya devam etti. Öyle ki, bizden hiç kimsenin (yol sırasında) herhangi bir fazlalıkta hakkı olmadığı düşüncesine vardık.” Ravi: Müslim, Lukata 18

İbnu Ömer (radıyallahu anh) anlatıyor: “Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) omuzumdan tuttu ve: “Sen dünyada bir garib veya bir yolcu gibi ol” buyurdu. Ravi: Buhari, Rikak 2

Hz. Âişe (radıyallâhu anhâ) bir başka rivâyette şunu söyler: “Kendisinde dikbaşlılık olan bir deveye bindim. (Hırçınlık etmeye başlayınca ileri-geri sürmeye başladım. Bunun üzerine Resülullah (aleyhissalâtü vesselâm): “Rıfkla, tatlılıkla davran! diye müdâhale etti…” Ravi: Müslim, Birr 79

Bir adam, Resülullah aleyhissalâtu vesselâm’a: “Yaptığım işin iyilik veya kötülük olduğunu nasıl anlayabilirim?” diye sordu. Aleyhissalâtu vesselâm: “Komşunun “iyi yaptın!” dediğini işitirsen iyilik yaptın demektir. Eğer “kötülük yaptın!” dediklerini işitirsen, kötülük yaptın demektir” buyurdular.” Ravi: Kütübü Sitte, 7261

Bir meclise oturup hikmetli söz dinleyip, sonra bu meclisten bahsederken işittiği şeylerin sadece kötü kısımlarını anlatan bir kimsenin misali, bir çobana gelip: “Ey çoban, süründen bana bir koyun kes!” deyince, çobandan: “Git en iyisinin kulağından tut al” iznine rağmen gidip sürünün köpeğinin kulağından tutan adamın misalidir. Ravi: Kütübü Sitte, 7233

(Müslüman erkeklerden) kim, Allah yolunda, ilâ-yı kelimetullah için, devenin iki sağımı arasında geçen müddet kadar savaşacak olsa cennet kendisine vacib olur. Ravi: Ebu Davud, Cihad 42

Bana en sevgili olanınız, kıyamet günü de bana mevkice en yakın bulunacak olanınız, ahlâkça en güzel olanlarınızdır. Bana en menfur olanınız, kıyamet günü de mevkice benden en uzak bulunacak olanınız, gevezeler, boşboğazlar ve yüksekten atanlardır.” (Cemaatte bulunan bâzıları): “Ey Allah’ın Resûlü! Yüksekten atanlar kimlerdir`?” diye sordular. “Onlar mütekebbir (büyüklük taslayan) kimselerdir!” cevabını verdi.” Ravi: Tirnizi, Birr 77

İnsanların en hırsızı, namazdan çalandır, buyurdu. Nasıl çalar ya Rasûlallah? denildiğinde: Rükû ve secdeleri tam yapmaz. (Namazı tadil-i erkana riayet etmeden çabuk çabuk kılar). İnsanların en cimrisi de, selam vermekten kaçınandır. Ravi: Taberani

Allah’ın hataları silmeye ve dereceleri yükseltmeye vesile kıldığı şeyleri size söyleyeyim mi?” “Evet ey Allah’ın Resülü, söyleyin!” dediler. Bunun üzerine saydı: “Zahmetine rağmen abdesti tam almak. Mescide çok adım atmak. (Bir namazdan sonra diğer) Namazı beklemek. İşte bu ribâttır, işte bu ribâttır. İşte bu ribâttır.” Ravi: Müslim, Taharet 41

Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) yere bir çizgi çizdi ve: “Bu insanı temsil eder” buyurdu. Sonra bunun yanına ikinci bir çizgi daha çizerek: “Bu da ecelini temsil eder” buyurdu. Ondan daha uzağa bir çizgi daha çizdikten sonra: “Bu da emeldir” dedi ve ilâve etti: “İşte insan daha böyle iken (yani emeline kavuşmadan) ona daha yakın olan (eceli) ansızın geliverir. Ravi: Tirmizi, Zühd 25

Kim evinden temizlenmiş olarak farz namaz için çıkarsa, onun ecri, tıpkı ihrama girmiş hacının ecri gibidir. Kim de kuşluk namazı için çıkar ve sırf bu maksatla yorulursa onun ücreti de umre yapanın ücreti gibidir. Namaz kıldıktan sonra araya lağv (dünyevi kelam) sokmadan kılınan ikinci namaz, İlliyyin (denen cennetin yüce makamın)da yazılıdır. Ravi: Ebu Davud, Salat 49

Her sarhoşluk veren şey (dinde yasaklanan içki olan) hamr grubundandır ve sarhoşluk veren her şey haramdır. Ravi: Müslim, Eşribe 73

Çorba pişirdiğin zaman suyunu çok koy. Sonra da komşularını gözden geçir ve gerekli gördüklerine güzel bir şekilde sun! Ravi: Müslim, Birr 143

Şurası muhakkak ki, Allah her nefsi yaratmış, onun hayatını, ölümünü, rızkını ve uğrayacağı musibetlerini yazmıştır. Ravi: Tirmizi, 2144

Benim hakkımda yalan söylemeyin. Zira benim üzerime yalan uyduran cehenneme girer. Ravi: Buhari, İlm 38

Eğer kişi namazını herkesin gözü önünde kılınca (edebine uygun kılar) güzel yapar, tek başına kimsenin görmediği durumda kılınca da (edebine uygun kılar) güzel yaparsa, Allah Teâla hazretleri (onun ibadetinden memnun kalır ve:) “Bu (kulluğunu riyasız yapan) gerçek bir kulumdur” der, Ravi: KS, 7247

Namaza durduğun zaman tekbir al. Sonra Kur´an´dan kolayına geldiği kadar âyet oku. Ardından rükûa var, bütün organların tamamen hareketsiz kalıncaya kadar öylece dur. Sonra başını kaldır, ayakta iyice doğruluncaya kadar dur. Ardından secdeye var, bütün organların tamamen hareketsiz kalıncaya kadar secdede öylece kal. Sonra başını kaldır, bütün organların tamamen hareketsiz kalıncaya kadar otur. Namazın bütün rekâtlarında bunu böyle yap. Ravi: Müslim, Salât 45

Âdemoğlu, kurban bayramı günlerinde Allah için kurban kesmekten daha sevimli bir iş yapmış olamaz. Ravi: Tirmizi, Edahi 1 Cuma gününde öyle bir saat vardır ki, şayet bir Müslüman kul o saate rastlar da Allah’tan bir hayır isterse, Allah onu kendisine mutlaka verir Ravi: Müslim, Cum’a 4

Müslüman, dilinden ve elinden diğer Müslümanların güvende olduğu, mü’min de insanların malları ve canları hususunda kendisine güvendiği kişidir. Ravi: Tirmizi, İman 12

Ümmetimin sonunda yalancı Deccaller olacak. Onlar, ne sizin ne de atalarınızın hiç işitmediği şeyleri anlatacaklar. Onlardan sakının! Ravi: Müslim, Mukaddime 6

Her iyilik bir sadakadır. Ravi: Buhari, Edeb 33

Allah’ım sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affet. Ravi: Tirmizi, Da’avat 84

İki günü birbirine denk olanlar aldanmıştır. Ravi: Keşfü’l-hafâ, 54

Allah’tan korkunuz. Çocuklarınız arasında âdil davranınız. Ravi: Buhari, Hibe 12,13

Hayır, bir alışkanlıktır. Ravi: İbni Mace, 221

Kıyamet günü insanoğlu, ömrünü nerede harcadığından, yaptığı işleri ne niyetle yaptığından, nasıl kazanıp nereye harcadığından, vücudunu ve sıhhatini nerede ve nasıl değerlendirdiğinden sorguya çekilmedikçe yerinden ayrılmaz. Ravi: Tirmizi, Kıyame 1

“Şüphesiz siz, sizden öncekilerin yoluna karış karış, arşın arşın tabi olacaksınız. Hatta onlar, bir keler deliğine bile girseler, onların arkasından gideceksiniz.” Bunun üzerine sahabe “Ey Allah’ın Rasûlü! Onlar Yahudi ve Hıristiyanlar mıdır” diye sordular. Rasûlullah (s.a.v) “ya kim olacak! Evet onlardır” buyurdular… Ravi: Buhari, Enbiya 50

Kim, sözleşme yaptığı kimseye zulmeder, hakkını kısar veya gücünün üzerinde bir şey emreder yahut rızası dışında bir şeyini alırsa kıyâmet günü onun aleyhine bizzat ben delil (ve davacı) olacağım. Ravi: Ebu Davud, Harac 33

Mü’min, geçimi güzel olan kişidir. Geçimsiz kişide hayır yoktur. Ravi: Ahmed b. Hanbel,11/400

Zulümden sakınınız, çünkü zulüm kıyâmet günü zalimleri karanlıklara sokacaktır Ravi: Müslim, Birr 56

Yüce Allah, yaptığınız işi sağlam ve iyi yapmanızdan hoşnut olur. Ravi: Beyhakî, Şu’abu’l-İmân, 4/334.

Her kul öldüğü hal üzere diriltilir. Ravi: Müslim, Cennet 83

Kardeşinin derdine sevinip gülme, sonra Allah ona merhamet eder de, seni onun sahip olduğu dertle müptela kılar. Ravi: Tirmizi, Kıyame 54

İnsanlar sizlere ilimden sormaya devam ederken şunu demeye kadar gelirler: “Anladık, Allah herşeyin yaratıcısıdır, pekiyi Allah’ın yaratıcısı kimdir?” Bunu söyledikleri zaman siz: “Allah birdir, Allah sameddir (ne bir yaratıcıya ne de bir başka şeye muhtaç değildir), doğurmadı, doğurulmadı da. O’nun bir dengi de yoktur” deyin, sonra solunuza üç kere tükürüp istiâze ile şeytandan Allah’a sığının. Ravi: Ebu Davud, Sünnet 19

Kim muktedir olduğu halde tevazu maksadıyla (Allah için) (kıymetli) elbise giymeyi terk ederse, Allah kıyamet günü, onu mahlukatın başları üstüne çağırır ve dilediği iman elbisesini giymekte onu muhayyer bırakır. Ravi: Tirmizi, Kıyamet 40

Sakın sizin biriniz silâhını (teşhîr edip de) din kardeşine işâret etmesin! Çünkü işaret eden kimse bilmez ki, belki şeytan eline hız verir de (din kardeşini vurur); bu sûretle Cehennem`den bir çukura yuvarlanır. Ravi: Buhari, 2116

Namazda uykusu kendisine galebe çalan varsın uyusun. Hatta uykusunu iyice alsın. Çünkü kişi uykulu olarak namaz kıldığında istiğfar mı ediyor, kendisine beddua mı ediyor bilemez. Ravi: Müslim, 786

Sizden birisi namaza durduğu zaman şeytan ona gelir ve onu şaşırtıp yanlışlığa düşürmeye çabalar, hatta kişi ne kadar kıldığını bile unutuverir. Sizden birisi bu hale düşerse oturur halde iki secde yapsın. Ravi: Buhari, 1175

Canım elinde olan zata yemin olsun ki, safların arasındaki boşluklarda şeytanı siyah bir koyun gibi dolaşırken görüyorum. Ravi: Ebu Davud, 667

Sizden birisini ailesinin yanına dönmekten alıkoyan sadece beklediği namaz olursa, beklediği sürece namazda sayılır. Ravi: Buhari, 647

Namaza gelirken koşmayın. Vakur bir şekilde yürüyün. Yetişebildiğinizi kılar, yetişemediğinizi tamamlarsınız. Ravi: Nesai, 861 Her kim abdeste başlarken Allah’ın adını anmaz ise onun abdesti yoktur. Ravi: Ebu Davud, 110

Sıkılık huyundan kaçının. Zira sizden önce gelip geçenler bu huy yüzünden helâk oldular. Şöyle ki: Bu huy onlara cimrilik emretti, onlar hemen cimrileşiverdiler, sıla-ı rahmi kesmelerini emretti, hemen sıla-ı rahmi kestiler, doğru yoldan çıkmayı (fücur) emretti, hemen doğru yoldan çıktılar. Ravi: Ebu Davud, Zekat 46

Kıyamet günü üç grup insan şefaat eder: peygamberler, sonra alimler, sonra da şehitler. Ravi: İbni Mace, Zühd 37

Her kime bildiği bir mesele sorulur, o da bunu söylemeyip gizlerse, Allah ona Kıyamet Günü ateşten bir gem vurur. Ravi: Tirmizi, İlm 3

Peygamberimiz (SAV) bir şey söylediği zaman insanlar anlayıncaya kadar üç defa tekrar ederdi. Bir topluluğa rastladığı zaman da işitmedikleri takdirde üç defa selam verirdi. Ravi: Ebu Davud, İlm 6

Kıyamet Günü insanlar arasında en şiddetli azaba uğrayacaklar, ilmi kendisine ve başkalarına fayda vermeyen alimlerdir. Ravi: Keşfü’l-Hafa, 1.376

Cennet bahçesine uğradığınız zaman orada oturunuz. Sahabiler: “Ya Resulullah, Cennet bahçesi nedir?” diye sordular. Resulullah (SAV) şöyle cevap verdi : “İlim meclisleridir.” Ravi: Terğib, 1.112

Ne alimlere karşı övünmek, ne cahillerle münakaşa etmek ve ne de meclislerin seçkin köşelerinde yer almak için ilim tahsil etmeyiniz. Kim böyle yaparsa cehenneme müstehak olur. Cehenneme müstehak olur. Ravi: İbni Mace, Mukaddime 23

Akrabaların gösterdiği yakınlığa karşılık veren kimse, tam anlamıyla akrabalık haklarını gözetiyor sayılmaz. Akrabalık haklarını tam anlamıyla gözeten kimse; yakınları akrabalık bağlarını ondan kestikleri halde, o onlardan alaka ve yardımını kesmeyen kimsedir. Ravi: Müslim, 1003

İlim öğretmek her müslümana farzdır. Layık olmayanlara ilim öğreten, domuzların boynuna cevher, inci ve altın gerdanlık takan kimseye benzer. Ravi: İbni Mace, Mukaddime 7

İnsanlar yalnızlıktaki (mahsuru) benim kadar bilselerdi, hiçbir atlı tek başına bir gececik olsun yol yapmazdı. Ravi: Buhari, Cihad 135

Herşeyin bir zirvesi vardır. Kur’an-ı Kerim’in zirvesi de Bakara Suresidir. Çünkü bu surede öyle bir ayet vardır ki o, Kur’an ayetlerinin efendisidir. Bu Ayet-el Kürsî’dir. Ravi: Tirmizi, Fezail-Kur’an 2

Allah bir idarecinin iyiliğini murad ettiği zaman, ona dürüst bir yardımcı verir. O, onun unuttuğu şeyleri hatırlatır ve hatırlattığı işlerde de yardım eder. Ravi: Ebu Davud, İmare 4

İki vasıf vardır ki, bunlar münafıkta bir araya gelmez: güzel sima ve dini konularda derin anlayış. Ravi: Tirmizi, İlm 19

Resulullah’a (S.A.V) “Hayırlı bir iş yapıp ta, insanların kendisini methettiği kimse hakkında ne buyurursunuz” diye soruldu.. Resulullah (S.A.V) : “Bu, mü’minin dünyada iken peşin aldığı bir mükafattır.” buyurdu. Ravi: Müslim, Birr 166

Bu din ilmi, dinin ta kendisidir, öyle ise onu kimden öğrendiğinize dikkat edin. Ravi: Dârimî, Mukaddime 38

Şuna dikkat edin! İdarecilerinizde hoşlanmadığınız bir husus gördüğünüz vakit, o meseleyi tasvip etmediğinizi gösterin. Ama hiçbir surette de itaatten vazgeçmeyin. Ravi: Tirmizi, Fiten 63

Salla’llâhu aleyhi ve sellem (iyd-i) fıtır günü bir kaç (dâne) hurma yemeden (bayram) namaz (ın)a çıkmazdı. Yine (Enes radiya’llâhu anh’den) diğer rivâyette bunları tek (adedli) olarak yerdi, diyor. Ravi: Enes b. Mâlik

İçinizden birisinin şu veya bu ayeti unuttum demesi kadar kötü birşey yoktur. Çünkü o unutmamış, unutturulmuştur. Kur’an-ı Kerim’i tekrar okumak suretiyle hafızanızda tutunuz. Çünkü Kur’an, ezberleyenlerin hafızalarından develerin bağlarından boşanıp kaçtığından daha hızlı kaçar. Ravi: Buhari, Fezail-i Kur’an 21

Şüphesiz bu Kur’an tesirli olarak nazil olmuştur. Öyle ise onu okuduğunuz zaman ağlayınız. Ağlamasanız da ağlamaklı okuyunuz. Kur’an okurken makamla okumaya çalışınız. Kim Kur’an’ı makamla ve güzel sesle okumaya çalışmazsa bizden değildir. Ravi: İbni Mace, İkame 176

Her kimin üç kız çocuğu veya üç kız kardeşi yahut iki kızı veya kız kardeşi bulunur; onlara iyi muamele eder ve onların haklarını yerine getirme hususunda Allah’tan korkarsa o Cennetliktir. Ravi: Tirmizi, Birr 13

Alim, ilim ve amel Cennettedir. Eğer alim bildikleriyle amel etmezse ilim ve amel Cennette alim ise cehennemde olur. Ravi: Kenzü-l Ummal, 4.28

“Allah’ın en çok sevdiği amel hangisidir” diye sorulduğunda “Vaktinde kılınan namaz” cevabını verdi. “Sonra hangisidir?” diye soruldu. “Anneye babaya iyi davranmak” buyurdu. “Daha sonra hangisidir?” diye soruldu. “Allah yolunda cihad” karşılığını verdi. Ravi: Müslim, İman 139

Hiç şüphesiz ki, dünyada malı çok olanlar, Ahirette sevabı az olanlardır. Ancak Allah’ın kendisine mal verip te, o malı sağına, soluna, önüne, arkasına saçan ve onu hayır ve hasenatta sarf edenler müstesnadır. Ravi: Buhari, Rikak 13

Bir kimsenin başkasıyla birlikte kıldığı namaz, tek başına kıldığı namazdan daha parlak ve sevaplıdır. İki kişi ile birlikte kıldığı namaz da bir kişi ile birlikte kıldığı namazdan daha faziletlidir. Birlikte namaz kılanlar ne kadar çok olursa, o nispette Allah’ın rıza ve sevgisine yakın olurlar. Ravi: Nesai, İmame 45

Her kim, Allah’ın farz kıldığı beş vakit namazı abdestlerine tam olarak, salavatlarına, rükularına tam tamına riayet ederek, vaktinde güzelce ve huşu içinde kılarsa; Allah’ın o kimseyi bağışlayacağına dair ahdi vardır. Eğer böyle yapmazsa, dilerse onu bağışlar, dilerse azap verir. Ravi: Ebu Davud, Salat 9

Bir kötülük gizli kaldığı zaman, yalnız yapana zarar verir. Ancak açıkça yapılıp ta önlenmezse zararı herkese olur. Ravi: Taberani, Tac 5.686

Başınızda Habeşli bir köle de bulunsa Allah’ın Kitabına göre idare ettiği müddetçe, onu dinleyip itaat ediniz. Ravi: Müslim, İmare 37

Kalpleriniz anlam ve hükümleri üzerinde birleştiği müddetçe Kur’an’ı okuyunuz. Ayrılığa düştüğünüz zaman da bırakıp kalkınız. Ravi: Müslim, İlim 4 Oruç ve Kur’an Kıyamet Günü kula şefaat ederler. Oruç der: “Ya Rabbi! Ben onun yemesine ve zevklerine engel oldum, beni ona şefaatçi yap.” Kur’an der: “Ben onun gece uykusuna engel oldum, beni ona şefaatçi yap.” Cenab-ı Hak tarafından “Şefaatiniz kabul olunmuştur.” buyurulur. Ravi: Fethü-r Rabbani, c.18 s.4

Şu dört şey kimde bulunursa tam bir münafık olur. Bunlardan biri kendisinde bulunan kimse de, onu terk edinceye kadar bir münafıklık vasfını taşır. Bu vasıflar şunlardır: Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman sözünde durmaz, anlaşma yaptığı zaman vazgeçer, düşmanlık yaptığı zaman da sınırı aşar ve daha çok kötülükte bulunur. Ravi: Buhari, İman 34

Burada bulunanlar, duyduklarını bulunmayanlara ulaştırsınlar. Çünkü burada bulunmadığı halde, sözlerimi daha ziyade tatbik edenler çıkabilir. Ravi: Buhari, İlim 9

Allah bir kula, halkı idare etme vazifesini verir de, o da onlara zulmetmiş olarak ölürse, Allah ona Cennetini haram kılar. Ravi: Buhari, Ahkam 8

Her kim Kur’an okur, ezberler, helalini helal, haramını haram bilirse, Allah onu Cennete koyar ve ailesinden cehennemlik on kişiye şefaatçi yapar. Ravi: Tirmizi, Fezail-i Kur’an 13

İspat etmek davacıya, yemin etmek davalıya düşer. Ravi: Tirmizi, Ahkam 12

Kim yeryüzünde Allah’ın dinini ve davasını temsil eden Müslüman bir idareciyi küçük düşürse, Allah da o kimseyi küçük düşürür. Ravi: Tirmizi, Fiten 48

Allah şöyle buyurur: “Ey insanoğlu! Bana kulluk yapmak için dünya nimetlerinden vazgeç ki, sana gönül zenginliği ihsan edeyim, ihtiyaçlarını gidereyim. Şayet böyle yapmazsan, seni meşguliyetler içerisinde bunaltır, ihtiyaçlarını da gidermem. Ravi: Tirmizi, S. Kıyame 30

Kur’an okumaya devam ediniz. Çünkü o Kıyamet Günü’nde okuyup gereğini yapanlara şefaatçi olacaktır. Ravi: Müslim, Misafirin 252

Allah birinci safı dolduranlara rahmet eder; melekler de onlar için dua eder. Safları doldurmak için atılan bir adımdan Allah rızasına daha yakın başka bir adım yoktur. Ravi: Ebu Davud, Salat 45

Cemaatle beraber olun. Tefrikadan ve bölünmeden şiddetle kaçının. Çünkü şeytan bir araya gelmiş olan iki kişiden uzak olduğu halde tek başına kalanla beraberdir. Kim Cennetin en güzel yerini istiyorsa, cemaatle beraber olsun. Kimi, yapmış olduğu iyilikleri sevindiriyor ve kötülükleri üzüyorsa, işte olgun mü’min odur. Ravi: Tirmizi, Fiten 9

Birisi “Ya Rasûlallah, deveyi bağlayıp da mı tevekkül edeyim, yoksa salıverip de mi tevekkül edeyim?” diye sordu. Peygamberimiz (S.A.V) : “Bağla da öyle tevekkül et!” buyurdu. Ravi: Tirmizi, S. Kıyame 60

Allah’tan dile. Dilediğin verilir. Ravi: İbni Mace, Zühd 37

Yedi şey gelmeden önce iyi işlere sıkı sıkıya bağlanın! Şunlardan biri sizi mutlaka bekliyor: Aniden gelen fakirlik, aşırılıklara götüren zenginlik, vücudunuzun dengesini bozan hastalık, bunaklığa sürükleyen yaşlılık, ansızın gelen ölüm, Deccal -ki bu beklenen en büyük şerdir- ve kıyamettir. Kıyamet ise her şeyden daha acı ve zordur. Ravi: Tirmizi, Zühd 3

Haramlardan sakın ki, insanlar arasında en çok ibadet eden biri olasın. Kısmetine razı ol ki, insanların en zengini olasın. Komşularına iyi davran ki, tam bir mümin olasın. Kendin için arzuladığını insanlar için de iste ki, tam bir Müslüman olasın. Çok gülme! Çünkü çok gülmek kalbi katılaştırır, karartır. Ravi: Tirmizi, Zühd 2

Halkın arasına girip, sıkıntılara sabreden müminin sevabı, onların arasına girmeyen ve sıkıntılara sabretmeyen müminin sevabından daha fazladır. Ravi: İbni Mace, Fiten 23

İyi görmeyen birine yardımcı olman sadakadır. Taş, diken ve kemik gibi insanlara zarar verecek bir şeyi yol üzerinden kaldırman sadakadır. Kovandan kardeşinin kovasına su boşaltman sadakadır. Ravi: Tirmizi, Birr 36

Kim bizim namazımızı kılar, bizim kıblemize yönelir, bizim kestiğimizi yerse işte o, Müslüman’dır. Ravi: Buhari, Salat 28

Üzerinizdeki mal borcunu, zekatını verdiğiniz zaman ödemiş olursunuz. Ravi: İbni Mace Her kim ezanı işittikten sonra: “Ey şu tam davetin – ezanın – ve kılınmak üzere bulunan namazın Rabbi olan Allahım! Muhammed’e (a.s.m.) vesileyi, fazileyi ihsan et. Bir de onu kendisine vaat ettiğin Makam-ı Mahmud’a ulaştır.” mealindeki duayı okursa, Kıyamet Günü’nde şefaatime layık olur. Ravi: Buhari, Ezan 8

Şartlarına riayet ederek güzelce abdest almak, imanın yarısıdır. Allah’a hamd etmek mizanı doldurur. Tesbih ve tekbir, semaları ve yeryüzünü doldurur. Namaz nurdur, zekat delildir, sabır ziyadır. Kur’an ise lehinde ve aleyhinde bir delildir. Ravi: Nesai, Zekat 1

Allah’ım! Azabından affına, gazabından rızana sığınıyorum. Ya Rabbi! Senden yine Sana sığınıyorum. Sen yücelerden yücesin, Seni layık olduğun şekilde medh-ü sena edemiyorum. Sana layık bir şükürle şükredemiyorum. Sen ancak kendini övdüğün gibisin. Ravi: İbni Mace

İnsanlardan Allah’a yakın olanlar vardır. Sahabiler: “Ya Resulullah, onlar kimlerdir?” diye sordular. Resulullah (s.a.v.) Onlar Kur’an ehli, Allah ehli ve Allah’ın has kullarıdır. Ravi: İbni Mace, Mukaddime 16

Cennetlik olan insanlardan bir grup, cehennemliklerden bir grubun yanına gider ve şöyle derler: “Siz nasıl oldu da Cehenneme girdiniz? Halbuki biz, sizin bize öğrettiklerinize riayet etmek suretiyle Cennete girdik.” Cehennemlikler şöyle cevap verirler: “Biz söylüyorduk, fakat söylediklerimizi yaşamıyorduk.” Ravi: Terğib, 1.125: 127

Kim ilim tahsili için yola çıkarsa, dönünceye kadar, o Allah yolundadır. Ravi: Tirmizi, İlm 2

Bir adam: “Vallahi Allah falancayı mağfiret etmeyecek!” diye kesip attı. Allah Teala Hazretleri de: “Falancaya mağfiret etmeyeceğim hususunda yemin eden de kim? Ben ona mağfiret ettim, senin amelini de iptal ettim!” buyurdu. Ravi: Müslim, Birr 137

Mü’min kişiye bir ağrı, bir yorgunluk, bir hastalık bir üzüntü hatta bir ufak tasa isabet edecek olsa, Allah onun sebebiyle mü’minin günahından bir kısmını mağfiret buyurur. Ravi: Buhari, Marda 1

 

Güzel hadisler

Bu yazıyı okudunuz mu?

dua

Hadislerden çıkan hükümler

Eğer kulumuza (Muhammed’e) indirdiğimiz (Kur’an) hakkında şüphede iseniz, haydin onun benzeri bir sûre getirin ve ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir