Anasayfa / DİNİMİZ İSLAM / Hadis köşesi / Güzel hadisler – 4
imanilmihali.com
nefis

Güzel hadisler – 4

Güzel hadisler

EN GÜZEL VE ANLAMLI HADİSLER 4

İman, yetmiş şubedir. Haya imandan bir şubedir. Bu şubelerden en üstünü “La ilahe illallah” sözüdür, en aşağısı da yoldan rahatsız edici bir şeyi kenara çıkarmaktır. Ravi: Buhari, İman 3

Ademoğlunun, emr-i bi’l-ma’ruf veya nehy-i ani’l-münker veya Allah Teala Hazretlerine zikir hariç bütün sözleri lehine değil, aleyhinedir. Ravi: Tirmizi, 2414

Bir alimin ibadetle meşgul olana üstünlüğü, ayın diğer yıldızlara olan üstünlüğü gibidir. Ravi: İbni Mace, Mukaddime 17

İlim öğrenmek üzere yola çıkan kimseye, Allah, Cennet yolunu kolaylaştırır. Ravi: İbni Mace, Mukaddime 17

Öyle bir zaman gelir ki, kişi sabah mü’min olarak kalkar, akşama kafir olarak ulaşır. Ancak Allah’ın iman ve tevhid ilmiyle kendilerini ihya ettiği kimseler, bu durumun dışındadır. Ravi: Darimi, 1.97

Şeytan için bir din alimini kandırmak, bin abidi -ilim sahibi olmadan devamlı ibadetle meşgul olan kimse- kandırmaktan daha zordur. Ravi: Tirmizi, İlim 19

Hikmet -faydalı olan herşey- mü’minin kaybolmuş malıdır. Nerede bulursa onu almaya mü’min, herkesten daha layıktır. Ravi: Tirmizi, İlim 19

Dünya nimetlerinden kadınlar, güzel koku ve gözümünün nuru namaz bana sevdirildi. Ravi: Nesei, İşareti’n-nisa 1

Kulun amellerini kaydeden iki melek, gece ve gündüz kaydettiklerini Allah’a arz ederler ve Allah da sahifenin başında ve sonunda hayır; yani namaz bulunduğunu görünce : “Şahit olun ki, Ben sahifede baştan sona yer alan bütün günahları affettim.” buyurur. Ravi: Tirmizi, Cenaiz 9

En mükemmel iyilik, çocuğun, babasının dostlarına iyi davranmasıdır. Ravi: Müslim, Birr 11

Namazın anahtarı temizliktir Ravi: İbni Mace, Tahare 3

Zekat İslam’ın köprüsüdür. Ravi: Keşfü’l Hafa, 1: 1416

Yarım bir hurmayı sadaka vermek suretiyle dahi olsa, cehennem ateşinden korununuz. Bunu da bulamasanız güzel bir söz söyleyin. Ravi: Müslim, Zekat 68

Kulun Rabbine en yakın olduğu hal, secdedeki halidir. Öyle ise secdede duayı çokça yapınız. Ravi: Müslim, Salat 215

Sizin en iyiniz, kendisinden iyilik beklenen ve kötülüğünden emin olunandır. En kötünüz de iyilik ümit edilmeyen ve kötülüğünden emin olunmayandır. Ravi: Tirmizi, Fiten 76

Ey Ali! Üç şeyi geciktirme: Vakti giren namazı, hazır olan cenazeyi, dengini bulan kızı veya dul kadını evlendirmeyi Ravi: Tirmizi, Salat 13

Kim orucu fecirden önce niyetle (kesin kılmazsa) onun orucu yoktur. Ravi: Ebu Davud, 2454

Zahmetsiz ganimet kışta tutulan oruçtur. Ravi: Tirmizi, 797

Beni mü’min olan sevecek, münafik olan da bana bugzedecektir.. Ravi: Müslim, İman 131

Sizden biri içiyle dışıyla Müslüman olursa, yaptığı herbir hayır en az on mislinden, yedi yüz misline kadar sevabıyla yazılır. Ravi: Buhari, İman 31

Kim kardeşinin ırzını müdafaa ederse, Kıyamet günü Allah, onun yüzünden ateşi geri çevirir. Ravi: Tirmizi, 1932 İslam beş esas üzerinedir: Allah’tan başka ilah olmadığına ve Muhammed’in O’nun kulu ve elçisi olduguna şehadet etmek, namaz kılmak, zekat vermek, Kabe’ye haccetmek, Ramazan orucu tutmak. Ravi: Müslim, 2318

Kulun Rabbine en yakın olduğu hal, secdedeki halidir. Öyle ise secdede duayı çokça yapınız. Ravi: Müslim, Salat 215

Resülullah aleyhissalatu vesselam’a: “En efdal insan kimdir?” diye sorulmuştu. “Kalbi mahmüm (pak), dili doğru sözlü olan herkes” buyurdular. Ashab: “Doğru sözlülüğün ne demek olduğunu biliyoruz. Mahmümu’l-kalb ne demektir?” diye sordu. “(Mahmüm kalb), Allah’tan korkan tertemiz kalptir, içinde günah yoktur, zulüm yoktur, kin yoktur, hased yoktur” buyurdular.” Ravi: Kütüb-i Sitte, 7256

Âişe radıyallahu anhâ şöyle dedi: – Ey Allah’ın Resulü! Kadir gecesinin hangi gece olduğunu bilecek olursam, o gece nasıl dua edeyim? diye sordum. – “Allahım! Sen çok affedicisin, affetmeyi seversin. Beni bağışla! diye dua et” buyurdu. Ravi: Tirmizî, Daavât 84, İbni Mâce, Dua 5.

Kim Kadir gecesini, faziletine inanarak ve mükafatını da Cenab-ı Haktan bekleyerek, ihya ederse, o kimsenin geçmiş günahları bağışlanır Ravi: Tecrid-i Sarih c.1, s. 45.

İbnu Ömer (radıyallahu anh) anlatıyor: “Bir adam Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)’a gelerek: “Ben büyük bir günah işledim, buna tevbe imkanım var mı?” dedi. Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm): “Annen var mı?” diye sordu. Adam: “Hayır yok” dedi. “Peki teyzen de mi yok?” dedi. Adam: “Hayır, var” deyince Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm): “Öyle ise ona iyilik yap!” diye emretti.” Ravi: Tirmizi, Birr 6

Dağın tepesinde koyun güden çobanın ezan okuyup, kendi başına namaz kılması Rabbinin pek hoşuna gider de şöyle buyurur: “Şu kuluma bir bakın! Ezan okuyup namaz kılıyor, benden de korkuyor. Ben bu kulumu bağışladım, onu mutlaka cennetime koyacağım. Ravi: Ebu Davud (1203), Nesai (Ezan 26)

Üç kişi vardır, Kıyamet günü Allah Teâla hazretleri onlara konuşmaz, nazar etmez, günahlardan da arındırmaz, onlara elim bir azab vardır: – Zina eden yaşlı, – Yalan söyleyen devlet reisi, – Büyüklenen fakir Ravi: Müslim, İman 172, (107)

Bir kadın, eve hapsettiği bir kedi yüzünden cehenneme gitti. Kediyi hapsederek yiyecek vermemiş, yeryüzünün haşaratından yemeye de salmamıştı. Ravi: Buhari

Kimse kimseyi fasıklıkla itham etmesin. Buna hakkı yoktur. Aynı şekilde küfürle de itham etmesin. Şayet küfür ithamında bulunur da, itham edilen böyle bir sıfatın sahibi değilse, bu sıfat muhakkak itham eden kimseye döner Ravi: Buhari Edep:44

Kim, Ramazan orucunu, inanarak ve sevabını Allah’tan bekleyerek tutarsa onun, geçmiş günahları affedilir. Ravi: Buhari, İman 28

Kim bir hastayı veya Allah için sevdiği kardeşini ziyaret ederse, bir melek ona şöyle nida eder: Ne iyi yaptın, yürüdüğün yol ne hoş, cennette kendine bir köşk hazırladın! Ravi: Tirmizi, Süne Kimin düşüncesi ahiret olursa, Allah ona gönül zenginliği verir, işlerini kolaylaştırır. İstemediği halde dünya nimetleri verilir. Kim ahireti unutup sadece dünyayı düşünürse, Allah da fakirliği onun gözleri önüne diker, işlerini darmadağın eder. Dünyada ise, ancak kendisine takdir edilen kadar verilir. Ravi: Tirmizi, S. Kıyame 30

Mirac sırasında İbrahim (as)’le karşılaştım. Bana: “Ey Muhammed, ümmetine benden selam söyle. Ve haber ver ki: Cennetin toprağı temiz, suyu tatlıdır. Burası (suyu tutacak şekilde) düz ve boştur. Oraya atılacak tohum da sübhanallah, velhamdülillah, ve lailahe illallah, vallahu ekber cümlesidir.” Ravi: Tirmizi, Da’avat 60

Kim bilgisizliğine, ehliyetsizliğine rağmen fetvâ verirse gökteki ve yerdeki melekler ona lanet eder. Ravi: Tirmizi Canın her istediğini yemek de israf cümlesindendir. Ravi: Ebu Davud

İlim öğretin; fakat uns ve şiddet göstermeyin! Zira güler yüzlü muallim sert olandan hayırlıdır. Ravi: Beyhaki

Masrafta iktisat, geçimin yarısıdır. İnsanlara dostluk ve muhabbet aklın yarısıdır. ilmi soruda naziklik, samimilik ve güzellik bilginin yarısıdır. Ravi: Taberani

Bir kimse bir müslümanın kanının akmasına bir kelimenin ucuyla bile yardım etse, kıyamette alnına ‘ Allah’ın rahmetinden payı yoktur ‘ diye yazılır Ravi: Hz.İbni Ömer (R.a.) – Ramûz El-Ehadis

Dünya, mü’minin zindanı, kafirin de Cennetidir. Ravi: Müslim, Zühd 1

Sizden biriniz mescide girdiği zaman iki rek’at namaz kılıncaya kadar yani kılmadıkça oturmasın. Ravi: Buhari

Allah’ın rahmet ve inayet eli cemaat ile beraberdir. Ravi: Tirmizi, Fiten 7

Kime dua kapısı açılmış ise ona rahmet kapıları açılmış demektir. Allah’a taleb edilen (dünyevi şeylerden) Allah’ın en çok sevdiği afiyettir. Dua, inen ve henüz inmeyen her çeşit (musibet) için faydalıdır. Kazayı sadece dua geri çevirir. Öyle ise sizlere dua etmek gerekir. Ravi: Tirmizi, Da’avat 112

Ashabıma sebbetmeyin (dil uzatmayın). Nefsim elinde olan Zât-ı Zülcelâl’e yemin olsun (sizden) biri, Uhud dağı kadar altın infak etse, onlardan birinin infak ettiği bir müdd’e hatta yarım müdd’e bedel olmaz. Ravi: Müslim, Fedâilu’s-Sahâbe 207

Sehavet sahibi Allah’a yakındır, insanlara yakındır, cennete yakındır, cehennemden uzaktır. Cimri ise Allah’tan uzaktır, insanlardan uzaktır, cennetten uzaktır, cehenneme yakındır. Cahil sehavet sahibini Allah, cimri ibadet düşkününden daha çok sever. Ravi: Tirmizi, Birr 40

Allahım, huşu duymaz bir kalpten, dinlenmeyen bir duadan, doymak bilmeyen bir nefisten, faydası olmayan bir ilimden sana sığınırım. Ravi: Tirmizi

Ey Ebu Hureyre, vera sahibi ol (harama götürme şüphesi olan şeylerden de kaçın) ki insanların Allah’a en iyi kulluk edeni olasın! Kanaatkarlığı esas al ki insanların Allah’a en iyi şükredeni olasın. Nefsin için sevdiğini insanlar için de sev ki (kamil) mü’min olasın. Sana komşu olanlara iyi komşuluk et ki (kamil bir) müslüman olasın. Gülmeyi az yap, zira çok gülmek kalbi öldürür. Ravi: Kütüb-i Sitte, 7257

Ademoğlu sabaha erdi mi, bütün azaları, dile temenna edip: “Bizim hakkımızda Allah’tan kork. Zira biz sana tabiyiz. Sen istikamette olursan biz de istikamette oluruz, sen sapıtırsan biz de sapıtırız” derler. Ravi: Tirmizi, Zühd 61

Allah hiçbir mü’mine, yaptığı tek hayrın bile karşılığını ihmal etmek suretiyle zulümde bulunmaz. Yaptığı her hasenenin karşılığı hem dünyada hemde ahirette kendisine verilir. Kafir ise, yaptığı hayır sebebiyle dünyada öylesine yedirilir ki ahirete varınca, karşılığı verilecek tek hayrı kalmaz. Ravi: Müslim, Sıfatu’l – Münafikin 56

(Ashab’tan bir kısmı): “Ey Allah’ın Resulü! Sen bize şaka yapıyorsun!” demişlerdi. “Şurası muhakkak ki (şaka da olsa) ben sadece hakkı söylerim!” buyurdular. Ravi: Tirmizi, Birr 57

Cennete ne zengin cimri, ne de kaba merhametsiz girer. Ravi: Ebu Davud, Edeb 8

“Allah’ı zikretmek elbet en büyüktür (Ankebut, 45)” mealindeki ayet hakkında şunu söyledi: “Kulun Allahu Teala’yı diliyle zikretmesi büyük (bir ibadet)tir. Onu zikretmesi, herhangi bir günaha yaklaşınca O’ndan korkarak terketmesi, günah işler olduğu halde diliyle zikretmesinden, daha büyüktür. Ravi: Rezin Kıyamet günü, Allah öncekileri ve sonrakileri birleştirip topladığı zaman her vefasız için, onu tanıtan bir bayrak dikilir ve: “Bu falan (oğlu falanın) vefasızlığıdır” denilir. Ravi: Buhari, Edeb, 99

Her kim Allah’ın rızasını nazara almadan insanların gönlünü kazanmak için iş yaparsa, Allah da onu insanların eline bırakır. Böylece felakete sürüklenir. Ravi: Tirmizi, Zühd 65

Biriniz sırtüstü uzanıp, sonra da ayak ayak üstüne atmasın. Ravi: Müslim, Libas 74 Müslüman, kardeşinin pazarlığı üzerine pazarlık yapmasın Ravi: Müslim, Büyu 9

Ben sizin görmediğinizi görür, işitmediğinizi işitirim. Nitekim sema uğuldadı, uğuldamak da ona hak oldu. Semada dört parmak sığacak kadar boş bir yer yoktur, her tarafta Allah’a secde için alnını koymuş bir melek vardır. Allah’a yemin olsun, benim bildiğimi siz bilse idiniz az güler, çok ağlardınız, yataklarda kadınlarla telezzüz etmezdiniz, yollara, çöllere dökülür, (belanızı defetmesi için) Allah’a yalvar yakar olurdunuz. Ravi: Tirmizi, Zühd 9

Bir başka rivayette Resulullah (sav)’ın şöyle söylediği kaydedilmiştir: “Kim bir cemaate misafir olur ve fakat misafir, (ağırlanmaktan) mahrum kalırsa -ona yardım, her müslüman üzerine hak (bir vazife) olması hasebiyle- bir gecelik (ağırlanma) masrafını o cemaatin ekininden ve malından alır. Ravi: Ebu Davud, Etime 5

Ezanı işittiğiniz zaman, müezzinin söylediğinin mislini tekrar edin. Ravi: Buhari, Ezan 7

Kime dua kapısı açılmış ise ona rahmet kapıları açılmış demektir. Allah’a taleb edilen (dünyevi şeylerden) Allah’ın en çok sevdiği afiyettir. Dua, inen ve henüz inmeyen her çeşit (musibet) için faydalıdır. Kazayı sadece dua geri çevirir. Öyle ise sizlere dua etmek gerekir. Ravi: Tirmizi, Da’avat 112

Kıyamet günü bir adam getirilip ateşe atılır. Karnındaki barsakları dışarı çıkar. Onları, eşeğin değirmen taşını dönderdigi gibi dönderir. Derken, cehennem ahalisi etrafında toplanır ve: “Ey fülan, sen dünyada iken (bize) ma’rufu emderip, münkerden nehyetmiyor muydun?” derler. O: “Evet, ma’rufu emrederdim ama kendim yapmazdım, münkeri yasaklardım ama kendim yapardım” diye cevap verir. Ravi: Müslim, Zühd 61

“Allah celle şânühü mahlukâtın olmasına hükmettiği zaman -Müslim’in rivâyetinde: “Allah mahlükâtı yarattığı zaman”- yanında bulunan, Arş’ın gerisindeki bir kitaba şunu yazdı: “Muhakkak ki rahmetim gazabıma galebe çalmıştır.” Ravi: Buhari, Tevhid 15

Bizimle münafıklar arasında yatsı ve sabah namazlarında hazır bulunma farkı vardır. Onlar bu iki namaza muktedir olamazlar. Ravi: Muvatta, Salâtu’l-Cemâ’a 5

Kabirler, sahiplerine karanlıkla doludur. Allah, onlar için kıldığınız namazla kabirleri onlara aydınlatır Ravi: Müslim, 956

Bir kimse, iflâs edenin yanında malını aynen bulmuş ise, bu mala o, herkesten daha ziyâde hak sâhibidir. Ravi: Buhari, İstikrâz 14

Hasta ziyaretinde bulunan kimse, ziyaretten dönünceye kadar cennet meyveleri arasındadır. Ravi: Müslim Sana günah olarak, husumeti devam ettirmen yeterlidir (çünkü bu, gıybete kapı açar). Ravi: Tirmizi, 1995

Resülullah aleyhissalâtu vesselâm’a bir adam gelerek: “Ey Allah’ın Resülü! Bana (dini) öğret ve fakat çok özlü olsun!” dedi. Aleyhissalâtu vesselâm: “Namazına kalktığın vakit (dünyaya) veda edenin (namazı gibi) namaz kıl. Sonradan (pişman olup) özür dileyeceğin söz söyleme. İnsanların elinde bulunan (dünyalık şeylerden) ümidini kesmeye azmet!” buyurdular. Ravi: Kütüb-i Sitte, 7232

Kötü alimler Cehennemin köprüleridir. Ravi: Keşfü’l-Hafâ, 2.1743

Her müslümanın haftada bir gün başını ve bütün bedenini yıkamak sûretiyle gusletmesi yani boy abdesti alması onun uhdesinde Allah’ın hakkıdır Ravi: Beyhaki

Her peygamberin, Allah Teala’dan bir dileği vardı ve Allah indinde icabet ve kabul olundu. Fakat ben duamı kıyamet gününde ümmetime şefaate tahsis ve tehir ettim Ravi: Buhari

Bir kısım insan vardır, Allah’ın mülkünden haksız bir surette mal elde etmeye girişirler. Halbuki bu, Kıyamet günü onlara bir ateştir, başka değil. Ravi: Tirmizi, Zühd 41

Bir kavmin (mahkemelerinde) haksız yere hükümler verilirse, o kavimde mutlaka kan yaygınlaşır. Bir kavm ahdinden dönüp gadre yer verirse, Allah onlara mutlaka düşmanlarını musallat eder. Ravi: Muvatta, Cihad 26

Sizden önce yaşayanlardan bir tüccar vardı. Halka borç verirdi. Borçluları arasında fakir görürse hizmetçilerine: “Onun borcundan vazgeçiverin, böylece Allah’ın da bizim günahlarımızdan vazgeçeceğini umarız” derdi. Allah da onun günahlarından vazgeçti. Ravi: Buhari, Sulh 10

Şurası muhakkak ki insanlar Kıyamet günü niyetleri üzere diriltilecekler. Ravi: Hz. Ebu Hureyre radıyallahu anh Bir sefere üç kişi beraber çıkınca birini emîr (başkan) yapsınlar. Ravi: Ebu Davud, Cihad 87

Kişinin sırtında odun taşıyarak geçimini sağlaması, versin veya vermesin birisinden bir şey istemesinden daha hayırlıdır. Ravi: Buhari, Buyu 15

Haberiniz olsun, rahat koltuğunda otururken kendisine benim bir hadisim ulaştığı zaman kişinin: “Bizimle sizin aranızda Allah’ın kitabı vardır. Onda nelere helal denmişse onları helal biliriz. Nelere de haram denmişse onları haram addederiz” diyeceği zaman yakındır. Bilin ki, Resulullah (ASM)’ın haram kıldıkları da tıpkı Allah’ın haram ettikleri gibidir” Ravi: Ebu Davud, Sünne, 6

Mükafatın büyüklüğü belanın büyüklüğü ile (orantılıdır). Allah bir cemaati sevdi mi onları musibete müptela eder. Kim bundan razı olursa Allah ondan razı olur, kim de razı olmazsa Allah ondan razı olmaz. Ravi: Tirmizi, 2398

Bir yerde ölen Ashabımdan hiçbirisi yoktur ki, Kıyamet günü oranın ahalisine bir nur ve onlara (cennete sevkte) bir rehber olmasın. Ravi: Tirmizi, Menakıb 3864

Resulullah (sav) “Allah’tan hakkıyla haya edin!” buyurdular. Biz: “Ey Allah’ın Resulü, elhamdülillah, biz Allah’tan haya ediyoruz” dedik. Ancak O, şu açıklamayı yaptı: “Söylemek istediğim bu (sizin anladığınız haya) değil. Allah’tan hakkıyla haya etmek, başı ve onun taşıdıklarını, batni ve onun ihtiva ettiklerini muhafaza etmen, ölümü ve toprakta çürümeyi hatırlamandır. Kim ahireti dilerse dünya hayatının zinetini terketmeli, ahireti bu hayata tercih etmelidir. Kim bu söylenenleri yerine getirirse, Allah’tan hakkıyla haya etmiş olur.” Ravi: Tirmizi, Kıyamet 25

“Cennet ehlinin mertebece en düşük olanı o kimsedir ki: Bahçelerine, zevcelerine, nimetlerine, hizmetçilerine, koltuklarına bakar. Bunlar bin yıllık yürüme mesafesini doldururlar. Cennetliklerin Allah nezdinde en kıymetli olanları ise, vech-i ilahiye sabah ve akşam nazar ederler.” Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm sonra şu ayeti okudu. (Meâlen): “Yüzler vardır, o gün ter ü tâzedir, Rablerini görecektir” (Kıyamet 22-23). Ravi: Tirmizi, Cennet 17

Bir adam: “Vallahi Allah falancayı mağfiret etmiyecek!” diye kesip attı. Allah Teâla Hazretleri de: “Falancaya mağfiret etmiyeceğim hususunda yemin eden de kim? Ben ona mağfiret ettim, senin amelini de iptal ettim!” buyurdu Ravi: Müslim, Birr 137

Dünyada zahidlik, helal olanı haram etmek veya malı ziyan etmekle olmaz. Gerçek zahidlik, Allah’ın elinde olana, kendi elinde olandan daha çok güvenmen ve bir müsibete düştüğün zaman getireceği sevabı sebebiyle, onun devamına rağbet göstermendir. Ravi: Tirmizi, Zühd 29

Ademoğlu ihtiyarladıkça onda iki şey gençleşir: Mala karşı hırs ve hayata karşı hırs.. Ravi: Buhari, Rikak 5 Günahtan tam dönen ve tövbe eden, o günahı hiç işlememiş gibidir. Ravi: İbn Mace, Zühd 30

İnsanların şerlileri, ulemaya (birşey öğrenmek için değil), onları yanıltmak için zararlı meselelerden soru soranlardır. Ravi: Rezin

Allah’a duayı, size icabet edeceğinden emin olarak yapın. Ravi: Tirmizi

Allah tek bir ok sebebiyle üç kişiyi cennete koyar: 1- Onu yapan; yeter ki bunu hayır maksadıyla yapsın. 2- Atan. 3- Atana ulaştıran. Ravi: Ebu Davud, Cihad 24

Kim Allah Teala yolunda bir gün oruç tutsa, Allah onunla ateş arasına, genişliği sema ile arz arasını tutan bir hendek kılar. Ravi: Tirmizi, Cihâd 3

Oruç perdedir. Biriniz birgün oruç tutacak olursa kötü söz sarfetmesin, bağırıp çağırmasın. Birisi kendisine yakışıksız laf edecek veya kavga edecek olursa “ben oruçluyum!” desin (ve ona bulaşmasın) Ravi: Müslim, 1161

Müslümanlar arasında en hayırlı ev, içinde yetime iyilik ve ikram edilen evdir. Yine müslümanlar arasında en şerli ev de, içinde yetime fenalık yapılan evdir. Ravi: Ebu Hureyre (R.A.)

Akılca en tamam olanınız Allah’ı en şiddetli seveninizdir. Ravi: Gazali Ümmetimin tamamı affedilmiştir, ancak günahlarını ilan edenler müstesna! Ravi: Buhari

Kim, rızkının Allah tarafından genişletilmesini, ecelinin uzatılmasını isterse sıla-i rahim yapsın. Ravi: Buhari, Edeb 12

Allahu Zülcelal hazretleri buyurdu ki: Biri diğerine ihanet etmediği müddetçe iki ortağın üçüncüsü ben olurum. Biri arkadaşına ihanet etti mi ben aralarından çekilirim. Ravi: Ebu Davud, Büyu 27

İslam hidayeti nasip edilen ve yeterli miktarda maişeti olup, buna kanaat edene ne mutlu! Ravi: Tirmizi, Zühd 35

Kıyamet gününde verdiği sözde durmayan herkes için bir bayrak bulunur. Vefasızlığı ve dönekliği ölçüsünde yükseltilir. Haberiniz olsun! Milletin başına geçen kimsenin döneklik ve vefasızlığından daha büyük döneklik ve vefasızlık yoktur. Ravi: Müslim, Cihad 16

Fukaralar, cennete zenginlerden beşyüz yıl önce girerler. Bu (Allah’ın indinde) yarım gündür. Ravi: Tirmizi, Zühd 37

Sıdk insanı birr’e (Allah’ı razı edecek iyiliğe) götürür, birr de cennete götürür. Kişi, doğru söyler ve doğruyu arar da sonunda Allah’ın indinde siddik (doğru sözlü) diye kaydedilir. Yalanda kişiyi haddi aşmaya götürür. Haddi aşmak da ateşe götürür. Kişi yalan söyler ve yalanı araştırır da sonunda Allah’ın indinde yalancı diye kaydedilir. Ravi: Buhari, Edeb 69

Ey Allah’ın Resulü dedim, “ben bir adama uğrasam, o beni ağırlamasa, sonra o bana uğrasa ben ona yaptığını yapayım mı?” “Hayır” dedi, “sen onu ağırla!” Bir gün Resulullah (sav) beni eskimiş bir elbise içerisinde görmüştü. “Senin malın yok mu (da böyle giyiniyorsun)?” diye sordu. “Allah bana deve, koyun, [sığır, at, köle] her maldan verdi!” dedim. “öyleyse” buyurdular, “üzerinde görülmelidir!” Ravi: Tirmizi, Birr 63

Bir adam, nefsinin hoşuna giden bir takım elbise içinde saçları da yapılmış olarak giderken yürüme sırasında kibre düşmüştü ki, birden yere battı. Kıyamet kopuncaya kadar orada zorlukla batmaya devam edecek. Ravi: Müslim, Libas 49

Kişi kendisini (halktan büyük görüp) uzak tuta tuta cebbarlar arasına kaydedilir de onların başına gelen musibete duçar olur. Ravi: Tirmizi, Birr 61

Ey ademoğlu! Eğer fazla malını Allah yolunda harcarsan bu senin için daha hayırlıdır. Kendine saklarsan senin için zararlıdır. Kefaf (yeterli miktar) sebebiyle levm edilmezsin. (Harcamaya), bakımları üzerinde olanlardan başla. Üstteki el (yani veren), alttaki elden (yani alandan) daha hayırlıdır. Ravi: Müslim, Zekat 97

Kendisinde ruh olan hiçbir canlıyı (atışlarınıza) hedef ittihaz etmeyin. Ravi: Müslim, Sayd 58

Kıyamet gününde, Allah nazarında en kötü olanlardan bir kısmını da iki yüzlülerin teşkil ettiğini göreceksiniz. Bunlar bazılarına bir yüzle, diğer bazılarına da başka bir yüzle giden insanlardır. Ravi: Buhari, Edeb 52

Ey Abdurrahman! Emirlik isteme. Eğer senin talebin üzerine sana emirlik verilirse, istediğin şeyin sorumluluğu sana yüklenir. Eğer sen talibi olmadan sana emirlik verilirse, o işte yardım görürsün. Bir iş için yemin eder, sonra da aksini yapmakta hayır görürsen, daha hayırlı gördüğün ne ise onu yap, ettiğin yemin için de kefarette bulun. Ravi: Buhari, Ahkam 5, 6

İnsanlara karışıp onların ezalarına katlanan müslüman, onlara karışmayıp, ezalarına katlanmayandan hayırlıdır. Ravi: Tirmizi, Kıyamet 56

Bir müslümana, kardeşine üç günden fazla küsmesi helal değildir. Yani, bunlar karşılaşırlar da her biri diğerinden yüz çevirir. Bu ikisinden hayırlı olanı, birinci olarak selam verendir. Ravi: Buhari, Edeb 62, İsti’zan 9; Müslim, Birr 25

Seninle münasebetini kesmiş olan akrabanı ziyaret et. Sana kötülük edene iyilik et. Aleyhine bile olsa doğruyu söyle(mekten çekinme). Ravi: Muhtaru’l – Ehadis Kim (gasben başkasının) arazisine bir karış haksız tecavüz ederse yedi kat yerin dibine kadar boynuna dolandırılarak cezalandırılır. Ravi: Buhari, Bed’ül-Halk 2, Mezalim 13

Ben kıyamet şöyle yakın olduğu halde gönderildim!” buyurdular ve şehadet parmağıyla orta parmağını yanyana gösterdiler. Ravi: Buhari, Rikak 39

Resulullah (sav) ölmek üzere olan bir gencin yanına girmişti. Hemen sordu: “Kendini nasıl buluyorsun?” “Ey Allah’ın Resulü, Allah’tan ümidim var, ancak günahlarımdan korkuyorum” diye cevap verdi. Resulullah (sav) da şu açıklamayı yaptı: “Bu durumda olan bir kulun kalbinde (ümit ve korku) birleşti mi Allah o kulun ümid ettiği şeyi mutlak verir ve korktuğu şeyden de onu emin kılar.” Ravi: Tirmizi, Cenaiz 11, (983); İbnu Mace, Zühd 31, (4261)

Resulullah (sav) yarın için hiçbir şey biriktirmezdi. Ravi: Hz. Enes (R.A), Tirmizi, Zühd 38

Size oruç, namaz ve sadakanın derecesinden daha üstün olan şeyi haber vermeyeyim mi?” “Evet (Ey Allah’ın resulü, söyleyin!)” dediler. “İnsanların arasını düzeltmektir. Çünkü insanların arasındaki bozukluk (dini) kazır. Ravi: Ebu Davud, Edeb 58, (4919); Tirmizi, Kıyamet 57

Sıdk insanı birr’e (Allah’ı razı edecek iyiliğe) götürür, birr de cennete götürür. Kişi, doğru söyler ve doğruyu arar da sonunda Allah’ın indinde sıddık (doğru sözlü) diye kaydedilir. Yalanda kişiyi haddi aşmaya götürür. Haddi aşmak da ateşe götürür. Kişi yalan söyler ve yalanı araştırır da sonunda Allah’ın indinde yalancı diye kaydedilir. Ravi: Müslim, Birr 102

İnsanda bulunan en şerli şey aşırı cimrilik ve şiddetli korkudur. Ravi: Ebu Davud, 2511

Kim Allah Teala hazretlerinin rızası için bir derece tevazu izhar eder (alçak gönüllü) olursa, Allah, onu bu sebeple, bir derece yükseltir. Kim de Allah’a bir derece kibirde bulunursa, Allah da onu bu sebeple bir derece alçaltır, böylece onu esfel-i safiline (aşağıların aşağısına) atar. Ravi: Kütüb-i Sitte, 7235

Kur’ân, Allah’a gökyüzünde ve yeryüzünde bulunan her şeyden daha sevimlidir. Ravi: Dârimî, Fedâilü’l-Kur’ân 6

Allahım ! Recep ve Şaban ‘ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan ‘a ulaştır. Ravi: Ahmed b. Hanbel , Müsned 1/259

Sizden birisi namaz kıldığında hakikatte Rabbiyle konuşmaktadır. Öyleyse nasıl konuştuğuna dikkat etsin. Ravi: Hakim, Mustedrek 1/336

Ümmetimin kıyâmet gününde dünyada aldıkları abdest eserlerinden yüzleri, elleri ve ayakları nûrlu yani parlak insanlar olarak çağırılırlar. O halde içinizden bu parlaklığı daha ziyâde uzatmağa kimin gücü yeterse yapsın. Ravi: Buhari

Allah bir kuluna hayır murad ettimi onun cezasını tacil edip dünyada verir; bir kulu hakkında da kötülük murad ettimi onun günahlarını tutar, Kıyamet günü cezasını verir. Ravi: Tirmizi, Zühd 57

En hayırlılarınız Kur’an’ı öğrenen ve onu öğretenlerinizdir. Ravi: Ebu Davud, Vitr 14

En üstün sadaka, bir Müslüman’ın ilim öğrenmesi ve sonra da öğrendiği ilmi Müslüman kardeşlerine öğretmesidir. Ravi: İbni Mace, Mukaddime 3 Güneşin üzerine doğduğu en hayırlı gün Cuma günüdür. Adem (as) o gün yaratılmış, o gün cennete konulmuş, o gün cennetten çıkarılmıştır. Kıyamet de ancak Cuma gününde kopacaktır. Ravi: Müslim, Cum’a 5

Bilin ki, herkes Rabbine hususi şekilde münacaatta bulunuyor, birbirinizi (seslerinizle) rahatsız etmeyin. Biriniz okurken veya namazda iken diğerinin kıraatini (okumasını) bastırmasın. Ravi: Ebu Davud, Salat 135

Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez; onu tehlikeye atmaz… Ravi: Müslim, Birr 58

İyi arkadaşla kötü arkadaşın misali, misk taşıyanla körük çeken insanlar gibidir. Misk sahibi ya sana kokusundan verir veya sen ondan satın alırsın. Körük çekene gelince ya elbiseni yakar yahut da sen onun pis kokusunu alırsın. Ravi: Müslim, Birr 146

Resulullah (sav)’a bir adam kebairden sormuştu, şöyle cevap verdiler: “Onlar dokuzdur!” buyurdular ve saydılar: “Şirk, sihir, insan öldürmek, faiz yemek, yetim malı yemek, savaştan kaçmak, namuslu kadınlara iftirada bulunmak, anne ve babaya haksızlık, kıbleniz olan Beytu’l-Haram (da masiyet işlemey)i sağlığınız ve ölümünüzde helal addetmek. Ravi: Ebu Davud, Vesaya 10

Ey Allah’ın Resulü. dendi, hangi kadın daha hayırlıdır?’ “Kocası bakınca onu sürura garkeden, emredince itaat eden, nefis ve malında, kocasının hoşuna gitmeyen şeyle ona muhalefet etmeyen kadın!” diye cevap verdi. Ravi: Nesâi, Nikâh 14

Mü’minlerin iman bakımından en kusursuzu, ahlâkı en güzel olanıdır. Ahlâkı en güzel olanınız da, kadınlarınıza en güzel davrananınızdır. Ravi: Ebu Davud, Sünnet 15

Müslüman bir kimsenin, bir malda kusur olduğunu bildiği halde, müşteriye haber vermeden satması haramdır. Ravi: Buhari, Büyu 1

Yiyiniz, tasadduk ediniz, giyiniz. Fakat bunları yaparken israfa ve tekebbüre kaçmayınız Ravi: Nesâi, Zekat 66

Cennet ehlinden derecesi en düşük olanın seksenbin hizmetçisi, yetmişiki zevcesi vardır. Onun için inciden, zebercedden ve yakuttan bir çadır kurulur. Bu çadır, Câbiye’den San’a’ya kadar uzanan bir büyüklüktedir. Ravi: Tirmizi, Cennet 23

Bir kulun kalbinde (ümit ve korku) birleşti mi Allah o kulun ümid ettiği şeyi mutlak verir ve korktuğu şeyden de onu emin kılar. Ravi: Tirmizi, Cenaiz 11

Kim, kendisine yapılan bir iyliğe karşı, bunu yapana: ‘Hz. Allah sana hayırlı mukafat versin’ derse teşekkürü en mükemmel şekilde yapmış olur. Ravi: Tirmizi, Birr 86

İki göz vardır, onlara ateş değemez: Allah için ağlayan göz ile Allah yolunda uyanık sabahlayan göz. Ravi: Tirmizi, Fedailu’l-Cihad 7

Hz. Mu’az İbnu Cebel radıyallahu anh anlatıyor. “İki kişi Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm’ın huzurunda küfürleştiler. (Öyle ki) birinin yüzünde (diğerine karşı) öfkesi gözüküyordu. Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm: “Ben bir kelime biliyorum, eğer onu söyleyecek olsa, kendinde zuhur eden öfke giderdi: Eûzu billahi mineşşeytanirracim” buyurdular Ravi: Tirmizi, Da’avat 53

Kim korkarsa akşam karanlığında yol alır. Kim akşam karanlığında yol alırsa hedefine varır. Haberiniz olsun Allah ın malı pahalıdır, haberiniz olsun Allah’ın malı cennettir. Ravi: Tirmizi, Kıyamet 19

Nafaka için harcananın hepsi Allah yolunda harcanmış gibidir, bina için harcanan müstesna, bunda hayır yoktur. Ravi: Tirmizi, Kıyamet 41

Öyle bir zaman gelir ki, kişi sabah mü’min olarak kalkar, akşama kafir olarak ulaşır. Ancak Allah’ın iman ve tevhid ilmiyle kendilerini ihya ettiği kimseler, bu durumun dışındadır. Ravi: Darimi 1.97

Kıyâmet günü, mü’minin mizanında güzel ahlaktan daha ağır basan bir şey yoktur. Allah Teâla hazretleri, çirkin (düşük söz ve) davranış sahiplerine buğzeder . Ravi: Tirmizi, 2003

Resulullah (sav)’ın yanında iki kişi hapşırdı. Efendimiz, bunlardan birine teşmitte bulundu (yani “yerhamukallah” dedi), diğerine teşmitte bulunmadı. Niye böyle davrandığı sorulunca: “Şu, Allah Teala’ya hamdetti, öbürü Allah Teala’ya hamdetmedi.” cevabını verdi.” Ravi: Buhari, Edeb 127; Müslim, Zühd 53, (2991); Ebu Davud, Edeb 102, (5039); Tirmizi, Edeb 4, (2743)

Ey iman edenler Allah’ın size helal ettiği temiz şeyleri haram kılmayın, hududu da aşmayın. Doğrusu Allah, aşırı gidenleri sevmez. Allah’ın size verdiği rızıktan temiz ve helal olarak yiyin. İnandığınız Allah’dan sakının. Ravi: Tirmizi

Ümmetimden veya yahudilerden ve hıristiyanlardan her kim beni işitir de bana iman etmezse cennet’e giremez. Ravi: Müsned-i Ahmed İnsanoğlunun herbiri hatakardır. Ancak hatakarların en hayırlısı tevbekar olanlarıdır. Ravi: Tirmizi, Kıyamet 50; b. Mace, Zühd 30

 

Güzel hadisler

Bu yazıyı okudunuz mu?

dua

Hadislerden çıkan hükümler

Eğer kulumuza (Muhammed’e) indirdiğimiz (Kur’an) hakkında şüphede iseniz, haydin onun benzeri bir sûre getirin ve ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir