imanilmihali.com
güzel söz

Güzel sözler

Güzel sözler

 • Vera ve takvası az olanın hayası az olur; hayası az olanın kalbi ölmüştür.(Hz. Ömer R.A.)
 • Kalbin arzuları içten, nefsin arzuları dıştan gelir. (Abdulkadir Geylani) (K.S.)
 • Dünyanın bir günü, ahiretin bin yılından hayırlıdır. Zira kazanç ve kayıp keyfiyetleri bu dünyaya aittir. Ahirette artık kazanmak veya kaybetmek yoktur. …(Cüneyd-i Bâğdâdi) (k.s.)
 • İşlerin Allahu Teala’nın takdiriyle olduğuna inandığı halde, istekleri olmayınca üzülene hayret ederim.(Hz.Osman R.A.)
 • Zulmettiği zaman idareciye hakaret etmeyiniz. Bilakis onun için çok istiğfar ediniz. Çünkü idareci size ancak günahlarınız sebebiyle zulmeder.(Mansur bin el–Mutemil)
 • Dünyaya meyleden, yarının tasasını yüklenen, kardeşine hased eden ve insanlara karşı üstünlük sevdasına düşen kişinin kalbine hikmet girmez.(Yahya bin Muaz)
 • Mazi geçip gitmiştir; artık ona yetişilmez. İstikbale gelince, onu gözetmek gerekmez, geleceği belli değildir. Asıl itibar, haldedir; onun sahibiyiz. Kula yakışan sıfat da budur…(Abdullah Bin Zeyd)
 • Gençken ilim ağacını dikmezsen, ihtiyarlığında gölgesinde barınacak bir ağacın olmayacaktır…(Hz.Ali (r.a.))
 • İman, iki yarımdan oluşan bir bütündür. Onlar da sabır ve şükürdür. (İbn Mes’ûd)
 • Gözü haramdan korumak ne güzel şehvet perdesidir. (Hazreti Osman RadıyAllahü anh )
 • Günahtan korkmayan ile düşüp kalkmak, kıyamet gününde insana utanç olur. (İmam-ı Şafi Hz.leri)
 • İnsanlar üç zümredir: Sen kendisini incitmediğin halde o seni incitir. Sen kendisini incitirsen o da seni incitir. Sen kendisini incitsen de o seni incitmez. (Ebu’l-Hasan Harakanî k.s.)
 • Vazifesini yerine getirmemiş olanın vicdan yarasına ne mazeretin devası, ne ilacın şifası deva getiremez.(Hz. Mevlana)
 • Gözler yaşarmadıkça, gönülde gökkuşağı olmaz. (İmamı Gazali)
 • Pişmân olmadan önce tefekkür edin, amel işleyin. Dünyaya aldanmayın; çünkü sağlam olanı bozulup dağılır, yeni olanı eskir, nimetleri tükenir, gençliği ihtiyarlığa dönüşür. (Fudayl bin Iyâz k.s.)
 • Dünya için üzülmek kalbi karartır. Ahiret için üzülmek ise kalbi nurlandırır. (Hz. Osman R.A.)
 • Maddi hayata meyledenler için hayat deniz suyu içmeye benzer, içtikçe susarlar, susadıkça içerler. (Muhiddin Arabi)
 • Sonsuz olan cennet, dünyadaki birkaç günlük amelin değil, Hâlis niyetlerin karşılığıdır.(Hasan Basri Hz.)
 • Doğruluk, yaptığını Allah için yapmaktır; halk için yapmak ise riyadır.(Ebû’l Hasan Harkani Hz.)
 • Allah’tan korkan günahkâr, ibadetine güvenen âbidden daha makbuldür.(Şeyh Sâdî)
 • (Allah Resulü) Din nasihattir/samimiyettir buyurdu. Kime ya Resulullah diye sorduk. O da Allah’a, kitabına, Peygamberine, Müslümanların yöneticilerine ve bütün Müslümanlara cevabını verdi. (Müslim, İman,95)
 • Herkes herkese bir lokma şey verebilir ama boğaz bağışlamak, ancak Allah’ın işidir. (MevIana)
 • Her kalbin çarpıntısı kendi eceIinin ayak sesleridir. (Beyazidi Bestami)
 • En büyük felaketIer içinde bile ümidini kaybetme, unutma ki ilik, sert kemiğin içinden çıkar. (Hafız Şirazi)
 • GeçmişIer geIeceğe, suyun suya benzemesinden daha çok benzer. (İbni HaIdun)
 • Dinsiz biIim kör; biIimsiz din topaIdır. (Einstein)
 • Din, beIirIi şeyIere bir açıdan bakmak değiI, herşeye beIirIi bir açıdan bakmaktır. (Robert E. Sega)
 • Bir dinin tabii oIması için akIa, fenne, iIme ve mantığa uygun oIması Iazımdır. (M.Kemal Atatürk)
 • İyiliği gizlemek, kötülüğü gizlemekten daha üstündür. (Ebu Bekir Ferra)
 • Cahillerin kalbi dudaklarında, alimlerin dudakları kalplerindedir. (Hz. Ali (r.a))
 • Uzun mesafelere ulaşmak, yakın mesafeleri aşmakla mümkündür. (İmam Gazali)
 • Cevizi kırıp özüne inemeyen, hepsini kabuk zanneder. (İmam Gazali)
 • Bir mum diğer bir mumu tutuşturmakla ışığından bir şey kaybetmez. (Mevlana)
 • Bin zulme uğrasan da, bir zulüm yapma. (Hz. Ali (r.a))
 • Hükümdar köylünün yumurtasını alırsa, adamları bütün tavukları alır. (Sadi)
 • Hükümetlerin en kötüsü, suçsuzu korkutandır. (Beydeba)
 • Fırsatlar da bulutlar gibi çabucak geçer gider. (Hz. Ebubekir (r.a))
 • Eğri ok, doğru yol almaz. (Hz. Ali (r.a))
 • Tatlı suyun başı, kalabalık olur. (Mevlana)
 • Mal cimrilerde, silah korkaklarda, karar da zayıflarda olursa işler bozulur. (Hz. Ebubekir (r.a))
 • Gözyaşı Allah içinse eğer, mübârek ve mukaddestir. Gözyaşı pişmanlıktır, gözyaşı tevbedir, gözyaşı gözün niyazıdır, duâsıdır.
 • Adalet, kâinatın nizamıdır. Amel ve ibadette vacip gibi sayılan ahlaki bir fazilettir.(Elmalılı Hamdi YAZIR)
 • Kötülükten vazgeçirme henüz hayatta olanlara son nefese kadar farz-ı kifayedir…(Elmalılı Hamdi YAZIR)
 • Kur’an okumayı terkedip de evlerinizi kabirlere benzetmeyiniz. Sure-i Bakara’nın okunduğu evden şeytan mutlaka kaçar. (Tergib 195)
 • BAKARA süresi, Kur’an’ın evi veya perdesidir. Onu öğretiniz. Çünkü onu öğrenmek bereket, terk etmekse hasrettir. Bu süreye sihirbazlar güç yetiremezler. (Beyzavi 2/274)
 • FATİHA süresi, Kur’an’ın üçte birine bedel ve Kur’an’ın anasıdır.
 • Nefis bir bebek gibidir, onu kendi haline bırakırsan, büyüyüp delikanlı oluncaya kadar süt emmeye devam eder, fakat onu sütten kesersen o da büsbütün vazgeçer gider.(Elmalılı Hamdi YAZIR)
 • Refah ve bolluk dünyaya daldırır, şehevat denen zevklere sürükler, gururu arttırır, hkkı unutturur, Allah yolundan engeller, batağa saplandırır ve boğar. (Elmalılı Hamdi YAZIR)
 • Mezardakilerin pişman oldukları şeyler için dunyadakiler birbirini kırıp geçiriyor [ isma ]
 • Nefis üç köşeli dikendir, ne türlü koysan batar. [ Mevlana ]
 • En iyi nasihat; iyi örnek olmaktır. [ Malcolm X ]
 • Güzel ahlak; bağışlayıcılık, sabır ve tahammüldür. [ Hasan-ı Basri ]
 • Kesilmiş koyuna derisinin yüzülmesi elem vermez. [ Hz. Esma ]
 • Bütün kötülüklerin anahtarı, hiddettir. [ Cafer bin Muhammed ]
 • Özü doğru olanın, sözü de doğru olur. [ Hz. Ali [ r.a ] ]
 • Güzel konuşmanın sırrı, lüzumsuz sözleri terk etmektir. [ Hz. Ebubekir ]
 • Haksızlık karşısında eğilmeyiniz; çünkü hakkınızla beraber şerefinizi de kaybedersiniz. [ Hz. Ali [ r.a ] ]
 • Bir şeyi bulunmadığı yerde aramak, onu aramamak demektir. [ Mevlana ]
 • Güzel söz söyleyen, kimseden kötü söz işitmez. [ Firdevsi ]
 • Zulmün topu, dehşeti ve saldırganlığı varsa, buna karşılık Hakk’ın da bükülmez kolu ve kuvveti vardır. [Elmalılı Hamdi Yazır]
 • Bilmediklerimi ayağımın altına alsaydım başım göğe ererdi.[ İmam-ı Azam ]

Güzel sözler

Bu yazıyı okudunuz mu?

Manalı güzel dini sözler Senin doğrun, benim doğrum diye bir şey yok. İnsanın doğru bildiği yanlışlar vardır ve insan doğru bildiği yanlışlar yüzünden hata yapandır. En doğrusunu bilen Allah’tır. Bir şeyi anlasak yeter belki de; Ne bıraktın demeyecekler, ne getirdin diyecekler; - gittiğimiz vakit dönülmez yere! Allahım! Değiştirebileceğim şeyleri değiştirmek için cesaret... Değiştiremeyeceklerimi kabul için sabır.. İkisini birbirinden ayırmak için akıl ihsan eyle.. Sizi imtihan etmek için hayra ve kötülüğe mübtela kılarız. Hepiniz en sonunda bize döndürüleceksiniz. İslamiyet güneş gibidir üfIemekle sönmez, gündüz gibidir göz yummakla gece olmaz. Gözünü kapayan yaInız kendine gece yapar. ALLAH ile arasını düzeltenlerin, insanlar ile arasını ALLAH düzeltir. Dünyadaki en huzursuz insan, kalbinde hased ve kin olan insandır. Gezdim yemeni sami ettim ilim talep meğer ilim bir şey değilmiş illa edep illa edep. Cevahir var iken pul neye yarar, aczini bilmeyen kul neye yarar, herkes bir yol tutturmuş gidiyor MevIaya varmayan yol neye yarar. DUA, Kulun ALLAH a derdini bildirmesi değil, o derdin dermanının ancak ALLAH olduğunu bilmesidir. “Benim ümmetimin dilleri sussa dahi halleri İslâm’ı konuşur.” Hz. Muhammed İnsan dini kadar insandır, dünya yalandır, önemli olan tek gerçek şey imandır, ona sığındığında ruhunu huzur kaplar ve benliğin daima mutlu kalır. İnsanlar için İNŞALLAH demekten daha faziletli itaat edicilik yoktur. [Hz. Muhammed (s.a.v)] Geceleyin secde ederek ve ayakta durarak boyun büken, ahiretten çekinen ve rabbinin rahmetinden dileyen kimse inkâr eden kimse gibi olurmu? Kâinatta en yüksek hakikat imandır, imandan sonra namazdır. İnsanın sözü hikmet, bakışı ibret ve susması ders olmalıdır. Kula bela gelmez, Hak yazmadıkça. Hak beIa yazmaz, kuI azmadıkça… Geceler uzundur. Onu uyuyarak kısaItma. Gündüzler aydınlıktır, onu günahlarınla karartma. Hiçbir işini vicdanına danışmadan, aklınla tartmadan, ehline sormadan yapma. Şeref edep iledir, soy ile değil. Hz. Muhammed (s.a.v) Kabir, ahiret konaklarının birincisidir. Ondan kurtulana, sonraki konakIardan geçmek koIay oIur.“hadis-i şerif” İnsanların en âcizi dua etmeyen, en cimrisi de selam vermeyendir…! (Hz. Muhammed s.a.v.) “Bir kimseyi inada kapılmış çekişmeci ve kendi görüşünü beğenmiş görürsen bil ki, onun ziyanı tamamdır.” Hz. Muhammed Ümmetimin bana en yakın olanları, bana en çok salavat getirenleridir. Hadis Biz ayakları şişene kadar namaz kıIan peygamberin, gözleri şişene kadar uyuyan ümmetiyiz. Necip Fazıl Kısakürek Hak kuldan intikamı kul ile alır, dini irfan bilmeyen bunu kul etti sanır! Allah’tan utanmayan insanlardan da utanmaz… Ancak kafirler Allah’tan ümit keser. Utanmıyorsan yap. (Hz. Peygamber) Hasbinallah ve’nimel vekil. {Allah bize yeter. O ne güzeI vekiIdir.} Manalı güzel dini sözler

Manalı güzel dini sözler

Manalı güzel dini sözler Senin doğrun, benim doğrum diye bir şey yok. İnsanın doğru bildiği ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

48 + = 49