Anasayfa / DİNİMİZ İSLAM / İBADET / Hac / Haccın rükün, vacip ve sünnetleri
imanilmihali.com
Allah’a Karşı Kulluk Görevimiz Olarak “Dua”

Haccın rükün, vacip ve sünnetleri

Haccın rükün, vacip ve sünnetleri

Haccın rükünleri ikidir:

1 – Arafatta bir müddet beklemek. Buna vakfe denir.
2 – Ziyaret tavafı yapmak.

Bu ikisinden birisi yapılmadığı takdirde hac fâsid olur, bozulur. Vakfe, tavafdan daha kuvvetli bir rükündür. Çünkü Arafatta vakfeden önce cinsî münasebet yapılırsa hac bozulur. Fakat ziyaret tavafından önce yapılırsa, hac bozulmaz, ceza gerekir.

Haccın Vâcibleri Nelerdir?

1 – Safâ ile Merve arasında yürümek (sa’y etmek).
2 – Müzdelife’de vakfe yapmak. Bu vakfenin vakti, kurban bayramının birinci günü fecrin doğuşundan itibaren gün ağarıncaya kadar geçen süredir. Bu süre içinde az bir vakit dahi olsa Müzdelife’de bulunulursa vâcib yerine gelmiş olur.
3 – Mina’da şeytan taşlamak, Mina’da taş atılacak üç tane yer vardır. Bunlara Cemre-i Akabe, Cemre-i Vusta ve Cemre-i Suğra denir.Birinci gün sadece Akabe Cemresine taş atılır. Kurbanın ikinci, üçüncü ve dördüncü günleri ise, her üç cemre de taşlanır. Önce Cemre-i Suğra’dan başlanır, sonra Vusta’ya, daha sonra da Akabe’ye atılır. Her bir cemreye, 7 tane taş atılır.
4 – Başı traş etmek veyahut saçları kısaltmak.
5 – Veda (Sader) tavafını yapmak.
6 – Mikatlardan ihrama girmek de vâcibdir. Hacca niyet edip ihrama girmek farz ise de, bunun mikatlarda yapılması vâcibtir. Mîkatlarda ihrama girilmezse vâcib terkedilmiş olacağından kurban kesmek gerekir. Veya geri dönülüp mîkatta ihrama girmek gerekir.
7 – Arefe günü öğleden itibaren güneş batıncaya kadar Arafat’ta beklemek.
8 – Farz olan ziyaret tavafının farz olan dört şavtına üç şavt daha ilâve ederek yediye tamamlamak.
9 – Ziyaret tavafını bayram günleri içinde yapmak.
10 – Tavafa Hacer-i Esved’den başlayıp Hacer-i Esved’i sola alarak Hatîm arkasından yaya olarak Kâbe’yi tavâf etmek.
11 – Tavaflardan sonra, Harem-i Şerîf’te iki rek’at namaz kılmak.
12 – Kıran ve Temettü haccı yapanlar için, Harem dahilinde kurban kesmek

Haccın başlıca sünnetleri şunlardır:

1 – İhrama niyet edileceği zaman gusletmek.
2 – İki parça hâlinde olan özel ihram örtüleriyle vücudunu örtmek.
3 – İki rek’at ihram namazı kılmak.
4 – İhrama girdikten sonra telbiye getirmek.
Telbiye şudur: “Lebbeyk, Allahümme lebbeyk. Lebbeyk lâ şerîke leke lebbeyk. İnnel-hamde ve’n-nimete leke ve’l-mülk. Lâ şerîke lek (*).
5 – Kudüm tavâfı yapmak.
6 – Farz ve vâcib tavaflar dışında çokca tavaf yapmak.
7 – Sa’y yaparken iki yeşil direk arasında koşmak.
8 – Zilhicce’nin 8. günü Mina’ya çıkıp orada gecelemek.
9 – Arefe günü güneş doğduktan sonra Arafat’a çıkmak.
10 – Müzdelife’den Mina’ya güneş doğmadan önce dönmek.
11 – Kurban bayramının gecelerini Mina’da geçirmek.
12 – Müzdelife’de gecelemek.
13 – Mina’da cemrelere taş atarken sırayı gözetmek.
14 – Arafat’ta huzur ve huşu’ içinde Allah’a dua edip yalvarmak.
15 – Kurban bayramının birinci günü Mina’da ilk taş atmayı güneşin doğuşu ile öğle vakti arasında yapmak.
16 – Tavaflardan sonra Zemzem kuyusuna gidip su içmek.
17 – Hacer-i Esved’i öpmek veya istilâmda bulunmak.

Haccın Âdâbı

Haccın edebleri çoktur. Önemli bazıları şunlardır:
1 – Hacı adayının mevcut borçları varsa hacca gitmeden evvel onları ödemesi.
2 – Tecrübeli ve bilgili kimselerle konuşup onlardan bilgi almak. Haccın fiil ve hareketlerini güzelce öğrenmek.
3 – Dargın olduğu kimselerle barışıp helâllaşmak.
4 – İbadetlerindeki noksanlarını tamamlayıp gidermek. Kaza namazları ve kaza oruçları varsa onları yerine getirmek.
5 – Günahlarından samimi ve hâlis bir niyetle tevbe etmek.
6 – İyi bir arkadaş edinmek.
7 – Akraba ve dostlarla vedalaşmak ve dualarını istemek.
8 – Evden yolculuğa çıkmadan evvel iki rek’at namaz kılmak.
9 – Hacdan dönüşte evde iki rek’at namaz kılmak.
10 – Evden sevinçle çıkmak ve yolda zamanı dua ile, zikirle geçirmek.
11 – Evden çıkarken Besmele çekip Âyete’l-Kürsî’yi, İhlâs’ı ve Muavvizeteyn’i okumak.
12 – Elde emanetler varsa sâhiplerine iade etmek.
13 – Fakirlere bol bol sadaka dağıtmak.
14 – Daima abdestli bulunmaya gayret etmek.
15 – Haremeyn’de hiç olmazsa bir hatim indirmek.

Haccın rükün, vacip ve sünnetleri

Bu yazıyı okudunuz mu?

Sa'y nedir?

Sa’y nedir

Sa’y nedir Sa’y, Kâbe’nin doğusundaki Safâ ile Merve denilen iki tepe arasında koşarak yürümek demektir. ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir