Anasayfa / BAŞ YAZILAR / Hak din İslam’dır
imanilmihali.com
Hak din İslam’dır

Hak din İslam’dır

Hak din İslam’dır

Yüce Allah, Kur’an ile dinini ve ilahi tebliğini tamamlamış, başkaca kitap ve peygamber göndermeyeceğini açıkça bildrmiştir. Bu nedenle İslam, Allah katında makbul, tamamlanmış nimet, bizler için tek ve hak dindir.

“Şüphesiz Allah katında din İslâm’dır…” (Al-i İmran 3/19)

“…Bugün kâfirler dininizden (onu yok etmekten) ümitlerini kestiler. Artık onlardan korkmayın, benden korkun. Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim. Size nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslâm’ı seçtim…” (Maide 5/3)

Diğer dinlerin hak olmak iddiası İslam’ın nuzulüyle birlikte geçerli değildir ve o dinlerin kitaplarının tahrifi, peygamberlerinin mesajlarının değiştirilmiş olması o dinleri hak din olmaktan çıkarmıştır. Ancak ve sadece İslam temel kaynağı Kur’an ile değişmeden korunmuş, kıyamete kadar baki kalacak, Allah himayesinde bir dindir, haktır, tam ve güvenilir olandır. Yaşam da, ahiret sınavı da Kur’an’ın bahşedildiği andan itibaren ve aslen İslam ile yapılacaktır.

“O, Peygamberini hidayet ve hak din ile gönderendir. (Allah) o hak dini bütün dinlere üstün kılmak için (böyle yaptı). Şahit olarak Allah yeter.” (Fetih 48/28)

“Kendilerine kitap verilenlerden Allah’a ve ahiret gününe iman etmeyen, Allah’ın ve Resûlünün haram kıldığını haram saymayan ve hak din İslâm’ı din edinmeyen kimselerle, küçülerek (boyun eğerek) kendi elleriyle cizyeyi verinceye kadar savaşın.” (Tevbe 9/29)

“O, Allah’a ortak koşanlar hoşlanmasalar bile dinini, bütün dinlere üstün kılmak için, peygamberini hidayetle ve hak dinle gönderendir.” (Tevbe 9/33)

“Allah’a yönelmiş kimseler olarak yüzünüzü hak dine çevirin, O’na karşı gelmekten sakının, namazı dosdoğru kılın ve müşriklerden; dinlerini darmadağınık edip grup grup olan kimselerden olmayın…” (Rum 30/31,32)

“O, kendisine ortak koşanlar hoşlanmasa da, dinini bütün dinlere üstün kılmak için peygamberini hidayet ve hak din ile gönderendir.” (Saff 61/9)

Hak dinin İslam ve İslam’ın kaynağının Kur’an olması da gösterir ki kulun dini öğreneceği aders önce ve sadece Kur’an, ibadeti ve sünneti öğreneceği tek adres Hz. Peygamberdir. Bu tartışma üstü kitabın ve tartışma üstü kişinin dışındaki herşey tali değere sahiptir ve onların ifade ettikleri din değil en iyimser tahminle açıklayıcı şeylerdir ki tamamı Kur’an’a ve Peygamberin mesajına uygun olmak şartıyla muteberdir.

Peygamberimizin zamanımıza kadar ulaşan hadis ve sünnetlerinin de süzgeci doğal olarak Kur’an’dır ki rahmet Peygamberi de dini Kur’an’dan öğrenmiş ve tüm risaletini ve hayatını Kur’an’ı açıklamak ve tebliğe adamıştır.

O halde kul için Kur’an İslam’ın, İslam hak dinin ta kendisidir ve imanla bunlara yönelenler için inşallah korku olmayacaktır.

Diğer semavi dinler de Allah’ın dini, peygamber ve kitaplar da Allah’ındır. Çünkü Allah’ın dini değişmez. Bu yüzden Kur’an yeni bir din değil, Allah’ın dinini tamamlayıcı, tahrif edilmiş dinleri düzelticidir. Bu nedenle İslam hak olandır, hakikat olandır.

Batıl dinler zaten semavi bile değilken faraziyeleri kişilerin düşünce ve hayallerinden ibarettir. Onların hak din olarak savunulmaları Allah katından olmadıkları için mümkün değildir.

Semavi dinlerin, İslam’ı yok sayma ve İslam’ın üzerine çıkabilme gayretleri de sonuçsuz kalmaya mahkumdur ki tüm ızdırap ve acılara rağmen, hastalık, savaş, kıtlık, bezgnliklere rağmen dünya İslam’a akmakta, refah içinde yüzen batının parası mutluluğu getiremezken, İslam alemi cehalet ve nankörlüğklerine rağmen acılardan inanç çıkarabilmekte, mutluluğu daha küçük şeylerde bulabilmekte ve neticede ahiretten daha fazla şey beklemektedir.

Batının ve israiliyatın yıkmaya, kaka göstermeye çalıştığı İslam acılardan, muhtaçlıklardan, fakirlikten beslendiği için, servet sahibi ianaçsızların İslam’ı yıkması mümkün değildir. Çünkü yoklukta ve açlıkta, yanıbaşlarında Allah’tan başka sığınacak liman bulamayanların elinden umudu almak mümkün değildir.

Eğer bugün İslam alemi de dertsiz, bol paralı yaşıyor olsaydı, hak dinin gerekleri yerine hukuk kurallarına sığınacak, servetlerini kendi zaferi ve eseri sayacaktı. Ama yokluk ve acılara mahkumken, kaybedecek bir şeyi olmayan İslam alemi fıtrat ve zaruret gereği yüzünü Allah’a dönmekte, avuçlarını Allah’a dua için açmaktadır.

Acı, ızdırap, savaş ve gözyaşı devam ettikçe de hak din taraftar toplamaya devam edecektir. Çünkü İslam fakirin, mazlumun dinidir. Ve İslam ister ki ezilenler, ezenlere galip gelsin. İslam ister ki ezenler de hakikati görsün de ezmekten vazgeçsinler.

Hak dinin felsefesi buyken diğer semavi dinlerin para babalarının, altın sandalyelerde oturanların, savaş emri verenlerin, İslam’ı yok sayanların hak dine hizmet etmeleri yalandır. Onların kendi dinlerine hak demeleri de yalandır ki hak olan hakka ve Hakk’a hizmet edendir. Bu da eşitlik, barış, huzur ve adaletle mümkündür. Bombaların düğmesine basanlar perde arkasında da olsalar bombayı gönderenlerdir ki Vatikan ve İsrailin, bu arada siyonizmin ana gayesi hak din olan İslam’ı kötü ve terörist göstererek hak din olmaktan uzaklaştırmak daha doğrusu algıları bu yönde değiştirmektir.

Ama islamofobi dediğimiz bu yalan tuzak ta geri tepmiş ve artık dünya insanlığı terör üretenlerin İslam’a tabi olmadığını çok açık anlamıştır. Bu nedenle de her yıl milyonlarca insan İslam’a geçmekte ve hak din güçlenmektedir.

Hak din İslam’dır. İslam’ı yaşayanlar layık olamasa da, İslam’a tabi olanlar imanlı olmasalar da, İslam’ı münafıkla boyasalar da kötü olan müslümanların halidir, İslam asla kötü ve demode değildir. eskimeyen din İslam, kıyamete kadar baki kalacağına göre her daim geçerli ve hakiki din kalacaktır.

Peygamberimizin hadisiyle söylersek; “Hristiyanlar yarın, Yahudiler yarından sonra İslam’a gelecektir.” Bu mucize mahiyetindeki hadiste batıl dinlerden bahsedilmemektedir. Ancak semavi dinlerden İslam’a akış hızlandıkça onlarında kayıtsız kalamayacağı ortadadır.

Bu nedenle özetlersek; gençlere kurulan batı dinleri tuzakları kahredici bir şeytan oyunudur. Hollywood üretimi din içerikli filmlerin tamamı şeytan tuzağıdır. İnternette iman, İslam, tevhid başlıkları altına sokuşturulan sahte ve batıl fikirler şeytanın hileleridir.

Hak ve hakikat olan din sadece İslam’dır, bakidir, tektir, sondur, tamdır. Allah katında tek muteber olandır, ahiret sorgusunun da ana ilke ve yaşamıdır.

Diğer semavi dinler hak din özelliği insanın kirli elleriyle kaybetmiş haldedir ve diğer batıl dinler zaten ilahi kattan olmadıkları için sosyal bir hobiden öte gidemezler.

Bizlerin acı, ızdırap ve gözyaşlarıyla İslam’a daha çok tutunurken, batının refah ve servetine rağmen mutluluğu bulamayışının sebebi içlerindeki inanç boşluğunu o beşerileşmiş dinlerinde bulamayışlarıdır.

Gençlerimizi ve çocukalarımızı kapmaya çalışan bu misyonerlerin, haham ve papazların gayretleri İslam’ın geleceğini engellemekten ibarettir.

Ama Allah andolsun diyerek buyurmuştur ki “Allah ve Peygamberi muhakkak galip gelecektir.”

Bu yüzden sapmadan, haddi aşmadan, aldanmadan, bölünmeden, doğru yoldan ayrılmadan, Kur’an İslam’ını terk etmeden Allah yolunda ayakta durabilenler ahiret yurdunda bahtiyar olacaklardır.

Hak din İslam’ın, kitabı Kur’an, tebliğcisi Hz. Peygamber, sahibi Yüce Allah’tır.

Hak arayanlar için, hakkaniyete aşık olanlar için, Hakk’a sadık olanlar için Hak din sadece İslam’dır.

Hak din İslam’dır, İslam diğer hak dinlerin özlerini de bağrında taşıyandır, onları tasdik eden ve onaylayandır ama onların tahrif edildiklerini de ispat edendir.

Rabbim bizleri İslam’dan ayırmasın. Amin!

Bu yazıyı okudunuz mu?

İslam’ın abdesti iman

Bir çekirdekten dev çınarı çıkartan Allah bizler için iman nüvesini kalplere koymuştur. O iman büyüyecek, ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir