Anasayfa / ALLAH (cc) / Hayat iki seçenekli sınavdır
imanilmihali.com
Hayat iki seçenekli sınavdır

Hayat iki seçenekli sınavdır

Hayat iki seçenekli sınavdır

Hayatı sınava benzetmek yanlış olmayacaktır. Kuralları belli, süresi yeterli, salonu hazır ve mükemmel, şartları adil, konuları önceden bildirilmiş, soruların çıkacağı kitap herkese dağıtılmış ve hatta kitaplar açık hayat sınavı, çoğumuzun defalarca girdiği okul sınavlarına çok benzerdir.

Bu sınavda soruların cevaplarını geri dönüp değiştirmek mümkündür, kitaba bakmak da, kopya çekmek dahi olasıdır, ara vermek mümkündür, su ve yiyecek ihtiyacı karşılanmaktadır. Yani sınav okul sınavlarından da adil, kolay ve basittir.

Hayat sınavında kuldan istenen, yanlış dört seçenek dışında kalan tek bir doğruyu seçmektir ki çoğu zaman seçenekler yanlış ve doğru olmak üzere sadece iki tanedir. Kul, doğru şıkkı işaretleyecek yani doğru tercihi yapacak ve diğer sorulara geçecektir. Çünkü hayat sınavında sorular süreklidir ve kalem bırakma ziine kadar da soru çözmek mümkündür.

Herkes bu sınava zorunlu girer ama doğru şıkkı işaretlemek herkese nasip değildir. Kimisi sınavı ciddiye alıp dikkatle doğruyu bulmaya çalışır, kimi dersine çalışmadığından atar ve çoğu zaman da tutturamaz. Alacağı not da ona göre olur.

Sınavda gözetmenler, görevliler sürekli baş ucumuzdadır ama bizler için dua ederler, kalmamızı değil geçmemizi dilerler. Soruları hazırlayanlar da son derece adildir, zor soru sormazlar, hele kulun bilemeyeceği soruları hiç sormazlar. Tüm sorular dağıtılan o kitaptandır ve başka yerden soru da çıkmaz. Kitap ise kısa ve anlaşılması kolaydır.

Sorular hayata dairdir, anlaşılır haldedir, cevabı neredeyse bellidir.

Daha önce bildirilen iyi ve güzel şeylere göre çözülmesi gereken sorular ve daha önce şahit olunan gerçeklere göre yapılması gereken tercihler için kulların kalbe ve akla danışması kafidir. Çünkü kalp doğruyu bilen ve savunan, akıl bilinmeyenleri düşünüp öğrenerek sonuç çıkarandır.

Soruların bir doğru cevabı ve bir de çok yanlış cevabı vardır ki diğer seçenekler caydırıcı olmak içindir. Doğru çoğu zaman Kitap’ta yazan ve yanlış cevap Kitap’ta yazanın tam tersidir. Caydırıcılar ise yanlış cevaba celbetmek için konulmuş yine yanlış ve çirkin cevaplardır.

Doğru cevap; haktır, adildir, yerine tam oturur, bilinen, huzur veren ve akla uygun olandır, kalbin desteklediğidir. Yanlış cevap; kalbi sızlatan, umutsuzluk aşılayan, huzuru bozan, iç karartandır, batıl, eski, demode, yanlış veya çirkin olandır. Caydırıcılar, doğru cevabı işaretlemeyi engellemeyi hedef alan, yanlışa kanalize eden, yine nafile ve doğruluktan uzak seçeneklerdir.

Hayat, doğru ve yanlış cevaplar arasında yaptığımız seçim ve işaretlemelerle sürüp giden, caydırıcılarla baş etmeyi gerektiren bir serüvendir. Hak birdir, batıl çoktur. Doğru cevap bu yüzden daima bir tanedir ve tevhidin dediği, Kur’an’ın dediği, kalbin onay verdiğidir.

Doğru seçeneği işaretleyenler mutludur, sakin ve huzurludur, umutludur, esenliğe adaydır, gönlü kıpır kıpırdır. Yanlış seçenekleri bilmeden veya bilerek işaretleyenler ise sınav esnasında yapıyor görünen ama cevap kağıdına hep yanlış şıkları işaretleyenlerdir. Bu yüzden içlerinde daima bir korku, endişe, hüzün vardır ve sınavın elbet bir gün biteceğini idrakla sınav sonuçlarının okunacağı andaki kayıplarının endişesini taşırlar.

Bazıları bu endişeden dahi uzak kalacak kadar akılsızdır ve gayret etmeyi, çabalamayı dahi düşünmez ve cahilliğe razı olarak karanlık akibetlere doğru çaresizce sürüklenir.

Doğruları yapmaya çalışanlara daima yardım vardır ve bu yardım sadece zor anlarda da değil her andadır. Doğru cevapları işaretlemek isteyenin duaları kabul olur, uyku hali giderilir, umutsuzluğa düşmesi engellenir, moral ve manevi haz verilir, ruhu ve kalbi dinlendirilir, bedenine sükunet nasip olur ve kul yorgunluk, pişmanlık hissetmez. Bazen zorlansa da başaracağını ve yardım alacağını bilir, yanlış işaretlese de bazı soruların puanlamaya alınmayacağını veya gayretine ödül olarak doğru kabul edileceğini bilir.

Yanlış yapmaktan çekinmeyenlerin ise böyle bir lüksü yoktur ve onlar cehalet ve gafletleriyle, Kitaba müracat etmedikleri için doğru ve yanlış cevaplar arasında bocalar dururlar. Bazıları da yandaki çalışkanlara bakarak öyle düşünmediği halde doğru cevabı işaretleme derdindedir ve bilmez ki cevap kağıdına işaretlenen her biri soru kalpte hissedilmedikçe hükümsüzdür.

Doğru şıkkın ardında sadece Allah vardır, yanlış şıkların tamamında ise şeytanlar, hainler, kafir ve müşrikler ile münafıklar. Doğru cevaplar helal ve temiz olandan yanadır, yanlış cevaplar ise çirkinden, yanlış ve kötüden, haram ve günahtan.

Kul, doğru cevaplar kalbine konmuş vaziyette hayata gözlerini açandır. Yanlış işaretleyenler bu nimeti inkar eden, kalbinde saklayamayan, verdiği söze sadık kalamayanlardır. Çünkü herkes doğmadan önce kendisine verile doğru cevapları muhafaza edeceğine, sınavda tam olarak işaretleyeceğine, o doğru istikametinde yaşam süreceğine söz vermiştir.

Yine kullar, zaman zaman vahyedilen kitap ve Peygamberlere güvenip teslim olacağına, davet ve tebliğlerine uyacağına, sınavda en son ve tamam olan ilahi buyruklara uygun seçenekleri işaretleyeceğine söz vermiştir.

Kullar, Allah için sevmeye, Allah için sevmemeye, Allah’tan başka Veli ve Malik aramamaya söz vermiştir ki sınavın ilk sorusu olan iman gerekli kılar. Çünkü ilk şıkta işaretlenen iman doğru cevabı, sonraki bağlantılı tüm sorularında cevabıdır ve ilk soru yanlış ise diğer cevapların doğru olması da zordur.

Hayat, iman ile yaşanması gereken, iman ile sürmesi şart olan ilahi elemedir.

Sınav için verilenler, sınav salonu dışına çıkarılamayacak olanlardır.

Sınav, hayatın kendisi değil, bir kısmıdır ama sonraki hayatın hazırlayıcısıdır.

Doğru cevap daima Kur’an’dadır, Kur’an iledir.

Sınavı geçenler esenliğe erecek olanlar, geçemeyenler azap dolu nice sınavlara mahkum kalacak olanlardır.

Allah’tan başka doğru cevap yoktur!

Hayat iki seçenekli sınavdır tek doğru vardır ve diğer cevapların tümü gerçek dışıdır, kahredicidir.

Bu yazıyı okudunuz mu?

İslam’ın abdesti iman

Bir çekirdekten dev çınarı çıkartan Allah bizler için iman nüvesini kalplere koymuştur. O iman büyüyecek, ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir