Anasayfa / sureler ve anlamları / Hicr suresi neler anlatır
imanilmihali.com
Sureler bize neler anlatır

Hicr suresi neler anlatır

Hicr suresi neler anlatır

İnkarcıların hallerinden ve Kur’an nurundan bahisle başlayan surede, gökyüzündeki yıldızlar ve burçlar tanıtılır, şeytanların (cinlerin) Yüce meclisten bilgi almak için çalıştıkları ancak bunun engellendiği anlatılır. Gökler gibi yerlerin de ilahi nizamla tesis ve tertip edildiği anlatılan surede yer altında depolanan suların hikmetinden bahsedilir ve insanın kuru çamurdan, cinlerin dumansız ateşten yaratılışı izah edilir, iblisin insanın yaratılışı esnasındaki isyanı, kibri ve uğradığı lanete karşılık ettiği yemini (İblisin ahdi) anlatılır.

Şeytana uyanların ve iblisin ahdi doğrultusunda hareket edenlerin elbet cehenneme gideceği bildirilen surede cennet ve cehennem tasvir edilirken Hz. İbrahim’e meleklerin verdiği müjdeler ve Hz. Lut’un kavminin başına gelenler bir kez daha izah edilir.

Eyke (Hz. Şuayb’ın kavmi) ve Hicr halklarından (Semûd kavminin yaşadığı yer) bahsedilen surede daha sonra inkarcıların nasıl helak edildiğini anlatılır. Fatiha suresinin ve maun suresinin hikmetine değinen sure (yahut yedi uzun surenin) peygambere şefkatli olmayı ve tebliğden öte üzülmemesini emreder.

Sure, ibadet, hamd, şükür ve duayı överken mü’minlere secde etmeyi emreder. Tüm bunların gönül ferahlığı için şart olduğunu anlatan sure Peygamberin zorlayıcı değil sadece bir uyarıcı olduğunu izahla sona erer.

Sure, Mekke döneminde inmiştir. 99 âyettir. Sûre, adını 80. âyette geçen “Hicr” kelimesinden almıştır. Hicr, Medine’nin kuzeyinde vaktiyle Semûd kavminin yaşadığı bir yerin adıdır. Sûrede başlıca Allah’ın birliği, peygamberlik, öldükten sonra dirilme ve hesap konuları; peygamberlerin, çeşitli zamanlarda azgınlara ve inkârcılara karşı verdikleri mücadeleler çerçevesinde ele alınmaktadır. Bu surede ayrıca ilahî kitapların kendisiyle kemale erdiği Kur’an’ın, her türlü tahriften korunacağı hükmü de yer almaktadır.

Bu yazıyı okudunuz mu?

Sureler bize neler anlatır

Hud suresinin anlattıkları

Hud suresinin anlattıkları Allah’ın Bir’liği ve Kur’an’ın hikmeti anılarak başlanan sure, rızkı verenin Allah olduğunu, ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir