imanilmihali.com
güzel ahlak

Hikmetli dualar

Hikmetli dualar

KENZÜL ARŞ DUASI’NIN FAZILETI

Peygamberimiz Hazreti Muhammed (s.a.v.)’den rivayet edilmistir. Söyle buyuruyor: ”Cebrail bana dedi ki: ”Ey Muhammed, kim ömründe bir kere bu duayi okursa, Allahü Teala onu, kiyamet gününde yüzü ayin ondördü gibi parlak olarak hasreder. Hatta Bütün insanlar onu, bir peygamber veya melek sanirlar. Ben ve sen onun kabrinin üzerinde dururuz. Ona hesapsiz ve azapsiz, üzerine binip Cennete girmesi icin Cennetten bir Burak getirilir. Sırat köprüsünden simsek gibi geçer. Onun günahı denizlerin suyundan, yagmurların damlasından, agacların yapraklarından, kumların adedinden, taşlardan daha fazla olsa bile, kendisine kabul olunmus (nafile) hac ve bin umre sevabi yazilir. Korkan kimse okursa, Allah onu korktuğundan emin kılar. Susayan kimse olursa, Allah onun susuzlugunu giderir. Aç olan okursa, giyindirir, hasta okursa şifa verir, hastanın üzerine okunursa, hastalığından kurtulur, dünya veyahut ahiret ihtiyaclarından birisi için okursa Allah istedigini verir. Bir düsmandan veya sultandan korktugu icin okursa, Allah onlarin serlerinden korur ve Allah’in mahlukatindan gelecek olan tüm zarar ve eziyetleri kendisine ulasmaktan meneder. Borclu olan okursa, Allah onu, borcunu ödemeye muvaffak kilar, hicbir kimseye muhtac olmaz. Eger onu hasta olan yazip üzerinde tasirsa iyilesir. Kadin tasirsa kocasi ona ikram eder. Cinden, insden ve seytandan, sanci ve hastaliklardan emin olur. Kayıp ise ailesine sağ, salim kavusur. Bu duayi okuyan için cin, melek istigfar ederler. Ömrü bereketli olur. Kim bes defa bu duayi okursa Peygamber Aleyhisselam’i rüyasinda görür.

Ebu Bekir Siddik (r.a.): ”Gece olsun gündüz olsun bu duayi okudum, Peygamber Aleyhisselam’i rüyamda gördüm” buyurur.

Hazreti Ömer de söyle buyurur: – Hiç bir hacetim olmadı ki onun için bu duayı okuyayım da giderilmesin.

Hazreti Osman (r.a.) diyor ki: ”Ben Kur’an-i Kerim’i ezberleyemezdim. Resulü Ekrem (s.a.v.)’e bu hususu sikayet ettim. Bana bu duayi ögretti. Onu okudugumda Kur’an-i Kerim’i ezberlemeyi başardım.

Hazreti Ali Kerremallahü vechehü buyuruyor ki: -Ben bu duayı okudugum vakit düsmanıma galebe calardım. Kim ki Fatiha’yı, Ihlas suresini, Kafirun ve Felak ve Nas suresini üc kere okuyup sonra bu duayi okursa Allah onu karsilastigi bütün varlıkların serrinden korkur ve her türlü hastalıktan, her zalimin serrinden onu emin kilar ve bütün isteklerini verir. Kim ki okudugu gibi onu yazip üzerinde tasirsa ve kim ki basinin altina koyup uyursa Allahü Teala o kimsenin malından çalınanı ve evinden kaçanı geri iade eder. Akan suya okursa su durur, yahut yanan atese okursa ates söner. Dag üzerine okursa dag paramparca olur. Kim ki iki rekat namaz kılıp her rekatında Fatiha ve birde Ihlas okuyup selam verdikten sonra bu duayı okursa dünya ve ahirete ait ne isterse tüm istediklerine nail olur.

FEREC DUASININ FAZILETI

FEREC DUASI

Rahman ve Rahim Allahin adıyla,

Allah’ım senden diliyorum, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ey yüceligi ile kahir, batınıyla haberdar olan, ey malikiyetiyle takdir eden, ey ubudiyetle sükredilen, ey isyankari affeden, ey münkirin ihatasindan uzak olan, ey gözlerin idrakinden aciz oldugu ve ey hiçbir izin kendine gizli kalmadigi ve ey yüce mekan ve saglam erkan sahibi, ey Kurani inzal eden, ey zamani yoktan var eden, ey kurbani kabul eden, ey burhani nurlu kılan,

ey şanı yüce olan, ey minnet ve ihsan sahibi ve ey izzet ve saltanat sahibi, ey rahim, ey rahman, ey rabbul-erbab, ey tevvab, ey vahhab, ey esirlere özgürlük bahseden, ey bulutlari insa eden, ey dualara icabet eden, ey taami serbest kilan, ey yagmuru indiren, ey kuru topraktan agaçlari bitiren, ey bitkileri yeserten, ey ölüleri dirilten, ey müskülleri halleden, ey zorlu belalari yok eden, ii sözlerin kendisine agirlik etmedigi, ve söz kalibina sigmayan, ey zulmetlerin kendine yol bulamadigi, ey istenileni veren, ey güzelliklerin dostu, ey belalari defeden,

ey sadakaları kabul eden, ey tövbeleri kabul eden, ey gizli olanı bilen, ey dualara icabet eden, ey dereceleri yücelten, ey ihtiyaçları karsilayan, ey gamlı göz yaşlarına rahim olan, ey isteyeni dogrultan, ey bereketi nazil eden, ey ayriliklari birlestiren, ey elden çikanlari iade eden, ey yerlerin ve göklerin güzelligi, ey nimetleri bol olan, ey acilari kesfeden, ey hastaliklara sifa veren, ey cömertlik ve kerem madeni, ey cömertlerin en cömerti, ey kerimlerin en keremlisi, ey isitenlerin en güzel isiteni, ey nazar edenlerin en iyi göreni, ey rahmet edenlerin en rahmetlisi, ey yakınların en yakını,

ey alemlerin ilahi, ey feryat edenlerin feryadina yetisen, ey komsularin en yakini, ey günahkarlarin günahlarindan geçen, ey hata yapanlarin hükmü için acele etmeyen, ey esirlerin esaret bedeli, ey gam zedeleri gamlarindan kurtaran, ey ayriliklara düsenleri toplayan, ey firar edenleri idrak eden, ey isteyenlerin en son gayesi, ey bütün gariplerin sahibi, ey her yalniz kalmisin en yakini, ey yasi geçkin ihtiyarlara rahim olan, ey küçük çocuklarin rizkini yetiren, ey en büyük kirginliklari gideren, ey korkuyla kendine siginanlari koruyan, ey tedbir ve takdirin sahibi, ey zorluklara düsmüs kimseye kolayliklar saglayan, ey her seyden haberdar olan, ey her seye güç yetiren, ey semalarin ve nur saçan ayin yaraticisi, ey yildizlari dizen, ey rüzgarlari estiren, ey ruhlari yeniden diriltecek olan, ey hesabi kolay tutan ve cömertlik sahibi olan,

ey bütün anahtarları elinde bulunduran, ey biçarelerin tek dayanağı, ey düşkünlerin tek koruyucusu, ey yoksulların tek sermayesi, ey izzeti olmayanın tek izzeti, ey hiçbir varlığı olmayanın tek hazinesi, ey koruması olmayanın tek koruyucusu, ey yardımcısı olmayana tek yardımcı, ey hiçbir temel ve dayanagi olmayanın tek dayanağı,

ey çaresizlerin imdadına yetisen, ey en büyük minnet sahibi, ey keremiyle affeden, ey hakkindan en güzel geçen, ey bağışlamasi geniş olan, ey rahmet eli açık olan, ey hak etmeden önce nimetler bahşeden, ey yeteri delil, ey mülk ve melekutun sahibi, ey izzet ve ceberut sahibi, ey ölümsüz hayat sahibi,

senden gaybi ilimlerine sığınarak istiyorum, ve kalplerin derinliklerindeki marifetinle ve kendin için seçtigin veya nazil ettigin kitaplarında veya kendine ait gaybi ilminde var olan bütün isimlerle, ve esmai hüsnan ile ki, o güzel ve azim isimlerini bütün isimlere üstün kılmışsın, onlarla istiyorum, onlarla istiyorum, onlarla istiyorum ki, Muhammed ve Âl-i Muhammede salât ve selam edesin ve zorluklarından korktugum işlerimi kolaylaştırasın ve Allah’ım benim gögsümü sıkan ve sabrımı taşıran gam ve kederlerimi benden gider.

Zira senden başkasının buna gücü yetmez ve bana kendine layik oldugun sekilde davran, ey ehli takva ve ehli magfiret, ey kendisinden gayri sıkıntıların giderilemediği ve gayrisiyle hüzünlerin neseye dönüşmedigi ve kurtuluşun ancak kendisiyle hasıl oldugu kimse, zatımda nefsimin, genelde insanların şerrinden dolayı bana kifayet et, benim işlerimi ve şanımı bütün boyutlarıyla islah et ve ihtiyaçlarımı gider, işlerimde benim için kurtulud ve çıkış yolu karar kıl.

Çünkü ben bilmiyorum, sen biliyorsun; ben degil sen takdir ediyorsun ve her seye kadir ve güç yetiren de sensin. Öyleyse ey rahmet edenlerin en rahmetlisi rahmetine siginiyorum. Salât ve selamin Muhammed ve onun temiz Ehl-i Beyt’ine (s.a.a) olsun.

FEREC DUASI

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

İlâhi, azumel belâu ve berihal hafâu ven keşefel ğitâu ven gata’ar recâu ve zâgatil arzu ve muniatis-semâu ve entel musteanu ve ileykel müştekâ, ve aleykel muavvelu fiş şiddeti ver rahâ. Allâhumme salli alâ Muhammed’in ve âl-i Muhammed; ulil-emrillezine ferazte aleyna taatehum ve arra ftena bizalike menziletehum fe ferric anna bihakkihim feracen âcilen gâriben kelemhil basari ev huve egrab. Yâ Muhammed’u Yâ Ali, Yâ Aliyy’u Yâ Muhammed! İkfiyâni fe innekuma kâfiyan, vensurâni fe’innekuma nasırân. Yâ mevlana yâ Sahibez-Zaman! El-ğavs, el-ğavs, el-ğavs, edrikni, edrikni, edriknî, es-saahe, es-saahe es-saahe, el-acel, el-acel, el-acel. Yâ erhamer-rahimin, bihakki Muhammed’in ve âlihit-tâhirîn.

Hikmetli dualar

İSM-I A’ZAM DUASININ FAZILETLERI

Buyuruldu ki:

(İsm-i a’zam ile edilen dua kabul olur ve dileği yerine gelir.) (Allahü teâlânın Esma-i hüsnası ile dua edilirse, kabul olur.) (İsm-i a’zam şu üç surededir: Bekara, Âl-i İmrân ve Tâhâ.)

Peygamber efendimiz ism-i a’zam hakkında bazı işaretler bildirmiştir:

(“Ya bedi’assemâvâti vel erdı, ya zel-celâli vel-ikram” diye dua edenin duası kabul olur.)

(Başına dert ve bela gelen, Yunus Peygamberin duasını okusun! Allahü teâlâ, onu muhakkak kurtarır.)

(İsm-i azam, “Ve ilahüküm ilahün vahid, la ilahe illa hüverrahmanürrahim” âyeti ile “Allahü la ilahe illa hüvel hayyül kayyum” âyeti içindedir.)

(“Allahümme bismikel a’zam ve rıdvânikel ekber” duasına devam edin; çünkü bu, esma-i hüsnadandır.)

(Ya Rabbi, ya Rabbi diyene Allahü teâlâ, “İste kulum, istediğini vereyim” buyurur.)

(Kabul olması için duayı ihlas ile yapmalı, yiyip içtiği ve giydiği helalden olmalı, odasında, haramdan bir iplik varsa, bu odada yaptığı dua kabul olmaz.)

Peygamber efendimiz dua ederken, “Ya hayyu ya kayyum” derdi. (Tirmizi)

(Allahümme inni es’elüke bi-enne lekel-hamdü la ilahe illâ ente ya hannân ya mennân ya zel-celâli vel-ikrâm) diye dua eden zata da buyurdu ki: (Allah’ın ism-i a’zamı ile dua ettin. Böyle dua edilince, Allahü teâlâ o duayı kabul eder.)

Hz. Âişe validemiz anlatır:

(Resulullah, duanın kabul olmasına sebep olan ism-i a’zamı biliyor musun?) buyurdu. Ben de bilmediğimi söyleyince, (Ya Âişe onu öğretmek ve onunla dünya için bir şey istemek uygun olmaz) buyurdu. Kalkıp abdest alıp iki rekat namaz kılarak, (Allahümme inni edukellah ve edukerrahman ve edukelberrerrahim ve eduke biesmaikelhusna külleha ma âlimetü minha ve ma lem âlem entağfireli ve terhameni) duasını okudum. Gülümseyerek (İsm-i azam, okuduğun duanın içindedir) buyurdu. (İbni Mace)

(Ya zelcelali vel-ikram) diyen birine, (Allah’tan ne istersen iste, kabul olur) buyurdu. (Tirmizi)

(“La ilahe illallahü vallahü ekber, la ilahe illallahü vahdehü lâ şerike leh, lehül mülkü velehül hamdü ve hüve alâ külli şeyin kadir, la ilahe illallahü velâ havle velâ kuvvete illâ billah” diye dua eden, her dileğine kavuşur.)

(Allahümme inni es’elüke bi-enni eşhedü enneke entellahü lâilâhe illâ entel-ahadüs-samadül-lezi lem yelid ve lem yuled ve lem yeküllehü küfüven ehad) diye dua eden bir zata, Peygamber efendimiz buyurdu ki: (Allah’ın ism-i a’zamı ile dua ettin. Böyle dua edilince, Allahü teâlâ kabul eder.)

alıntı: www.notdenizi.com

Bu yazıyı okudunuz mu?

Anlamlı Ramazan duaları

Anlamlı Ramazan duaları

Anlamlı Ramazan duaları “De ki: “(Rabbinizi) ister Allah diye çağırın, ister Rahman diye çağırın. Hangisiyle ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir