Anasayfa / Ayet açıklaması / Hud 11 ve 12 nci ayetler Kur’an
imanilmihali.com
Bir ayet bir açıklama

Hud 11 ve 12 nci ayetler Kur’an

Hud 11 ve 12 nci ayetler Kur’an

“KUR’AN”

Bir Ayet Bir Açıklama

“Elif Lâm Râ. Bu Kur’an; âyetleri, hüküm ve hikmet sahibi (bulunan ve her şeyden) hakkıyla haberdar olan Allah tarafından muhkem (eksiksiz, sağlam ve açık) kılınmış, sonra da Allah’tan başkasına kulluk etmeyesiniz diye ayrı ayrı açıklanmış bir kitaptır. (De ki:) “Şüphesiz ben size O’nun tarafından gönderilmiş bir uyarıcı ve müjdeleyiciyim.” (Hud, 11/12)”

AÇIKLAMA;

Doğrusunu Allah bilir.

Ayet, Kur’an’ın Allah katından gönderildiğine, Hz. Peygamberin, O’nun kulu ve elçisi olduğuna adeta yemin ederek buyuruyor ki bizzat Allah tarafından sağlamlaştırılmış, himaye edilmiş ve açıklanmıştır.

Kur’an, şereflerin yücesi, doğru ve hak yolun kendisi, fıtrat ve sınavın rehberidir. Yüce Allah kelamı Kur’an, ilim, kudret ve hükmün, mülk ve gaybın tek sahibi Yüce Allah’ın dinine esas kaynağı, herşeyi bilen ve duyan Rabbimizin biz insanlar için seçtiği inanç manzumesinin tek dayanağıdır.

Kur’an, kendi tefsirini kendisi yapan bir kelamdır. Başkaca söz ve hadise gerek duyulmaksızın ayet veya kıssaların mana ve maksadını mutlaka açıklayan, anlamak isteyene izah eden bir edebi şahaserdir. Öyle ki her konu, olay veya kıssa defalarca tekrar edilmekte, her defasında farklı bir iki detay verilerek konunun anlaşılması sağlanmaktadır.

Bu yönüyle Kur’an hem merak uyandırmakta, hem okuyucuyu sıkmamakta hem de konunun tam anlaşılmasına olanak tanımaktadır.

Hz. Peygambere söylemesi emredilen şey ise aynı zamanda Kur’an’ın mana ve maksadının kısa özetidir ve o da şudur; Kur’an bir uyarı ve öğüttür. Yani ahireti ve hesabı hatırlatırken, esenliğe erebilmek için nasıl yaşamak gerektiğini de açıkça izah eder. Bu adaletin ve hakkın şartıdır ve bu nedenle Allah ne zulmeder ne de zerrece haksızlık yapar. Çünkü herşey harfiyle Kur’an’dadır ve Kur’an gözler önündedir.

Allah’a, Kur’an’a ve Hz. Peygambere iman etmek isteyen kul işe Kur’an ile başlamak, O’nu okumak, anlamak, anlamak için ana dilde okumak ve kalbine yerleştirmek zorundadır.

Kulun Kur’an’ı hayatın dışına itmesi, okumaması, kabullenmemesi onu sınavdan kurtaramayacağı gibi karanlıklara da mahkum edecektir.

Kur’an’ın şan ve şerefi bu kadar değildir elbet. Lakin ayet, tüm diğer Kur’an’ı öven ayetlere burada ilave yaparak ayetlerin sağlamlığından bahsetmekle, Allah kelamının noktasına ve virgülüne kadar sınırsız bir ilim ve kudretin eseri olduğunu da anlatır.

İLGİLİ AYETLER;

En’am 6/70
Sad 38/29
İbrahim 14/1,2
Enbiya 21/10
Hud 11/110
Yusuf 12/2,3
Yusuf 12/111
İbrahim 14/52
Hicr 15/9
Nahl 16/98
Nahl 16/102,103
İsra 17/9,10
İsra 17/88,89
Hac 22/78
Furkan 25/32
Neml 27/2,3
Yasin 36/5,6

İLGİLİ HADİSLER;

Sizin en hayırlılarınız, Kur’an-ı okuyan ve okutandır. İbn-i Mace, Camiu’s-Sağir(Hazinetül Esrar Sh.67)

Kur’an-ı yüklenenler Allah’ın dostlarıdır. Onlara düşmanlık eden, Allah’a düşmanlık etmiştir. Onları dost edinen, Allah’ı dost edinmiştir. Buhari, Firdevs, İbn-i Abbas(R.A) (Hazinetül Esrar Sh.83)

Kim Kur’an-a dosdoğru uyarsa, Kur’an onu sapıklıktan kurtarıp doğru yola eriştirir ve kıyamet günü onu kötü bir hesaptan korur. Taberani (Hazinetül Esrar Sh.214)

Devanın en hayırlısı, Kur’an’dır. İbn-i Mace-Hz.Ali(R.A) (Hazinetül Esrar Sh.231)

Kur’an-ı aşikar okuyan, aşikar sadaka veren gibidir. Kur’an-ı gizli okuyan sadakayı gizli veren gibidir. Mesabih (Hazinetül Esrar Sh.24)

“Kalbinde Kur’ân-ı Kerîm’den bir şey bulunmayan kimse, harap olmuş ev gibidir.” Sünen-i Tirmizî (Fazilet Takvimi 22/11/2011)

“Kim Allâhü Teâlâ’nın kitabından bir âyet dinlerse onun için kat kat sevab yazılır. Kim de onu okursa kıyâmet günü onun için nûr olur.” Müsned-i Ahmed(Fazilet Takvimi 10/07/2013)

“Kur’an okuyan mü’min portakal gibidir: Kokusu hoş, tadı güzeldir. Kur’an okumayan mü’min hurma gibidir: Kokusu yoktur, tadı ise güzeldir. Kur’an okuyan münâfık fesleğen gibidir: Kokusu hoş fakat tadı acıdır. Kur’an okumayan münâfık Ebû Cehil karpuzu gibidir: Kokusu yoktur ve tadı da acıdır”
(Buhârî, Fezâilü’l-Kur’ân 17; Müslim, Müsâfirîn 243; Ebû Dâvud, Edeb 16; Tirmizî, Edeb 79; İbni Mâce, Mukaddime 16).

Ebû Ümâme radıyallahu anh, ben Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’i:

“Kur’an okuyunuz. Çünkü Kur’an, kıyamet gününde kendisini okuyanlara şefaatçı olarak gelecektir” buyururken işittim, demiştir. Müslim, Müsâfirîn 252. Ayrıca bk. Ahmed İbni Hanbel, Müsned, V, 249, 251.

Abdullah İbni Amr İbni Âs radıyallahu anhümâ’dan rivayet edildiğine göre, Nebî sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“Her zaman Kur’an okuyan kimseye şöyle denecektir: Oku ve yüksel, dünyada tertîl ile okuduğun gibi cennette’de tertîl ile oku. Çünkicennette yerleşeceğin yer, okuduğun âyetin son noktasındadır. Ne kadar okursan o kadar yükselirsin” Ebû Dâvûd, Vitr 20; Tirmizî, Fezâilü’l–Kur’ân 18.

Bu yazıyı okudunuz mu?

Bir ayet bir açıklama

Bakara 165 nci ayet, şirk

Bakara 165 nci ayet, şirk “ŞİRK” Bir Ayet Bir Açıklama “İnsanlar arasında Allah’ı bırakıp da ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir