Anasayfa / sureler ve anlamları / Hud suresinin anlattıkları
imanilmihali.com
Sureler bize neler anlatır

Hud suresinin anlattıkları

Hud suresinin anlattıkları

Allah’ın Bir’liği ve Kur’an’ın hikmeti anılarak başlanan sure, rızkı verenin Allah olduğunu, her şeyin Arş’taki Yüce Kitap’ta (Levh-i Mahfuz) yazılı olduğunu, dünya sınavının insanlardan hangilerinin daha iyi amel edeceğini görmek için var edildiğini, insanın nankörlüğünü, dünyalık isteyenlerin ahiretten alacağı olamayacağını, inkar edenlerin kaybedenler olduğunu ve inkarla asla Yüce Allah’a zarar veremeyeceklerini anlatır.

Devamında, Nuh (as) Peygamberin kavmiyle olan ilişkisi uzunca anlatılır ve tufan ile helak olan kafirlerin durumu bildirilir. Sonra Hud (as) Peygamber ve Ad kavminden bahsedilerek (Sureye isim buradan gelmiştir) peygamberin kavmini Allah’a ortak koşmamaları konusunda uyardığı ancak zorbalara uyan, ikazları kale almayan kavmin ona kulak vermediği, helak edildiği anlatılır.

Salih (as) peygamber ve Semûd kavmi de surede bahsedilen kıssalardandır. Allah’ın sınav olarak bahşettiği dişi deveyi kesen kavmin başına gelenler anlatılır ve helak neticesi kurtulan az sayıdaki mü’minden bahisle inkarcı kavmin güçlü bir sesle oldukları yere çökerek helak edildikleri anlatılır.

Surenin devamında, Hz. İbrahim (as)’e konuk gelen meleklerin durumu ve müjdeleri, Lut kavmiyle ve Lut Peygamberle alakalı sözleri anlatılarak, eşcinsellik pisliğine batmış Lut kavminin (Peygamberin hanımı dahil) pişirilmiş taşlarla helakı resmedilir.

Medyen halkına gönderilen Şuayb (as) peygamber kıssası da surede yer alır. Maddi durumları iyi ve bolluk içinde yaşayan kavmin ölçü ve tartıda hile yapması neticesi nasıl helak olduğu anlatılan surede, sonra putlara tapan, bozgunculuk çıkartan, haram yiyen kavmin Peygamberin davetine kulak asmayışı ayrıntılı olarak izah edilir.

Musa (as) Peygamber ve firavun (haman ve Karun dahil) kıssası da surede anılan ibretlerdendir. Sure, zalimlerin akibeti ve ahiret yurdundaki cennet ve cehennem tasvirleri ile devam eder ve helak kıssalarından çıkarılması gereken dersler tek tek sayılır. Mü’minlere bir ikaz da zalimlere boyun eğmemek ve onlara meyletmemek şeklindedir.

Surenin sonunda ise helak edilen kavimlerdeki aklı başında kimselerin ikaz ve nasihat görevini yapmadıkları hatırlatılarak tenkit edilir ve helak edilen kavimlerin çoğunluğunun inkarcı toplumlar olduğu vurgulanır. Bu şu demektir ki toplum imanlı ve inançlı iken helak edilmeyecektir. Lakin hak yoldan uzaklaşan toplumları bekleyen sadece bir uğultulu sestir.

Yüce Allah’ın cehennemi insanlardan ve cinlerden dolduracağım vaadinin kesinleştiğinin bildirilmesi ise Yüce Allah’ın böyle buyurduğu veya yarattığı için değil ama insan ve cinlern buna müstehak olduğunu gördüğü ve zaman ötesini bilebildiği için yapılmış bir ikazdır. Neticede Kur’an bir öğüttür ve dileyen kulak verir, dileyen kulak vermez. Sure gaybı bilenin sadece Allah olduğunu ifade ederek ve bu nedenle tevekkül ve kulluk sadece Allah’adır denilerek tamamlanır.

Sure, 123 (yüzyirmiüç) âyet olup 12, 17 ve 114. âyetler Medine’de, diğerleri Mekke’de inmiştir. 50 – 60. âyetlerde Ad kavmine gönderilmiş peygamberlerden biri olan Hûd (a. s.)’ın hayatından bahsedildiği için sûreye bu isim verilmiştir. Yunus sûresinden sonra inmiş olup onun devamı niteliğindedir. Özetle; itikada ait esasları, Kur’an’ın mucize oluşunu, ahiretle ilgili meseleleri, sevap ve cezayı ve Hz. Hûd’dan başka Nuh, Salih, İbrahim, Lût, Şuayb ve Musa (a. s.) gibi peygamberlerin kıssalarını ihtiva etmektedir.

Bu yazıyı okudunuz mu?

Sureler bize neler anlatır

Nahl suresinden dökülen lezzetler

Nahl suresinden dökülen lezzetler Yaratılışı ve insana verilen nimetleri izahla başlayan sure, insanın emrine verilen ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir