Anasayfa / DİNİMİZ İSLAM / Hutbe ve vaazlar / Hutbe; adalet ve Hz. Ömer
imanilmihali.com
İslam büyükleri

Hutbe; adalet ve Hz. Ömer

Hutbe; adalet ve Hz. Ömer

HUTBE KONUSU: Adalet ve Hz.Ömer

Muhterem Müslümanlar!

Adalet, hakkın gözetilmesi, haklı ile haksızın ayırt edilmesi, dengeli davranma, haksızlıklardan uzaklaşarak orta yolu bulma, her şeyi layık olduğu yere koyma, insaf ve eşitlik manalarına gelir. Adalet; insan hayatının huzuru, toplumsal hayatın da temelini oluşturan en temel ilkedir. Dolayısıyla adaletli davranmak, bir şeyi, bir işi yerli yerince, hakkaniyet ve insaf ölçülerine göre yapmak demektir. Bunun karşıtı ise zulüm ve insafsızlıktır. Yüce Rabbimiz okuduğum ayeti kerimede “Şüphesiz Allah, adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder; hayâsızlığı, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor” buyurarak; ihsanda bulunmak, akrabayı gözetmek gibi faziletlerden önce herkese ve her şeye hakkını vermek demek olan adaletli olmayı öncelikle bizlerden istemektedir.

Aziz Müminler!

Efendimiz (SAV) başta olmak üzere, onun ashabının, halifelerinin ve İslam’ı doğru okuyan ve hayatına nakış nakış işleyen ecdadımızın hep adaleti ayakta tutan uygulamalarını görürüz. Hz Ömer’in de yaşantısı ve uygulamalarıyla adaletiyle sembolleşmesi bizlere adeta ışık tutmaktadır. Efendimiz ona bizzat kendileri, hak ile batılı birbirinden ayıran anlamında Faruk ismini vermişlerdir. O, sahip olduğu tüm imkânları İslamiyet’in yayılması için harcamış ve adaletli yönetimiyle kendisinden sonra gelen yöneticilere güzel bir örnek olmuştur. Hz. Ömer, adaleti uygularken Kuran ahlakının gereği olarak, herkese eşit davranmış; soyluluk, zenginlik, akrabalık, makam gibi unsurların adaleti engellemesine kesinlikle izin vermemiştir. İdaresi altındaki topraklarda adaletin katıksız bir biçimde uygulanması için her türlü önlemi almıştır. Her zaman Müslümanlara karşı büyük bir sorumluluk duygusuyla hareket etmiş ve “Fırat kıyısında bir deve helak olsa, bundan kendimi sorumlu bilirim” sözü meşhur olmuştur.

Değerli Kardeşlerim!

“Resûlullah efendimiz, ben ve Hz. Ebu Bekir, bir yol takip eden üç kişi gibiyiz. Onlardan ilki nasibini aldı ve yolun sonuna vardı. Diğeri de aynı yolu takip etti ve O’na kavuştu. Sonra üçüncüsü yola koyuldu. Eğer O da öncekilerin takip ettiği yolu takip eder, onlar gibi yaşarsa, onlara kavuşur ve onlarla beraber olur. Eğer öncekilerin yolunu takip etmezse, başka yoldan giderse, onlarla buluşamaz” diyen Hz. Ömer, adalet konusundaki hassasiyeti nedeniyle, herkese adaletli ve eşitlikle davranılmasını yazılı olarak yöneticilere duyurmuş; dönemin kadılarına gönderdiği bildirilen şu mektup, kendinden sonra gelen tüm yöneticiler için de bir rehber olmuştur: “Davalara bakarken telâşa, çığırtkanlığa ve tarafların haysiyetini kırıcı davranışlara asla müsaade etme. Çünkü adaletin yerini bulması için sükûnet ve ciddiyet şarttır. Hakkın tecelli etmesi ise İlâhi adaletin itibar kazanmasına sebep olur. Bir Müslümanın niyeti iyi ise Allah, onun insanlarla olan münasebetlerini ıslah eder, ama içi başka dışı başka olursa, Allah ona musibet verir. Bu durumda hâkimin görevi Allah’ın rızk ve rahmet hazinelerinin kulları arasında adaletle dağıtılmasını sağlamaktır.”

Aziz Cemaat!

Unutmayalım ki; Yüce Allah’ın sıfatlarından biri de adalettir. Allah (c.c) kulları arasında adaletle hükmeder. Hiç kimse onun dergâhında zerre kadar haksızlığa uğramaz. Herkes yaptığı iyi veya kötü hareketlerinin karşılığını eksiksiz olarak bulur. Bunun için bütün hareketlerimizde hiçbir zaman hak ve adaletten ayrılmayalım. Hutbemi bir ayet mealiyle tamamlıyorum: “Allah size, emanetleri mutlaka ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emrediyor. Doğrusu Allah, bununla size ne güzel öğüt veriyor! Şüphesiz ki Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir.”

Mustafa YAYLACI Sebil Kasabası Merkez Camii İmam Hatibi ÇAMLIYAYLA

(İl Müftülüğü hutbe komisyonu tarafından düzenlenmiştir.)

1 İslam İlmihali-Ö.N.BİLMEN-s465

2 Nahl;16/90

3 Büyük İslam Tarihi, Cilt: 2 s: 109

4 Nisa;4/58

Hutbe; adalet ve Hz. Ömer

Bu yazıyı okudunuz mu?

vicdan

Vicdan Allah’ın kalplere koyduğu adalet terazisidir

Vicdan Allah’ın kalplere koyduğu adalet terazisidir Vicdan kalp sesidir. Dinleyene de dinlemek istemeyene de aynı ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir