Anasayfa / DİNİMİZ İSLAM / Hutbe ve vaazlar / Hutbe; güzel ahlak
imanilmihali.com
hadis alimleri

Hutbe; güzel ahlak

Hutbe; güzel ahlak

HUTBE KONUSU: Güzel Ahlak

Muhterem Müslümanlar!

Kaynağını Kur’an-ı Kerim’den alan ahlak nizamı, imânı tamamlayan, ihsânı kemâle erdiren, hayâtı güzelleştiren, sâhibini Allâh’ın rızâsına yaklaştıran davranışlar bütünüdür. İlahi dinlerin gayesi ve peygamberlerin gönderiliş sebeplerinin en önemlisi, yeryüzünde güzel ahlâkı hâkim kılmaktır. İslam peygamberinin, “ Ben güzel ahlâkı tamamlamak üzere gönderildim.”(1) sözünü, Yüce Allah, “Andolsun ki, Allah’ın Resûlünde sizin için; Allah’a ve âhiret gününe kavuşmayı uman ve Allah’ı çok zikreden kimseler için güzel bir örnek vardır”(2)ayeti ile teyit ederek bu hakikati vurgulamıştır.

Aziz Mü’minler !

Allahın Resülü her fırsatta Ashâbını güzel ahlâklı olmaya teşvik etmiş, ashabı da onun hayatını titizlikle izleyerek, ilkelerini hem kendileri için örnek almış, hem de sonraki nesillere büyük bir gayret ve özenle nakletmiştir. Yaratılışımızın gayesini “Allah’a kulluk”(3) olduğunu bildiren yüce Allah, insanı İman’a, Salih amellerle her türlü kötülüklerden arınmaya, temiz toplumun yapısını oluşturan ahlâki niteliklere sahip olmaya çağırmaktadır.

Muhterem Müslümanlar !

Dindar insanla, iyi ahlâklı insan aynı fotoğraf içerisinde yer alırsa o zaman dine uygun yaşanmış olur. Güzel ahlâk, doğru davranış insanı nitelikli kılar. Dinin kendisinden beklediği güzel davranışları sergileyen kendisine ve toplumuna yararlı olur. Üzüntü ile ifade etmeliyiz ki, günümüz dünyasında toplumların sosyal yapılarını tehdit eden en büyük tehlike, ahlâki değerlerin yozlaşmasıdır. Doğruluğun, samimiyetin, haya ve edebin, şefkat ve merhametin, ülfet ve muhabbetin saygının, sevginin ve hoşgörü’nün giderek azalması, buna karşılık, yalan, iftira, arsızlık, saygısızlık, içki, uyuşturucu, kumar, zina, hırsızlık, şiddet, kin, nefret vb. her türlü kötülüklerin hızla artması ahlâki çöküşün en önemli göstergesidir. Yaşadığımız modern dünya da; ahlâkî değerleri tahrip eden akımlar, inanç ve ahlâk ekseninde telafisi güç problemlerin doğmasına zemin hazırlamaktadır.

Aziz Mü’minler !

Fert ve toplumların ruhen ve bedenen sağlıklı yetişmelerinde din ve ahlâk eğitiminin önemi çok büyüktür. Bu nedenle, ailelere, eğitim kurumlarına ve sorumluluk taşıyan herkese büyük vazifeler düşmektedir. Bu vazifelerin başında da sorumlu olduğumuz çocuklarımızı ve yakınlarımızı, her türlü gayri ahlaki ortamlardan uzak tutmak gelmektedir. Özellikle çocuklarımızın arkadaş çevresinin ve etkileşim ortamları dikkatle izlenmelidir.

Muhterem Mü’minler !

Toplumları bir arada tutan ve güçlü kılan ahlaki değerler, geçerliliğini yitirdiği ve yok olduğu takdirde toplumun her ferdi bundan zarar görür. Güzel ahlâkı korumak Yüce Rabbimizin emridir. Aynı zamanda toplum hayatını sürdürmenin ve insanlık onurunu yüceltmenin bir gereğidir.

Unutmayalım ki Mü’minlerin en önemli görevlerinden biri de ahlâkî meziyetlere sahip olmak, nesillere güzel ahlâki hasletleri kazandırmaktır. Hutbemi Peygamberimizin konu ile ilgili hadisi şerifleri ile bitirmek istiyorum. “ Kıyamet günü mü’minin mizanında güzel ahlâktan daha ağır bir şey bulunmaz.” (4) “Mü’minlerin iman bakımından en mükemmel olanları ahlâkı en güzel olanlardır.”(5)

———————————————-

1-) Ahmet,11,381

2-) Ahzâb, 33/21

3-) Zariyat, 51/56

4-) Tirmizi, 62

5-) Tirmzi,71

HAZIRLAYAN: Ali ÜNAL – Urla Müftüsü

 

Hutbe; güzel ahlak

Bu yazıyı okudunuz mu?

vicdan

Vicdan Allah’ın kalplere koyduğu adalet terazisidir

Vicdan Allah’ın kalplere koyduğu adalet terazisidir Vicdan kalp sesidir. Dinleyene de dinlemek istemeyene de aynı ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir