Anasayfa / DİNİMİZ İSLAM / Hutbe ve vaazlar / Hutbe; helal ve haramlar
imanilmihali.com
helal

Hutbe; helal ve haramlar

Hutbe; helal ve haramlar

HUTBE KONUSU: İslam’da helal ve haramlar

Muhterem Cemaat

Helal; dinen yapılması veya yenilip içilmesi yasak olmayan, serbest bırakılan şey demektir. Allah ve Rasulünün bir şeyin helal olduğunu bildirmesi veya o şeyin yasaklandığına dair bir delil bulunmaması da o şeyin helal olduğunu gösterir. Çünkü eşyada asıl olan helal oluşudur. Buna göre, dinin açık bir hükmüne, yasağına ve ilkesine aykırı olmadıkça; o şey helâldir, meşrudur.[Diyanet, Dini Kavramlar Sözlüğü]

Haram ise; dinen yapılması, yenmesi ve içilmesi kesin olarak yasaklanmış şeylerdir. Bir şeyi ancak Allah haram kılabilir. Yüce kitabımızda: “Dillerinizin uydurduğu yalana dayanarak ‘Bu helâldir, şu haramdır’ demeyin, çünkü Allah’a karşı yalan uydurmuş olursunuz.[Nahl Sûresi, 16/116] buyrulmaktadır.

Aziz Cemaat

Rabbimizin haram veya helal kıldığı birşeyin tersini iddia etmek , söylemek Allah korusun, insanı dinden çıkarır. Bu konuda dikkatli ve hassas olmamız gerekir. Efendimiz (s.a.v.) bir hadisinde “Helâl olan şeyler belli, haram olan şeyler bellidir. Bu ikisinin arasında, halkın birçoğunun helâl mi, haram mı olduğunu bilmediği şüpheli konular vardır. Şüpheli konulardan sakınanlar, dinini ve ırzını korumuş olur. Şüpheli konulardan sakınmayanlar ise gitgide harama dalar. Tıpkı sürüsünü başkasına ait bir arâzinin etrafında otlatan çoban gibi ki, onun bu arâziye girme tehlikesi vardır.Dikkat edin! Her padişahın girilmesi yasak bir arâzisi vardır. Unutmayın ki, Allah’ın yasak arâzisi de haram kıldığı şeylerdir.Şunu iyi bilin ki, insan vücudunda küçücük bir et parçası vardır. Eğer bu et parçası iyi olursa, bütün vücut iyi olur. Eğer o bozulursa, bütün vücut bozulur. İşte bu et parçası kalbdir.”[Buhârî, Îmân 39]

Efendimiz (s.a.v.) bu hadisi şeriflerinde karşımıza çıkacak meseleleri helal davranışlar, haram davranışlar ve şüpheli konular olarak üç gurupta toplamaktadır. Şüpheli konuların helâl kısmına mı, yoksa haram kısmına mı girdiği direkt anlaşılmaz. Çünkü din bu konuda bir hüküm getirmemiştir. Bu sebepledir ki, Peygamber Efendimiz, halkın birçoğunun bunları bilemeyeceğini söylemiştir. İslâm âlimleri bunları bilinen benzeri konulara kıyas ederek yani ictihad yaparak açıklığa kavuşturmuşlardır. Bir şeyin bana şüphe verip vermediğini nasıl anlayabilirim? diyen kişiye Hz. Peygamber şu tavsiyede bulunmuştur: “Elini kalbinin üzerine koy. Çünkü kalp haramdan irkilir ve çırpınır, helalden de sükûn ve huzur bulur” (Heysemî, Mecme’u’z-zevâid, X, 294).

Değerli Cemaat

Helâl ve haram şuuru, şüphelilere karşı gösterilecek dikkatli tavırlarla canlı tutulabilir. Özellikle haram sınırlarının hızla yok edildiği günümüzde bu konu daha bir hassaiyet ve ehemmiyet kazanmıştır. Şüphelileri terketmek, müslümanı günah işlemiş olma ihtimalinin kahredici endişesinden kurtaracaktır. Rabbim cümlemizi umduklarımıza nail, korktuklarımızdan emin eyle ve duamıza icabette bulunarak istediklerimizi ihsan eyle.

Murat TOPRAK

Bornova Küçük Camii Müezzin Kayyımı

 

Hutbe; helal ve haramlar

Bu yazıyı okudunuz mu?

vicdan

Vicdan Allah’ın kalplere koyduğu adalet terazisidir

Vicdan Allah’ın kalplere koyduğu adalet terazisidir Vicdan kalp sesidir. Dinleyene de dinlemek istemeyene de aynı ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir