Anasayfa / DİNİMİZ İSLAM / Hutbe ve vaazlar / Hutbe; kardeşliği zedeleyen kin ve haset
imanilmihali.com
bilim ve din

Hutbe; kardeşliği zedeleyen kin ve haset

HUTBE KONUSU: kardeşliği zedeleyen kin ve haset

Muhterem Mü’minler!

“La ilahe İllallah Muhammedün Resulullah” diyen her Müslüman, iman bağı ile birbirinin din kardeşidir. Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’de “Mü’minler ancak kardeştirler, öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin, Allah’a karşı gelmekten sakının ki size merhamet edilsin.”(1) buyrulmuştur. Kardeşlik, Allah rızası için sevmek ve kişilik haklarına riayet etmektir. Kin ve haset gibi kardeşlik hukukunu zedeleyen davranışlardan sakınmak, can, mal, ırz-namus, şeref ve haysiyet gibi dokunulmaz haklara leke getirecek hareketlerden kaçınmak demektir.

Aziz Kardeşlerim!

Peygamberimiz (s.a.v) “Birbirinize haset etmeyin, birbirinize kin beslemeyin, birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah’ın Kulları, Kardeşler olunuz!” (2) buyurmaktadır. Hasedin kaynağı, Allah’ın (c.c.) taksimine razı olmamak ve bu taksimi beğenmemektir. Yüce dinimiz İslam tahammül, hoşgörü, hüsnü kabul ve kanaat dinidir. İslam, kardeşlik duygularını örseleyen ve zedeleyen gayri ahlaki bütün davranışları da yasaklamıştır. İnsanlar arasındaki ilişkileri olumsuz etkileyen, kırgınlıklara sebep olan haset, kıskançlık ve çekememezlik, diye tarif edilir. Daha açık bir ifadeyle haset, başkalarının sahip olduğu bir nimeti, makam-mevki veya üstün sayılan bir vasfı çekemeyerek, onun din kardeşinden alınmasını, yok olmasını veya o imkânın kendisine geçmesini istemektir. Kin ise gizli düşmanlık demektir.

Allah (c.c.) “Kim nefsinin cimriliğinden, hırsından korunursa, işte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir.” “Onlardan sonra gelenler ise şöyle derler: Ey Rabbimiz! Bizi ve bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde, iman edenlere karşı hiçbir kin tutturma! Ey Rabbimiz! Şüphesiz sen çok esirgeyicisin, çok merhametlisin.” (3) buyurmaktadır.

Değerli Kardeşlerim!

Kin beslemek ve haset, dinimizce günah sayılan davranışlardandır. Peygamber Efendimiz (s.a.v), hicretten sonra ilk iş olarak Muhacirlerle Ensar arasında kurduğu kardeşlik anlaşması ile mü’minler arasında gönül köprüleri oluşturmuştur. Böylece bu uygulamasıyla Müslümanları sevgi ve şefkat temelli bir toplum haline getirmiştir. İslam kardeşliğine zarar veren kin ve hasedi de yasaklamıştır.

Aziz Mü’minler!

O halde kalplerimizde haset duygusuna yer vermeyelim. Nefretin ve kin’in yerine sevgiye, kavganın yerine barışa, ayrılığın yerine birliğe ve dirliğe sarılalım. Birey ve toplum olarak huzurlu, mutlu bir geleceğe doğru hep beraber kardeşçe yürüyelim. Rabbim kalplerimizi kaynaştırsın. Kinden, hasetten ve her türlü hastalıktan muhafaza buyursun.

Hazırlayan : Mustafa ERARSLAN

Talas İlçe Vaizi

Redaksiyon : İl İrşat Kurulu

1) Hucurat: 49/10

2) Müslim, Birr.

3) Haşr:59/9-10

Bu yazıyı okudunuz mu?

vicdan

Vicdan Allah’ın kalplere koyduğu adalet terazisidir

Vicdan Allah’ın kalplere koyduğu adalet terazisidir Vicdan kalp sesidir. Dinleyene de dinlemek istemeyene de aynı ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

+ 4 = 9