Anasayfa / DİNİMİZ İSLAM / Hutbe ve vaazlar / Hutbe; kitaplara iman
imanilmihali.com
Kur'an

Hutbe; kitaplara iman

Hutbe; kitaplara iman

HUTBE KONUSU: Kitaplara iman

Aziz Müminler!

İman esaslarını kalb ile tasdik, dil ile ikrar edip imanın zevkiyle İslam’ı yaşayan kişiye mümin denilmektedir. Bundan dolayıdır ki mümin iman esaslarını bilmek zorundadır. İşte kitaplara inanmakta en temel imani prensiplerdendir. Kitaplara iman, Allah tarafından bazı peygamberlere kitaplar indirildiğine ve bu kitapların gönderildikleri anda içeriğinin tümüyle doğru ve gerçek olduğuna inanmak demektir. Yüce Allah müminlere hitaben “Ey iman edenler! Allah’a, Peygamberine, Peygamberine indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaba iman edin. Kim Allah’ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret gününü inkâr ederse, derin bir sapıklığa düşmüş olur”1 buyurarak kitaplara iman etmenin iman esaslarından biri olduğunu belirtmiştir.

Hz. Peygamber (sav), “âmentü” lafzıyla başlayan bir hadisinde“Ben Allah’a, meleklerine, kitaplarına ve âhiret gönüne inandım”2 demiştir.

Değerli Kardeşlerim!

İslam’da iman esasları birbiriyle bağlantılıdır. Buradan hareketle kitaplara iman da diğer iman esaslarından asla ayrılmaz. Bir kimse Allah’a inanıyorsa, onun bize yol gösterici olarak gönderdiği peygamberlerine de inanmak zorundadır. Peygamberlere inanmakta onların Allah’tan aldıkları vahiyleri, bizlere tebliğ ettikleri hususları tasdik etmeyi gerektirir. Her ilahi kitap Allah tarafından bir peygamber aracılığıyla gönderilmiştir. Kendisine kitap gönderilen peygamberler de ondaki emir ve yasakların hayata nasıl tatbik edileceğini göstermişler, başta kendileri örnek olarak yaşanılabilir olduğunu ortaya koymuşlardır. İlahi kitapların temel amacı insanlığı sapıklıktan kurtarmak, hidayete, iyiliğe, aydınlığa çıkarmak ve sonunda iki dünyanın da iyiliğine kavuşturmaktır.

Gönderilen bu kitaplara ilahi kitap denmesinin sebebi, Allah kelamı olmalarının yanı sıra, söz ve içerik olarak ta onlarda hiçbir beşer katkısının bulunmamasıdır. Bizlerde bugün mevcut kitapların şu anki durumlarına değil Allah tarafından gönderildiği bozulmamış hallerine inanmakla yükümlüyüz.

Bugün ilahi kitaplardan bir kısmı tamamen kaybolmuş bir kısmı da tahrif edilmiş, aslı bozulmuştur. Allah’ın vahyettiği şekilde kendini koruyan ve hiçbir değişikliğe uğramadan günümüze kadar ulaşan yegâne kitap Kur’an-ı Kerim’dir. Allahü Teala insanlara Kur’an-ın ilahi koruma altında olduğunu ve kıyamete kadarda bu muhafazanın devam edeceğini şu ayeti kerimesiyle ifade ediyor. “Kur’an-ı kesinlikle biz indirdik elbette onu yine biz koruyacağız.”3

Muhterem Müminler!

Kur’an-ı Kerim, kendinden önceki ilahi kitapları tasdik etmiştir. Fakat mümin olabilmek için Hz. Peygamber’e ve Kuran’a uyulması gerektiğini de söylemiştir. Allah’ü Teâlâ Kur’an-ı kerim’in birçok ayetinde bu hususu belirtmiştir. Ey kendilerine kitap verilenler! Birtakım yüzleri silip de tersine çevirmeden yahut cumartesi halkını lânetlediğimiz gibi onları lânetlemeden, yanınızda bulunanı (Tevrat’ı) doğrulayıcı olarak indirdiğimiz bu kitaba (Kur’an’a) iman edin. Allah’ın emri mutlaka yerine gelecektir.4

Evet değerli müminler,

Gerçek kurtuluş Allah’ın gönderdiği bütün kitaplara ayırt etmeksizin inanmak, Kur’an’ın çizdiği istikamette ve Peygamberimizin rehberliğinde doğru yolda hareket etmektir. Hutbemi başta okuduğum ayetin mealiyle bitirmek istiyorum. Peygamber, Rabbinden kendisine indirilene iman etti, mü’minler de (iman ettiler). Her biri; Allah’a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler ve şöyle dediler: “Onun peygamberlerinden hiçbirini (diğerinden) ayırt etmeyiz.” Şöyle de dediler: “İşittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz! Senden bağışlama dileriz. Sonunda dönüş yalnız sanadır.”5

Hazırlayan: Ahmet GÖKDEMİR

Giresun Cezaevi Vaizi

1 Nisa 4/136

2 Tirmizi, fiten, 63

3 Hicr 15/9

4 Nisa 4/47

5 Bakara 2/285

 

Hutbe; kitaplara iman

Bu yazıyı okudunuz mu?

Atatürk’ün Balıkesir Hutbesi

Atatürk’ün Balıkesir Hutbesi

Atatürk’ün Balıkesir Hutbesi Atatürk’ün Balıkesir’i ziyaretleri 7 kez oldu. Bunlardan ilki, 6 Şubat 1923’te gerçekleşti. ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir