Anasayfa / DİNİMİZ İSLAM / Hutbe; kumar yuva yıkar
imanilmihali.com
kumar ve faiz

Hutbe; kumar yuva yıkar

Hutbe; kumar yuva yıkar

HUTBE KONUSU: Kumar yuva yıkar

Kıymetli Müminler!

Yüce Mevla’mız(c.c) insanoğlunu en güzel şekilde yaratmış ve sayısız nimetlerle donatmıştır. İnsanın dünya ve ahiret saadeti için bu nimetleri meşru dairede kullanmasını emretmiştir. Yüce dinimiz İslam; kazancın helal yollardan olmasını istemiş, kazancına haram karıştırmayı kesinlikle yasaklamıştır. Kişinin kazancına haram karıştıran sebeplerden biride kumardır. Kumar, nasıl sonuçlanacağı önceden belli olmayan, ortaya para vb. şeyler konularak oynanan şans oyunudur. Adı ne olursa olsun bu özelliği taşıyan para veya mal karşılığı oynanan her oyun ve ortak bahis kumardır, haramdır, gayr-ı meşru kazançtır. Kumar ve benzeri oyunlar salgın bir hastalık gibi, fert ve toplum hayatında unutulmaz derin yaralar açarlar.

Aziz Müslümanlar!

Günümüzde hızla gelişen iletişim teknolojisi kumar ve şans oyunlarına yeni yöntemler getirmiştir. Bugün sanal ortamda büyük kitlelerin katılımıyla sayısız kumar çeşidi yaygınlaşmış, astronomik rakamlardan oluşan korkunç bir sektör haline gelmiştir. İnsanlara masumane faaliyetler gibi sunulan çeşitli haksız kazanç yolları konusunda dikkatli olunmalı, bunlardan uzak durulmalıdır. Dinimiz, başkalarının mallarını meşrû olmayan yollarla almayı ve yemeyi haram kılmıştır. Âyet-i kerime’de “Mallarınızı aranızda bâtıl (boş ve haksız) yollarla yemeyin, ancak karşılıklı rızâya, gönül hoşluğuna dayalı bir ticaret sonucunda yiyin” buyrulmaktadır.

Değerli Müminler!

Sevgili Peygamberimize (s.a.v): “Hangi kazanç en temiz ve en helâl yolla elde edilmiş olur?” diye sorulduğunda cevâben: “Kişinin el emeği ile ve kimseyi aldatmadan yapmış olduğu meşrû ticâret yoluyla elde ettiği kazançtır”, “Hiçbir kimse asla kendi kazancından daha hayırlı bir rızık yememiştir . buyurmuşlardır. Hâlbuki kumarda birbirlerini aldatma çabaları vardır. Kumar ve şans oyunu tutkunları, sürekli rakiplerini yenme ve onun elindekini alma duygusunun esiridirler. Kaybettiğinde karşısındakine hırs ve kin hisleri artar. Kaybettiklerini kazanmak için tekrar tekrar oynar. Ruh ve beden sağlığını kaybeder. Nitekim aile saadetinin kaybolmasının sebeplerinden birisi de kumardır. Unutmayalım ki kumar yuva yıkar. Kişinin dünya ve ahiretini perişan eder.

Kıymetli Müminler!

Kumar ve benzeri kötü alışkanlıklar hakkında Cenâb-ı Hak, Mâide Sûresi’nde meâlen şöyle buyuruyor: “Ey imân edenler! İçki, kumar, (tapınmak için) dikili taşlar, fal okları ancak, şeytan işi birer pisliktir. Onlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz. Şeytan içki ve kumarla, ancak aranıza düşmanlık ve kin sokmak; sizi, Allah’ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister.” Kazancın helal olması için İslam’ın meşru saydığı yollarla elde edilmesi şarttır. İslâm’ın helal saymadığı yollarla elde edilen kazanç karşılıklı rızaya dayansa da helal olmaz. Kumar ve benzeri oyunlarda da tarafların rızası olsa bile Allah’ın rızası yoktur. Bu tür oyunlarda kaybeden taraf verdiğine razı görünse bile çoğu kere içinden razı olması mümkün değildir.

Öte yandan kumar, diğer birçok eğlence ve aldatma çeşidi gibi, işsizliğin, fakirliğin, sınıflar arası dengesizliğin büyük çapta olduğu toplumlarda âdeta bir umut sömürüsü olarak salgın bir hastalık halini almaktadır. Bu sebeple büyük bir kesim mağdur olmaktadır. O halde, hem Allahın gazabını, hem de toplumun nefretini celbeden, Allahın haram kıldığı bu gibi fenalıklardan uzak duralım ve çevremizi de uzak tutmaya çalışalım.

Özetle; kumarın ve her türlü haksız kazancın taraflar arasında kin, nefret ve düşmanlığa yol açması kaçınılmazdır. Bunlar yanında, kumarın sebep olacağı toplumsal yaralar, doğuracağı facialar gün gibi açıkdır. Bütün bunları gören, bilen ve düşünen kimselere, Kur’an’ın ifadesiyle şöyle sormak gerekir: “Artık (bunlardan) vazgeçiyormusunuz?”

1 Nisâ 4/29.

2 Ahmed ibn-i Hanbel, Müsned,; IV, 141; Buhârî, “Büyû”, 15.

3 Mâide, 5/91-92.

4 Maide 5/91

Hazırlayanın Adı-Soyadı: İsmail AĞIRMAN

Unvanı-Görev Yeri: İmam-Hatip Şahinbey

Düzenleyen: İl İrşat Kurulu

 

Hutbe; kumar yuva yıkar

Bu yazıyı okudunuz mu?

Bütünleşemeyen İslam

Bütünleşemeyen İslam

Bütünleşemeyen İslam Yüce Allah ayetlerinde Müslümanları İslam’a ve imana çağırırken, parçalanıp bölünmeye ve birbirine düşman ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

11 − 3 =