Anasayfa / Global siyonizm / İblisin Ahdi ve Küresel siyonizm
imanilmihali.com
İblisin Ahdi ve Küresel siyonizm

İblisin Ahdi ve Küresel siyonizm

İblisin Ahdi, dünya üzerinde insan elinden çıkmış tüm zulümlerin nirengisi, ilk adımıdır. Ana merkezde daima var olan bu yemin; günümüz corona belasından, dijital köleleştirme gayretlerine kadar, tarihte yaşanan savaş ve katliamlardan, açlık ve göz yaşlarına kadar her alanda baş aktördür.

Dünya insanlığı hangi dine mensup olursa olsun önce ve daima bu ahdi aklında tutmalı, Allah’a verdiği söz (misak) istikametinde, Allah’ın vadettiği yaşam ve ahiret formlarına uygun yaşamalı, zulme direnmeli ve ecele Allah’a kavuşmak umuduyla teslim olmalıdır.

Çok yakında başlayacağımız İBLİS ve GAYRETLERİ seri yazılarımıza giriş olarak tasarladığımız bu yazıda okuyuculardan isteğimiz aşağıda verilen ayet terkibinde bahsolunan yeminin içerik ve maksadını anlamaya çalışmaları, yaşanan olumsuzlukların nereden kaynaklandığına dair hem fikir olmalarıdır. Bu idrakte buluşulduktan sonradır ki seri yazılarımızın mahiyet ve gayesi çok daha kolay anlaşılacaktır.

“Andolsun, sizi yarattık. Sonra size şekil verdik. Sonra da meleklere, “Âdem için saygı ile eğilin” dedik. İblis’ten başka hepsi saygı ile eğildiler. O, saygı ile eğilenlerden olmadı. Allah, “Sana emrettiğim zaman seni saygı ile eğilmekten ne alıkoydu?” dedi. (O da) “Ben ondan hayırlıyım. Çünkü beni ateşten yarattın. Onu ise çamurdan yarattın” dedi. Allah, “Şimdi in aşağı oradan. Çünkü senin orada büyüklük taslamak haddine değil! Hemen çık! Çünkü sen aşağılıklardansın” dedi. Şeytan dedi:“(Öyle ise) bana insanların tekrar diriltilecekleri güne kadar süre ver.” Allah da, “Sen süre verilenlerdensin” dedi. Şeytan dedi ki: “(Öyle ise) beni azdırmana karşılık, yemin ederim ki, ben de onları saptırmak için senin dosdoğru yolunun üzerinde elbette oturacağım. Sonra (pusu kurup) onlara önlerinden, arkalarından, sağlarından ve sollarından sokulacağım ve sen onların çoğunu şükreden (kimse)ler bulamayacaksın.” Allah, dedi ki: “Yerilmiş ve kovulmuş olarak çık oradan. Andolsun, onlardan sana kim uyarsa sizin, hepinizi cehenneme doldururum. Ey Âdem! Sen ve eşin cennette kalın. Dilediğiniz yerden yiyin. Fakat şu ağaca yaklaşmayın. Yoksa zalimlerden olursunuz.” Derken şeytan, kendilerinden gizlenmiş olan avret yerlerini onlara açmak için vesvese verdi ve dedi ki: “Rabbiniz size bu ağacı ancak, melek olmayasınız, ya da (cennette) ebedî kalacaklardan olmayasınız diye yasakladı. Şüphesiz ben size öğüt verenlerdenim” diye de onlara yemin etti. Bu suretle onları kandırarak yasağa sürükledi. Ağaçtan tattıklarında kendilerine avret yerleri göründü. Derhal üzerlerini cennet yapraklarıyla örtmeye başladılar. Rab’leri onlara, “Ben size bu ağacı yasaklamadım mı? Şeytan size apaçık bir düşmandır, demedim mi?” diye seslendi. Dediler ki: “Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik. Eğer bağışlamaz ve acımazsan mutlaka ziyan edenlerden oluruz.” Allah, dedi ki: “Birbirinizin düşmanı olarak inin (oradan). Size yeryüzünde bir zamana kadar yerleşme ve yararlanma vardır.” Allah, dedi ki: “Orada yaşayacaksınız, orada öleceksiniz ve oradan (mahşere) çıkarılacaksınız.”
(Araf 7/11-25)

Bu yazıyı okudunuz mu?

Globalizm

Global veya küresel demek tüm yeryüzünü, içindekilerle, altındakilerle, üstündekilerle bütün olarak kaplayan demektir. Siyasi ve ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir