Anasayfa / ŞİRK VE KÜFÜR / İblisin askerleri ve yeni dünya düzeni
imanilmihali.com
İBLİSİN ASKERLERİ VE YENİ DÜNYA DÜZENİ

İblisin askerleri ve yeni dünya düzeni

İblisin askerleri ve yeni dünya düzeni adlı yazımızda bir kez daha Allah düşmanlarının bu gezegeni getirmek istediği noktayı ve dine o yeni, dünyada verdikleri değersizliği vurgulamak istedik.

İBLİSİN ASKERLERİ VE YENİ DÜNYA DÜZENİ

İblisin ahdi başlıklı yazımız hatırlanacak olursa, iblisin cehalet ve kibirden kaynaklanan isyanının mahiyeti ve neticeleri ama aynı zamanda o esnada verdiği yemin de hatırlanacaktır. Özetle; İblis insana düşman olacağına ve kendisine verilen sürenin son anına kadar imansız kulları hüküm altına almaya gayret edeceğine, insanlara sağdan soldan, geriden ve önden yanaşarak inkara sürükleyeceğine ve pek çoğunu azdıracağına dair yemin etmiştir. Sonraki sure ve ayetlerden anladığımız kadarıyla da bunda maalesef başarılı olmuştur, olacaktır.

İblisin bahsindeki en büyük nokta şudur ki iblis kulları asla zorlamaz. Aksine süslü gösterir, aldatır, kandırır, yalan vaadlerde bulunur. Diğer önemli nokta ise şudur ki sadece kendisi değil kendisi gibi isyan ve cehalette olan cin ve insanlardan her kim varsa onun tarafındadır ve şeytanın ordusu mahiyetindedir.

Yerdeki yaşamın başladığı ilk andan beri insan aleyhine çalışan iblisin imansız kullar üzerindeki sultası azımsanamayacak kadar fazladır çünkü kibir, hırs, açlık, öfke, makam, para, kadın, şehvet, kumar, şarap gibi sayısız cezbedici silahlar insanoğlunun nefsin, terbiye edemeyenlerinin de en büyük zaafıdır ve iblis bu zaafı tarumar eder, sonra kendisine esir ve asker eder. Nihayetinde hikmet ve rahmetten mahrum kalan kullar artık nasipsizlerden olur ve son nefesine kadar da kötülük üretmeye, iblisin gayesine hizmet etmeye devam ederler. Onların düştüğü bu durumun adı şirktir ve şirk sanılanın aksine bir gaflet veya yanılgı değil başlı başına bir dindir.

Kur’an’da iki çeşit insandan bahsedilir ki biri iman edenler, diğeri etmeyenlerdir. Yine Kur’an’da iki dinden bahsedilir ki teki tevhid dini diğeri şirk dinidir. İşte iblisin askerleri dediğimiz bu kulların durumu imansızlık ve şirk dinine tabi olma durumudur ki her türlü rahmet ve şefaatten uzaktırlar. Meselenin bu kadar kısa anlatılmış olması asla şirkin sınırlarının açık ve kati olduğu manasına gelmemelidir. Çünkü açığı ve gizlisiyle, küçüğü ve büyüğüyle, bilinenei ve bilinmeyeni ile sayısız şirk konusu ve yanılgısı vardır ki dinen en muteber şahısları iyi niyetlşe överek ilah mertebesine çıkarmak ta, riya ve gösteriş için ibadet etmek te şirkin bu hallerine küçük birer örnektir.

Peygamberimizin şirki tasviri (Şirk; gece karanlığında, siyah post üzerinde yürüyen, siyah karınca gibidir), dualarında açığından gizlisinden, bilinmeyeninden Allah’a sığınması şirkin ne denli sinsi ve tehlikeli olduğunun da ispatıdır.

İşte o iblistir ki dünyanın yaşamakta olduğu dertlere, savaş ve açlıklara, zulüm ve gözyaşlarına sebeptir. Rabbimizin izni ve onayı olmadan bir yaprak yere düşmez, bir kuş uçamaz ve bir gebe doğurmaz lakin insan eseri bu haksızlık ve adaletsizliklerin mimarı olanlar işte iblisin insan askerleridir. İblisin cinlerden askerleri de vardır fakat dünya üzerindeki bu gaflet ve delaletin asıl mimarları fıtratta Rabbimize ahid verdiği halde iblisin saflarına geçen münafık döneklerdir ki bu güruhun başını tahrif edilmiş kitaplara inatla inanmayı seçen diğer semavi din mensupları ve maalesef İslam içindeki münafıklar çeker.

Ahiretten nasipsiz bu insanların gözleri dünyaya çevrili ve mal ve servete düşkünlükleri had safhada olduğundan ahireti düşünmez ve hesap yaşanmayacak veya birileri nasılsa kurtarır umuduyla farzları bırakıp sahte sünnetlere sarılmaktadırlar. Oysa hakikat çok daha farklı ve vahimdir.

İblisin insanlık camiasını çok uzun zamandır Allah aleyhine kışkırtması ve insanlığı şahsına ait bir din oluşmasına meylettirmesi insanın yaratılışındaki isyanını takiben yaptığı yeminin bir gereğidir.Bu nifak belgesi kıyamete dek sürecek isyanın taraftar toplama gayretidir ve kötülük iblis yaşadığı, Allah müsaade ettiği sürece yaşayacaktır.

İblis sanılanın aksine şeffaftır. Cahildir, kibirlidir, asidir ama yalancı ve inkarcı değildir ve zorlamaz. Mert ve dürüst olmayan insan denen zalim, cahil ve nankör varlıktır ki bu yukarıda alenen belli, ayetlerle saptanmış yemini kendi askerlerinden bile gizleyerek taraftar toplama adına da yalanlar uydurur.

Bu yalan yeni dünya düzenidir ki projenin tamamı aslen tahrif edilmiş Tevrat ve kabalanın istikametinde bir safsatalar manzumesidir. Fakat sahip oldukları mevkiler, mal ve paralar, hiyerarşik fanatik ve bir o kadar da gizli yapılanmalar neticesinde iblise asker insanlar şeytani planlarını dünya egemenliğiyle süsleyerek sözüm ona efendilik edecekleri bir krallık kurma masalını anlatırlar.

İlk ve esas plandan habersiz garibanlar da yazık ki bu ikinci masala inanır ve dünyayı yok etmeye, zehretmeye, kana bulamaya çalışırlar. Kullandıkları çekici kelimelerle, parlak ve yalan vaadlerle her geçen gün daha da fazla taraftar toplarlar.

İlk plan tevhide, ikincisi zaten sınava hepten ters olan bu projelerin hayata geçirilmesi mümkün değildir. Hak ve adalet, eşitlik ve özgürlük, iman ve kardeşlik aleyhine kurulan bu düzenin hayata geçmesi mümkün değildir ve Yüce Allah zaten buna izin ve imkan vermeyecektir. Ama yine de bu hayatın acılarla dolmasına mani değildir.

“Allah, “Şüphesiz ben ve peygamberlerim galip geleceğiz” diye yazmıştır. Şüphe yok ki, Allah çok kuvvetlidir, mutlak güç sahibidir.” (Mücadele 58/21)

Bu ayet o kadar önemlidir ki tüm iblis oyunlarının hüsranla sonuçlanacağının da delilidir. Lakin bu zahmetsiz olacak anlamına değildir. Aksine zahmetli ve şehit olma arzusu olmadan kaldırılabilecek bir külfet değildir. İmanlı kalpler bu oyunlara aldanmayacak, dik ve emin duracak, akabinde gerektiğinde bunlarla mücadele edecek ve nihayet Allah dostları safında ölmeyi arzulayarak hamle edecektir ki bu cihadın ortalarında Allah’ın ordusu denilen cundullah devreye girecek ve tüm tabiat ve mahlukatın da yardımıyla hak kazanacak, iblis yerden silinecektir. Ama bunun ilk ve en önemli adımı imanlı, sabırlı, şehit olmaya istekli kulların canını ortaya koymasıdır.

İşte bu imanlı kalplerin hamlesi ve Allah ordularının yardımıyladır ki hak galip gelecek, İslam son kez yeşerecek ve doğrusunu Allah bilir ama kısa müddet sonra da yeryüzündeki yaşam bitecektir.

İmanlı salih kulların işte bu bilinçle iblise aldanmaması, cehennemlik ve rahmetsizlik durumuna düşmemesi önem arz eder. Dinde zorlama yoktur. İmanda da. Yüce Allah sınavı adil ve hak üzere tesis etmiştir.

İblis askerlerinin tüm gayretine rağmen salih kulların görev ve zarureti iman çizgisinden ayrılmamak, zulme ve rüşvete aldanmadan dik durmaktır.

Rabbim imanlı kullarına güç ve destek versin. Amin!

Bu yazıyı okudunuz mu?

Allah ile aldatmak

İnsanlığın bir kısmını daima, tamamını bir süre aldatabilirsiniz ama tamamını daima aldatamazsınız. Bu kaide en ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir