Anasayfa / sureler ve anlamları / İbrahim suresi bize neler anlatır
imanilmihali.com
Sureler bize neler anlatır

İbrahim suresi bize neler anlatır

İbrahim suresi bize neler anlatır

İbrahim suresi; Kur’an’ın hikmetinin izahıyla, vahyin ve kutsal kitabın ancak peygamberin dilinde olmasının gereğini anlatarak bunun sebebinin dilin kutsallığı değil ama mesajın halka izahı olduğunu ifade ederek başlar.

Eski peygamberlerin mücadele ve tebliğlerinin anlatımı ile devam eden sure, helake giden toplumların peygamberin davetini terk ettiğini izah eder. Bunun da cehennem azabına sebep olduğunu anlatan sure, Allah’ın her şeye muktedir olduğunu buyurmakla devam eder.

Şeytanın ahirette kendisine biat edenlere vereceği hain cevap ve yalanlama anlatılarak, şirk koşanların bedbahtlığı tanıtılır, güzel sözün kıymeti ve kötü sözün pisliği ifade edilerek yeryüzündeki sayısız nimetten bahsedilerek söz sureye adını veren Hz. İbrahim (as)’ e getirilir, Hz. İbrahim’in mücadelesi ve duası anlatılır.

Sure, Hz. İbrahim’in neden ve nasıl bir tevhid eri olduğunu, putları yıkmaktaki cesaretini, ateşe razı oluşundaki büyüklüğü ve ehli beytiyle birlikte nasıl hanifliğe yükseldiğini, nasıl ve neden Allah dostu olduğunu anlatır. 

Ahiret hesabının çetinliği izah edilen son bölümde Kur’an’ın üstünlüğü ve hidayeti bir kez daha emredilir.

Sure, Mekke döneminde inmiştir. 52 âyettir. İçinde Hz. İbrahim’den ve ailesinden söz edildiği için bu adı almıştır. Sûrede başlıca imanın temel konuları olan Allah’a iman, peygamberlere iman, öldükten sonra dirilme ve hesap ele alınmaktadır.

Bu yazıyı okudunuz mu?

Sureler bize neler anlatır

Hud suresinin anlattıkları

Hud suresinin anlattıkları Allah’ın Bir’liği ve Kur’an’ın hikmeti anılarak başlanan sure, rızkı verenin Allah olduğunu, ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir