Anasayfa / İMAN ESASLARI / Allah'a iman / İman kaça ayrılır?
imanilmihali.com
İmanın şartı nedir

İman kaça ayrılır?

İman kaça ayrılır? İman nedir, iman kaça ayrılır, İmanın şartları ve çeşitleri nelerdir, iman ne anlama gelir, iman neden şarttır, tahkiki iman ne demektir?

İman kaça ayrılır?

İman nedir, iman kaça ayrılır, İmanın şartları ve çeşitleri nelerdir, iman ne anlama gelir, iman neden şarttır, tahkiki iman ne demektir?

İman; Allah’a, kutsal kitaplarına, peygamberlerine, meleklerine, ahirete ve kadere koşulsuz ve tam teslimiyetle inanmaktır.

İman, iman edilecek şeylere detaylı veya detaysız olarak inanma durumuna göre icmali ve tafsili olarak ikiye ayrılır.

İCMALİ İMAN; inanılacak şeylere kısaca ve toptan inanmak demektir. İmanın en özlü ve en kısa şekli olan icmâlî iman, tevhid ve şehadet kelimelerinde özetlenmiştir. İmanın ilk derecesi ve İslâm’ın ilk temel direği budur.

TAFSİLİ İMAN; inanılacak şeylerin her birine, açık ve geniş şekilde, ayrıntılı olarak inanmaya denir.

Yine İman, iman edilecek şeylere yüzeysel ve detaylı iman etmek şeklinde ikiye ayrılır.

TAKLİDİ İMAN; delillere dayalı olmaksızın sadece çevrenin telkini ile meydana gelen ve âdeta kişinin İslâm toplumunda doğup büyümüş olmasının tabii sonucu olarak gözüken imana denilir. Ehl-i sünnet bilginlerinin çoğuna göre bu tür iman geçerli olmakla beraber, kişi imanı aklî ve dinî delillerle güçlendirmediğinden dolayı sorumludur.

TAHKİKİ İMAN ise; iman edilecek esaslara, bilerek, araştırıp ikna olarak, aklı ve kalbi ortak ederek inanmak ve gereğini yapmaya hazır olmaktır.

İMANIN GÜZELİ; muhakkak tafsili yani ayrıntılı ve tahkiki yani kalp ve aklın birlikte iknası şeklinde gerçekleşen şeklidir. İmana sahip olmak kadar muhafaza edip, ecele kadar güçlendirip saklamak ta önemlidir ki bunun için imana salih amel katmak gerekir. Bu da, ibadet, infak, tevazu, merhamet, kötülükten sakınmak, zikir, tevekkül, tevbe, şükür, dua, iyilik gibi beşeri güzellikleri ve KUR’AN AHLAKINI benimsemek ile mümkündür.

MÜSLÜMAN VE MÜ’MİN arasındaki fark imanı dil ile söyleyip geçmek veya kalp ile yaşamak ve hayata yansıtmaktır. Bu nedenle Kelime-i Şehadet kelimesi İslam’ın şartı olarak Müslüman olmaya yeterken, imanı kalpte yaşamak ve Kur’an’ı hayata rehber edinmek kulu mü’min mertebesine yükseltir.Ve Rabbimizin başkaca bir lutuf ve rahmeti olmaz ise cennete girecek olanlar sadece mü’minlerdir.

Bu yazıyı okudunuz mu?

Allah’ın Vaadine itikad imtihanımızdır

Dünya çok yakında artan zulüm ve şeytanlıkları harap edercesine, Allah’ın vaatlerinin tek tek gerçekleşmesine şahitlik ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir