Anasayfa / ALLAH (cc) / İman Manifestosu
imanilmihali.com
İman manifestosu

İman Manifestosu

İman Manifestosu

İslam manifestosunda olduğu gibi imanın bildirgesini de hazırlayan ve emreden sadece Yüce Allah’tır ve bildirgenin tamamı Kur’an’dadır. Lakin çağın iki vebasından birisi olan imansızlık (diğeri teslimiyetsizliktir) illetine merhem olmak için bazı hatırlatmalar yapmak da mü’minlerin boynunun borcudur.

Doğrusunu ise daima Allah bilir.

Ayetlerden çıkarılmış bu ibareler elbette nasihatten ve yorumdan ibarettir ve  dinde – imanda zorlama yoktur. İmanı veren ve bilen ise sadece Allah’tır. Takva bu nedenle sadece Allah katında bir değerdir.

Manifestonun tamamı ise Kur’an’da ve kalptedir.

İman manifestosu

Allahtan başka ilah yoktur. aranmayacaktır.
Hüküm(ranlık) sadece Allah’ındır.
Allah dilemedikçe kimse dileyemez.
Allah’tan hakkıyla korkulmaya ve hakkıyla sevilmeye layık tek İlahtır.
Din ve din günü Allahındır.
Tahrim yetkisi (helal ve haram belirleme) sadece Allah’ındır.
Hayır ve şer Allah’tandır.
Allah rızası, fani hayattaki tek gayedir.
Tüm yönler, dünya ve ahiret Allah’ındır.
Allah kuluna şahdamarından yakındır.
Allah zulmetmez, sadece karşılığını verir.
Allah zalimlere (zulümleri artsın da helakleri hak olsun, tevbe kapıları kapanmasın ve ona uyacaklar belli olsun diye) süre verendir.
Şefaat tümden ve sadece Allah’ındır.
Tefekkür ve zikir, slattır, Allah’ı her an anmaktır.
Sadece Allah diyebilmek tevhidin özüdür.
Rızkı, medeti, şifayı, nimeti veren sadece Allah’tır.
Allah’ın rahmetinden ancak kafirler umut keser.
Kafirler istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır.
En güzel isimler ve sıfatlar Allah’ındır. Bu isimlerin kainattaki tecellilerini görmek farzdır.
Allah’ın ayetleri; vahiy, kainat ve bedendedir.
Hududullah, Allah’ın sınırlarıdır. (Emir ve yasakalrının tamamıdır)
Cundullah, Allah’ın bilinen ve bilinmeyen tüm ordularıdır.
Sünnetullah, Allah’ın ilim, kudret, nizam, aheng ve dengesinin değişmez kurallarıdır.
Kader, ölçü ve nizamdır.
Vekil olarak Allah yeter.
Sebepleri yaratan Allah’tır.
Allah kullarına taşınamayacak yük yüklemez.
Niyetlere şahit sadece Allah’tır.
Tevhid, Yüce Allah’ı Bir ve Muktedir kabul etmektir. (Hanifliktir)
Tevhid eri Hz İbrahim (as), Allah’ın dostudur.
Tevhidin özü; iman, İslam ve ihsandır.

***

Kur’an kişiler değil, ilkeler kitabıdır.
Kuran insandan önce yaratılmıştır.
Kur’an anlaşılarak okunmayı hak edendir.
Kur’an’ı anlayarak okumak müslümana farzdır.
Kur’an ile öğüt vermek mü’minin can borcudur.
Kur’an’ın tek düşmanı zulümdür.
Kur’an’a göre insanlar iman eden ve etmeyen olmak üzere iki çeşittir.
Tahrif edilmemiş tek kutsal kitap Kur’an’dır.
Sıratı mustakim, Allah’ın da üzerinde olduğu doğru yoldur.
Kuran ahlakı, Peygamber ahlakıyla örneklenmiş mukaddes ahlaktır.
Şan ve şeref sadece ve bütünüyle Ku’ran’dadır.
Kuran ile yeniden yapılanma (tecdit), reform değil aydınlanmadır.

***

Hak din sadece İslam’dır, tüm insanlığa davettir.
İslam, Allah katında muteber ve kıyamete dek baki tek dindir.
Din adına tartışma üstü tek kişi Hz. Muhammed (sav) ve tek kitap Kur’an’dır.
Hz. Peygamber, Kur’an mü’mini, hak elçi, örnek insan, rahmet Peygamberi ve Kur’an ahlakının yaşayan örneğidir.
Diğer dinler İslam’ın nuzulü ile neshedilmiştir.
Son peygamber ve kutsal kitap gelmiştir başka gelmeyecektir.
Tüm peygamberlerin ilk üç emri iman, zekat ve namazdır.
Takva elbisesi koruyan tek elbisedir.
Takva sadece Allah katında (bu dünyada değil) bir üstünlük derecesidir.
Ölçü ve tartıda hile (ticaret ahlaksızlığı) helak sebebidir.
İslam hukuku, modern hukukun nüvesidir.
Cihat, Allah yolunda vesair suretle mal ve canla verilen hak mücadeledir.
Dinde zorlama yoktur.
Dine getirilen yorumların hiçbiri değişmez değildir.
Dinen özgürlük dilediğini yapmak, dilemediğini yapmamaktır.
Muta nikahı haramdır.
Farzlar nasslardır, Kur’an’In muhkem ayetlerinin tamamıdır.
İslam’ın şartı beş değil, Kur’an’ın tamamıdır.
Kuran ve sahih sünnet dinin kaynağıdır.
Şekli islam, öze ihanettir.
Tekfir (din dışı ilan etmek) kişinin kendi ifadesi yoksa vebaldir.
İrtidat (dinden çıkma, mürtedlik)’da kişinin kendi beyanı esastır.
Adalet, hakkı sahibine vermek, zulüm hakkı sahibinden sakınmaktır.
Kur’an insanları beşeri olarak ikiye ayırır; ezenler ve ezilenler.
İslam’ın gayesi; ezilenleri ezenlerin üzerine çıkarmaktır.
Dinde zenginleşmek yok, paylaşmak vardır.
İnfak miktarı; kırkta bir değil (bu asgari miktardır), ihtiyaç fazlasıdır.
Din ve diyanet (şeriat) aynı şey değildir.
Din’de reform olmaz, değişiklik yapılamaz.
Diyanet (yorumlar) içtihat ve tecdite her zaman (çağa ve kamu çıkarına uygıun olarak) müsaittir.
Din samimiyet ister.
Şefkat ve hoşgörü vicdan emridir.
Sabır ve çile, Allah’a ermenin yollarındandır.
Merhamet olması gereken, zulüm haksızlık, inkar ve küfür, cihat merhamet noktasından sonra, zulme şiddetle karşı koymaktır.
İtidal, yumuşak ve orta yolu izlemek, affetmek, hırs ve kinle yaşamamaktır.
Maruf (ortak insanlık değerleri) Kur’an emridir.
Hak ve adalet, ilahi nizamın temelidir.
İyiliği emir (savunmak ve yarışmak) ve kötülüğü men (sakınmak ve mücadele etmek) bir arada iman demektir.
Salih amelde, niyet esastır.
Dinen mükellefiyet yaşı asgari onbeştir.
Zorla gidilen-gönderilen yer cennet olamaz. (Dinde zorlama yoktur, hür irade esastır.)
Dua ibadetin özüdür.
Şükür, nimet sahibine minnet borcunu ödemektir.
Kısas Allah emridir.
Kutsal olan arapça değil, Allah’ın mesajıdır.
Sadece Allah’ın adı anılmayan, zararlı, nifak saçan mescidler dırar mescitleridir.
Tüm yeryüzü mabettir.
Ruh, bedene emanettir, beden ruhun bineğidir.
Erkek ve kadın din ve iman yönünden eşit, yaratılış olarak farklıdır.
İyilik; önce Allah’a ve etrafa, sonra kendimize yaptığımız güzelliklerdir.
Affetmek imandandır.
Devam eden sevaplar ve günahlar, ecelden geriye kalan çığırlar, eserler, açılan yollar iledir.
Allah kullarını, kasıtlı ve niyetli yeminlerden sorumlu tutar.

***

Dünya ahiretin tarlasıdır ve her niyet teşebbüs ve amelin karşılığı ahirettte zerrece haksızlık yapılmadan verilecektir.
Sınav, fıtrata uygun yaşamak veya ahde vefa etmemek sınavıdır.
İnsan; zalim, cahil, aceleci ve nankördür.
Dünya ve ahiret dengesi fıtratın emridir.
Hak birdir, batıl çoktur.
İnsanların çoğu iman etmez, etse de imanlarına şirk bulaştırır.
İnsan uykudadır, ölünce uyanırlar.
Nefsi terbiye mü’minin şiarıdır.
Ameller niyetlere göredir.
Bir babanın evladına vereceği en büyük hediye terbiye ve hayadır.
Dünya süslerine kanmak bütün kötülüklerin başıdır.
Kabir ziyareti, eceli hatırlamak ve nefsi terbiye etmek içindir.
Doğmak nasıl hak ise ölmek de haktır. Hezeyan ve feryat caiz değildir.
İnsan, elest gününden itibaren (ruhlar aleminde) var olan, dünya sınavına tabi olan, ecelle kabre giren, kabirden sonra dirilişle yeniden var olacak (herşeyi hatırlayacak) ve sonsuza dek akibetine göre yaşayacak ölümsüz varlıktır.
Yeryüzünü ve canlıları korumak ve kollamak insanlık borcudur.
Zalim yöneticilere uymak biat değildir.
Tevbe kapısı kıyamete kadar hep açıktır.
Dünya fanidir, her can (nefis) ölümü tadacaktır.
Hakkaniyet, hak üzere olmak, Hakk’a yakışır olmayı dilemektir.
Tesbihat, tüm varlıklarla koro halinde, iman şarkısı söyleyebilmektir.

***

İman etmek ve inanmak aynı şey değildir.
Amel, imandan parça değildir, bunun tek istisnası zulüme karşı direnmektir.
İslama girmek ve iman etmek aynı şey değildir.
Mümin iman eden, müslüman İslam’a giren ama henüz imanı kalbe yerleştirmeyendir.
Fıtri misak, ruhlar alemindeyken Allah’a verdiğimiz sadakat sözüdür.
Fatiha misaka-ahde sadık kalma sözümüzdür.
Besmele her işin başıdır.
İmanı veren ve bilen sadece Allah’tır.
Nefisleri temizleyen sadece Allah’tır.
İmanın faziletlisi, Allah’ı her an yanıbaşında bilmektir.
Günahkar ve acizim diyebilmek (tevbeye yeltenmek) iman etmenin ilk adımıdır.
Biri size bakarak, örnek almıyorsa imanınız tam değil demektir.
Haya imandandır.
Nasuh tevbe, pişmanlıktan doğan gözyaşı pınarlarıyla Allah’tan af dilemektir.
İman; şehitler, sıddıklar, salihler ve Peygamberler ile aynı yolda olmayı dilemektir.
Allah için sevmek ve Allah için sevmemek imandır.
Vatan sevgisi imandandır.
Ahde vefa imandandır.
Ana babaya itaat, şirk ve küfür emretmedikleri sürece Allah emridir.
Komşuların birbirine karşı görev, yetki ve hakkı büyüktür.
Yağmur imana sebep arayanlar için bir imtihandır.
Tevekkül, sadece Allah’a ve sınırsız güvenmektir.
İmanın kırmızı çizgileri; sadece Allah diyebilmek ve aciz olduğunu bilmektir.
Kötü çığır açanlar
Mü’minin görev ve sorumlulukları
En güzel ihtimal, kısmettir.
İman, amel, ibadet ve ahlakın temelidir.
İnsanı, İblisten koruyan sadece imanıdır.
Ecel halinde iman (firavun imanı) fayda sağlamaz.
Allah sadece iman edenlerin dostudur.
İslamın abdesti imandır.
Cennetlere sevapla değil imanla gidilir.
İçinde iman yoksa ibadet spordan, oruç perhizden ibarettir.
Kutsal kitap ve peygamberlerin hepsi Allah’tandır.
Cennetlere sadece iman edenler girecektir.
Kimse kimsenin günahını üstlenemez.
Takiyye, tehdit kalkana dek ve kalbe dokunmadandır.
Kelimei şehadet getirene itimat esastır, hesap Allah’ındır.
İmanın üç alameti; iyilikte yarışmak, kötülükten sakınmak ve zulümle mücadele etmektir.
İmanın şartları; Allah’a, kutsal kitap ve peygamberlere, meleklere, ahirete ve kadere imandır.
İmanın çeşitleri; tafsili, icmali, taklidi ve tahkiki imandır.
Aslolan tafsili (detaylı) ve tahkiki (araştırıp ikna olarak) iman etmektir.
İmanın kazası yoktur.
İmanın zıddı şirktir, küfür değildir.
İman üzere yaşamak ve ölmek esastır.
Allah, aklını işletmeyenler üzerine pislik atar.
Akıl ve ilim, ilahi aşksız refahı getiremez.
Kalp, asli ve nihai fetva makamıdır.
Selim kalp ve selim akıl olmadıkça, niyetler ve ameller güzel olamaz.
İman kardeşliği, dinin gayesidir.
Yahudi ve hristiyanlarda tek Allah’a iman edip salih amel işlerse cennete girebilir.
Kefenin cebine sadece niyet, teşebbüs, ameller ve iman girecektir.

***

Hesaba çekilmeden önce kendini hesaba çekmek mü’minin borcudur.
Emanet; cennetlere ve yere varis olma, tevhid ve fıtratı yüklenme, ahde vefadır.
Akibet muttakilerindir.
Ahiret haktır, yaşanacaktır.
Gaybın bilgisi sadece Allah’tadır.
Kadere iman, kadercilik değil, başa gelenlere dayanma gücü ve ezeli bilen Allah’a sadakattir.
Meleklere iman, onların mü’min dostu, nurdan yaratılmış varlıklar olduğuna inanmaktır.
Helalleşme haktır, yaşanacaktır.
Yenien dirilme haktır, yaşanacaktır.

***

Şeytan en büyük düşmandır.
İblisin ahdi, tüm şeytanlık ve kötülüklerin başlangıç noktasıdır.
Şeytanın dini şirk üzere ölmek affedilmeyecek tek suçtur.
Şirk vesair surette Allah’a eş ve ortaklar koşmaktır.
İblis dört yandan (mazi suçları, istikbal umutları, dünya arzuları ve ahiret hayali) yaklaşır.
Mişnalar Kur’an’a meydan okuyan zalim şeytan hileleridir.
Sahte peygamberler şirkin simsarlarıdır.
Riya ve gösteriş gizli şirktir.
Küfür tek millettir.
Siyonizm dünyanın başına bela bir şirk illetidir.
İlham ve rüya, modern zamanda vahiy aldım demenin aldatıcı adıdır.
Gizli şirk, riya ve gösteriş ile gizli şehvettir.
Kişileri ilah edinmek onların rızasını aramakla, onlardan çekinmekle, onların haramlarına uymakladır.
Dine yalan söyletenler, ayetlerin manasıyla oynayan, kısırlaştıran kafirlerdir.
Peygambere yalan söyletenler, O’nu ilahlık mertebesine çıkaranlar ve O’na rivayet ve hurafeler yakıştıranlardır.
Mal, evlat ve servetle şımarmak şeytanın hilesidir.
Büyüklenmek ve kibir, şeytanın en kuvvetli silahıdır.
Şeytan işi pislikler sadece kumar, şarap ve fal değildir.
Şirk bir dindir, şeytanın dinidir.
Zamane putları; nefis, ibadet, tesettür, para, mal, endüstri, kişi ve varlık putlarıdır.
Helak kıssaları geçmişi geleceğe taşıyan öğretici Kur’an mucizeleridir.
Hurafe ve rivayetler, sünnete ihanettir.
İsrailiyat, tefsire ve dine bulaşmış manevi mikroplardır.
Arabizm, İslam’ın evrenselliğini yok etmektir.
Mankurt veya mançurya kobayı olmak, kulluk değildir.
Kişiler ıslah isteğiyle durumlarını değiştirmedikçe, Allah toplumların durumlarını değiştirmez.
Allah ile aldatmak, şeytanların en büyük hilesidir.
Dincilik dine çıkar maksadıyla yalan söyletmek, dindarlık dini hayata egemen kılmak ve sadakattir.
Nefse uyanlar, nefislerini ilah edinenlerdir.
Allah’a yakınlaştırmak için atanan aracı ve şefaatçılar şirk vasıtasıdır.
İmandan küfre dönenler, dine hiç girmeyenlerden de beterdir.
Allaha iftira etmek, dine yalan söyletmektir.
Münafıkların yeri cehennemde, kafirlerden de aşağıdadır.
Kamu malı talanı (hırsızlığı) şehitliğe dahi engeldir.

***

Burada yazılanlar şahsi görüş ve yorumlardır. Doğrusunu daima ve sadece Allah bilir. Mü’min, Kur’an okuması ve anlaması istenendir. Doğru cevaplar, bildirgenin devamı ve tamamı daima O’nda ve kalptedir.

Bu yazıyı okudunuz mu?

Allah nurunu tamamlayacaktır

“Kim, İslâm’a davet olunduğu hâlde, Allah’a karşı yalan uydurandan daha zalimdir? Allah, zalimler topluluğunu hidayete ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir