imanilmihali.com
İman Tahtası

İman Tahtası

İman Tahtası göğüs kafesi ön tarafındaki kemiğin adıdır. Göğüs kafesi altında kalbimiz, kalbimizde de imanımız olduğu için kalbimizi koruyan bu kemiksel yapıya atalarımız “iman tahtası” tabirini uygun görmüş ve büyük değer vermiştir.

İman Tahtası

Bu kelime son zamanlarda biraz magazinsel olarak kullanılmaya başlandığı için rahatsız oldum ve bu konuda yazmaya karar verdim. Hele bazı sözlüksel sitelerde durum çok daha içler acısı.

Göğüs kafesi ön tarafındaki kemiğe “iman tahtası” adı verilmiştir. Latince adı “STERNUM” (Göğüs Kemiği)’dur.

Neden o ismin verilmiş olabileceğine dair ise kanaatimiz şudur; göğüs kafesi içinde barındırdığı organlara adeta çatı görevi görür. Sağlamdır ancak çelik değil kemiktir, yani tahta gibi biraz zorlanınca kırılır. Nitekim kaburgalar da aynı şekilde hassastır. Tahta kelimesinin buradan geldiği konusunda mutabıkız. O zaman iman kelimesi nereden gelmektedir? O kelime de kalbin tüm iman, sevgi, vicdan, merhamet ve nefsi şeyleri barındırdığına inandığımız organ olmasından ileri gelir ki yaşamsal olarak en hayati organlarımızdan olan kalp göğüs kafesinin hemen altındadır.

Kısaca büyüklerimiz göğüs kafesini tahtaya ve kalbi imana benzeterek çok isabetli bir seçim yapmıştır.

Tıp alemi algı, düşünme, bilinç, his organı olarak beyni kabul ederken, din alimleri kalbi kabul ederler. Burada kast edilen doğal olarak kan pompalama görevi icra eden kalp organı değil, en yüce sevgi ve duyguları barındıran gönül veya yürek dediğimiz manevi kalptir. Bu manevi yön akıl, şuur gibi görünmeyen ama bizlerin hep orada olduğunu bildiğimiz bir maneviyat merkezidir. Sevgi gibi, sadakat gibi, iman gibi yüce değerler işte hep bu gönül içinde yeşertilir ve saklanır.

İman etmek için akıl ile kabul, kalp ile tasdik, dil ile ikrar şartı gerekir. İşte kalp tasdik eden inanca ev sahipliği yapan manevi merkezdir.

Peygamberimiz; “Allah dış görünüşünüze ve mallarınıza bakmaz. Ama o sizin kalplerinize ve işlerinize bakar.” (Müslim, Birr, 33; İbn Mâce, Zühd, 9; Ahmed b. Hanbel, 2/285, 539) buyurarak kalbin iman bahsi üzerindeki yerine de vurgu yapmıştır. Kısaca manevi kalp dediğimiz gönül veya yürek veya eski tabiriyle kalb imanla yakından alakalıdır.

Sözün özü

İşte iman tahtası lafının özü de budur; içinde imanı barındıran manevi merkezin (kalbin) muhafazası durumundaki kırılgan (yani tahta) kemik.

Yani; göğüs kafesi altında kalbimiz, kalbimizde de imanımızın olduğu için kalbimizi koruyan bu kemiksel yapıya atalarımız “iman tahtası” tabirini uygun görmüştür.

Eskilerin dekolte giyinen hanımların göğüs çatalları ile söyledikleri şu söz manidardır; “İman tahtası görünen cennete gidemez!”

Not; Hatırlamak gerekirse kalp masajları bu iman tahtası üzerinden usulünce yapılır ve kalp ameliyatlarında çoğu zaman bu kemik ayrıştırılır ve ameliyattan sonra yeniden birleştirilir.

İman Tahtası

Bu yazıyı okudunuz mu?

İman, mü’minin her şeyidir.

İMAN ETMEK İÇİN İLK ADIMLAR

İMAN ETMEK İÇİN İLK ADIMLAR İnandığımızı iddia ederken yerine getirmediğimiz mükellefiyetler veya hepten inanmadığımızı beyan ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir