Anasayfa / DİNİMİZ İSLAM / DİNİMİZ / İman ve İslam’ın şartları nelerdir
imanilmihali.com
Hak din İslam’dır

İman ve İslam’ın şartları nelerdir

İman ve İslam’ın şartları nelerdir ? İman nedir, İslam nedir, İman ve İslam’ın şartları nelerdir, İmanın şartları nedir, İslam’ın şartları nedir?

İman ve İslam’ın şartları nelerdir

İman nedir, İslam nedir, İman ve İslam’ın şartları nelerdir, İmanın şartları nedir, İslam’ın şartları nedir?

İslamiyet, muazzez peygambere Yüce Allah tarafından vahyedilen, Kur’an ile daim kılınan, Hz. Peygamber (sav) tarafından yaşayarak gösterilen kıyamete kadar tüm insanlık için geçerli ve baki dinin adıdır. Kelime aqnlamı ise; huzur, barış, esenlik ve sadece Allah’a teslimiyettir.

İman ise dinin de üzerinde, dinlerden bağımsız, Allah’a ve kudretine inanmak, bağlanmak, güvenmek, sığınmak ve kalpten teslim olmanın adıdır.

İman ve İslam’ın tarifi, şartları, muhteviyatı, sonuçları farklıdır.

İmanın şartları şunlardır:

1- Allah’a, (Bir’liği’ne, tek yaratan olduğuna, isim ve sıfatlarına, sonsuz güç ve kudretine, ilmine, rahmet ve gazabına…) inanmak
2- Meleklere (Melekler, hayat sahibi, diri, nurani yaratıklar olup, akıl sahibidir. Allahü tâlânın sevgili ve kıymetli kullarıdır, ortakları ve kızları değildir.) inanmak
3- Kitaplara (Tüm kutsal kitapların Allah katından olduğuna ama sadece değişmeden muhafaza edilen ve son kitap olan Kur’an’ın muteber olduğuna) inanmak
4- Peygamberlere inanmak (aralarında hiçbir fark görmeyerek, hepsinin Allahü teâlâ tarafından seçilmiş sadık, doğru sözlü olduklarına, hepsinin aynı imanı emrettiğine inanmak)
5- Ahiret gününe ( öldükten sonra dirilmeye, cennet ve cehenneme, hesap ve mizana) inanmak
6- Kadere, hayır ve şerrin Allah’tan olduğuna (Kader, Allahü teâlânın ezeli ilmi ile, insanların ve diğer mahlukatın yapacağı işleri bilmesi ve dilemesidir. Bunun yaratılmasına kaza, ikisine birden kaza ve kader denir.)inanmak

İslam’ın Şartları ise;

1- Kelime-i şehadet getirmek
“Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü” demek. (Ben şehadet ederim ki, Allah’tan başka ilah yoktur. Ve yine şehadet ederim ki, Muhammed aleyhisselam Onun kulu ve resulüdür.)
2- Namaz kılmak
Akıl baliğ olmuş yani ergenliğe girmiş akıllı her Müslümana günde beş vakit namaz kılmak çok önemli bir farzdır. Namaz dinin direğidir. Namaz kılmamak en büyük günahlardan biridir.
3- Zekât vermek
Nisap miktarı yani borçlarını düştükten sonra alacaklarıyla beraber elinde 96 gram değerde, para veya ticaret malı olanın kırkta birini zekât vermesi farzdır. Meyve ve tarla mahsulünün de onda birini fakire vermek farzdır. Bu onda bir zekâta da uşur denir.
4- Oruç tutmak
Ramazan ayında dinen mazereti bulunmayanlara, bir ay oruç tutmak farzdır.
5- Hac etmek
Mekke-i mükerreme şehrine gidip gelinceye kadar, geride bıraktığı çoluk-çocuğunu geçindirmeye yetişecek maldan fazla kalan para ile oraya gidip gelebilecek kimsenin, ömründe bir kere, Kâbe-i şerifi tavaf etmesi ve Arafat’ta durması farzdır.

İman, kalb ile tasdik ve dil ile ikrardır. Kalb ile tasdik etmedikçe o kişi İslam’ın ilk şartı olan Kelime-i şehadet’i getirse dine girmiş olur ancak mü’min olamaz. Mü’min olmak için iman etmek gerekir.

Bu nedenle iman, din bahçesinin dış demir kapısının anahtarıdır. Onsuz ne İslam, ne ibadet ve ne de ahlak olur. Ve iman sadece ve sadece Allah’a teslimiyettir. Allah ve dostları tarafında olup, Hz. Peygamberimize, diğer peygamberlere, kutsal kitaplara, meleklere, ahirete, kadere tam ve katışıksız iman etmeden İslam deryasına girilemez.

Sağlam bir imana sahip olup muhafaza edince zaten dinin ve ahlakın tüm gerekleri kendiliğinden ve tatlı bir eda ile peşpeşe gelecektir. İman, vicdan ve kalp sesi ile hayatımıza doğru istikamet verecek ve bizi kulluğa ve ibadete sevk edecektir.

Yüce Allah Kur’an’da imanı emretmiş ama kazasını, kefaretini emretmemiştir. Bu iman zafiyetinin telafisi yok ve “% 99 iman iman demek değildir” manasınadır.

Öte yandan namazın, haccın, orucun vb. kazası ve kefareti vardır. Demek ki İslam kapısının ilk adımı imandır.

Kelime-i şehadet ise imanın kısa tasviri olmakla beraber imanın tamamı değildir. Ve İslam olmanın ilk şartı Kelime-i şehadeti kuru lafla geçiştirmek değil Allah ve dostlarına yürekten gelen inançla iman etmektir.

Kur’an dinin ve imanın nirengisi ve izahıdır. Bu nedenle her kul O’nu okumak ve anlamakla mükelleftir ki hak ve hakikat O’ndadır. Bu nedenle İslam’ın şartları arasında yer almasa da Kur’an okumak İslam’ın ilk şartıdır.

Bu yazıyı okudunuz mu?

Din ve Fıtrat

Allah’ın tek dini ama iki din tarifi, insanın tek doğru ama iki yaşam şekli vardır. ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir