Anasayfa / İMAN ESASLARI

İMAN ESASLARI

Rahman ve Rahim olan Allah’a ve eserlerine kalp ile inanmak ve dil ile bunu ifade etmek…iman etmektir.

İman etmek doğru tercihtir

İman etmek doğru tercihtir

İman etmek doğru tercihtir Hayat; sorular bütünü, ara durumlar silsilesi, kader kulvarları arasında var olma mücadelesi, güzel veya çirkin akibetlere maruz kalma sebebi, akıl ve vahyi idrak veya inkar ile ...

Devamı »

Ecelle birlikte berzah alemine gidenler

Ecelle birlikte berzah alemine gidenler

Ecelle birlikte berzah alemine gidenler “Her canlı ölümü tadacaktır. Ancak kıyamet günü yaptıklarınızın karşılığı size tastamam verilecektir. Kim cehennemden uzaklaştırılıp cennete sokulursa, gerçekten kurtuluşa ermiştir. Dünya hayatı, aldatıcı metadan başka ...

Devamı »

İmanın faziletlisi

İmanın faziletlisi

İmanın faziletlisi “İmanın faziletlisi Allah’ı her an yanında bilmektir” (Tebarani, el-mu’cemü’l-Evsat) Hz. Peygamber bu sözü ile imanın tercümesini de yapmış ve her şeyi bilen ve gören Allah’ın şahitliğini unutanların faziletten ...

Devamı »

İslamın abdesti imandır

İslamın abdesti imandır

İslamın abdesti imandır İman, neden ve kime sığınıp, güvenip, teslim olacağımızın manası, İslam ise, bu teslimiyetin şekli, kapsamı ve amelidir. Bu anlamda nüve iman, bu nüveden çıkan yavrular dinin kendisidir. ...

Devamı »

Hayatı geriye doğru yaşamak

Hayatı geriye doğru yaşamak

Hayatı geriye doğru yaşamak Hayatı tertsten yaşamak yazımızda ahiret yurdundan geriye doğru başlayan hayali safahatımızı zikretmiş, akibetlerin durumlarına göre o akibete mahkum olanların bu dünyadaki yaşamlarından örnekler vermiştik. Bu yazımız ...

Devamı »