Anasayfa / İMAN ESASLARI / Kalbin sesi

Kalbin sesi

İmanın faziletlisi

İmanın faziletlisi

İmanın faziletlisi “İmanın faziletlisi Allah’ı her an yanında bilmektir” (Tebarani, el-mu’cemü’l-Evsat) Hz. Peygamber bu sözü ile imanın tercümesini de yapmış ve her şeyi bilen ve gören Allah’ın şahitliğini unutanların faziletten ...

Devamı »

İslamın abdesti imandır

İslamın abdesti imandır

İslamın abdesti imandır İman, neden ve kime sığınıp, güvenip, teslim olacağımızın manası, İslam ise, bu teslimiyetin şekli, kapsamı ve amelidir. Bu anlamda nüve iman, bu nüveden çıkan yavrular dinin kendisidir. ...

Devamı »

Hayatı geriye doğru yaşamak

Hayatı geriye doğru yaşamak

Hayatı geriye doğru yaşamak Hayatı tertsten yaşamak yazımızda ahiret yurdundan geriye doğru başlayan hayali safahatımızı zikretmiş, akibetlerin durumlarına göre o akibete mahkum olanların bu dünyadaki yaşamlarından örnekler vermiştik. Bu yazımız ...

Devamı »

Kara mizah ile iman

Kara mizah ile iman

Kara mizah ile iman Kara mizah, var olan hakikati alaycı ve yalanlama yoluyla izaha çalışan bir ekoldür ve maksadı düz yoldan anlamayanlara ters yoldan aynı şeyi izaha çalışmaktır. Gerektir çünkü ...

Devamı »

İman ediyorsanız gereğini yapın

İman ediyorsanız gereğini yapın

İman ediyorsanız gereğini yapın Bedeviler iman ettik dediklerinde Kur’an’ın cevabı “iman etmediklerine sadece İslam’a girdiklerine” dairdi. İslam ile imanın çok farklı şeyler olduğunu daha ilk ayetlerden itibaren izah eden Kur’an ...

Devamı »

İmanın 100 emri

İmanın 100 emri

İmanın 100 emri 1. Allah’tan başka ilah tanımamak, sadece Allah’a iman etmek, sadece O’na hamd etmek 2. Allah’ı sevmek, Allah’tan korkmak, sadece Allah’a teslim olmak 3. Allah’ı her an yanında ...

Devamı »

Putları yakmak

Putları yakmak

Putları yakmak Allah dostu Hz. İbrahim (as)’in her dinde ayrı bir yeri vardır ve hanif bir Müslüman olan Hz. İbrahim tüm dinlerin atası sayılacak kadar mübarek bir şahsiyettir. Kur’an bu ...

Devamı »

İmanın müjdesi cennetler

İmanın müjdesi cennetler

İmanın müjdesi cennetler Yüce Allah kutsal kitapları ve peygamberleriyle her devirde ve her topluma seslenmiş, hidayeti hatırlatmış ve cennetleri ödül, cehennemleri ceza olarak adil bir şekilde buyurmuştur. Sınav, fıtrata sadakat, ...

Devamı »

İmanı bozan haller

İmanı bozan haller

İmanı bozan haller İman, İslam’ın da, ahlak ve amelinde, hayır ve hasenatın da abdestidir ve din adına ne varsa ilk adımdır. Tüm niyet ve ameller bir tepsi baklava ise iman ...

Devamı »

İslam ezilenlerin dinidir

İslam ezilenlerin dinidir

İslam ezilenlerin dinidir Mazlum; haksızlığa uğrayan ve baskı altında ezilen, kendisine zulmedilen, zulüm gören, mecazi anlamıyla boynu bükük, sessiz ve uysal (kimse) manasınadır. Müstaz’af ise, Kur’an’da birçok defa geçen ve ...

Devamı »