Anasayfa / BAŞ YAZILAR / İmanın 100 emri
imanilmihali.com
İmanın 100 emri

İmanın 100 emri

İmanın 100 emri

1. Allah’tan başka ilah tanımamak, sadece Allah’a iman etmek, sadece O’na hamd etmek
2. Allah’ı sevmek, Allah’tan korkmak, sadece Allah’a teslim olmak
3. Allah’ı her an yanında bilmek, Allah’ın niyetleri bildiğini unutmamak
4. Allah’ın kainat, beden ve Kur’an’daki ayetlerini görmek, anlamak
5. Rızkı, medeti, nimeti ve şifayı sadece Allah’tan beklemek, gaybın, ruhun ve kaderin bilgisinin sadece Allah’ta olduğunu bilmek
6. Sadece Allah’a güvenmek, Allah rızasına mazhar olmaya çalışmak
7. Allah dostları ile dost, Allah düşmanlarına düşman olmak
8. Allah’a eş, ortak, yardımcı, evlat yakıştırmamak
9. Allah için sevmek, Allah için sevmemek (buğzetmek), tevhid eri olmak (Allah’ı Bir’lemek)
10. Kur’an’a itimat ve itikad etmek, Kur’an ile öğüt vermek, Kur’an’ı tartışmamak
11. Hakikati, şan ve şerefi sadece Kur’an’da aramak
12. İnsandan da önce yaratılan Kur’an’ı anlayarak okumak suretiyle Allah’ı, dini ve imanı tanımak
13. Hz. Peygambere itimat, biat ve itikad etmek, Hz. Peygamberden başka tartışma üstü kişi tanımamak
14. Dini Kur’an’dan öğrenen Hz. Peygamberin (sav) örnek ahlakıyla, Kur’an ahlakıyla ahlaklanmak, Peygambere yalan söyleterek yalan hadis uyduranlara itibar etmemek, hadis ve sünnetleri Kur’an ile sorgulamak
15. Tüm kutsal kitapların Allah katından ve tüm peygamberlerin hak olduğunu bilmek, Peygamberler arasında ayrım yapmamak, tahrif edilmeleri sebebiyle diğer semavi kitapların muteberliklerinin ancak Kur’an’a paralel ise mümkün olduğunu bilmek, din adına sadece Kur’an’ı esas almak
16. Fıtri misaka sadık kalmak, helalleşmenin ve ahiretin hak olduğunu anlamak
17. Anlaşma ve sözleri yerine getirmek, yeminlere bağlı kalmak
18. Sınavı unutmamak, amellerin niyetlere göre olduğunu unutmamak
19. Dünyanın ahiretin tarlası olduğunu akıldan çıkarmamak, dünya süslerine meyletmemek, aşırı dünya sevgisinin tüm kötülüklerin başı olduğunu anlamak
20. İyilik ve güzelliğe hizmet etmek, ahlaksız, günah, ayıp, kötü çığır açmamak
21. Huşu ve samimiyeti terk etmemek, riya ve gösterişten uzak durmak, münafıklık etmemek
22. Hak ve adaletten ayrılmamak, şahitlikte Allah adına adaleti ayakta tutmak
23. Şer, küfür ve şirkle mücadele etmek, helak edilen kavimlerden dersler çıkarmak
24. Doğru yoldan (Sırat-ı Mustakim) ayrılmamak, Aklı selim ve kalbi selim olmak
25. Dini ve imanı, iman ve ameli birbirinden ayırmak, dini yalanlamamak, dini hurafe ve rivayetlerden arındırmak, dine yalan söyletenlere itibar etmemek
26. Servet ve makamlarla şımarmamak, büyüklenmemek, aşağılamamak
27. Takvanın sadece Allah katında bir üstünlük derecesi olduğunu bilmek
28. Hırs ve kibri terk etmek, affetmek, kin tutmamak
29. Sıkça dua, şükür, istiğfar ve tevbe etmek
30. Herkesten önce kendini düzeltmek, iffetli ve namuslu yaşamak
31. Beyyine üzere yaşamak ve ölmek, Allah için yaşamak ve ölmek
32. Dini kişiler değil ilkeler dini kabul etmek
33. Şehvetin ve hırsın haram kısmını terk etmek
34. Merhametli ve vicdanlı olmak
35. Aklı kullanıp aldanmamak, kudretin değil hüccetin (bilgiden kaynaklanan kuvvet) peşinde koşmak
36. Yaratılanı Yaratan’dan ötürü sevmek
37. Hayrı ve şerri Allah’tan bilmek, imanların imtihan edileceğini idrak etmek
38. İmanın manasını, mahiyet ve hükmünü iyi anlamak, ecel halinde imanın kar etmeyeceğini bilmek
39. İmanın iki yarısının hayra hizmet ve şerle mücadele olduğunu bilmek
40. Allah yolunda her surette mücadele etmek, Hak’kın bir, batılın çok olduğunu bilmek
41. Bedenle, beyinle, kalp ile hicret etmek
42. Allah’a, çevreye ve kendisine zulmetmemek
43. Zulme ve haksızlığa karşı ayağa kalkmak
44. Yardım etmek, paylaşmak
45. Sabretmek, doğruluk ve dürüstlükte sebat etmek
46. Allah ile aldatanlara kanmamak, Allah ile susturanlara (ikrah) Kur’an ile cevap vermek
47. Nefsi terbiye etmek, nefsi temizlemesi için Allah’a yalvarmak
48. Muhtaçların hakkını iade etmek, infak etmek, sadakaları başa kakmamak
49. Allah’a güven duymak ve herkes için güvenilir olmak
50. Tebessüm etmek, hoşgörülü ve sağduyulu olmak
51. Güzel söz söylemek, zulme uğrayanın feryadı hariç kötü sözden kaçınmak
52. Açık ve ayıp aramamak, mahremleri araştırmamak
53. Gıybet ve dedikodu etmemek
54. Aşırı ve kötü zandan kaçınmak
55. Sapmamak, haddi aşmamak
56. Ana ve babaya hürmet etmek, akrabalarla irtibatı kesmemek, akrabaları kayırmamak
57. Lüks ve israftan kaçınmak
58. Zenginleşmemek, hediyeleşmek adına rüşvet alıp vermemek
59. Ehliyet ve liyakata saygı duymak, işi ehliyetsizlere vermenin haram olduğunu bilmek
60. Yetim hakkını korumak, kamu hakkını kendi haklarından yukarıda tutmak
61. Örfleri ve Ata kabullerini dinleştirmemek, dinci yobazlardan sakınmak
62. Teberructan, estetik ameliyatlardan kaçınmak
63. Evlatlara terbiye mirası bırakmak, mirasın helal olduğunu bilmek, Kur’an’a göre taksim etmek
64. Dini öğretmek, dinde aşırıya gitmemek, zorlamamak
65. Müslümanlıkla yetinmeyerek mü’min olmaya, örnek olmaya çalışmak
66. İmanın, İslam’ın (ibadet, ahlak ve amelin) abdesti olduğunu bilmek
67. Müftüler fetvada verseler kalbe danışmak
68. Alay etmemek, selam vermek, sen mü’min değilsin dememek
69. Tekfirden (din dışı ilan etmek) kaçınmak, dinden çıkmamak (irtidat)
70. İbadet, ahlak ve amellerin önüne imanı koymak
71. Haramdan kaçınmak, helal ve temiz olanla yetinmek
72. Kafir, münafık ve müşriklerle oturup kalkmamak
73. Dini hizip, fıkra, mezhep, tarikat ve cemaatlere bölmemek
74. Borçlara sadık kalmak, ribadan (tefecilikten) uzak durmak
75. Mahremi ve namusu korumak, diğer mahremlere saygılı olmak, evlere izinsiz girmemek
76. Dinen mükellefiyet yaşının en az onbeş yaş olduğunu bilmek, sübyancılık, oğlancılık yapmamak
77. İsrailiyattan kaynaklanan sapıklıkları dinden kabul etmemek
78. Cehennemde müşriklerle, münafıkların yerinin kafirlerden de aşağı olduğunu bilmek
79. Dini şekilden ibaret sanmamak, dini siyasete, menfaate, ticarete bulaştırmamak
80. Uğura ve uğursuzluğa inanmamak
81. Ölçü ve tartıda hile yapmamak
82. Meşru sebep olmadan mü’min canı almamak, meşru hallerde öldürürken dahi zulmetmemek
83. Ameli değil emeli azaltmak, haset (kıskanmak) değil gıpta etmek (özenmek)
84. Zina ve fuhuştan kaçınmak, muta nikahının haram olduğunu bilmek
85. Ölülerden, türbelerden, muskalardan, adak ağaçlarından medet ummamak
86. Yeryüzünde bozgunculuk çıkarmamak, işleri zorlaştırmamak, çevreye zarar vermemek
87. Fitne ve fesattan, nifaktan uzak durmak, fasıklık etmemek
88. Ahir zaman fitnelerinin; şirk, para, gizli şehvet ve Kur’an’ı terk olduğunu bilmek
89. Yalan, iftira ve gıybetten uzak durmak, hile ve tuzak kurmamak, aldatmamak, aldanmamak
90. Günahtan, vebalinden kaçınmak, küfür ve şirk farkını bilmek, küfrün tek millet olduğunu bilmek
91. Din adına hüküm koyma yetkisinin, haram ve helal belirleme (tahrim) yetkisinin sadece Allah’a ait olduğunu bilmek, bu yetkinin başkalarına verilmesinin şirk olduğunu bilmek
92. Nimetlere ve Allah’a nankörlük etmemek, nimetlerden sorulacağımızı bilmek
93. Beşeri meşguliyetleri dinin önüne geçirmemek, beşeri işlerde dahi Kur’an’a müracat etmek
94. Allah rızasından başka, kişilerin rızasını dikkate almanın şirk olduğunu bilmek, şirkin affedilmeyecek tek günah olduğunu anlamak
95. Tevhid yolunda giderken şirki tanımak ve şirkten kaçınmak, insanların çoğunun imanlarına şirk karıştırdığını ve iman etmediğini anlamak
96. Şeytan işi pisliklerden uzak durmak, siyonizm ve şirkin “şeytan dini” olduğunu bilmek
97. Şeytanı en büyük düşman bilmek, “İblisin ahdini” akıldan çıkarmamak
98. Şeytanı, cinleri, parayı, varlık ve kişileri, nefsi, ibadeti, tesettürü put edinmemek, olan putları geç olmadan yakmak, yıkmak
99. Ahir zamanda olduğumuzu bilmek, içten tevbe etmek, kurtuluş için asla geç olmadığını bilmek, Allah’tan umut kesmemek
100. Şer ve şeytanlardan sadece Allah’ın rahmet ve merhametine sığınmak

Bu yazıyı okudunuz mu?

İslam’ın abdesti iman

Bir çekirdekten dev çınarı çıkartan Allah bizler için iman nüvesini kalplere koymuştur. O iman büyüyecek, ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir