Anasayfa / İMAN ESASLARI / Ahirete iman / İmanın büyük paydası ahirete imandır
imanilmihali.com
İmanın büyük paydası ahirete imandır

İmanın büyük paydası ahirete imandır

İmanın büyük paydası ahirete imandır

İman; Allah’ın birliğine, ilim ve kudretine ve Tek’liğine, Peygamberlere ve kutsal kitaplara, meleklere ve kaza-kadere, ahirete, hesap ve mizana itikad, kalp ile tasdik ve dil ile ikrardır.

İmanın kalp ile yetinilmeyip dil ile ayrıca ifade edilmesi, iman tarafından olduğumuzun, bu sayede ibadetle ve örnek ahlakla yaşadığımızın, Allah, tevhid ve mü’min dostu olduğumuzun, imansızlar ile irtibatımızın olamayacağının ispatı içindir.

İslam’ın şartları arasında da iman ilk sıradadır ve Müslüman olmanın asgari şartı Kelime-i şahadet getirmektir.
Müslümanların ve mü’minlerin, iman kardeşliğinde birleşebilmesinin ortak paydası itikad, itimat, tasdik ve ikrar olduğundan iman etmek önem arz eder ve iman etmek bahsi geçen hususların tümüne ve kayıtsız şartsız inanmayı gerektirir. Yani bir hususa tamamen veya azıcık bile olsa tereddütle yanaşmak, sözgelimi diğer peygamberleri (diğer dinleri değil) Allah’ın elçisi kabul etmemek…iman etmemektir.

Söz ile ifade edilen iman Müslümanlık için yeterliyken, mü’min olabilmek için söz ile ifadenin yanında kalp ile tasdik kesin şart olandır. Bu noktadan hareketle; her mü’min Müslüman’dır ama her Müslüman mü’min değildir.

Kalpten, samimi duygularla iman edildiği zaman zaten Allah’a teslimiyet gerçekleşmiş ve kul elini kötülüklerden çekmiş demektir ki o andan itibaren yaratılış gayesine uygun olarak dürüst, ahlaklı, bilgili ve ibadetli olarak yaşamaya başlar.

Müslüman sayısının çok ama mü’min sayısının az olması bu nedenledir. Yani insanın dil ile bir şeye inandığını söylemesi kolay ama onun gereğini yapması zordur. Mesela bir konuşma esnasında yanınızdan bir hırsız geçse yakalayacağınızı ve polise teslim edeceğinizi söylersiniz ama tam o anda yanınızdan gerçekten bir hırsız geçse acaba yakalayıp polise teslim mi edersiniz yoksa yok gibi davranır veya bana ne mi dersiniz? İşte yakalayan ve bana ne diyen adam arasındaki bu fark mü’min ile Müslüman arasındaki fark gibidir. Biri yapacağını, imanına uygun yaşayacağını söyler, diğeri hem söyler hem gerçekten yapar.

İmana göre yaşamak zordur. Tevazu, fedakarlık, sabır, ibadet, salih amel, yardım, iyilik, paylaşmak, eşitlik gerektirir. hele iman edilecek şeylerin hepsine % 100 iman etmek aldığımız eğitim, terbiye ve gelenekler gereği oldukça zordur.

Bu zorluğu bir misli daha artıran şey ise ahirete imandır.

Allah’ın birliğine, kudret ve ilmine kendisini en ateist sananlar bile şahittir. Kadere ve kazaya insanlar çoğunlukla inanırlar. Peygamberleri ve kitapları inkar etmek zaten akıllı insanın karı değildir. Melekleri ise herkes sever ve onlara iman etmekte sorun yoktur. Bunları severken, inanırken şirk tuzağına düşmeden iman edildiği takdirde zaten Müslüman olabilmenin asgari şartları da sağlanmış olur.

Lakin ahirete iman biraz farklıdır.

imanilmihali.com
Diğer iman edilecek hususlara iman bu dünyada yaşarken hayatımızı çokça değiştirmeyebilir. Sonuçta din çoklukla öğüt ve tavsiyeler bütünüdür. İnsanlar bunlara iman ederek dünya hayatı kurallarından çok fazla uzaklaşmadan yaşayabilir. Ama ahirete iman hayatlarını kökten değiştirmeleri gerektiğini şart kıldığından, ahirete iman en zor bahistir.

Bir kere ahirete iman, bu dünyanın gaye değil araç olduğunu, yapılan ve yapılmayanların bir karşılığı olacağını ve sonsuz yaşamda bu dünyada yaptıklarımıza göre bir muamele ile karşılaşacağımızın kabulünü gerektirir.

Ahirete iman; helalleşmeyi, ayetlerde yazılı yasak ve emirlere uymayı, hak yememeyi, zulmetmemeyi, yardım ve iyilik yapmayı, ahlaklı yaşamayı, sevmeyi, merhameti, eşitlik ve paylaşmayı emreder.

Ahirete iman; asıl yaşam olan ahiret yurdunda azap veya mükafatı hatırlatır.

Ahirete iman; tüm kitap ve peygamberlerin insanları ahiret yurdundaki asıl hayata hazırlamak ve ödül-ceza sistemi hakkında bilgi vermek için gönderildiğini idrak etmektir.

Ahirete yani yaşam sonrasına iman aynı zamanda yaşam öncesi bir hayatın da olduğunun kabulü demektir.

Ahirete iman; diğer beş maddenin kesin olarak kabulünü gerekli kılar.

Ahirete iman; görmediğimiz ama okuduğumuz ve peygamberimizin tebliğ ettiği şeylere mutlak itaat etmektir. Oysa insan yapısı gereği gördüğü, bildiği şeye inanmaya meyillidir ve aklına yatmayana pek itibar etmez. Oysa ahiret yurdu baştan sona bilinmeyen, görünmeyen, muamma olan bir bahistir ki akıl ve bilim yolundan ziyade vahiy yoluyla bilinir hale gelir.

Ahirete iman; insanlara en zor gelen, bu zorluk nedeniyle çoğu insanın reddettiği veya yok saydığı en azından ertelediği bir inanç bütünüdür. Bu zorluk ne yazık ki insanları bazen o denli menfi etkiler ki şeytan ve nefislerin de yardımıyla insanlar ahireti reddeder veya ona göre yaşamaz hale gelirler.

Ahiret inancının olmadığı bir imandan söz etmek te mümkün olmadığından dünya kan gölüne döner, Müslüman yaftalı on binler sokaklarda dolaşır durur ve mü’minler bu sahte Müslümanların baskı ve zulmü altında inlerler.

imanilmihali.com
Çünkü ahirete iman; hak yenildiğinde mutlaka hesaplaşılacağını, şirk ve küfrün en şiddetlisinden cezalandırılacağını, haram ve günahların bedeli olacağını, zulmedenlerin ateşlere atılacağını, çalan, öldüren, eziyet edenlerin karşılığını göreceğini, cennete sadece Allah’ın razı olduğu kulların gireceğini haykırır.

Ahirete iman, bu dünyanın sınav olduğu gerçeğidir.

Ahirete iman eden, karıncayı incitmekten, ağaçları kesmekten, aldanmak ve aldatılmaktan, hile-baskı-zulüm-adaletsizlik-haksızlık yapmaktan çekinir, etrafına acı ve keder değil umut ve güzellik saçar.

Ahirete iman eden Rabbimizden, hem korkar ve sever, hem rızasını kazanmak için yaşar.

Ahirete iman eden; ahireti ve imanı en güzel anlatan Kur’an’ı anladığı dilden, anlayana ve öğrenene, öğrendiğini hayatına yansıtabilene kadar okur.

Ahirete iman eden, ahiret yurdunu anlatan ayetleri, Allah kelamını sadece dua kitabı olarak görmez, yaşam rehberi olarak görüp nasıl bir elektrik süpürgesinin veya sınavın kılavuzunu defalarca ve anlayana kadar okuyorsa o şekilde okur, anlar, idrak eder, hayatına yansıtır.

İşte zor olan budur; ahirete iman imanın yaptırımının olacağının ispatıdır.

Arabanızı park ettiğiniz yerde insanlar rahatsız olsa ve size başka yere park etmenizi söyleseler çoğu zaman direnir ve hatta diklenirsiniz. Ama bir polis gelir ve size aynısını söylerse hemen çekersiniz. Çünkü çekmezseniz – yani polisin dediğini yapmazsanız – en azından mali bir ceza ile karşılaşacağınızı bilirsiniz. Bu durumda sizin için önemli olan etrafa verdiğiniz rahatsızlık değil menfaatinizin kaybolma tehlikesidir.

Ahirete iman eden biri bir bizi takip edenin, her şeyi not edenin, haksızlık yapmadan şahitlik edenin, her hareketimizin zerre kadar bile olsa karşılığı olacağının resmidir. Bu kabul bir yaptırım gerektirdiğinden inanan kimse için ürkünçtür ve inanan kimse nasıl arabasını o yere park etmezse, Allah’ın emir ve yasaklarından da o şekilde sakınır. Ahirete iman etmeyen kimse ise polis ortalıkta yokken yaptığı gibi fütursuz ve hesapsız yaşar…ta ki polis gelene kadar.

Ahirete iman etmeyenler istemese de, kabullenmese de ahiret vardır, gerçektir, yaşanacaktır.

Bir kere Rabbimiz öyle demektedir ki aksini düşünmek bile küfürdür. Sonra yaratılışın gayesi, kainattaki ilim, ahenk, kudret ve denge, tek yaratana götüren hakikatler… ahiretin, kıyametin, hesap ve mizanın kabulüne götürür bizi.
Ahirete iman ederek imanımızı tamamlar, ahirete iman etmezsek imansız kalırız.

İnançsız, yarı inançlı olursak ta akıbetimiz karanlıktır.

Sonuç olarak;

imanilmihali.com
İmanın en zor maddesi muhakkak ki ahirete imandır. Bu iman, fani yaşamımızı doğruya kılavuzlamayı gerektirir ve yapılan her şeyin karşılığı olacağını hatırlatır. Bu anımsama ve kabul bizi kul gibi, adam gibi, mü’min gibi yaşamaya sevk eder, zorlar.

Yapan, inanan, kalpten teslim olan kurtulur.

Kurtulamayacak olanlar, dil ile inandığını söylediği ahirete inanmayanlar, ahirete inanmadığı için bu hayatta fütursuzca yaşayanlar, dinde samimi olmayanlar, müşrikler, kafirler, münafıklardır.

Kurtulanlar ise bu dünyadaki büyük ve küçük günahlarından inşallah tevbe, şefaat ve rahmet ile kurtulacak olup sonsuz hayatı cennetlerde yaşayacak, Allah’ın rızasına mazhar olanlar olacaktır.

Ahirete iman… Allah’a ve sistemine ve dostlarına imandır!

Rabbim bizleri imana, tahkiki ve tafsili iman kılavuzlasın.

Rabbim imanımızı ölene kadar eksiltmesin, arttırsın.

Rabbim, günahlarımızı ve tüm mü’minleri bağışlasın.

Rabbim, etrafında zehirli yılan gibi dolaşıp duran kâfir, müşrik ve münafıkları ayırt edemeyenlerin gönül gözlerini açsın.

Rabbim bizleri, ahireti görür gibi iman eden kullarından eylesin.

Amin!

İmanın büyük paydası ahirete imandır

Bu yazıyı okudunuz mu?

Gayba dair merak edilenler

Gayba dair merak edilenler

Gayba dair merak edilenler Gayb, tek kelime ile bilinmeyen gelecek, dini manada ise gayb; bilgisi ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

9 + 1 =