Anasayfa / İMAN ESASLARI / Allah'a iman / İmanın çeşitleri nelerdir?
imanilmihali.com
İslam’ın temel kavramları

İmanın çeşitleri nelerdir?

Kaç çeşit iman vardır

İman; Yüce Allah’a, kutsal kitaplarına, peygamberlerine, meleklerine, ahirete ve kadere koşulsuz ve tam teslimiyetle inanmak, bu inancı dil ile ifade etmek, kalp ile desteklemektir. İman etmek, ilahi düzende Allah’ı tek Yaratan kabul etmek, varlık ve yönetimde başkaca ilah, eş ve ortaklar tanımamaktır.

İman, iman edilecek şeylere detaylı veya detaysız olarak inanma durumuna göre icmali ve tafsili olarak ikiye ayrılır.

İCMALİ İMAN; inanılacak şeylere kısaca ve toptan, detaya girmeden inanmak demektir. İmanın en özlü ve en kısa şekli olan icmâlî iman, tevhid ve şehadet kelimelerinde özetlenmiştir. İmanın ilk derecesi ve İslam’ın ilk temel direği budur.

TAFSİLİ İMAN; inanılacak şeylerin her birine, açık ve geniş şekilde, ayrıntılı olarak inanmaya denir.

Yine İman, iman edilecek şeylere birilerinden görüp dinleyerek (taklidi) veya araştırıp, emek sarf edip, ikna olarak (tahkiki) iman etmek şeklinde ikiye ayrılır.

TAKLİDİ İMAN; delillere dayalı olmaksızın sadece çevrenin telkini ile meydana gelen ve adeta kişinin İslâm toplumunda doğup büyümüş olmasının tabii sonucu olarak gözüken imana denilir. Ehl-i sünnet bilginlerinin çoğuna göre bu tür iman geçerli olmakla beraber, kişi imanı akli, araştırıp ikna olarak, aklı ve kalbi ortak ederek inanmak ve gereğini yapmaya hazır olmaktır.

TAHKİKİ İMAN; ise araştıran ve muhakeme eden kimsenin sapasağlam delillere dayanan imanıdır. Tahkiki iman taklit olmayan, kulaktan dolma bilgilere dayanmayan, Kur’an’a ve sahih sünnete dayalı imandır ki muteber olan ve huşuyu getiren iman asıl budur.

İman, tafsili yani ayrıntılı ve tahkiki yani kalp ve aklın birlikte iknası ve tatmini şeklinde olmalıdır. İmana sahip olmak kadar muhafaza edip, ecele kadar güçlendirip saklamak ta önemlidir ki bunun için imana ibadet, ahlak, şerle mücadele ve salih amel katmak gerekir. Bu da, KUR’AN AHLAKINI benimsemek ile, Allah’ın emir ve yasaklarına riayetle mümkündür.

İbadet, ahlak, salih amel gibi diğer tüm dini vecibeler imandan kaynaklanmak mecburiyetindedir ki iman olmadan bunların dini değeri asla yoktur.

Kul, mü’min olmak için tahkiki ve tafsili iman etmek, aklı ve kalbi Allah istikametinde birleştirmek, herbir iman vecibesine sadakat ve samimiyetle ikna olmak, araştırmak, idrak etmek mecburiyetindedir.

Bu yazıyı okudunuz mu?

Allah’ın Vaadine itikad imtihanımızdır

Dünya çok yakında artan zulüm ve şeytanlıkları harap edercesine, Allah’ın vaatlerinin tek tek gerçekleşmesine şahitlik ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir