Anasayfa / İMAN ESASLARI / İmanın geçerli olması şartları
imanilmihali.com
İmanın büyük paydası ahirete imandır

İmanın geçerli olması şartları

İmanın geçerli olması şartları

İmanın geçerli olabilmesi ve sahibini ahirette ebedi kurtuluşa erdirebilmesi için şu şartlan taşıması gerekir:

1. İmanın dünyada hür iradeye dayalı bir tercih olması, baskı, tehdit veya dünya hayatından ümit kesme (yeis) durumunda gerçekleşmemiş bulunması gerekir. Daha önce mümin olmayan bir kimsenin, hayattan ümidini kestiği son nefesinde uğrayacağı azabı fark edip “iman ettim” demesi halinde, onun bu imanı geçerli olmaz. Çünkü imanda esas olan gayba imandır. Son nefes anında kişi azabı gördüğünde, artık gayba imandan söz edilemez. Nitekim bir ayette: “Artık o çetin azabımızı gördükleri zaman ‘Allah’ a inandık ve ona ortak koştuğumuz şeyleri inkar ettik’ derler. Fakat azabımızı gördükleri zaman imanları kendilerine bir fayda vermeyecektir. Allah’ın kulları hakkında süregelen adeti budur. İşte o zaman kafirler hüsrana uğrayacaklardır.” buyurulmuştur.

2. Mümin, iman esaslarından birini inkar anlamına gelen tutum ve davranışlardan kaçınmalıdır. Mesela Allah Teala’yı ve bütün peygamberleri tasdik edip de Hz. Muhammed’in peygamberliğine inanmayan yahut farz veya haram olduğu kesin olarak bilinen bir hükmü, örneğin namazın farz, şarap içmenin haram olduğunu kendi hur iradesiyle inkâr eden veya bunları alaya alan, puta, haca vb. şeylere tapan bir kimseye mümin denilemez.

3. Mümin Allah’ın rahmetinden ne ümitsiz ne de emin olmalıdır. Korku ile ümit arasında bulunmalıdır. Müminin: “Nasıl olsa imanım var, o halde muhakkak Cennet’e giderim.” düşüncesiyle kendinden emin olması veya: “Çok günah işledim, ben muhakkak cehennemliğim.” diye Allah’ın rahmetinden ümit kesmesi imanını kaybetmesine sebep olabilir. Bu konuda Kur’an’da şöyle buyurulur: “Allah’ın rahmetinden ümit kesmeyin. Çünkü kafirler topluluğundan başkası Allah’ın rahmetinden ümit kesmez.”; “Allah’ ın azabından emin mi oldular? Fakat ziyana uğrayan topluluktan başkası, Allah’ ın (böyle) mühlet vermesinden (azabının olmayacağından) emin olamaz.”

İmanın geçerli olması şartları

Bu yazıyı okudunuz mu?

Fetva-i Azam (En büyük Fetva)

Fetva-i Azam (En büyük Fetva)

Fetva-i Azam (En büyük Fetva) Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla! Değerli Müslümanlar, Allah Bir’dir, ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir