Anasayfa / İMAN ESASLARI / İmanın şartları
imanilmihali.com
İmanın şartları

İmanın şartları

İmanın şartları nelerdir? İman ne demektir? İman nasıl yaşanır? İmanın şartları ve esasları aynı şey midir? İmanın rükünleri nelerdir?

İmanın şartları

İman, yazık ki bazılarınca ve sadece, olması fayda sağlayan bir inanç manzumesi, kefen cebine konacak bir amel, ahirette azabı engelleyecek bir berzah, namazla kazanılacak bir vasıf, ileriki yaşlarda yaşanacak bir ibadet vesilesi gibi telakki edilmektedir.

Yine yazık ki imanı, tanımlayabilecek, esaslarını yani şartlarını sayıp, manasını izah edebilecek Müslüman sayısı bir hayli azdır.

Yine ve yine yazık ki internet sayfaları iman denilince esmer bir bayanın resimleriyle süslü, iman kelimesi bir cemaate odaklı ve camilerde yaşanan bir ruh hali olarak tasvir edilmiş haldedir.

Halkı Müslüman olan bir ülkenin vatandaşları dahi iman ile ibadet arasındaki farkı bilmez, imanın mahiyet ve hükmünü izah edemez, tevhid ve şirki birbirinden ayırt edemez haldedir.

İman, tüm bu yanılgı ve gafletlere rağmen, Allah’ın sadeceliğine, tekliğine, birliğine, tek ilah olduğuna kalpten inanmak ve dil ile de bunu söylemektir. Diğer tüm iman esasları buna dayalıdır. Ahirete, kitaplara, peygamberlere, meleklere, kadere iman denildiğinde de anlaşılması gereken evvela Allah’ın sonsuz ilim ve kudretine imandır.

Müslümanların çoğu kelime-i şehadet getirerek iman edebileceğini sanmakta, imana göre yaşamak için kendisini zorlamamakta, vurdumduymazlık denizinde biçare dolanırken şeytanın ağlarına takılmaktadır.

Nefis ve şeytanın kucağına düşen biçare benlikler, beyhude çırpınışlarla dünya hayatına dalmakta, haram-helal ayırt etmeden insan dışı varlıklar gibi akıl ve kalplerine göre değil de güdülerine göre yaşamaktadır.

Oysa iman, hayata rehber, yaşama huzur, ahirete selamet, Rabbimize sadakat ve itikad, takva ve tevhid demektir. İman İslam’ın da, Müslümanlığın da çok üstünde bir olgudur ve ahiretin selameti, kulluğun beraatı buna bağlıdır.

İman, kelimelere sığmayacak kadar büyük, tamamına asla ulaşılamayacak kadar yüce bir erdemdir.

İman, esasları, şartları, mahiyeti ve hükmü gereği Allah rızasına mazhar olabilmenin tek çıkar yolu, dinin ve ibadetin ilk şartı, ahlakın çıkış noktasıdır.

İman, bu hayatı haysiyet ve şerefle yaşamanın, ahirette mahzun olmamanın teminatıdır.

İman, kul olma bilincinin, mü’min olabilmenin, ibadet ve ahlakın ortak paydasıdır.

İman, kulu günah, haksızlık, şerden, şeytandan, zulüm ve eziyetlerden uzak tutan, bunlara maruz kaldığında Rabbine sığınarak sadece Rabbinden yardım dileyenlerin yaptığıdır.

İman, bollukta şükretmek, yoklukta sabretmektir.

İman, Allah rızası için iman kardeşini kardeş bilmek, ilahi adaletin tecellisini, Rabbimizin sıfatlarını, Peygamberimizin örnek ahlakını bu dünyada sergilemeye çalışmaktır.

İman, sınavın ilk sorusu, cennetlerin ilk anahtarı, esenlik ve huzur merdiveninin ilk basamağıdır.

İmanlı kalp, çirkinlere uzak duran, iyiyi ve güzeli savunan, mazlumun yanında olandır. İmanlı kul, Allah korkusu ile yaşayıp, Allah’ın sınırlarına uymaya çalışandır. İmanlı nefis, dini imana göre yaşayan, dini sulandırmayan, bölmeyen, tanınmaz hale getirmeyendir.

İmanlı gönüller, Allah’ın azap ve vebalinden sakınan, Allah korkusu ile tir tir titreyen ama bir o kadar da Allah sevgisi ile yanıp tutuşandır.

İmanlı bedenler, her adımda, her nefeste düşünen, şüphe durumunda bile o işten vazgeçendir.

İmanlı kullar, salih ameller, hayırlar, güzel işler ve değerler üretenlerdir.

İman, tüm güzelliklerin başı, çirkinliklerin ilk ve ezeli düşmanıdır.

Yoksa iman, iki kelimeyle geçiştirilecek, kenarda bekletilecek, yaşlılıkta sarılınacak, azıyla yetinilecek bir şey değildir.

İman; herşeydir, her zamandır, her yerde ve her şekildedir.

İmanın şartları , hayat öncesinin, hayatın ve hayat sonrasının şartlarıdır. İmanın şartları zor ve çetindir.

İmansız hayat, hayvanlar gibi yaşamak, zalimler gibi zulmetmek, şerlerden nasiplenmek, haramlarla beslenmek, köpekler gibi şeytanlardan medet ummaktır.

Rabbim, imanı ve mahiyetini kullarına nasip eylesin.
Rabbim, imanlı gönülleri imansızlardan muhafaza eylesin.
Rabbim, imanlı kullarını bağışlasın.
Rabbim bizleri imanlı yaşatıp, imanlı öldürsün.
Rabbim imansızların hepsini telef etsin, süründürsün.
Amin!

İmanın şartları

Bu yazıyı okudunuz mu?

Dünyada kaç milyon Müslüman vardır

Dünyada kaç milyon Müslüman vardır

Dünyada kaç milyon Müslüman vardır Başlık bu olunca akıllara hemen Müslüman devletlerdeki milyarlarca insan gelir ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir