Anasayfa / English Islam / İngilizce ayet örnekleri
imanilmihali.com
Kur'an

İngilizce ayet örnekleri

İngilizce ayet örnekleri

Sample verses from the Quran

“Bu, kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah’a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir.” (Bakara 2/2)
“ This is the Book; in it is guidance sure, without doubt, to those who fear Allah” (The Heifer (Al-Baqarah,2)

“İnsanlardan, inanmadıkları hâlde, “Allah’a ve ahiret gününe inandık” diyenler de vardır.” (Bakara 2/8)
“Of the people there are some who say: “We believe in Allah and the Last Day;” but they do not (really) believe.” (The Heifer (Al-Baqarah,8)

“İman edip salih ameller işleyenlere, kendileri için; içinden ırmaklar akan cennetler olduğunu müjdele.” (Bakara 2/25)
“Give glad tidings to those who believe and work righteousness, that their portion is Gardens, beneath which rivers flow.” (The Heifer (Al-Baqarah,25)

“Kadınlar, oğullar, yük yük altın ve gümüş, salma atlar, davarlar ve ekinler gibi nefsin şiddetle arzuladığı şeyler insana süslü gösterildi. Bunlar dünya hayatının geçimliğidir. Oysa asıl varılacak güzel yer ancak Allah’ın katındadır.” (Al-i İmran 3/14)
“Fair in the eyes of men is the love of things they covet: Women and sons; Heaped-up hoards of gold and silver; horses branded (for blood and excellence); and (wealth of) cattle and well-tilled land. Such are the possessions of this world’s life; but with Allah is the best of the goals (to return to).” (The Family Of Ìmrán (Al-Ìmrán),14)

“De ki: “Allah’a ve Peygamber’e itaat edin.” Eğer yüz çevirirlerse şüphe yok ki Allah kâfirleri sevmez.” (Al-i İmran 3/32)
Say: “Obey Allah and His Messenger.”: But if they turn back, Allah loveth not those who reject Faith. (The Family Of Ìmrán (Al-Ìmrán),32)

“Kim İslâm’dan başka bir din ararsa, (bilsin ki o din) ondan kabul edilmeyecek ve o ahirette hüsrana uğrayanlardan olacaktır.” (Al-i İmran 3/85)
“If anyone desires a religion other than Islám (submission to Allah), never will it be accepted of him; and in the Hereafter He will be in the ranks of those who have lost.” (The Family Of Ìmrán (Al-Ìmrán),85)

“Bu (Kur’an), insanlar için bir açıklama, Allah’a karşı gelmekten sakınanlar için bir hidayet ve bir öğüttür.” (Al-i İmran 3/138)
“Here is a plain statement to men, a guidance and instruction to those who fear Allah.” (The Family Of Ìmrán (Al-Ìmrán),138)

“Kim bir mü’mini kasten öldürürse, cezası, içinde ebedî kalacağı cehennemdir. Allah, ona gazap etmiş, lânet etmiş ve onun için büyük bir azap hazırlamıştır.” (Nisa 4/93)
“If a man kills a believer intentionally, his recompense is Hell, to abide therein (for ever): And the wrath and the curse of Allah are upon him, and a dreadful penalty is prepared for him.” (Women (An-Nisáa),93)

“Kim bir kötülük yapar, yahut kendine zulmeder, sonra da Allah’tan bağışlama dilerse, Allah’ı çok bağışlayıcı ve çok merhamet edici bulur.” (Nisa 4/110)
“If any one does evil or wrongs his own soul but afterwards seeks Allah’s forgiveness, he will find Allah Oft-forgiving, Most Merciful.” (Women (An-Nisáa),110)

“İnkâr edip âyetlerimizi yalanlayanlar var ya; işte onlar cehennemliklerdir.” (Maide 5/10)
“Those who reject faith and deny our signs will be companions of Hell-fire.” (The Table Spread (Al-Máída),10)

“Andolsun, “Allah, üçün üçüncüsüdür” diyenler kâfir oldu. Hâlbuki bir tek ilâhtan başka hiçbir ilâh yoktur. Eğer dediklerinden vazgeçmezlerse, andolsun onlardan inkâr edenlere elbette, elem dolu bir azap dokunacaktır.” (Maide 5/73)
“They disbelieved who say: Allah is one of three (in a Trinity): for there is no god except One God. If they desist not from their word (of blasphemy), verily a grievous chastisement will befall the disbelievers among them.” (The Table Spread (Al-Máída),73)

“Hamd, gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve aydınlığı var eden Allah’a mahsustur. Böyle iken inkâr edenler başka şeyleri Rablerine denk tutuyorlar.” (En’am 6/1)
“Praise be Allah, Who created the heavens and the earth, and made the Darkness and the Light. Yet those who reject Faith hold (others) as equal, with their Guardian-Lord.” (The Cattle (Al-Anàam),1)

“İşte sizin Rabbiniz Allah. O’ndan başka hiçbir ilâh yoktur. O, her şeyin yaratıcısıdır. Öyle ise O’na kulluk edin. O, her şeye vekil (her şeyi yöneten, görüp gözeten)dir.” (En’am 6/102)
“That is Allah, your Lord! there is no god but He, the Creator of all things: then worship ye Him: and He hath power to dispose of all affairs.” (The Cattle (Al-Anàam),102)

“Eğer yeryüzündekilerin çoğuna uyarsan seni Allah yolundan saptırırlar. Onlar ancak zanna uyuyorlar ve onlar sadece yalan uyduruyorlar.” (En’am 6/116)
“Wert thou to follow the common run of those on earth, they will lead thee away from the way of Allah. They follow nothing but conjecture: they do nothing but lie.” (The Cattle (Al-Anàam),116)

(Tamamı için) For all; Holy Quran (İngilizce Kur’an)

(Ayrıca bakınız) Also check; Faith in English

Bu yazıyı okudunuz mu?

Why should someone be a Muslim

Why should someone be a Muslim?

Why should someone be a Muslim? There are many people who follow the teachings of ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir