Anasayfa / Global siyonizm / İnsan ve cin şeytanları
imanilmihali.com
İnsan ve cin şeytanları

İnsan ve cin şeytanları

Şeytanlar, liderliğini iblisin yaptığı bir grup cin ve insan alemidir. Ve iblis tüm gücünü bunlardan alır. Çünkü tek başına zorlamadan sekiz milyara etki edebilmesi imkansızdır. Bu yüzden asi cinleri ordusuna katmış, o asilerle insanlardan asker toplamaya başlamıştır.

Cinni (cinlerden) olan şeytanlar insanlar tarafından görülmedikleri için kendilerini fark ettirmeden yanaşır, zihinlerine saptırıcı fikirler sokarlar. İnsi (insanlardan olanlar) ise diğer insanlara açıkça sokulur, onları Allah yolundan alıkoymak için telkinde bulunurlar. Kur’an’a göre şeytancılık sapması, tevhidi şirke bulaştırmak veya tevhidi terk etmektir. Rahman’lığa aykırı olarak dinleştirilen her şey, Kur’an dışı dinciliklerin tamamı şeytancılıktır. En temel mukayese şudur; Kur’an dışına çıktıysa o şey şeytancılıktır.

Cin şeytanları, İblis’le beraber arşta sınav edilmekteyken, İblisin isyanına iştirak eden ve İblis’le beraber dünyaya gönderilen asi cinlerdir. Fal ve büyüden, sihirden menfaat bekleyenler, cinlerden medet umanlar, ruh çağıranlar şunu bilmelidir ki şeytan cinlerden umulan medetin vebali büyüktür. Bu yüzden bu haller ayette şeytan işi pislikler olarak tarif edilir.

Kur’an’ı Kerim’de lanetli soy diye geçen soy bir zihniyet soyudur, ırk veya kan soyu değil. Lanetliler soyunun zihniyet babası ise şeytandır. İblisin soyu tabiri maddi ölçütlerle (üremeye bağlanacak şekilde) belirlenebilecek bir soy değildir. Zihniyette ortaklık söz konusudur.

Tehlike yaratanlar cinlerden ziyade sokaklarda dolaşan insan görünümlü şeytanlardır. Bunca cinayete, kan ve gözyaşına sebep cinler veya şeytan değil şeytansı insanlardır, tetiği çeken, ateşi yakan, öldüren, aç bırakan daima insandır. Tüm kötülükler nefis, kalp ve akılda ürer. Kötülüğün hayata geçmesi ise şeytanların fısıltıları ile olur ve imansız kalpler kötülüğü ister, niyet eder ve gerçekleştirir. En yakın arkadaşımız, evlat veya eşlerimiz dahi şeytan olabilir. Dikkat edilirse, huy, söz, davranış ve niyetlerden bunları tespit etmek mümkündür. Bu nedenle şekil ve sözden önce niyet ve davranışlara bakmak lazım gelir.

En büyük insan şeytanları ise şeytanın fıtratı yok etmek gayesine çanak tutup emek veren insanlardır. En seri katiller bile bunların yanında masumdur çünkü bunların tahribatı tüm insanlığadır. Yazık ki bu hamleleri hep dine, inanca ve manevi değerleredir. Bu hedef ise maalesef din adamlarına vebal yüklemektedir. Şeytanın dinleri tahribatı nasıl hep din adamları eliyle olmuşsa bundan sonraki taarruzları da manevi dünyada söz sahibi olan din adamları ile olacaktır. Ve şayet o din adamı Kur’an ile konuşmuyorsa … şeytanın dili ile konuşuyor demektir.

Şeytancılığın esas dayanağı, Allah’ın gönderdiği ışığı insanın aleyhine işleten din temsilcileridir. (Bakara 2/213) Yine anlıyoruz ki insanların sapma, parçalanma, tartışma temelinde vahyi anlatmak iddiasıyla ortaya çıkan din temsilcilerinin bozukluğu vardır. (Bakara 2/79) Ayetlerin dinci şeytanlarca bozulması ise iki usulledir; Tebdil yani dinsel gerçekleri değiştirmek, aynı başlığın altına başka şeyler koyup yutturmak, tahrif yani sözde anlam kaydırmaları yapmak, parantez açma vs. oyunlarıyla sözü oturması gereken anlamın dışına taşımak.

Kur’an’a göre Ahbar (hahamlar, Tevrat’ı saptıran din adamları), Ruhban (rahipler, incili saptıran din adamları) ve şeytan evliyası (Kur’an mesajını saptıran fırka rableri, tarikat şefleri, siyaset-saltanat dincisi tüm tagutlar) şeytanı besleyen ana damarlardır. Kur’an’ın şeytan ordusu, timi, destekçisi ve yardımcısı dediği zümre bunlardır.

İblis uzak tarihe gömülü veya sadece diğer dinlere nasip olmuş bir illet değildir. Her zaman, her yerdedir. Aksine durmaksızın çalışan, uzun vadeli plan yapan, gayesi tek olan, kandırılmışlardan teşkil ordusuyla her asır daha da güçlenen, strateji ve silahlarını sıkça değiştiren ama gizlilikten vazgeçmeyen Lucifer’dir.

Nitekim ahir zaman şeytanlıklarının da zirve yaptığı yıllar olacaktır.

Bu yazıyı okudunuz mu?

Globalizm

Global veya küresel demek tüm yeryüzünü, içindekilerle, altındakilerle, üstündekilerle bütün olarak kaplayan demektir. Siyasi ve ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir