Anasayfa / KUR'AN-I KERİM / Karşılaştırmalı Kur'an Mealleri / İnşikak suresi – Karşılaştırmalı meal
imanilmihali.com
Karşılaştırmalı Kur'an Mealleri

İnşikak suresi – Karşılaştırmalı meal

İnşikak suresi – Karşılaştırmalı meal

Karşılaştırmalı Kur’an Mealleri

İNŞİKAK SURESİ

Ali Bulaç Rahman ve Rahim Olan Allah`ın Adıyla
Diyanet Vakfı Rahmân ve Rahîm (olan) Allah’ın adıyla.
Elmalılı Hamdi Yazır Bismillahirrahmanirrahim
Süleyman Ateş Rahman ve Rahim Allah’ın adıyla..
Yaşar Nuri Öztürk Rahman ve Rahim Allah’ın adıyla…
Ali Bulaç 1- Gök, yarılıp-parçalandığı,
Diyanet Vakfı l. Gök yarıldığı,
Elmalılı Hamdi Yazır 1-Gökyarıldığında
Süleyman Ateş 1. Gök yarıldığı,
Yaşar Nuri Öztürk 1 Gök yarılıp parçalandığı,
Ali Bulaç 2- Ve ‘kendi yaratılışına uygun’ Rabbine boyun eğdiği zaman;
Diyanet Vakfı 2. Rabbine kulak verip boyun eğecek hale getirildiği zaman,
Elmalılı Hamdi Yazır 2-ve Rabbini dinleyip haklandığında,
Süleyman Ateş 2. Kendisine yaraştığı üzere Rabbini(n buyruğunu) dinlediği zaman!
Yaşar Nuri Öztürk 2 Ve Rabbini dinleyip de hakkın belirişine araç kılındığı zaman!
Ali Bulaç 3- Yer, düzlendiği,
Diyanet Vakfı 3. Yer dümdüz edildiği,
Elmalılı Hamdi Yazır 3-yer uzatılıp dümdüz edildiğinde
Süleyman Ateş 3. Yer uzatıl(ıp dümdüz yapıl)dığı,
Yaşar Nuri Öztürk 3 Ve yer uzatıldığı,
Ali Bulaç 4- İçinde olanları dışa atıp boşaldığı,
Diyanet Vakfı 4. İçinde bulunanları atıp boşaldığı ,
Elmalılı Hamdi Yazır 4-ve içindekileri dışa atıp tamamen boşaldığında,
Süleyman Ateş 4. İçindekileri dışarı atıp boşaldığı,
Yaşar Nuri Öztürk 4 Ve içindekini atıp boşaldığı,
Ali Bulaç 5- Ve ‘kendi yaratılışına uygun Rabbine boyun eğdiği zaman.
Diyanet Vakfı 5. Ve Rabb’ini dinleyip O’na hakkıyla itaata mecbur kılındığı vakit (insanoğlu yaptıkları ile karşılaşır).
Elmalılı Hamdi Yazır 5-ve Rabbini dinleyip haklandığında,
Süleyman Ateş 5. Ve kendisine yaraştığı üzere Rabbini(n buyruğunu) dinlediği zaman!
Yaşar Nuri Öztürk 5 Ve Rabbini dinleyip de hakkın belirişine araç kılındığı zaman!
Ali Bulaç 6- Ey insan, gerçekten sen, hiç durmaksızın Rabbine doğru bir çaba harcayıp durmaktasın; sonunda O’na varacaksın.
Diyanet Vakfı 6. Ey insan! Şüphe yok ki sen Rabbine karşı çaba üstüne çaba göstermektesin; sonunda O’na varacaksın.
Elmalılı Hamdi Yazır 6-ey insan, sen gerçekten Rabbine doğru çaba üstüne çaba gösterir, sonra da O’na varırsın!
Süleyman Ateş 6. Ey insan, sen, Rabbine varan yolda çabalayıp durmaktasın, nihayet O’na varacaksın.
Yaşar Nuri Öztürk 6 Ey insan, sen Rabbine varmak için çok didinecek, sonunda O’na kavuşacaksın!
Ali Bulaç 7- Artık kimin kitabı sağ yanından verilirse,
Diyanet Vakfı 7. Kimin kitabı sağından verilirse,
Elmalılı Hamdi Yazır 7-O zaman kitabı sağ eline verilen,
Süleyman Ateş 7. (O zaman) Kimin Kitabı sağından verilirse:
Yaşar Nuri Öztürk 7 O zaman kitabı sağdan verilen,
Ali Bulaç 8- O, kolay bir hesap (sorgu) ile sorguya çekilecek,
Diyanet Vakfı 8. Kolay bir hesapla hesaba çekilecek;
Elmalılı Hamdi Yazır 8-kolay bir hesaba tabi tutulur
Süleyman Ateş 8. O, kolay bir hesaba çekilecek,
Yaşar Nuri Öztürk 8 Kolay bir hesapla hesaba çekilecek,
Ali Bulaç 9- Ve kendi yakınlarına sevinç içinde dönmüş olacaktır.
Diyanet Vakfı 9. Ve sevinçli olarak ailesine dönecektir.
Elmalılı Hamdi Yazır 9-ve ailesine sevinçli olarak döner.
Süleyman Ateş 9. Ve sevinçli olarak ailesine dönecektir.
Yaşar Nuri Öztürk 9 Ve sevinçli olarak ailesine dönecektir.
Ali Bulaç 10- Kimin de kitabı ardından verilirse,
Diyanet Vakfı 10. Kimin de kitabı arkasından verilirse,
Elmalılı Hamdi Yazır 10-Ama kitabı arkasından verilen ise,
Süleyman Ateş 10. Kimin Kitabı arka tarafından verilirse.
Yaşar Nuri Öztürk 10 Kitabı arka tarafından verilen,
Ali Bulaç 11- O da, helak (yok olmay)ı çağıracak,
Diyanet Vakfı 11.Derhal yok olmayı isteyecek,
Elmalılı Hamdi Yazır 11-Helak diye çağırır
Süleyman Ateş 11. O, ölümü çağıracak,
Yaşar Nuri Öztürk 11 Bir ölüm çağıracak,
Ali Bulaç 12- Çılgın alevli ateşe girecek.
Diyanet Vakfı 12.Ve alevli ateşe girecektir.
Elmalılı Hamdi Yazır 12-ve alevli ateşe yaslanır.
Süleyman Ateş 12. Ve alevli ateşe girecektir.
Yaşar Nuri Öztürk 12 Ve korkunç ateşe girecektir.
Ali Bulaç 13- Çünkü o, (dünyada) kendi yakınları arasında sevinçliydi.
Diyanet Vakfı 13.Zira o, (dünyada) ailesi içinde (mal-mülk sebebiyle) şımarmıştı.
Elmalılı Hamdi Yazır 13-Çünkü o, ailesi içinde sevinçliydi.
Süleyman Ateş 13. Çünkü o, (dünyada) ailesi arasında (şımarık ve) sevinçli idi.
Yaşar Nuri Öztürk 13 O, ailesi içinde sevinçli idi.
Ali Bulaç 14- Doğrusu o, (Rabbine) bir daha dönmeyeceğini sanmıştı.
Diyanet Vakfı 14. O hiçbir zaman Rabbine dönmeyeceğini sandı.
Elmalılı Hamdi Yazır 14-Çünkü o, hiç inkılap görmeyecek (bu durumunun asla değişmeyeceğini) sanmıştı.
Süleyman Ateş 14. O, hiç (Rabbine) dönmeyeceğini sanmıştı.
Yaşar Nuri Öztürk 14 Daha düşkün bir konuma asla geçmeyeceğini sanmıştı.
Ali Bulaç 15- Hayır; gerçekten Rabbi, kendisini çok iyi görendi.
Diyanet Vakfı 15. Oysa gerçekten Rabbi onu görüyordu.
Elmalılı Hamdi Yazır 15-Hayır, çünkü Rabbi , onu gözetiyordu.
Süleyman Ateş 15. Hayır, Rabbi O’nu görmekte idi.
Yaşar Nuri Öztürk 15 Hayır! Rabbi onu iyice görmekteydi.
Ali Bulaç 16- Yok, şafak-vaktine yemin ederim,
Diyanet Vakfı 16. Hayır! Şafağa, yemin ederim ki ,
Elmalılı Hamdi Yazır 16-Şimdi yemin ederim ,o şafağa,
Süleyman Ateş 16. Yoo, and içerim; akşamın alaca karanlığına,
Yaşar Nuri Öztürk 16 İş, sandıkları gibi değil! Yemin ederim akşamın kızıllığına,
Ali Bulaç 17- Geceye ve toplayıp-taşıdığı şeylere,
Diyanet Vakfı 17. Geceye ve onda basan karanlığa,
Elmalılı Hamdi Yazır 17-geceye ve derlediğine,
Süleyman Ateş 17. Geceye ve (gecenin bağrında) topladığı şeylere,
Yaşar Nuri Öztürk 17 Geceye ve derlediğine,
Ali Bulaç 18- Ondördüne girdiği zaman aya;
Diyanet Vakfı 18. Dolunay olmuş aya ,
Elmalılı Hamdi Yazır 18-ve derlendiğinde (dolunay haline geldiğinde) o aya ki,
Süleyman Ateş 18. Değirmileşen aya,
Yaşar Nuri Öztürk 18 Toparlandığı zaman Ay’a,
Ali Bulaç 19- Siz, gerçekten tabakadan tabakaya bineceksiniz.
Diyanet Vakfı 19. Ki,siz elbette halden hale geçeceksiniz.
Elmalılı Hamdi Yazır 19-sizler binip binip tabakadan tabakaya (halden hale) geçeceksiniz!
Süleyman Ateş 19. Ki, siz, mutlaka tabakadan tabakaya bineceksiniz!
Yaşar Nuri Öztürk 19 Ki siz boyuttan boyuta/halden hale mutlaka geçeceksiniz.
Ali Bulaç 20- Şu halde onlara ne oluyor ki iman etmiyorlar?
Diyanet Vakfı 20. Böyleyken onlar acaba neden iman etmezler?
Elmalılı Hamdi Yazır 20-O halde onlara ne oluyor ki, iman etmezler.
Süleyman Ateş 20. Onların nesi var ki inanmıyorlar?
Yaşar Nuri Öztürk 20 Peki onlara ne oluyor da iman etmiyorlar?!
Ali Bulaç 21- Kendilerine Kur’an okunduğunda secde etmiyorlar.
Diyanet Vakfı 21. Onlar kendilerine Kur’an okununca secde de etmezler.
Elmalılı Hamdi Yazır 21-Karşılarında Kur’an okunduğu zaman secde etmezler?
Süleyman Ateş 21. Kendilerine Kur’an okunduğu zaman secde etmiyorlar?
Yaşar Nuri Öztürk 21 Karşılarında Kur’an okunduğu zaman secde etmiyorlar.
Ali Bulaç 22- Tersine, o nankörler, yalanlıyorlar.
Diyanet Vakfı 22. Aksine, kâfirler yalanlıyorlar.
Elmalılı Hamdi Yazır 22-Hatta o küfredenler yalan derler!
Süleyman Ateş 22. Tersine o nankörler yalanlıyorlar.
Yaşar Nuri Öztürk 22 Tam aksine, o küfre sapanlar yalanlıyorlar.
Ali Bulaç 23- Oysa Allah, onların içlerinde sakladıklarını daha iyi bilendir.
Diyanet Vakfı 23. Halbuki Allah onların gizlediği şeyleri çok iyi bilir.
Elmalılı Hamdi Yazır 23-Oysa Allah, içlerindekini biliyor.
Süleyman Ateş 23. Allah onların, içlerinde gizledikleri (düşünceleri) biliyor.
Yaşar Nuri Öztürk 23 Allah, içlerinde sakladıklarını çok iyi biliyor.
Ali Bulaç 24- Bu durumda sen, onlara acı bir azab ile müjde ver.
Diyanet Vakfı 24. (Resûlüm!) Onlara acı azabı müjdele!
Elmalılı Hamdi Yazır 24-Onun için onlara acı bir azap müjdele!
Süleyman Ateş 24. Onlara acı bir azabı müjdele.
Yaşar Nuri Öztürk 24 O halde, onlara acıklı bir azap muştula!
Ali Bulaç 25- Ancak iman edip salih amellerde bulunanlar başka; onlar için kesintisiz bir ecir (mükafaat) vardır.
Diyanet Vakfı 25. İman edip sâlih amel işleyenler başkadır; onlar için arkası kesilmeyen bir mükâfat vardır.
Elmalılı Hamdi Yazır 25-Ancak iman edip iyi işler yapanlar başka; onlara tükenmez bir mükafat vardır!
Süleyman Ateş 25. Ancak inanıp yararlı işler yapan kimseler için kesintisiz bir mükafat vardır.
Yaşar Nuri Öztürk 25 İman edip hayra ve barışa yönelik işler yapanlar müstesnadır. Onlar için kesintisiz bir ödül vardır.

 

 

http://www.kuranikerim.gen.tr sitesinden alınmıştır.

 

İnşikak suresi – Karşılaştırmalı meal

Bu yazıyı okudunuz mu?

Karşılaştırmalı Kur'an Mealleri

Nahl suresi – Karşılaştırmalı meal

Nahl suresi – Karşılaştırmalı meal Karşılaştırmalı Kur’an Mealleri NAHL SURESİ Ali Bulaç Rahman ve Rahim ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir