Anasayfa / DİNİMİZ İSLAM / DİNİMİZ / İslam aleminin iman ile sınavı
imanilmihali.com
İslam aleminin iman ile sınavı

İslam aleminin iman ile sınavı

İslam aleminin iman ile sınavı

İslam alemi on dört asırdır tüm sınavları geçti de bir tek iman sınavını geçemedi. Bu yüzden de İslam olmakla kaldı, mü’min olamadı. Mü’min olamadığı için de hidayet ve rahmet kapıları suratımıza kapandı.

En son ayet, Kabe’ye düşen yıldırımlardı ki bu ayeti okuyabilen ve fil vakasını bilen için çok şeyler ifade eder. Ama aradan geçen bunca zamana rağmen İslam elemi bunu dahi incelemedi, üzerinde kafa yormadı, şeytanlara köle olarak yaşamaya devam etti.

İslam alemi, ibadetle, namazla, tesettürle, zekatla, hac ve oruç ibadeti ile yetindi, ibadete riya ve gösteriş karıştırdı.

Salih amel üretmeye çalıştı ama nefsi hep bir kişiye yaranma güdüsüyle veya mevki-para-menfaat beklentisiyle kandırdı.

Ahlaklı olmaya çalıştı ama tarikatta öğrendiği Kur’an ahlakı değildi, güdük kaldı, maruftan (ortak insanlık değerlerinden) habersiz olduğu için başka bir yalakalık-popülerlik ahlakı yaşadı.

İslam alemi, şan ve şeref sadece Kur’an’dayken, şerefi başka yerlerde aradı.

Müslüman dünya Kur’an’ı arapçaya, tefsiri israiliyata, hadis ve sünneti hurafe ve rivayetlere teslim ederek … şeytanlara teslim oldu.

İslam alemi .. iman edemedi.

İman etmediği için de cihattan habersiz yaşadı, aracılar ve şefaatçiler peşinde koştu, ahireti unuttu, Allah ile aldatıldı, şeytanlara yem yapıldı.

İblisin ahdinden habersiz, fıtratta Yüce Allah’a verdiği sözden habersiz, Allah’ın şeytanlardan korunmak için sadece İMAN ZIRHINI verdiğinden habersiz insan, hayvanlarla arasındaki farkı yok etti, yok saydı, hayvanlar gibi yaşadı.

Varis olduğunun, emaneti aldığının, sınav olduğunun, hesap ve mizanın hak olduğunun bilincini yeşil cennet hayalleriyle süslerken, tevhid için yaşarken … şirk dinine ve şeytana teslim oldu.

Okuyucu bu kadar acımasız ve iddialı yazı metni için kızacaktır lakin bu hakikattir.

Tevhid ruhundan, Kur’an ruhundan esinlenemeyen gafiller sürüsü şekli ve gösteriş dolu islam’ı Kur’an İslam’ının yerine geçirerek, Ehli Kitap’tan dahi daha zalim bir tavır sergiledi, münafıklıkta şeytana bile şapka çıkarttırdı.

Helal ve haram dinlemeyen, gerektiği yerde haram belirleyen, gerektiği zaman haramı helalleştiren, işine gelmeyen ayetlerin mealini parantez içine alarak aldatan, Kur’an ile sorgulamayan, Kur’an’ı anlayarak okumayan, Kur’an’ı hayatın dılına iten İslam alemi çok azı hariç cenneti bulamayacaktır.

İslam’ın tanıtılmasına ve evrenselliğine de darbe vuran yaşayan İslam halkları yanlış yaşadıkları İslam ile hem kendilerini, hem gelecek nesilleri hem de İslam’a ısınmak hevesindekileri zehirlemekte, dine ihanet etmektedir.

Dine ve Peygambere yalan söyletenler, dünya süslerini gaye yapmakla, ahireti ötelemiş haldeyken düzelmeleri ve tevbeye yanaşmaları da olası değildir.Çünkü sanılanın aksine içki veya şarap değil, tüm kötülüklerin başı, aşırı dünya sevgisidir.

Şeytan bu sayede köle eder, ahiret bu sayede kararır, kalpler bununla katılaşır.

Kurtuluş Kur’an’dadır, anlayarak okumakta, hazmetmekte, hayata yansıtmaktadır.

Tüm ilmihal kitapları, fıkıh dersleri, kelam ve akaid ilmi, sünnetler, mezhepler hepsi yorumdur, beşeridir, din değil diyanettir. Din ise sadece Kur’an’dadır, nasslar, farz ve vacipler, haramlar, emir ve yasaklar, sınırlar sadece Kur’an’dadır.

Diğerlerinin tümü adı üstünde sünnet veya nafiledir ki yapana sadece sevap kazandırır, cennetleri asla müjdelemez. Cennetlere sadece Kur’an ile gidilir ve şeytanlardan kurtulamayanlar, iman etmeyi dilemeyenler oraya asla gidemeyecektir.

Cennetler sadece iman edenler içindir ve iman dille geçiştirilecek bir şey asla değildir. Dille söylemek ancak İslam’a girmeye yeter ki kalbe yerleşmeyen iman, Müslümanı o halde bırakır ve cennet hayal olur.

İman kalbe girerse de din anlaşılır, tam ve doğru olur, kime ve neden ibadet ve kulluk edileceği berraklaşır, zekatın, hac ve orucun, namaz ve takvanın gayesi anlaşılır, cennet ahlakının farkına varılır, şeytana düşman olunur, haniflik ve hayırlarda yarışılır.

Müslüman mü’min olabilirse; harama, ehliyetsiz ve liyakatsize, haksız ve adaletsize, şüphe varsa dahi el atmaz, kafir ve müşriklerle, münafıklarla oturup kalkmaz, sadece Allah dostları ile birlikte olur.

Yaşanan zaman, haksızlıkların, adaletsizliklerin, lüks ve israfın, haram servetlerin, liyakatsizlerin, samimiyetsizlerin zamanıdır. Onlar; çoktur, güçlüdür, eziyet etmektedir, Kur’an emirleri ile alay etmektedir. İslam’ın kan ve göz yaşları onlar sayesindedir ve yaşamı zorlaştıran, çevreyi katleden, kamuyu talan eden, aldatan ve aldanan, dünya süsleri ile yetinenlerle bir olmak yapılacak en büyük gaflettir.

Oysa ahir zamanda iman elde tutulması en zor şeydir ve bu yüzden kıymeti de, bereketi de, rahmeti de fazladır.

Cehennem ağzına bir dolacak, şeytan ahdinde haklı çıkacak, insanların çoğu şirke bulaşmadan iman etmeyecektir. Bunlar Allah haberleridir ki katidir.

Cennetler ise tehnadır.

Hz. Peygamber, ümmetten Kur’an’ı hayatın dışına ittiği, anlamadan okuduğu, hayata rehber edinmek yerine sadece sevap kazanmak için okuduğu için şikayetçi olacaktır.

En büyük şefaatçi Kur’an, kullardan şikayetçi olmakla kalmayıp, hakkını isteyecektir. Bu hak ise asla ödenemeyecektir.

Kevser başında, Peygamber sancağı altında serinliklerle müjdelenmek sadece iman edenler içindir.

Cennetliklerin çoğu eskilerden, azı yenilerdendir ki ahir zamanda bizler yenilerdeniz ve acı hakikat Peygamber sözüyle ispatlanmıştır.

Kur’an’a sırt dönenler ise A’raf’ta kalabilmeyi dahi muımla arayacaklardır.

Velhasıl, Allah sebepleri yaratan, kuluna doğruyu seçme hakkı tanıyan, imtihan edendir. En büyük imtihan iman, ahirette ilk sorulacak şey yine imandır.

Allah, niyetlere şahittir ve yalancı İslam’ı dilinde dolandıranlar ve onlara aldananlar niyetlerinden dolayı asla beraat edemeyecektir.

Çünkü akibet sadece muttakilerin, yani Allah’ın sınırlarına riayete den takva sahiplerinindir.

Tevhid yolu, şirk yoluyla yan yanadır ve şeytanlar aldatmakta hünerlidir. İman şeytanlara karşı koruyucu kalkandır ve imanı veren ve bilen sadece Allah’tır.

Bu yazıyı okudunuz mu?

İslam’ın abdesti iman

Bir çekirdekten dev çınarı çıkartan Allah bizler için iman nüvesini kalplere koymuştur. O iman büyüyecek, ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir