Anasayfa / BAŞ YAZILAR / İslam dininin gayesi nedir
imanilmihali.com
İslam dininin gayesi nedir

İslam dininin gayesi nedir

İslam dininin gayesi nedir

İslam, Allah katında muteber tek dinin, kıyamete kadar baki kalacak ve tüm insanlığa seslenen, Kur’an ile gelen, Hz. Peygamberin risaletinde hayat bulan, huzur, barış, esenlik ve sadece Allah’a teslimiyet manası taşıyan tahrif edilmemiş, hak dinin adıdır.

İslam’ın son din olması, Kur’an’ın son kitap ve Hz. Muhammed (sav)’in de son peygamber olması gerçeğini ifade eder ki bu nedenle Kur’an ilahi koruma altına alınmıştır.

Kıyamete dek sürecek ilahi kaideleri içeren, zaman ve coğrafya üstü, evrensel nitelikli, tüm beşeriyete seslenen dinin gayesi de elbette tanımında geçen tariftir ve itikad (iman, akaid, kelam), amel (fıkıh, ibadet, salih amel) ve ahlak alanlarında kendisini gösteren bu gayeler insan denen akıl ve ruhla kıymetlendirilmiş varlıklardan oluşan toplumlara hem bireysel ve hem de toplumsal olarak vahyi ve vahyin yaşama tatbikini emreder.

İslam, imandan farklı lakin tevhide paralel, diğer tüm dinlerin ortak adı ve hanifliğin kendisi olarak insanlık tarihinin de, dinler ve peygamberler tarihinin de özeti ve nihai zirvesi durumundadır.

Bu maksatla insan ilişkileri dahil olmak üzere vahyin tüm ikaz ve ihbarları bu gayeye hizmet eder haldedir. Din vahiy ve akıldan, kalp ve idrakin buluşmasından, tanımak ve anlamaktan, itimat, idrak ve beyandan teşkil olduğuna göre de akıl sahibi tüm insanlar için bu gayeler değişmez ve yok sayılamaz haldedir.

Çünkü insan denen varlık yeryüzüne ve cennetlere varis kılınmıştır ve dinin gayesi cehenneme gitme özgürlüğü tanırken cennete götüren yolları göstermekten ibarettir. Yani zorlama ve şiddet olmadan, hür ve istekli olarak kullar din adına niyet ve amel üretmede serbesttir. Lakin din insanın ateşlerde yanmasını değil cennetlerde gölgelenmesini arzu eder. Çünkü Allah, kullarını sever ve güvenir. İnsan da bu güvene layık olmak için çalışmak, yaşamak ve ölmek mecburiyetindedir.

“Ey iman edenler! Hepiniz topluca barış ve güvenliğe (İslâm’a) girin. Şeytanın adımlarını izlemeyin. Çünkü o, size apaçık bir düşmandır.” (Bakara 2/208)

“ Şüphesiz Allah katında din İslâm’dır…” (Al-i İmran 3/19)

“Kim İslâm’dan başka bir din ararsa, (bilsin ki o din) ondan kabul edilmeyecek ve o ahirette hüsrana uğrayanlardan olacaktır.” (Al-i İmran 3/85)

“ .. Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim. Size nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslâm’ı seçtim…” (Maide 5/3)

İslam’ın gayeleri ile burada maddeleyeceğimiz hususlar (doğrusunu daima ve sadece Allah bilir) Kur’an’da anılan nassların (kesin emirlerin) özeti durumundadır ve gerçeğin tamamı ve detayı sadece Kur’an’dadır.

Sünnet olarak karşımıza çıkan Peygamberimize ait sözlerde yani sünnet ve hadislerde şart olan ilk şey o konuya ait ilahi bir emrin olması ve ikinci olarak Hz. Peygamberin o ayeti yaşantıya aktardığına dair kesin bir tarihi belgenin olmasıdır ki bu da bizi yine Kur’an’a götürür.

İslamın gayelerini maddeleyecek olursak;

 • Tek Allah inancını yeryüzüne egemen kılmak, batılı yok etmek ve hak’kı egemen kılmak.
 • Yüce Allah’ın ilim ve kudretinin sonsuzluğunu ispat etmek
 • Din adına hükmün sadece Allah’a ait olduğunu vurgulamak
 • Dini tarikat ve hiziplere böldürmemek, Allah’ın ipi Kur’an’a sarılmayı emretmek
 • Allah’ın emir ve yasaklarını, sınırlarını, sınavın şartlarını duyurmak, insanlığı imana davet etmek
 • Fıtratta Yüce Allah’a verdiğimiz sözü hatırlatmak, ahde vefayı nasihat etmek
 • Tek Allah’a (tevhid) ve ahirete (kitaplara, peygamberlere, meleklere dahil) imanı tesis etmek
 • İmanın, hem Allah’ı sevmek ve güvenmek hem zulme karşı durmak olduğunu anlatmak
 • Ahireti ve hesap verileceğini hatırlatmak
 • Kur’an’ın evrensel ilkelerini hayata egemen kılmak
 • Yeryüzüne huzur, barış ve esenliği getirmek, sevgi ve hoşgörüyü öne çıkarmak
 • Kainattaki ahenk, ölçü ve dengeyi (sünnettullah ve kader) muhafaza etmek
 • Güzel ve çirkini, haram ve helali ayırt etmek, karanlıkları aydınlatmak
 • Allah yolunda vesair surette her türlü mücadeleyi (cihad) teşvik etmek
 • Akılları doğruda (bilimde) ve kalpleri vahiyde (dinde) buluşturmak
 • Kur’an, kainat ve bedendeki ayetleri görünür ve anlaşılır kılmak
 • Çevreyi ve tabiatı, diğer varlık ve canlıları korumak
 • İman kardeşliğini tesis etmek
 • Ezilenleri ezenlerin üzerine çıkarmak
 • İyilik ve kötülüklerin dünyevi ve ahireti karşılığını noksansız olarak vermek
 • İnsanı özgür, eşit ve üstün kılmak, 
 • İnsan haklarını ana ilke olarak kabul etmek, ettirmek
 • İnsanı ve insanlığı, Kur’an (cennet) ahlakına, Sırat-ı Mustakim (Doğru yol)’e davet etmek
 • Kişilerin değil vahiyden kaynaklanan ilke ve manaların tahakkümünü esas kılmak
 • Hakları sahiplerine iade etmek
 • Ehliyet ve liyakati (sadakati değil) egemen kılmak
 • Hayatı ve sınavı kolaylaştırmak
 • İbadetin tür ve şeklini, mahiyetini öğretmek, huşu ve teslimiyeti öğütlemek
 • Nefsin isteklerini ve şeytanların fısıldamalarını tanıtmak
 • Şeytan işi pislikleri ve münafıkları tanıtmak, korunma çarelerini göstermek
 • Kavimlerin helak sebeplerini ve imandan yoksunların başlarına gelenleri örneklemek
 • Adalet ve hak’kı, hukukun üstünlüğünü sağlamak
 • Zulmü yok etmek, gereksiz şiddeti engellemek, haksızlık ve adaletsizliklere son vermek
 • Şer ve şirkin kurduğu tuzakları boşa çıkarmak, tevhide düşman olan ne varsa yok etmek
 • Şeytanın ve soyunun, insanın en büyük düşmanı olduğunu hatırlatmak
 • İblisin ahdinin akıllardan çıkmamasını sağlamak
 • Küfrün tek bir millet olduğunu anlatmak

Özetle İslam dininin gayesi;

Meleklerden ve cinlerden sonra yaratılan ve İblise kanarak yeryüzüne sınav için gönderilen insana bu hayat sınavında doğruları göstermek ama kötüleri seçme özgürlüğü de tanımak, eşitlik ve özgürlük ilkesiyle huzur barış ve esenliği tavsiye ederken pislik, kötülük ve şer odaklarıyla mücadeleyi öğütlemek, doğru ve güzeli, hak ve adaleti hayata egemen kılmayı şart koşarken zulüm ve şirkle savaşı emretmek, dünya süsleri ile nefisleri ve şehvetleri tatmin ederken, ahireti hatırlatmak, yaşamı kıymetlendirirken ecelden sonrasını ve hesabı duyurmak velhasıl dünya ve ahiret dengesini emrederken Allah için yaşamak ve Allah için ölmeyi emretmektir.

İslam dininin gayesi nedir sorusuna tüm cevaplar Kur’an’a ve Yüce Allah’a çıkar ki İslam son ve mükemmel dindir ve gayesi Allah’ın emir ve yasaklarının, sınırlarının hayata egemen kılınmasını temindir.

Yüce Allah’a karşı vazifelerimizle de alakalı bu konuda detay ve tam bilgi elbette ve daima Kur’an’dadır.

Rabbim kullarını Allah yolundan ve sırat-ı mustakim’den ayırmasın. Amin.

Bu yazıyı okudunuz mu?

İlk günah

İnsanlığın ilk günahı, yaratıldıktan hemen sonra konduğu açlık ve mutsuzluğun olmadığı cennetlerde, kendisine tek yasak ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir