Anasayfa / DİNİMİZ İSLAM / DİNİMİZ / İslam dininin temel ilke ve buyrukları
imanilmihali.com
İslam dininin temel ilke ve buyrukları

İslam dininin temel ilke ve buyrukları

İslam dininin temel ilke ve buyrukları

Allah katında tek muteber din İslâm; son ve tek ilâhî dindir, evrenseldir, kıyamete dek bakidir, fıtrî bir kolaylık dinidir. Sosyal adaleti sağlayan, barış ve güzel ahlâk dinidir. İslâm; iyiliği, temizlik ve dürüstlüğü emreder, kötülüğü, ruhbanlığı, şeytanlara uymayı yasaklar. Dünya ve ahiret dengesi kuran İslam, hürriyet ve eşitlik dinidir.

Bu dine tabi olduğu iddiasındakilerin Kur’an’da yazılı dinin temel ilke ve buyruklarını bilmesi, uyması, idrak ve kanaat ile tabi olması ve Yüce Allah’a duyduğu inanç ve güveni tam olarak sadece Allah’a teslim olması lazım gelendir.

Aşağıda yazılanlar elbette dinin tamamı değildir ve/fakat bu ilkeler Kur’an ışığında iman, İslam ve ibadeti tanıtan ana buyruklardır. Allah’ın dini İslam ve kitabı mukaddes Kur’an, yaşamın ve ötesinin tek rehberi ve kaynağıdır. Hz. Peygamberin dahi söz ve sünnetleri, Kur’an nuru ile aydınlanmasından sonradır ve kendisi dahi dini Kur’an’dan öğrenmiş ve tebliğ etmiştir.

O halde din Allah’ındır ve Kur’an’dadır. Tüm inanç, söz ve hareketelr Kur’an’a uygun olduğu müddetçe din içindedir, uygun olmadığı sürece de bu dinin adı İslam değil, başka bir şeydir.

Temel ilke ve buyruklar

 • YÜCE ALLAH
 • Allah Bir’dir, Tek’tir, başka ilah yoktur.
 • Hüküm, kudret, ilim, mülk, din, şefaat, şeref sadece Allah’ındır.
 • Allah güvenilmeye, sevilmeye, korkulmaya en layık olandır.
 • En büyük gaye, Allah rızasına mazhar olabilmektir.
 • Fatiha, Yüce Allah’a fıtratta verdiğimiz sözdür.
 • Besmele her işin başıdır.
 • Yüce Allah dünyada herkesin herşeyi, ahiret yurdunda herkesin Rahman’ı ama sadece mü’minlerin Rahim’idir.
 • Allah’ın ayetleri, Kur’an’da, kainatta ve bedendedir.
 • Ruhun, kaderin, gaybın, kıyametin bilgisi sadece Allah’tadır.
 • Rızkı, nimeti, şifayı veren sadece Allah’tır.
 • Allah’ın sınırları herkes için aynıdır.
 • Allah kuluna şahdamarından yakındır.
 • DÜNYA HAYATI
 • Dünya hayatı, süslü bir eğlence ve oyundan ibaret sınav alanıdır.
 • Hayatı ve ölümü kim daha iyi iş yapacak diye yaratan, herşeyi bilen ve gören Yüce Allah’tır.
 • Yaşam ve varlıklar oyun olsun diye yaratılmamış, sınav için var edilmiştir.
 • Ben Allah’tan korkarım demek cennet anahtarlarından bir tanedir.
 • Kalp kapısından sadece cennetlere gidilir.
 • Sınav, refah ve bollukta şükretmek, yokluk ve sıkıntıda sabretmek her durumda Allh’a güvenmektedir.
 • Sınav, imana ve fıtri misaktaki sözümüze (ahdimize) sadakat sınavıdır.
 • Ameller niyetlere göredir.
 • Niyetleri bilen ve şahit olan sadece Allah’tır.
 • Şahit olarak Allah kuluna yeter.
 • Allah kendisine yardım edene yardım eder.
 • Sadece kafirler Allah’tan umut keser.
 • Her nefis ölümü tadacaktır.
 • Herkesin eceli kendi kıyametidir.
 • Aşırı dünya sevgisi (İçki değil) tüm kötülüklerin başıdır.
 • Akıl insana, Allah’ı, imanı ve dini bulabilsin diye bahşedilmiştir.
 • Allah aklını kullanmayanlar üzerine pislik atar.
 • YÜCE KUR’AN
 • Kur’an en büyük hidayet kaynağı ve nimettir.
 • Hak ve hakikat ancak Kur’an’dadır.
 • Kutsal olan ARAPÇA DEĞİL, ilahi mesajdır.
 • Kur’an’ı anlayarak okumak her müslümana farzdır.
 • En büyük şefaatçi Kur’an’dır.
 • Kur’an, insanları iman eden ve etmeyen, dinleri Allah (hak) ve şeytan (batıl) dini olarak ikiye ayırır.
 • Diğer kutsal kitapların ve hadislerin muteberliği ancak Kur’an’a uygunlukları iledir.
 • Kur’an’a tabi olmasa, Kur’an’ı tanımasa bile herkesin hesabı Kur’an ile görülecektir.
 • Kur’an iman etmeyenlerin de kitabıdır
 • Kur’an’ın ilk sözü “Oku” son sözü “tevvab”dır.
 • Kur’an Fatiha (Ahdimiz) ile başlar, Nas (Şeytandan Allah’a sığınma emri) ile biter.
 • İMAN
 • İman etmeden kimse cennete giremez.
 • İman, İslam’ın abdestidir.
 • Allah iman edenlerin dostudur.
 • İmanın yarısı tevhid diğer yarısı şer ve şeytanla mücadeledir.
 • En büyük kardeşlik iman kardeşliğidir.
 • Her mü’min müslüman ama her müslüman mü’min değildir.
 • İmanı veren ve bilen, nefisleri temizleyen sadece Allah’tır.
 • İnsanların çoğu, şirke düşmek dışında iman etmezler.
 • Vatan sevgisi ve haya imandandır.
 • Mü’min hesaba çekilmeden önce kendisini Kur’an ile hesaba çekendir.
 • İSLAM
 • İslam kıyamete kadar baki ve muteber tek dindir.
 • Kur’an ve Hz. Muhammed (sav) sondur. Başkaca kitap ve peygamber gelmeyecektir. (Mesih masalları israiliyatın zehirli oklarıdır.)
 • Hz. Peygamber, İslam’ın yaşayan örneği, en güzel insandır, beşerdir, melek değildir.
 • Efendi sadece Allah’tır. Peygamberimiz efendi değil arkadaştır.
 • İslam’ın ilk şartı Kur’an’ı tamamen, anlayarak ve hazmederek okumaktır.
 • Dinde itidal (orta yolu izlemek, dengeli olmak) ve kader (ölçü) esastır.
 • Din samimiyet ve muhabbet ister.
 • İslam sadece iyilik yapmak değil aynı zamanda kötülükten kaçınmak ve kötülükle mücadele etmektir.
 • Din içinde aracı ve şefaatçilere yer yoktur.
 • Haram ve helal belirleme (tahrim) yetkisi sadece Allah’ındır.
 • Dinde unutmak mazeret ama bilmemek asla mazeret değildir
 • İslam, kişiler değil ilkeler dinidir.
 • Tevbe, içten ve samimi yapılırsa makbuldür.
 • Duamız ve şükrümüz olmazsa Yüce Allah bize değer vermez.
 • Yüce Allah’tan göreceğimiz sevgi, yaşarken O’na duyduğumuz sevgi ve sadakat kadardır.
 • Dinde, zenginleşmek yoktur.
 • Namaz kulun miracıdır.
 • Dini (cemaatlere, tarikatlere vs. ) bölmek küfürdür.
 • Hurafelere, rivayet ve uydurma hadislere bulanmış, Kur’an istikametinden uzaklaşmış din, İslam değildir.
 • Dinde zorlama (ikrah) yoktur.
 • İslam, mazlumların dinidir.
 • Allah, muradı istikametinde, ezilenleri ezenlerin üzerine elbet çıkaracaktır.
 • Allah’ın dini ezelden beri tektir, değişmez.
 • Dua, ibadetin özüdür.
 • İman ve İslam aynı şey değildir.
 • İbram (son ve kesin kader belirleme) yetkisi Allah’ındır.
 • AHLAK
 • Hak ve adalet mülkün, dinin, yaşamın temelidir.
 • Asıl iyilik önce Allah’a, sonra etrafımıza ve en son kendimize yaptığımızdır.
 • Lüks ve israf haramdır.
 • İyi veya kötü çığır açanların vebali o şey kabul görüp devam ettikçe sürer.
 • Zekat ve sadaka, muhtaçların bizdeki hakkıdır.
 • Yüce Allah’ın da, muazzez peygamberimizin de ahlakı Kur’an ahlakıdır.
 • Bir babanın evladına vereceği en büyük miras terbiyedir.
 • Zannın kötüsünden de aşırısından da kaçınmak mü’minin şiarıdır.
 • ZULÜM VE HAKSIZLIK
 • Zulüm, hakkı ait olduğu yerden başka yere koymaktır.
 • Kur’an’ın savaşı ancak zulümledir.
 • Şirk dahi en büyük zulüm olduğu için afsızlığa tabidir.
 • Yetimin göz yaşından arş titrer.
 • İnsan, zalim, cahil, aceleci ve nankördür.
 • Allah zulme uğrayanın feryadı hariç kötü sözün açıklanmasını istemez.
 • CİHAD
 • Cihad, Allah ve dostları safında verilen her türlü mücadelenin adıdır.
 • Cihadın tek zaferi Allah rızasına erebilmektir.
 • En büyük savaş (Cihad-ı Ekber) nefisle yapılan savaştır.
 • AHİRET
 • İnsanlar uykudadır, öldükleri zaman uyanırlar.
 • İnsan, boşa geçen her dakika ziyandadır.
 • Hz. Peygamber ahirette ümmetinden “Kur’an’ı hayatın dışına ittikleri için” şikayetçi olacaktır.
 • Şefaat tümden ve sadece Allah’a aittir.
 • Dünya ahiretin tarlasıdır.
 • Sırat-ı Mustakim (Doğru yol) Yüce Allah’ın da üzerinde olduğu hak yoldur.
 • Yeniden dirilme ve Ahiret haktır, yaşanacaktır.
 • Tevbe kapısı daima açıktır.
 • İnsana teslim edilen “Emanet” yaratılışı anlamak ve gereğini yapmaktır.
 • Allah cehennemi dolduracağına ahdetmiştir. (İnsan ve cinlerin çoğunun cehennemlik olacağını bilendir.)
 • Allah’ın cennetleri dolduracağına dair ahdi yoktur.
 • Müşrik ve münafıkların cehennemdeki yeri kafirlerden de aşağıdadır.
 • Ahirette kimse kimsenin günahını üstlenemez.
 • Ahirette, vebal büyük, azap çetin, müjdeler sonsuzdur.
 • Helalleşme haktır, yaşanacaktır.
 • Hesap sorucu olarak nefis yeter.
 • Cennetteyim diyen cehennemdedir.
 • Allah ile aldatmak şeytanların işi, Allah ile aldanmak aptallara mahsustur.
 • Takva (Allah’ın sınırlarına riayet) sadece Allah katında bir üstünlük derecesidir.
 • Akibet muttakilerindir. (Yüce Allah’a kalp ile itikat ve itimat edenlerindir.)
 • ŞEYTAN, KÜFÜR VE ŞİRK
 • Şeytan en büyük düşman ve en kötü arkadaştır.
 • İblisin ahdi, mü’minlerin kulağına küpedir.
 • Allah, iblisin ahdine karşı kullarına İMAN nimetini bahşetmiştir.
 • Küfür tek millettir. (Müşrikler, kafirler, münafıklar, mürailer hep aynı saftadır.)
 • Tevhidin düşmanı şirk şeytanın dinidir.
 • Hak birdir (İslam’dır), batıl çoktur.
 • Küfür dini ve Allah’ı inkar, şirk Allah’ı inkar etmeden yanına ortak koymaktır.
 • Şirk bir gaflet değil DİN’dir. Şeytanın dinidir.
 • Şeytanın en büyük silahı yalan, hırs ve kibirdir.
 • İblis ahdinde muvaffak olacak ve insanların çoğunu saptıracaktır.

Bu nedenle vakit varken, hala nefes alıyorken tevbe ile imana ve Kur’an’a dönmek hak ve şart olandır.

Bu yazıyı okudunuz mu?

Din ve Fıtrat

Allah’ın tek dini ama iki din tarifi, insanın tek doğru ama iki yaşam şekli vardır. ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir