Anasayfa / BAŞ YAZILAR / İslam Dininin Temel İnanç Esasları
imanilmihali.com
İslam’ın temel kavramları

İslam Dininin Temel İnanç Esasları

İslam Dininin Temel İnanç Esasları

İman etmek sadece Allah’a kulluk bilincini kalp ile desteklemek ve dil ile bunu ifade etmek, İslam’a girmek bu dine geçmeyi taahhüt etmektir ki iman etmekle mü’min, İslam’a girmekle müslüman olunur. Yani kelime-i şehadet cümlesini söylemek İslam’a girmek için yeterliyken, mü’min olmak için kalp ile destekli devasa bir inanç ve teslimiyet lazımdır. 

İmanın şartları ve İslam’ın şartları bu yüzden farklıdır ki imansız İslam olmaz. Cennetlere ise sadece iman edenler yani mü’minler girecektir.

İslam’ın hakkını vermek, samimi olmak, Kur’an istikametinde sadece Allah’a boyun eğmek için şart olan imandır ve iman olmadan yapılan tüm ibadetler spordan, salih ameller iyilikten ve ahlak toplumsal veya örfi ahlaktan ibarettir. Mutlak ibadet, amel ve ahlak ise imanla desteklenmiş Kur’an’i olandır ve iman bu nedenle İslam’ın da ilk şartıdır. Bu imanı veren Allah’tır, nasıl ve neden sorusunun cevabı ise Kur’an sayfalarındadır.

İslam’ı hobi veya diğer beşeri semavi dinler gibi imandan uzak yaşamak her zaman mümkündür. Ortadoğu’nun ve ülkemizdeki pek çok Müslüman kimliklinin hali böyledir. Bu hal dünya hayatında bize yetebilir ve hatta beşeri galibiyetler hediye edebilir ama içinde iman olmayan bu hal ahiret yurdunda bizi karanlıklara ve mahçubiyetlere mahkum eder. Yani kalp ile beslenmemiş sevgi pınarları kurumaktan, kirlenmekten kurtulamaz ve susuzluğu gideremez.

Kur’an dinin tek kaynağı, Allah’ın kelamı, imanın adresidir ki O’nu anlayarak okumak bu yüzden herkese farzdır. Toplumda birilerinin okuyup anlaması yetmez, her kul günah ve sevaplarından ferdi olarak sorumlu olduğuna göre her kesin ayetlerdeki ilahi mesajları anlayarak okuması FARZ’dır.

Kur’an okunursa, İslam’ın imanla beslenmesi mümkün olur ve akılla kalp arası köprüler kurulur.

Sonuçta İslam teslimiyete ve esenliğe dönüşür ki zaten İslam’ın tanımı da budur. O halde İslam dinini temel inanç esaslarını bilmek ve temel ilke ve kaidelerin dışına çıkmamak lazım gelir. İmanla İslam arasına duvar örmek gayretindekilerin tek gayesi de işte bu duvarlarla İslam’ın anlaşılmasını engellemek ve beşeri bir (Vahiy İslam’ından uzak) İslam icat etmektir.

Dinde zorlama olmayacağı için kul, İslam’ı samimi veya yüzeysel yaşamakta serbesttir lakin ahirette gülenler imana sarılanlar, samimi  olanlar ve Allah’a teslim olmayı seçenler olacaktır.

İslam Dininin Temel İnanç Esasları demekle kast ettiklerimiz çok daha detaylandırılabilir ama burada yazılanlar ilk akla gelenlerdir ve temel olma özelliğine sahiptir.

* Allah’tan başka ilah yoktur.

* Din, kudret ve mülk sadece Allah’ındır.

* Hayatı ve ölümü yaratan, herşeyi bilen ve gören Yüce Allah’tır.

* Allah kuluna şahdamarından yakındır.

* Allah, adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder; hayâsızlığı, fenalık ve azgınlığı da yasaklar.

* Dinin gayesi güzelliktir.

* İnsanlar ve cinlerin yaratılış gayesi kulluktur.

* Hz. Peygamber son peygamber, Kur’an son ilahi kitap, İslam son ve kati dindir.

* Allah’ın sevgili kulları; peygamberler, sıddık (doğru sözlüler)lar, şehitler, alimler ve veliler (iman ve takva sahipleri)dir.

* Ameller niyetlere göredir.

* Dünya hayatı fanidir, sınavdır.

* Allah zulmetmez ama insan zulmeder.

* Allah ezilenleri, ezenlere üstün kılmak ister.

* İnsana teslim edilen “Emanet” yaratılışı anlamak ve gereğini yapmaktır.

* Hak din sadece İslam’dır.

* Hak birdir batıl çoktur.

* İman ve İslam aynı şey değildir.

* İman kalp ile tasdik, dil ile ikrardır.

* Besmele her işin başıdır.

* Fatiha Yüce Allah’a verdiğimiz fıtri sözdür.

* İnsan zalim, cahil, nankör ve acelecidir.

* Dinde zorlama ve aforoz (din dışına çıkarmak) yoktur.

* Dinde zenginleşmek yoktur.

* Küfür tek millettir.

* Mü’min önce kendisini düzeltir.

* Herkes mutlaka nimetlerden sorulacaktır.

* Zekat kırkta birini değil, ihtiyaçtan fazlasını infak etmektir.

* Sadakayı başa kakmak, hiç vermemekten beterdir.

* Cennetteyim diyen cehennemdedir.

* Allah zulme uğrayanın feryadı hariç kötü sözün açıklanmasını istemez.

* Niyetleri bilen sadece Allah’tır.

* Cehennemde münafıkların yeri, kafirlerden de aşağıdadır.

* Kur’an’ın ilk sözü “Oku” son sözü “tevvab”dır.

* Kur’an’ın ilk suresi “Fatiha” (Allah’a verdiğimiz söz) son suresi “Nas”(Şeytanlardan Allah’a sığınma) tır.

* Dinin tek kaynağı Kur’an’dır, Peygamberimiz de dini Kur’an’dan öğrenmiştir.

* Din samimiyet ister.

* Helalleşme haktır, yaşanacaktır.

* Hz. Peygamber, İslam’ın yaşayan örneği, en güzel insandır, beşerdir.

* Kutsal olan ARAPÇA DEĞİL, ilahi mesajdır.

* Kur’an’ı en az bir kez anlayarak, ana dilde okumak her müslümana farzdır.

* En büyük şefaatçi Kur’an’dır.

* Şefaat tümden ve sadece Allah’a aittir.

* Aslolan “sadece Allah rızasına” mazhar olabilmektir.

* Huşu, dinin göstergesidir.

* Cihad sadece savaş değil Allah yolunda her türlü mücadeledir.

* Hiçkimse, peygamberler dahil udül (günahsız) değildir.

* Efendi sadece Allah’tır. Peygamberimiz efendi değil arkadaştır.

* Dünya ahiretin tarlasıdır.

* Allah aklını kullanmayanlar üzerine pislik atar.

* Dinde unutmak mazeret, bilmemek mazeret değildir.

* İmanı veren Allah’tır.

* Takva dünyada değil “Allah KATINDA” insanlar arası üstünlük ölçüsüdür.

* Cennetlere sadece iman edenler yani mü’minler girecektir.

* Allah iman edenlerin dostudur.

* İbram (son ve kesin kader belirleme) yetkisi Allah’ındır.

* Dini bölmek küfürdür.

* Tarikat, cemaat, hizip ve fıkraların başındakileri ilahlaştırmak şirktir.

* Allah kendisine yardım edene yardım eder.

* Ana ve babaya “öf” bile denmez.

* Allah yolunda canını feda eden şehitler “ölü” değildir.

* Peygamberimizin ahlakı Kur’an’dadır.

* Haram ve helal belirleme (tahrim) yetkisi sadece Allah’ındır.

* İslam sadece iyilik yapmak değil aynı zamanda kötülükten de kaçınmaktır.

* İtidal (orta yolu izlemek, dengeli olmak)  ve kader (ölçü) esastır.

* Sırat-ı Mustakim (Doğru yol) Yüce Allah’ın da üzerinde olduğu hak yoldur.

* Tevbe, içten ve samimi yapılırsa makbuldür.

* Duamız ve şükrümüz olmazsa Yüce Allah bize değer vermez.

* Yüce Allah’tan göreceğimiz sevgi, yaşarken O’na duyduğumuz sevgi ve sadakat kadardır.

* Hesap sorucu olarak NEFİS yeter.

* Huzurda boynuzla hayvanla boynuzsuz hayvan bile birbiriyle helalleşecektir.

* En büyük savaş (Cihad-ı Ekber) nefisle yapılan savaştır.

* Ben Allah’tan korkarım demek cennet anahtarlarından bir tanedir.

* Kalp kapısından sadece cennetlere gidilir.

* Allah’ın ayetleri; Kur’an’da, bedende ve kainattadır. Tümünü okumak farzdır.

* Allah ile aldatmak şeytanların işi, Allah ile aldanmak aptallara mahsustur.

* İnsanın en büyük düşmanı şeytandır.

* Şirk bir gaflet değil DİN’dir. Şeytanın dinidir.

* Küfür dini ve Allah’ı inkar, şirk Allah’ı inkar etmeden yanına ortak koymaktır.

* Yüce Allah’ın affetmeyeceği tek suç şirk’tir.

* Şeytan zorlamaz süslü gösterir, vaad eder, sonra cayar.

* Şeytan insanların çoğu hakkında ahdinde haklı çıkacaktır.

* İnsanların çoğu şirke düşmek dışında iman etmez.

* Peygamber, huzurda ümmetinden “Kur’an’ı (mehcur bıraktıkları) dışladıkları” için şikayetçi olacaktır.

* Allah zalimleri ve bozguncuları, yalancıları, kötü ve çirkinleri sevmez.

* Riya (ikiyüzlülük) ve gösteriş şirktir.

* Kimse kimsenin günahını üstlenemez.

* Günahkarlara günahlarından sorulmayacaktır.

* Kul ile Allah arasında aracı, şefaatçi, yaklaştırıcı olmaz.

..

Bunları sayısız kez çoğaltmak ve her bir Kur’an ayetini buraya eklemek mümkündür. Mü’min bunlara iman edip gönülden teslim olan, Müslüman (bazen bilemeyen) bildiğini ve teslim olduğunu zanneden, münafık teslim olmuş göründüğü halde teslim olmayan, müşrik bu kuralların yanında birilerinin de kurallarına tabi ve teslim olandır.

Tercih her kulun kendisine kalmıştır.

Rabbim bizleri bu inanç esaslarından uzaklaştırmasın. Amin!

Bu yazıyı okudunuz mu?

Din ve Fıtrat

Allah’ın tek dini ama iki din tarifi, insanın tek doğru ama iki yaşam şekli vardır. ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir