Anasayfa / DİNİMİZ İSLAM / DİNİMİZ / İslam dininin temel özellikleri
imanilmihali.com
İslam

İslam dininin temel özellikleri

İslam dininin temel özellikleri

* Tevhit ve fıtrat dinidir

İslam; yaratılış gayesinin temeli, fıtratta verdiğimiz sözün dünya sınavında yaşanması, sadece Allah’a yönelip sadece O’na sığınma dinidir. Yaratan, Tek ve Muktedir olan sadece Allah’tır. O’nun eşi, ortağı, benzeri yoktur. Dinin sahibi, din gününün sahibi sadece Yüce Allah’tır. Tüm ibadet ve kulluk görevleri sadece O’nadır. İslam işte bu kulluk ve ibadetin çerçevesini çizen, Allah’a yönelme ve teslimiyet dediğimiz tevhidin dinidir.

* Son ve kıyamete kadar sürecek ilahi dindir

Kur’an’dan başka kitap ve Peygamberimizden başka Peygamber gelmeyecektir. Çünkü Rabbimiz din adına sözlerini Kur’an’la tamamlamış, tüm insanlık için İslam’ı seçmiş, hesap ve mizan günü bu din ve Kur’an’dan hesaba çekileceğimizi bildirmiştir.

* Dünya ve ahiret dinidir

İslam’ın hükümleri hem dünya hayatının güzelleştirilmesi, hem de ahiret yurdundaki sonsuz hayatta ebedi mutluluğun yakalanabilmesi için yasak ve teşviklerle bütünleşmiştir. Allah’ın sınırları insanın fani hayatta uyması gereken kurallar manzumesidir. Ve ahiret yurdu dünya hayatının hasadıdır.

* Diğer dinlerin aksine vahyedildiği şekilde korunmuştur

Diğer dinler vahyedildikleri hallerinden uzaklaşmış, Peygamberleri yalanlanıp, kitaplarının ayetleri din adamlarınca değiştirilmiştir. İslam’ın kaynağı Kur’an-ı Kerim ise Yüce Rabbimizin himayesinde bugüne kadar değişmeden gelmiş ve kıyamete kadar değişmeden kalacak ve İslam ilk vahyedildiği şekilde sonsuza dek muhafaza edilecektir.

* Akla ve bilime önem verir

İslam bedendeki, kâinattaki ve Kur’an’daki ayetlerin görülüp, Allah’a ve sistemine iman etmeyi gerekli kılar. Bunun için de hak ve hakikatin kalp ile hissedilmesi yanında, akıl ile de benimsenmesini diler. Âlimlere verilen önem bu yüzden büyüktür. Kur’an’dan nasihat almak, iman etmek önce aklen idrak etmeyi gerekli kılar ki akli yetersizliği bulunanlar bu yüzden sorumlu tutulmaz. İslam aynı zamanda dünyanın daha yaşanabilir bir yer olmasını temin için aklın iyi işlerde kullanılarak, insanlığa hizmeti emreder.

* Temiz ve samimi olmayı sever

İslam’da, riya ve gösteriş lanetlenirken, samimi ve içten davranışlar övülmüş, tövbe kapısı hep açık tutulmuş, dua ve ibadetlerde kulun huşu içinde olması esas alınmıştır. İnanmayan, inanmadığı halde inanıyor gibi davrananların, Allah’a ortak koşanların, cehennemin en dibiyle cezalandırılacağı ayetlerle bildirilmiştir. Bize şah damarımızdan yakın Allah her yapıp ettiğimizi bilendir ve hiçbir şey O’ndan gizli kalamaz. Çünkü iman etmeden cennetlere girilemeyecektir ve iman has ve içten olmak zorundadır.

* Evrensel dindir

Diğer kitap ve peygamberler, kavme, halka veya bir topluluğa geldiği halde İslam tüm insanlık için vahyedilmiştir. Allah’ın dini İslam, Kur’an’ın vahyinin tamamlandığı andan itibaren, insanlığın son ve kalıcı dini olarak hayat bulmuştur. Kur’an’da diğer dinlerin tahrif edilmiş olduğunun bildirilmesi, batıl ve eski dinlerin makbul olmayacağının izahı zaten İslam’dan başkaca dinin muteber olmadığının da delilidir.

* Kolaylıklar dinidir

İslam insana zorluk yüklemez. Mesuliyetler kulun imkânları ile sınırlıdır. Yüce Allah kulunun ibadet ve kulluk adına acı çekmesini, dünya hayatından vazgeçip sadece ahiret yurdu için yaşamasını istemez. Engelli, hasta, yolcu, mazeretli olanlar için ibadetlerin kazası mümkün, kefareti olasıdır. Yine Allah mali ibadetlerin kulun imkânı kadar olmasını dilemektedir. Ve Allah insana zulmetmez. Cimri de değildir. Zulmeden insan, nankör olan yine insandır.

* Barış ve kardeşlik dinidir

İslam, barış, huzur ve esenlik, aynı zamanda sadece Allah’a tam teslimiyet demektir. Dünya yaşamında huzur, emniyet ve bekanın sağlanması da ancak barış ve kardeşlik ile mümkündür. Bir mü’min, iman kardeşini kendisi kadar düşünmüyorsa imanı geliştirilmeye muhtaç demektir. Bir kul huzur ve düzeni batıla, çirkine çevirmeye çalışıyor ve yeryüzünde bozgunculuk yapıyorsa helak edilmeye mahkûm ve layıktır.

* Hürriyet ve eşitlik dinidir.

İnsan iyi ve kötüyü yapabilecekken iyiyi yapması beklenen kuldur. İnsan bu tercihi yaparken hürriyetini kullanır. Kurallar herkes için aynıdır. Kulun sadece imanlısı ve imansızı vardır. Yoksa zengin, fakir, yaşlı, zenci, Arap, Acem, erkek, kadın ayrımı yoktur. Dinen reşit olan herkes eşit ve hür olarak yasaklardan ve farzlardan sorumludur.

* Sosyal adaleti sağlayan adil bir dindir

İslam hakka ve adalete sonsuz önem veren, kendisi de adil ve şeffaf olan bir dindir. Toplumsal, kamusal ve bireysel alanda haklı olanın hakkının muhafazası İslam’ın temel emirlerindendir.

* Sevgi ve muhabbet dinidir

İslam, kulların Yaratan Rabbimize sevgi, muhabbet ve içtenlikle yönelmesi dinidir. Aklın, ruhun, kalbin birleştiği bu yönelme, kulun dinin gereklerini korkarak, cehennem azabından çekinerek değil, Rabbimiz Allah’ın rızasını kazanmak dileğiyle yapılmasını gerekli kılar.

* Güzel ahlak dinidir

İman, ibadet, salih amellerin hepsinin varacağı nihai nokta Peygamber ahlakı, Kur’an ahlakı ve cennet ahlakı ile ahlaklanmadır. İslam bu güzel ahlakı inanarak, içten ve severek kabullenmeyi diler ve bunun için mücadele etmeyi gerekli kılar.

* İyiliği emreder, kötülüğü yasaklar

İslam’ın tüm hükümleri kötü, pis, çirkin, haksız, batıl, yanlış, sahte olanların reddi doğrultusundadır. İslam iyiliği, yardımlaşmayı, tevazu ile yaşamayı ve paylaşmayı emreder.

* Ruhbanlığı yasaklamıştır

İslam’da Allah ile kul arasında kimse yoktur. Bize şah damarından yakın olan Allah her şeyi bilen ve duyandır. Duamız, secdemiz, tövbemiz doğrudan ve aracısız olarak Yüce Allah’adır. Din adamlarının din içindeki görevi, dinin temiz ve doğru yaşanmasını temin için yönlendirme yapmak, yanlış uygulamaları ikaz etmek ve İslam’ın hayata en güzel bir biçimde egemen olabilmesi için gerekli eğitim ve teşvikten ibarettir.

* Aşırılıklardan uzak bir dindir

İslam, haddi aşanları, azanları, lüks ve israfta, günah işlemede aşırı gidenleri sevmez. Bu aşırılık bahsine ibadetlerdeki aşırılık ta dâhildir. Yani oruç 30 gün için farz kılınmışken, İslam kulun söz gelimi 300 gün oruçlu olmasını da istemez. Kulun sorumlulukları sadece Rabbine karşı değildir. Hayata, kendisine, ailesine, akrabalarına, topluma karşı olan görevlerin de yapılabilmesi, uyku, yemek gibi temel ihtiyaçlara zaman ayrılabilmesi için ibadetin şekli ve zamanında da aşırıya gidilmesi uygun değildir. Keza kulun infak etmesi teşvik edilirken, tüm mal varlığını infak edip ailesini bakıma muhtaç hale getirmesi de İslam’a uygun değildir.

İslam dininin temel özellikleri

Bu yazıyı okudunuz mu?

Din ve Fıtrat

Allah’ın tek dini ama iki din tarifi, insanın tek doğru ama iki yaşam şekli vardır. ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir