imanilmihali.com

Yatır, türbe ve kabir ziyareti

Yatır, türbe ve kabir ziyareti

Kabir konusu eskiden beri, insanların sapmalarına ve tevhit inancına şirk karıştırmalarına sebep olan konulardandır. Bu yüzden Peygamberimiz (s.a.s.), İslam`ın ilk devirlerinde kabir ziyaretini bütünüyle yasaklamıştı. Sonra müslümanların tevhidi ve şirki iyi öğrenmeleriyle; “Size kabir ziyaretini yasaklamıştım, artık kabirleri ziyaret edin; çünkü onlar size âhireti hatırlatır” (Müslim, cenâiz 105,108, edâhi 37; Ebû Dâvûd, cenâiz 75; Tirmizî, cenâiz 60; Nesâî, cenâiz 100,101.) buyurdu. Böylece hem kabir ziyareti serbest edildi, hem de ziyaret sebebi açıklanmış oldu: Kabirde yatan zatın da bir gün diri olduğunu, ölümün, onu sevdiklerinden ayırdığını, kendisinin de nihayet öleceğini, öbür âlemde hesabın, kitabın bulunacağını… düşünmek, böylece kalbinin yumuşaması ve isyanların itaate dönüşmesi.

Yukarıda anlamını verdiğimiz hadîs, kadın erkek ayırmadığı için, bir kısım fıkıhçılar, kadınların da kabirleri, şartlarına uyarak ziyaret etmelerinden sakınca olmadığını söylemişlerdir.

Ancak bu konuda değişik görüşte olan bilginler vardır. “Allah Rasûlü (s.a.s.) kabırleri ziyaret eden kadınlarla, kabristana mescid yapanlara ve mum yakanlara lânet etti.” (Ebû Dâvûd, cenâiz 78; Tirmizî, salât 121; Nesâî, cenâiz 104; Müsned I/225.) hadîs-i serîfini değerlendiren bazı âlimler, kabir ziyareti konusunda kadınlara değil, sadece erkeklere izin verildiğini söylemişlerdir. (bk. Davudoğlu, Müslim Serhi V/258. )

İbn Abdilber: “Ancak bu yasak, kabir ziyaretine izin verilmeden önce olmuş olabilir” dedikten sonra: “Kadın için ocağının başında oturmaktan daha güzel bir şey yoktur. Gerçekten bilginlerin çoğu kadınların namaz için mescitlere gitmesini mekruh saymışlardır. Kabristana gitmelerini mekruh görmez olurlar mi? Öyle zannediyorum ki, cumanın kadınlara farz olmayışı, sırf onları diğer konularda dışarıya çıkmaktan alıkoymak içindir” der.

İslâm âlimlerinden bazıları da. ihtiyar kadınlarla genç kadınlar arasında ve erkeklere karışmadan kabir ziyaretine gidenlerle erkeklere karışık ziyaret edenler arasında fark gözetmişlerdir.

Kurtubî : “Genç kadınlara kabir ziyaretine çıkmak haramdır. Fakat ihtiyar olanlara serbesttir. Erkeklerden ayrı olursa kabir ziyareti hepsine caizdir” demektedir. (age. V/260.)

Kabir ziyaretine giden kişi, önce kabre “es-selâmü aleyküm! Ey mü`minler yurdunun topluluğu. Biz de inşallah size kavuşacağız. Allah size de bize de âfiyet versin” diye selâm verir. Sonra kabrin ayak tarafında ayakta durur ve Kur`ân okuyarak, Allah`tan, sevabını ona ulaştırmasını diler, onun için de, kendisi için de, bütün mü`minler için de bağışlanma diler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir