Anasayfa / BAŞ YAZILAR / İslam inanç esasları
imanilmihali.com
İslam inanç esasları

İslam inanç esasları

İslam dininin temel inanç esasları

İslam’ın esasları olarak bilinenler; kelime-i şehadet getirmek, namaz kılmak, zekat vermek, hacca gitmek ve oruç tutmaktır. Dinin en temel direkleri olan bu esaslar içinde mesela Kur’an okumak veya ahlaklı olmak yoktur. Dahası bunlar arasında kötülük ve şerden uzak durmak, Allah yolunda kötülükle mücadele etmek gibi esaslarda yoktur.

Peki kıyamete kadar baki kalacak, tüm insanlığın ve kainatın tevhid dini İslam bu beş maddeyle sınırlanabilecek kadar yüzeysel ve kapsamsız mıdır? Tabiki hayır! Aksine İslam kolay ve adildir ama teferruatsız hele yüzeysel hiç değildir. Yaşamın kendisi olan İslam, yaşamın tüm kurallarını da içeren bir yemindir. Detaylı ama sade, korkutucu ama ferahlatıcı, sevindirici ama azap müjdeleyicidir aynı zamanda. Bu yukarıda sayılanlar İslam’ın değil de ibadetin esasları değil midir?

İslam’ın temel ilkeleri olarak ayetlerden süzülerek seçilen emir ve manaları sıralamak, okuyucuya esaslardan çok daha net ve kalıcı mesajlar verecektir kanısındayız. Yine o inançtayız ki müslüman dünya yüzyıllarca bu beş maddeye hapsettiği akıl ve gönülleri yüzünden ufkunu genişletememekte, gerçek İslam’la tanışamamaktadır.

Oysa İslam imanla bir bütündür ve iman ile İslam’ın ortak ilkeleri başkaca şeyler değil, ayrılmaz bir bütünün, tevhidin, İslam’ın, Allah’a teslimiyetin ortak paydalarıdır. Tevhide giden yolun, şirkten korunmanın tek ilacı budur ve aslen ilkeler ayetlerde yer alan emir ve yasakların tamamıdır ki ayetlerin bazı yerlerini ihmal veya red zaten imansızlıktır.

Başlıklar halinde özetlenen bu esasları detaylandırmak mümkündür. Lakin asıl olan kulun kalbinde Allah sevgisine yer açarak, merakı, alakası, bilgisi ve öğrenme isteğidir. Kul diledikçe Yüce Allah imanın fazlasını nasip edecektir inşallah.

Çünkü din okumak, öğrenmek, inanmak, niyet ve amel etmenin tamamıdır.

Yüce Allah (CC)

Allah (cc) Tek’tir, herşeyi bilendir, herşeyin sahibi ve yaratanıdır.
Rızkı, şifayı, medeti, nimeti, hidayeti, hikmeti veren sadece O’dur.
O, eşi, benzeri, kızı, oğlu ve ortağı olmayandır.
Allah (cc) rahmeti en yüce ama azabı en çetin olandır.
En güzel isimler O’nundur.
Allah’a iman; hakikate teslimiyet, ilahi iradeye itimat, kudrete vefa, gayba inançtır.
Din ve mülk tamamen Allah’ındır. (Din adına hüküm koyma ve haram kılma yetkisi sadece Allah’ındır.)
Şefaat tümden Allah’a aittir.(Yaklaştırıcı, aracı ve şefaatçi yoktur.)
Allah (cc) kullarına şahdamarı kadar yakındır.
Allah kullarının fıtrat yeminine sadık kalmasını ister. (Ahde vefa)
Yüce Allah’tan yalnızca kafirler ümit keser.
Sebepleri yaratan Allah’tır.
Allah’ın ayetleri Kur’an’da, bedende ve kainattadır.
Allah sadece mü’minlerin dostu, velisidir.
İmanı veren, nefisleri temizleyen Allah’tır.
Allah, aklını kullanmayanlar üzerine pislik atar.
Fatiha, Allah’a verdiğimiz sözdür.
Varacağımız en büyük zirve Allah rızasıdır.
Allah (cc) tuzak kuranların en çetinidir.
Yüce Allah (cc) cimri değildir.

KUR’AN-I KERİM

En büyük nimet Kur’an’dır.
Kur’an’ın en temel mesajı imandır.
Kur’an’ı anlayarak okumak tüm müslümanlara farzdır.
Kur’an, kıyamete kadar Yüce Allah’ın korumasındadır. (Diğer kutsal kitaplar insanlar eliyle tahrif edildiğinden muteber değildir.)
İnsanlığın tüm şeref, haysiyet, esenlik ve kurtuluşu Kur’an’dadır.
Yüce Allah’ın sınırları Kur’an’dadır. (Emir ve yasaklar, haram ve helaller sadece Kur’an’dadır.)
Hz. Peygamber dini Kur’an’dan öğrenmiştir.
Kur’an ölüler için değil yaşayanlar içindir.
Kur’an sevap kazanma kitabı değil, yaşam rehberidir.
Kur’an duvara asılmak için değil, kalpte yaşatmak içindir.
En büyük şefaatçi Kur’an’dır. (Peygamber ahiret yurdunda ümmetinden “Kur’an’ı hayat dışına terk ettikleri” için şikayetçi olacaktır.)
Kur’an’ın savaşı cehalet ve zulümledir.
Cihad, Allah yolunda ne şekilde olursa olsun mücadele etmektir.
Kutsal olan Arapça değil Kur’an’dır.
Din adına, tartışma üstü tek kaynak Kur’an’dır.

PEYGAMBERLER

Tüm peygamberler birer örnek insandır, hiçbiri ölümsüz veya melek değildir.
Peygamberimizin ahlakı Kur’an’dadır.
Ehli Beyt’e saygı imandandır.
Hz. Peygamber (sav) din adına tartışma üstü tek kişidir.
Tüm peygamberlerin ortak mesajı önce imandır.

İSLAM

Allah’ın dini bütündür, tevhiddir, İslam’dır.
İslam, son değil tek dindir.
Hak tek, batıl çoktur.
Dünya hayatı bir sınavdan başka bir şey değildir, fanidir.
İslam’da zenginleşmek yoktur.
Dinde unutmak mazeret, yapmamak keyfidir ama bilmemek mazeret değildir.
Namaz dinin direği, zekat köprüsüdür.
Dua ve şükür dinin özüdür.
Tevbe kapısı daima açıktır.
Yaratılışta hiçbir şey noksan veya tesadüfi değildir.
İslam’a girmek ve iman etmek farklı şeylerdir. (Müslüman olmak yetmez, mü’min olmak gerekir.)
Din samimiyet ve muhabbettir.
İman edileceklerin tamamına iman esastır. % 99 iman, iman değildir.
İman, zulme karşı elle, dille, kalple karşı durmaktır.
İnsan özgür, akıllı ve tercih yapabilen varlıktır.
Sahabeler günahsız değildir.
Rezil olan dünya değil, dünya hayatıdır.
Mallar, kadınlar ve evlatlar insana süslü gösterilmiştir.
Takva giysisi gözle görünmez.
İslam iyilik yaparken aynı zamanda iyilerle bir olmak, kötülükten sakınmak ve kötülerle mücadele etmektir.
Vatan sevgisi imandandır.
Camiler, yalnızca Allah’a ibadet içindir.
Mü’min önce kendisini düzeltir
Zekat, hak sahibinin hakkını kendisine iade etmektir.
Amel üretmeye, ispata fırsat kalmadan ecele yakın tevbe ve iman fayda vermez.
Hz. Peygamberin de kafir amcalarının da kıyafeti İslam’dan sonra değişmemiştir. (Şekli İslam’a tabi olanlar ziyandadır.)
Sünnet, ayeti ve örfi olmak üzere ikiye ayrılır. Bu ayrım yoksa din de yoktur. Sünnetlerden önce farzlara tabi olmak esastır.
Dinde tebliğ var, davet var, zorlama yoktur. Hesap sormak sadece Yüce Allah’a aittir.
Tarikat ve cemaatler dini bölen uygulamalardır.
Besmele her işin başıdır.
Adalet, özgürlük, eşitlik ve esenlik dinin dünyevi hedefidir.
İnsan; zalim, cahil, nankör ve acelecidir.
Allah’ın ahlakı ile ahlaklanmaya gayret edenler bahtiyar kullardır.
Dünya kafirin cennetidir.

AHİRET YURDU

Ahiret ve kıyamet haktır yaşanacaktır.
Ahirette zerrece haksızlık yaşanmayacaktır.
Kur’an’ı tanımasanız ve okumasanız da ahiret sorgusu Kur’an’dan yapılacaktır.
Ruhun, gaybın ve kaderin bilgisi Allah’tadır.
Hesap günü Yüce Allah’tan göreceğimiz rahmet, dünyada kendisine duyduğumuz sadakat ve sevgi kadardır.
Cennetlere sadece iman edenler girecektir.
Allah, cehennemi cinlerden ve insanlardan dolduracağına ahdetmiştir.
Münafıkların cehennemlerdeki hali kafirlerden beterdir.
Dünya ahiretin tarlasıdır.
Ameller niyetlere göredir.
Cennetteyim diyen cehennemdedir.
İman, ibadet, ahlak ve salih ameller tevhidin ve takvanın ispatıdır.
Ahiret yurdunda herkes önce helalleşecektir.
Sırat-ı Mustakim, Yüce Allah’ın ve peygamberlerinin de üzerinde olduğu yoldur.
Kimse kimsenin günahını üstlenemeyecektir.

KADER

Kader mecburiyet değil mesuliyettir.
Yüce Allah, zamanın önünü de arkasını da bilendir.
İnsan iradesi ile seçtiği tüm amellerinden sorumludur.
Yüce Allah kullarını her sene mutlaka hayır ve şer ile dener.
Allah, kimseye taşıyamayacağı yükü yüklemez.
Uğur ve uğursuzluk yoktur.

MELEKLER

Melekler nurdan yaratılmış, mübarek varlıklardır.
Melekler iman edenlerin dostu, zalimlerin acımasız düşmanıdır.
Yüce Allah, Meleklere düşman olanların düşmanıdır.

ŞEYTAN VE ŞİRK

İnsanın en büyük düşmanı şeytandır. Şeytan inanmayanların velisidir.
Şirk tevhidin düşmanı, şeytanın dinidir.
Şirk, Yüce Allah’ın affetmeyeceği tek suçtur.
Küfür, tek bir millettir.
Hırs ve kibir, süslü göstermek ve şüpheye düşürmek şeytanın başlıca sıfatlarındandır.
Riya, gösteriş ve büyüklenmek şirktir.
İblis, insanları kandırmaya dair ettiği ahdinde haklı çıkacaktır.
Putperestlik sadece putlara tapmak değildir. (Nefse, şeytana, kişi ve varlıklara tabi olmak şirktir.)
Türbeperestlik şirktir.
Sihir ve büyü şeytan işi pisliklerdir.

İslam inanç esasları

Bu yazıyı okudunuz mu?

Din ve Fıtrat

Allah’ın tek dini ama iki din tarifi, insanın tek doğru ama iki yaşam şekli vardır. ...

1 yorum

  1. Akıcı ve hoş bir anlatım. Allah razı olsun. Değişik bir bakış ama etkili.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir