Anasayfa / DİNİMİZ İSLAM / DİNİMİZ / İslam nedir kısaca
imanilmihali.com
İslamiyet

İslam nedir kısaca

İslam nedir kısaca

İslam üç kökten üretilir;

1. Silm; barış
2. Teslimiyet; Allah’a kayıtsız şartsız teslim olmak
3. Selamet; ebedi kurtuluş.

Bu halde İslam her üç kelimeyi de kullanarak şöyle tarif edilebilir; İslam, dünyada barışı/silm’i ve ahirette kurtuluşu/selameti sağlamak için Allah’a kayıtsız şartsız teslimiyet yoludur.

İslam; hakikati teslim alanların değil, hakikate teslim olanların yoludur.

İslam’ın yeryüzünde düşmanı yoktur, tanımayanı vardır. Düşman gibi davrananlar İslam’ın değil Müslümanların düşmanıdır. Bunun sebebi de yine Müslümanlardır. Zira inançlarını iyi temsil edemediler. Bu yüzden sorun dünyanın Müslüman olması değil, Müslümanların Müslüman olabilmesidir. Çünkü Müslümanlar ile İslam aynı şey değildir. Müslümanların yaptığı değil, Müslümanların yapması gerekenin adıdır İslam.

İslam inanç sisteminin adı, Müslüman ise bu sisteme bağlı kişiye verilen isimdir. Diğer bir ifade ile Müslüman, bilinçli bir tercihe dayalı olarak kendisini Allah’a teslim eden kişidir. İslam; Allah’a kayıtsız şartsız teslim olanların dini demektir.

İslam, insanlığın değişmez değerlerine verilen ad, insanlığın tüm zamanlarındaki ortak doğrularını barındıran yol, Allah katında makbul hayat tarzı, Allah’ın razı olduğu dindir.

İslam; ahlak, inanç, ibadet ve insan ilişkilerine dair kurallarıyla bütüncül bir sistemin adıdır.

İslam dinlerden bir din değil, tüm Peygamberlerin tebliğ ettiği insanlıkla yaşıt ortak değerler ve doğrular dizisinin adıdır.

Müslüman tek Allah’a ibadet ve kulluk eden, O’nun emirlerini şartsız kabullenendir. Müslüman olmak bir yere gitmek değil, kendine gelmektir.

İslam’a göre din, ilahi vahiy aracılığı ile bildirilen hayat tarzı ve kurallar bütünüdür. Din insan adlı değerli varlığın kullanım kılavuzu, yol haritası, değerler ve ilkeler manzumesidir. Hak din, Allah’ın onayladığı dindir, İslam’dır.

İman ise Allah’a güvenmektir. Mü’min Allah’a güvenen kimse demektir. Bu güven kesin teslimiyet getirir ki bu teslimiyetin adı da İslam’dır.

Din borç kökünden gelir. (deyn). Hayata gelerek borçlanan insan Yaratan’ına aldığı her nefeste daha çok borçlanır. İnsanın borcunu ödemesi tek şekilde mümkündür; bu borcunu itiraf etmesi ve Allah’a borçluluk bilinciyle hareket etmesi.

Yüce Allah ilk insan ve peygamberinden itibaren çok sevdiği insana doğru yolu göstermiş, hata ve azmalarında sürekli ikaz edecek kitap ve peygamberler göndermiş, her defasında insanı doğru yola (Sırat-ı Mustakim) çekmeyi dilemiştir.

Din işte bu yaşamda uyulması gereken kuralların bütünüdür ve İslam Allah’ın dininin adıdır. Müslüman Allah’a şartsız teslim olmayı dileyen, Kelime-i şehadet ile şahitler arasına ismini yazdırandır.

Mü’min ise Allah’a olan borcunu, kulluk ve ibadet bilincini, Allah’ın sistem ve dostlarını gönülden kabullenen, itimat ve itikad eden kuldur ki İslam’ın asıl tebası mü’mindir.

İslam’a girmek kulu Müslüman yapar, kulun mü’min olabilmesi ise iman edilecek konuların tamamına ve detaylı olarak iman etmekle, ahlak, ibadet ve salih amel pencerelerinden hayata bakabilmekle mümkündür.

Rabbim has mü’min ve Müslüman kullarını egemen eylesin.
Rabbim İslam’ı, Müslümanların yaptıklarıyla değerlendirenlere İslam’ı tanıtsın.
Rabbim İslam’ı tanıyamayan Müslümanları aydınlatsın.
Rabbim İslam’ı hayata egemen kılsın.
Amin!

İslam nedir kısaca

Bu yazıyı okudunuz mu?

Din ve Fıtrat

Allah’ın tek dini ama iki din tarifi, insanın tek doğru ama iki yaşam şekli vardır. ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir