Anasayfa / DİNİMİZ İSLAM / İslam’da komşuluğun önemi hutbe
imanilmihali.com
güzel söz

İslam’da komşuluğun önemi hutbe

İslam’da komşuluğun önemi

Muhterem Müslümanlar!

Yüce dinimiz İslâm, komşu haklarına büyük önem vermiş ve bu husustaki emir ve tavsiyeleri ile toplumsal dayanışmaya büyük katkı sağlamıştır. Komşu ile iyi geçinmek, iyi Müslüman olmanın alâmeti sayılmıştır. İnsanın sevincini paylaşabileceği, keder ve üzüntüsüne ortak olabileceği komşularının olması gerçekten büyük bir bahtiyarlıktır. Ailemizden sonra en yakın ilişki kurduğumuz insanlar, şüphesiz komşularımızdır. En yakın komşumuzdan başlamak suretiyle evimizin ve iş yerimizin civarında bulunan herkes komşumuzdur.

Dolayısıyla her birisinin üzerimizde komşuluk hakları bulunmaktadır Onlar; günün her saatinde değişik nedenlerle yüz yüze geldiğimiz kardeşlerimizdir. Komşularımız, zor zamanlarımızda yardım istediğimiz, sevinçli anlarımızda mutluluğumuzu paylaştığımız dostlarımızdır. Ailemiz ve akrabalarımızdan sonra problemlerimizin çözümünde yardımına başvuracağımız en yakınlarımız komşularımızdır. Bu sebeple, her Müslümanın, yakından uzağa, bütün komşularına iyilik etmesi ve onlara hayırlı bir komşu olması gerekmektedir.

Müslüman, komşularıyla güzel geçinen, seven, sevilen, aranan ve onlara güven veren insandır. Çünkü, çevresine güven vermeyen bir insan, olgun bir mü’min olamaz. Bu konuda Yüce Rabbimiz buyuruyorki; “Allah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Anaya, babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya ve hizmetinizde bulunan kimselere iyilik edin…”1

Peygamberimiz (s.a.s.) de şöyle buyurmuşlardır: “Allah’a ve âhiret gününe iman eden kimse, komşusuna iyilik etsin.”2 “Allah katında dostların en iyisi, arkadaşına iyi davranan; komşuların en iyisi de, komşusuna en iyi davranandır.”3 “Komsusu açken, kendisi tok yatan, gerçek mümin değildir.”4

Değerli Kardeşlerim! Arzettiğimiz âyet ve hadis-i şeriflerden de anlaşıldığı gibi komşularımıza iyilik ve ikramda bulunmak, onlarla selamlaşmak, ziyaretlerine gitmek, yardımlarına koşmak, sevinçlerini ve kederlerini paylaşmak, onlara güler yüzlü davranmak, hediyeleşmek, düğün ve derneklerine katılmak, cenazelerine iştirak etmek, başsağlığı dilemek, onlara zarar verecek hareketlerden sakınmak, ayıp ve kusurlarını araştırmamak, ihtiyaçlarını gidermeye çalışmak, komşularımıza karşı başlıca görevlerimizdir. Özellikle şehir hayatında aynı binalarda yaşayan insanlar davranışlarına dikkat etmeli, televizyon ya da diğer cihazların sesini gereğinden fazla açmamalı, komşularını rahatsız etmemelidir.

Muhterem Kardeşlerim!

Toplumumuzda komşuluk ilişkileri her geçen gün zayıflamaktadır. Özellikle şehir hayatında aynı binada oturan komşuların birbirlerini tanımadıklarını görüyoruz. Bu tür davranışlar kâmil mü’minlere yakışmaz. Bize yakışan kötülükleri en güzel şekilde düzeltmeye çalışmak, komşumuzdan gelebilecek ufak tefek rahatsızlıklara sabır göstermek, problem yapmamaktır. Kendimiz için istediğimizi komşularımız için de istemeliyiz. Komşularımızla güzel geçinmeli, onları hiçbir şekilde rahatsız etmemeliyiz. Gizli sırlarını araştırmamalı, eksikliklerini gidermeye çalışmalı, sevinç ve kederlerine ortak olmalı, her hususta yardımlarına koşmalıyız.

Unutmayalım ki, olgun Müslüman, kimseye zararı dokunmayan, çevresine güven veren ve daima iyilik yapan kimsedir. Resulullah (s.a.v) bir hadislerinde de üç kere; “Vallahi iman etmiş olmaz…” buyurdu. “Kim, Ey Allah’ın elçisi? denildi.O da “Komşusu şerrinden emin olmayan kimse (kamil mü’min olmaz)”5 şeklinde cevap verdi.

______________

1- Nisa, 4/36.

2- Buhari ve Müslim.

3- et-Tac, c.5.

4-Hakim. Müstedrek, II, 15, Beyrut 1990.

5-Buharî, Edeb, 29;Müslim, İmân, 73.

Hazırlayan : Recep CABRİ Trabzon Beşikdüzü İlçesi Ağaçlı Köyü Merkez Camii İmam-Hatibi

Redaksiyon : İl İrşat Kurulu

Bu yazıyı okudunuz mu?

Bütünleşemeyen İslam

Bütünleşemeyen İslam

Bütünleşemeyen İslam Yüce Allah ayetlerinde Müslümanları İslam’a ve imana çağırırken, parçalanıp bölünmeye ve birbirine düşman ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

70 + = 80