Anasayfa / DİNİMİZ İSLAM / İslam tarihi / İSLAMI TEBLİĞİN DEVRELERİ
imanilmihali.com
eski zamanlarda kabe

İSLAMI TEBLİĞİN DEVRELERİ

İSLAMI TEBLİĞİN DEVRELERİ

Davet`in beş devresi olup birinci devresi: Nübüvvet devresidir.

Davetin ikinci devresi: En yakın hisim ve akrabayı, Ahiret azabıyla korkutup uyarma devresidir.

Davetin ücüncü devresi: Kendi kavmini, Ahiret azabıyle korkutup uyarma devresidir.

Davetin dördüncü devresi: Kendilerine, daha önce Ahiret azabiyle korkutup uyarma devresidir.

Davetin besinci devresi ise: Zamanın sonuna kadar, bütün Cinlerden ve insanlardan, kendilerine davet erişebilecek olanları ahiret azabiyle korkutup uyarma devresidir.

PEYGAMBERİMİZİN VAZİFESİNİ AÇIKTAN AÇIKLAMASININ EMREDİLMESİ

Peygamberimiz, Tebligin ilk devresi olan nübüvvet devresini üç yıl geçirdikten sonra açiktan teblig emri geldikten sonra akrabaları olan Abdülmuttalip ogullarını kendisine inanmalarınıi ve ona yardımcı olmalarını istemişti. Fakat akrabalari kendisine yardım etmedigi gibi Amcası Ebu Leheb hakaret etmiş, bizi buraya bunun için mi çagırdın diyerek hakaret etmişti.

Bundan sonra Peygamberimiz, Kureys kabilelerini, Safa tepesi yanina toplayarak onlari İslama davet etti, bu davetten de Kureysilerden açık bir destek alamadı. Hatta Amcası Ebu Lehep Peygamberimize Hakaret ederek ona taş attı, bunun sonucu Tebbet suresi inzal oldu.

İŞKENCELER

Peygamberimiz tebligi açıktan yapmaya baslayınca Kureyşiler müslüman olanlara iskence yapmaya basladılar. Bu iskencelerin en fazlasını Peygamber efendimiz Aleyhisselam görüyordu. Ona, hakaret ediyorlar, namazını kılarken üzerine pislik atıyorlar, geçecegi yollara diken, butrak gibi seyler saçıyorlardı. Secde de iken Deve işkembesini ve pisligini kafasina atiyorlardı. Diger Müslüman olan insanların da hemen hemen hepsi işkence görüyordu.

Bunlardan köle ve cariye olanlarin iskencesi öylesine ağırlaşmıştı ki tahammül sınırlarını aşmıştı. En çok iskence gören Sahabileri söyle sıralamak mümkün: Bilal-i Habesi, Zinnure Hatun, Ümmü Ubeys, Nehdiyye Hatun, Amir b.Füheyre, Lübeyne Hatun, Ebu Fukeyhe, Habbab b.Eret, Yasir b.Amir, Miktat b.Amr, Suheyb b.Sinan, vb…

Nadr b.Haris’in Peygamberimiz Hakkindaki Konuşması

Ebu Cehl, başından geçeni, Kureyşli müşriklere anlatınca, Nadr b.Haris, kalkip “Ey Kureys cemeati ! Vallahi, sizin başınıza hiç bir zaman, bir benzerile mübtela olmadığınız,bundan sonra da, kolay kolay çaresini bulamayacagınız bir iş gelmiş bulunuyor! Muhammed; şakaklarına ak düştügünü gördügünüz zamana kadar, içinizde, en çok hosunuza giden bir gençti. En dogru sözlünüz ve en emininiz idi. Nihayet, size getirdigi şeyle gelince, ona (Sihirbaz!) dediniz. Hayır! Vallahi, o, bir Sihirbaz degildir! Biz, Sihirbazları ve onların üfürmelerini, dügümlemelerini görmüşüzdür. Siz, ona (Kahin!) dediniz. Hayır! Vallahi, o, bir kahin degildir. Biz, kahinleri ve onların titreyişlerini, görmüş ve Seci’li sözlerini, dinlemişizdir. Siz, ona (Sair!) dediniz. Hayır! Vallahi, o, bir şair de, degildir. Biz, şiiri görmüş ve onun her çeşidini: Hezec’ini, Recez’ini.. dinlemişizdir. Siz, ona (Mecnun!) dediniz. Hayır! Vallahi, o, bir mecnun da degildir. Biz, delilikleri, görmüşüzdür. Onun ise, ne bogulması, ne çırpınıp titremesi, ne evhamlanması, ne de, sözlerini, karıştırması vardır. Ey Kureyş cemeati! Durumunuzu iyice düşününüz, gözden geçiriniz! Çünki, vallahi, sizin başınıza, büyük bir iş gelmiştir ! ‘ ‘ dedi .

alıntı: www.firaset.net

İSLAMI TEBLİĞİN DEVRELERİ

Bu yazıyı okudunuz mu?

veda hutbesi

PEYGAMBERİMİZİN (SAV) VEDA HUTBESİ

PEYGAMBERİMİZİN (SAV) VEDA HUTBESİ Hz. Peygamber’in, hicri 10. yılda yaptığı Veda Haccı’nda sayıları yüz on ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir