Anasayfa / DİNİMİZ İSLAM / DİNİMİZ / İslamın şartları kısaca
imanilmihali.com
İslamiyet

İslamın şartları kısaca

İslamın şartları kısaca

Hak din İslam’ın, esasları veya şartları tanımı ile; İslam’a girmek için gerekenler ve İslam’ı yaşarken yapmak zorunda olunanlar anlaşılmalıdır. Halis kul ve kâmil insan olarak iman ve ibadet ile mükellef olanlar bu şartları yerine getirmeden Müslüman olamaz yani İslam’a giremez.

Bu şartlar: Kelime-i Şehadet getirmek, namaz kılmak, zekat vermek, oruç tutmak ve hacca gitmektir. Şehadet etmek dışındaki şartlar ameli yani davranışsal şartlardır. Bu şartların uygulanmasında uyulacak ilke ve kurallar, fıkıh ilminin konusudur. Diyanet İşleri Başkanlığının görevi ise, din içindeki bilimsel ve fıkhi esasların, dört ana mezhebe uygun ve doğru olarak hayata geçirilmesine ve çağa uydurulmasına yardım ve eğitimdir.

1- Kelime-i Şehadet getirmek

Kelime-i Şehadet: “Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü” demektir. Anlamı: “Ben şehadet ederim ki, (Yani görmüş gibi bilirim ve bildiririm ki) Allah’tan başka ilah yoktur. Ve yine şehadet ederim ki, Muhammed aleyhisselam Onun kulu ve resulüdür.”

Şehadet kelimesinin söylenmesi kulu İslam’a sokar ancak mü’min yapmaz. Mü’min olmak için dil ile söylenen bu ifadeye kalp ile tam destek vermek, akıl ile ikna olmak ve hayatı buna göre yaşamak gerekir. Ayrıca mü’min olabilmek için bu iman salih amelle de desteklenmelidir ki ibadet, hayır, iyilik, infak gibi hayırlı işler bu kapsamdadır.

2- Namaz kılmak

Müslümanın farz yani vakit namazlarını kılması dinin gereği ve emridir. Vacip, sünnet ve nafile namazların kılınması zorunlu olmasa da vakit namazlarının farz rekâtlarının kılınması ve cuma namazının cemaat ile camide kılınması, eda edilemeyen farz rekâtların kazalarının kılınması esastır.

Namaz öncesi ve esnası uyulması gereken kurallar ise namazın şartları ve rükunlarıdır. Namaz ve abdestin şekli Peygamberimizin öğrettiği şekildir ki kendisi de Cebrail (as)’ndan öğrenmiştir. Namazın en güzelinin; huşu ile, vaktinde kılınan ve devamlılığı olan olduğu ayetlerde belirtilmiştir.

3- Oruç tutmak

Farz olan oruç Ramazan ayındaki 30 gün süreli oruçtur. Zilhacce, altı günler, aşure, nafile veya diğer tüm oruçlar, farz değildir. Orucun şekli, süresi, mahiyeti ayetlerde ve Peygamberimizin hadislerinde geçtiği şekildedir.

4- Zekat vermek

Muhtaç, yolcu, hasta, engelli, yetimlere sahip olunan mal ve paradan bir miktar vermek, maddi yardım etmek demek olan zekat yani infak Kur’an’da en övülen davranışlardandır ki kulun; sahip olduğu nimet ve varlıkların Allah’ın sınav vasıtası olarak emaneti olduğunu bildiğinin, muhtaç olanların da onda hakkı olduğunu kabul ettiğinin, mü’min kardeşini de düşünecek kadar sevgi ve muhabbete, iman ve tevazuya sahip olduğunu gösterir.

5- Hacca gitmek

Hem bedeni hem mali ibadet kapsamındaki hac ibadeti, imkânı olan ve eda edebilecek fiziki yeterliliğe sahip mü’minler için bir defaya mahsus olmak üzere farzdır.

İslamın şartları kısaca

Bu yazıyı okudunuz mu?

Din ve Fıtrat

Allah’ın tek dini ama iki din tarifi, insanın tek doğru ama iki yaşam şekli vardır. ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir