Anasayfa / DAHA FAZLA / Güncel / İslamofobi
imanilmihali.com
İslamofobi

İslamofobi

İslamofobi

İslamiyet’e ve Müslümanlara karşı süregelen, haksız, adaletsiz, yersiz korku ve öfke anlamındaki İslamofobi son zamanlarda İslam camiasını en çok rahatsız eden konuların başında gelmektedir ki bu hareketlerin başını modern batı dediğimiz diğer semavi din mensupları çekmektedir.

Bu korku ve öfke doğal olarak yersiz ve haksızdır çünkü İslam diğer tüm dinlerin bütünü, tevhidin son hali, huzur-esenlik-eşitlik-barışı esas alan bir yaşam felsefesidir.

İslamofobinin doğuran nedenlerine bakıldığında iki ana başlık görürüz ki teki bizden ve diğeri dışarıdan kaynaklanır.

Bizden kaynaklanan gerekçe; Müslümanlar arasında ‘dini zorlamayla tesis edilecek bir kavrayış’ kabul eden düşünce tekelleridir ve bunlar dini sadece şeriat ve cihat manasına kullanıp, kendi düşüncelerine aykırı buldukları tüm mezhep, tarikat, din ve grupları düşman ilan edip terörü cihat kabul edenlerdir.

Dışarıdan kaynaklanan gerekçe ise; İslam’ın kıyamete kadar sürecek hak din olduğunu kabullenmeyi reddeden bağnaz semavi din mensuplarıdır ki bunların başını Siyonist Yahudiler çeker.

imanilmihali.com
 Gerekçe ne olursa olsun İslam’ın huzur ve esenlik temelli dayanaklarını cinayet ve terörle bir anmak en başta Allah’a haksızlık etmektir ki bunu yapan ve alet olanlar lanetlenecektir.

İslam’a tabi olan samimi kullar, Allah’ın sınırlarına riayet eden, haram-helal ayıran, haksız gerekçe ile can almayan, saldırmayan, başkasının mal ve canına kast etmeyen, yayılmacı bir politika izlemeden sadece davet eden, dinde zorlama olmayacağını bilen kullardır.

Batı ve semavi dinler gibi bazı mezhep ve fıkıh ayrılıklarına sahip cemaatlerin bu hassas noktayı anlamamış olması İslam’a leke sürmekte, İslam’a tabi olanlara karşı bir cephe açılmasına neden olmaktadır.

Bu hareketin maksatsız, masum olduğunu düşünmek zaten en büyük yanılgıdır.

Mesele İslam’ın yeryüzüne egemen olmasına engel olmaktır ki bu düşüncenin doğmasına neden olanlar da, bu düşünceye sarılanlar da aynı tarafa hizmet eder ve o taraf Siyonistlerin şeytani tarafıdır.

İslam’ın tehdit olarak gösterilmesi ve algılanması büyük bir projenin ilk adımıdır ki sonrasında savaşlar, kanlar ve gözyaşları vardır.

Sessiz kalan büyük İslami çoğunluk henüz tehlikenin boyutlarının farkına varamasa da tehdit çok ama çok büyüktür ve başarılı olduğu takdirde müteakip ve sayısız haçlı seferlerine yol açacak kadar ciddidir.

Gelelim gerekçelerin haksız oluşunun ispatına.

İslam’ın terörle, cihatla bir anılmasını hedefleyen gruplar, dinle ve Peygamberle alay eden karikatür sahiplerini kendileri cezalandırma yolunu seçmekle öncelikle ilahlık rolünü üstlenmiş olurlar. Dahası İslam olmayanların zorla İslam’a sokulması gibi bir mecburiyet zaten yoktur.

Hatırlanmalıdır ki fil vakasında Peygamberimizin dedesi, mütecaviz hükümdardan develerini istemiş, melik Mekke ve Kabe değil de neden develerini istiyorsun dediğinde cevaben; ‘Kabe’nin sahibi var. Gücün yeterse gir al’ demekle Rabbi Allah’a işi havale etmiştir. Yani dine, imana ve Allah’a karşı işlenen suçların cezalandırılması sadece Allah’a aittir ve Allah zalimlere, kafirlere, müşriklere süre verendir ki bu zalimlikleri artsın ve onlara tabi olanlar belli olsun diyedir.

Dahası Yüce Allah ‘Tebliğ etmek sana, hesap sormak bize düşer’ buyurarak insanların zorla İslam’a sokulması gayretinin önünü ta o zamandan kapatmış ve ‘Dileseydik yeryüzünde iman etmeyen kimse kalmazdı, herkes tek ümmet olurdu’ demekle diğer millet, ümmet ve toplumların birer sınav vesilesi olduğunu da vurgulamıştır.
Hüküm ve kudret Allah’ındır. O nasıl dilerse öyle olur. Mü’mine düşen örnek olmak, dini yaşamak, diğerlerini dine ve imana davet etmek, zorlamamaktır.

Kaldı ki cihat savaş değil, Allah yolunda mücadele etmektir ve sadece silahla yapılmaz. Hicret te bir savaştır, bilimle uğraşmak ta.

Batıdan kaynaklanan İslamofobi gerekçesi de haksız ve yersizdir çünkü ‘Kafirler istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır.’

imanilmihali.com
 Batı, Siyonist Yahudilerin kışkırtması, parasal destek ile İslami terör örgütlerini kullanarak işi azdırması ile İslam’ı sileceğini, İslam’a karşı haçlı seferi yaratabileceğini, kendi dinini en üste çıkarabileceğini, istenmeyen-fakir-cahil Müslümanların kendi ülkesinden gönderileceğini düşünmekle Allah’ın iradesine de karşı gelmiş, öte yandan kendi imansızlığına asıl çare olan İslam’a da zarar vermiş olmaktadır.

Batının tüm maddi refahına rağmen yaşadığı amaçsızlık ve boşluğun nedeni inançsızlığı veya inancını yanlış yerlere ve ortaklara yöneltmesidir. Şu anki dindarlık ölçüleri mevcut dinlerine göredir, medeniyet ve teknoloji birikimleri dahil ahlak durumları arzu edilen seviyededir lakin geleceğe umutla bakma yönünden sıkıntıları vardır. Bu boşluk inançlarındaki zafiyetten kaynaklanmakta, kimi zaman küstahlık derecesinde aymazlığa kadar gitmektedir. 

Özellikle kendi gençlerinin geldiği noktada sahipsiz kalması anne-babalarda evlatlarını İslam’a kaptırma düşüncesi uyandırmakta, kendi dinlerinin açık ve hatalarının anlaşılır olmasından korkmakta, sokaklardaki Müslümanların ekmekleri ile oynadıkları endişesinden uzaklaşamamakta, kandırılan halk tüm Müslümanları terörist olarak görmektedir.

İslam’ın hak dinler ile alıp veremediği yoktur. İslam başkaca dinlerle, halklarla savaşı emretmez. islam’ın savaşı zulüm ve şirk iledir.

Kim zulmeder, saldırır, İslam topraklarının can ve malını tehdit ederse onunla savaşmak mubahtır.

İslam yayılmacı politikayla ülkeleri almayı, hükmetmeyi, oraların mal varlığına sahip olmayı öngörmez.

İslam, haklı sebep olmadıkça savaşı cinayet sayar ve bir insanı yok yere öldürmek tüm insanlığı öldürmek gibidir.

Gelelim semavi diğer dinlerin hak haldeyken değiştirilmiş olmalarına.

Diğer semavi dinler, Peygamberleri ve kitapları ile hak iken, sonrasında değiştirilmiş, saklanmış, icat edilmiş ayetlerle hak yoldan çıkmış ve batıla dönmüştür. Bunun suçlusu kendi din adamlarıdır ve İslam bilakis onları gösterip vurgulayarak o dinlerin de duru hallerine dönmelerine en azından farkındalık yaratarak hizmet etmiştir.

Diğer dinin orijinal kayıtları İslam’ı ve Hz. Peygamberimizi önceden haber vererek kendi dinlerinin son ve asıl din olmadığını onlara ezberletmişken, o dine mensup din adamlarının dünyevi çıkarlar uğruna kutsal kitaplarını değiştirmiş olmalarının sorumlusu İslam değildir.

İslam onları İslam’a davetle bir kurtuluş umudu olmuş ve aydınlığı göstermiştir.

Onların Allah’a eş, ortak, evlat, benzer, şefaatçi atamış olmalarının sorumlusu da İslam değildir ve bilakis İslam bunun şirk olduğunu vurgulayarak onları ebedi ateşten kurtarmayı murat etmiştir.

Semavi diğer dinlerin şu anki mensuplarının hala adil, son, huzur veren İslam’a savaş açmış olmaları asıl suçlunun kendileri olduğunun da ispatıdır. Normal akıllı bir insanın yapmayacağı bu düşmanlık fitnelerinin altında yatan asıl gerekçe zaten bu yüzden bu yersiz ama masum sadakat değildir. Asıl fitne, Siyonist Yahudilerin başta Yahudilere ve sonra Hristiyanlara aşıladığı İslam yani tevhid düşmanlığıdır ki yaratılıştan beri süregelen üstünlük mücadelesinin temelinde bu yatmaktadır.

Siyonistlerin gayesinin; tevhide, dine, Rabbimize ait olan ne varsa yerden silmek olduğu hatırlanırsa mesele daha iyi anlaşılır. Siyonizim İslam’ın değil, tüm dinlerin düşmanıdır ve diğer dinler bataklıkta oyalandığı-kendisini kurtarmayı düşünmediği için, dik duran ve sadece Allah’a kulluktan vazgeçmeyen İslam siyonizmin asıl düşmanıdır.

İşte bu Siyonizm, inançsız kâfirlerin yaptığı gibi her türlü pisliğin arkasından çıkan ülkelere ait gerçek ihtimalleri basit ve saçma komplo haline çevirmeye çalışan, kendi tehdidini ihtimaller arasında en alt seviyeye indirmeye gayret eden, kendi derdini başkalarını destekleyerek başkaları ile çözmeye çalışan bir anlayıştır.

imanilmihali.com
Siyonizm, en çok kandırılmış Yahudileri kullanarak dünyayı inançsız bir dünya haline getirmeye çalışan hareketin adıdır. Bu hareket, diğer semavi dinlerin sıradan insanlarını da İslam bir tehdittir düşüncesine çekmeye ve Türklükle-Müslümanlığı yok etmeye çalışandır.

 

İslamofobi arkasındaki asıl gerçek budur. Mü’min kanmayan, aldanmayandır. Yüce Allah ‘Sakın aldatan sizi Allah ile aldatmasın’ buyurarak asıl tehdidin Allah adını kullanan sözde din adamlarından geleceğine dair insanlığı ikaz etmiştir.

Diğer dinlere mensup insanlara düşen, İslam’ı tanıyıp öğrenmek, Müslümanlara düşen aralardaki sahte mü’minleri bulup aforoz ve ifşa etmektir.

Siyonizm, artık eskisinden de güçlüdür ve hemen her milletin arasına sızmış haldedir.

Arınmak, kurtulmak zordur çünkü güç, medya, para, yönetim çoğu zaman onlardadır.

Lakin İslamofobi, Allah’a rağmen, Allah’ı inkâr ederek ayakta duramayacak kadar beyhude bir teşebbüstür ve Allah tuzak kuranların en çetinidir.

Peygamberimizin ifadesiyle Hıristiyanlar yarın, Yahudiler yarından sonra İslam’ı seçecek ve akıllanacak olanlardır lakin Siyonistler için ibare yoktur.

Kandırılanlar kandırıldıklarını anladığı anda dünyaya huzur ve barış egemen olacaktır.

İslam ise bu huzurun ve esenliğin teminatıdır.

Dünyada gerçekleşen terör eylemlerinde hep bir Kur’an ve Müslüman pasaportu bulunmasının, o güne has pek çok tuhaflık yaşanmasının sebebi tüm kitlesel-İslami kaynaklı terör eylemlerinin düzmece olmasındandır ki herkes artık uyanmalıdır.

Allah Müslüman olup ta şeytana hizmet edenlere akıl fikir versin.
Rabbim, İslam’ı tüm dünyaya egemen kılsın.
Rabbim, kalplere imanı, hikmeti ve hidayeti nasip etsin.
Rabbim, İslam’ı şeriat ve savaş sanan cahillerden bizleri muhafaza eylesin.
Rabbim, İslam’dan korkanlara İslam’ı tanımayı nasip etsin.
Amin!

İslamofobi

Bu yazıyı okudunuz mu?

Gurbette dini yaşamak

Gurbette dini yaşamak

Gurbette dini yaşamak Gurbet, maddi anlamda, kişinin vatanından ayrı yaşaması veya manevi anlamda yanlış işler ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir